Przejdź do treści

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Podążając za tempem rozwoju i potrzebami dziecka zapewniamy specjalistyczne zajęcia dodatkowe:

Zabawy z językiem angielskim
zajęcia w formie zabawy stymulującej proste wypowiedzi oraz wpływającej na uruchomienie zdolności naśladowczych dziecka
Zajęcia rytmiczno
muzyczne uwrażliwiające dzieci na piękno muzyki, rozwijanie różnorodnych form ekspresji
Zajęcia taneczne
zajęcia mające na celu naukę podstawowych kroków popularnych tańców ludowych i nowoczesnych
Edukację komputerową
zabawy z tablica interaktywną, która stanowi trwały element zajęć, komputer wspomaga dzieci w rozpoznawaniu ich własnych uzdolnień i zainteresowań
Zajęcia biblioteczne
poprzez tworzenie więzi z biblioteką, upowszechnianie spotkań z książką, czytelnictwa wśród dzieci
Zajęcia rehabilitacji logopedycznej
stymulującej prawidłowy rozwój narządów mowy
Mini piłka nożna
zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe z elementami gry, poznawaniem reguł
Katechezę dla dzieci 6 letnich
(za zgodą rodziców).
© PM 9, Jasło 7 VIII 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo