Klub Europejski EUROGIM

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Szkolna 38, tel. 134468558, sp12@zsm3jaslo.pl
ŚRODA 27 września 2023 r. (wschód Słońca: 06:27, zachód: 18:22)

INFORMACJE O KLUBIE

Cele i działania klubu europejskiego EUROGIM

Cel ogólny:
Propagowanie wśród uczniów wiedzy na temat Europy, Polski, regionu.
Cele szczegółowe:
Rozwijanie wśród młodzieży „świadomości europejskiej”.
Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku.
Rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, spuścizny kultury.
Rozwijanie kreatywności oraz twórczości.
Współpraca z instytucjami i organizacjami.
Propagowanie wiedzy o Europie.
Kształtowanie postaw obywatelskich.
Kształcenie odpowiedzialności, samodyscypliny, operatywności oraz szacunku dla pracy ludzkiej.
Kształcenie umiejętności krytycznej oceny.
Kształcenie umiejętności pracy w grupie oraz prezentacji własnych osiągnięć.
Zwiększenie wśród młodzieży chęci do działania.
Tworzenie własnej strony internetowych na stronie internetowej szkoły.
Kształtowanie poczucie własnej wartości.
Organizacja dla społeczności uczniowskiej „Europejskiego Dnia Języków Obcych”.
Udział w konkursach o tematyce europejskiej.
Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu.
Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów.
Umiejętność patrzenia na świat reporterskim okiem.
Znajomość programów komputerowych do obróbki i archiwizowania zdjęć oraz filmików.
Umiejętność posługiwania się równymi rodzajami aparatów fotograficznych.
Prezentacja własnych osiągnięć.

m@lpa.gifKlubu Europejskiego EUROGIM: eurogim@gim2jaslo.edu.pl

Opiekun klubu: Ilona Dranka - nauczyciel historii - idranka@wp.pl

Ostatnia aktualizacja: 05-10-2016, 00:00:00; Opracowanie treści strony: Ilona Dranka