Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Powiatowy konkurs matematyczno - przyrodniczy
„EKO–MAT”patronat honorowy

Regulamin

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas piątych szkół podstawowych z terenu miasta Jasła i powiatu jasielskiego, odbędzie się 27 marca 2019 r. o godz. 1100.

Cele konkursuEKO-MAT

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Warunki uczestnictwa

Szkoły podstawowe mogą zgłosić po dwóch uczniów z klasy piątej z każdego oddziału.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie do 25 marca 2019 r. przez nauczyciela (opiekuna) listy uczniów na adres:

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
„EKO-MAT”
ul. Szkolna 38
38-200 Jasło

lub pocztą elektroniczną na adres jbolek@zsm3jaslo.pl.

Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą szkoły macierzyste.

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie podanych przez siebie danych oraz informacji o zajętym miejscu.

Organizacja konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Pomiędzy częścią przyrodniczą i matematyczną nastąpi przerwa trwająca 10 min.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 17 kwietnia 2019 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 – odesłane pocztą zwrotną na podane emaile.

Uroczyste wręczenie nagród, na które zostaną zaproszeni laureaci z rodzicami i nauczycielami, nastąpi w maju 2019 r. w auli szkolnej.

Zakres materiału

Podstawa programowa z matematyki, przyrody (klasa 4) oraz geografii i biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację i przeprowadzenie konkursu:
Bożena Dubiel
Jolanta Poliwka

zadania z poprzednich edycji

matematyka
2015
2013
2012
przyroda
przyroda IV
przyroda V
© SP 12, Jasło 18 III 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo