Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 10 miesięcy 16 dni.

KLUB OLIMPIJCZYKA

Z HISTORII KLUBU...

80 latWiosną 1996 roku w kolejnej edycji teleturnieju "Na Olimpijskim Szlaku - Atlanta '96" wystartowali uczniowie SP Nr 9: Marcin Czajka i Michał Pikul przygotowywani przez mgr Wiesława Hapa. Wykazując się bardzo dobrą sprawnością fizyczną, a nade wszystko dużą wiedzą o historii sportu, pomyślnie przeszli etap szkolny, środowiskowy, wojewódzki i strefowy, dochodząc do półfinału ogólnopolskiego w Łomży. Na tym szczeblu zajęli czwartą i siódmą lokatę. Te miejsca w ostatecznej punktacji całego teleturnieju dały Michałowi Pikulowi siódmą pozycję w Polsce, a Marcinowi czternaste. Owe sukcesy oraz duże zapotrzebowanie na rozwój idei olimpijskiej a także rozszerzenie wiedzy sportowej wśród młodzieży wpłynęły na założenie Szkolnego Klubu Olimpijczyka. Powstał on we wrześniu 1996 roku i był kolejnym krokiem podjętym w kierunku promocji sportu i olimpizmu. Członkami Klubu są uczniowie oraz absolwenci SP Nr 9, którzy związani są z drużyną harcerską działającą w szkole. Opiekuje się nimi mgr Wiesław Hap a przewodniczącą jest Izabela Kosiba.

Klub stara się propagować ideę olimpijską, popularyzuje wybitnych zawodników, trenerów i działaczy sportowych, usiłuje wzmacniać więzi sportu z nauką, kulturą i sztuką oraz organizuje różne formy aktywności ruchowej. W swych działaniach zwraca uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw moralno - etycznych.

Prowadzi spotkania mające na celu dyskusje na tematy związane z omawianiem wartości i dorobku polskiego ruchu olimpijskiego. Organizuje też konkursy literacko - plastyczne dotyczące stulecia nowożytnych igrzysk.

Opiekun Klubu wziął udział w dwudniowym Sejmiku Klubów Olimpijskich PKOL w Raciborzu oraz zorganizowano w szkole spotkania z wybitnymi sportowcami-olimpijczykami: Mieczysławem Nowickim (srebrnym i brązowym medalistą Igrzysk w Montrealu) i Tadeuszem Mytnikiem (mistrzem świata i wicemistrzem olimpijskim w drużynie).

Rozmiar: 31945 bajtówRozmiar: 31501 bajtów

Równie interesujące było spotkanie z olimpijczykami, którzy zaszczycili jubileusz 10-lecia Szkoły. Klub Olimpijczyka gościł wtedy po raz drugi Mieczysława Nowickiego, wicemistrza olimpijskiego i mistrza Europy w boksie Wiesława Rudkowskiego oraz olimpijczyka i czołowego biegacza Europy na dystansie 3000 m z przeszkodami Kazimierza Marandę.

Ważniejsze wydarzenia z działalności Jasielskiego Klubu Olimpijczyka po roku 1997 (nie licząc spotkań dyskusyjnych)

1998
- Zorganizowano międzyszkolny konkurs olimpijski "Nagano '98" w kategoriach: literackiej nt.:
1) "Jakie wartości w sporcie cenię sobie najwyżej?"
2) "Który z polskich olimpijczyków zasługuje moim zdaniem na największe uznanie i dlaczego?" oraz w kategorii plastycznej na plakat "Polacy na zimowych igrzyskach olimpijskich"
- Zorganizowano wieczornicę "Polacy na zimowych igrzyskach olimpijskich".
- Odbyły się Jasielskie Dni Olimpijczyka (apel olimpijski, program artystyczny, biegi terenowe oraz kolejna edycja Turnieju Olimpijskiego Hufca ZHP w Jaśle i Jasielskiego Klubu Olimpijczyka).
1999
- W marcu zorganizowano konkursy dla młodzieży jasielskiej:
literacki nt. "Mój wzór idealnego sportowca-olimpijczyka",
plastyczny na projekt plakatu promującego olimpiadę zimową w Zakopanem "2006 r.".
- W kwietniu miała miejsce uroczysta wieczornica "80 lat Polskiego Komitetu Olimpijskiego".
- W kwietniu odbył się Turniej Olimpijski Hufca ZHP Jasło i Jasielskiego Klubu Olimpijczyka.
- 30 kwietnia odbyło się spotkanie z rzeszowskimi olimpijczykami: koszykarzem Zdzisławem Myrdą, zapaśnikiem Ryszardem Długoszem i redaktorem Andrzejem Kosiorowskim (w ramach spotkania odbyła się inauguracja Dni Olimpijczyka, apel olimpijski i konferencja prasowa z Gośćmi). Spotkanie został opisane w tygodniku "Supernowości".
2000
- zorganizowano powiatowy "Wielki Konkurs Olimpijski" w kategoriach:
# plastycznej na plakat "Igrzyska - Sydney 2000",
# rzeźby "Potęga sportu",
# literackiej na pracę nt. "Jak zmienił się świat sportu na przestrzeni XX w?",
"Czy u progu XXI w. ideały olimpijskie są nadal żywe?",
"Kto spośród polskich olimpijczyków mijającego wieku zasługuje
Twoim zdaniem ma największe uznanie jako człowiek i mistrz sportu?" oraz na wiersz o tematyce olimpijskiej,
- w kwietniu 2000 r. odbył się Wielki Turniej Olimpijski Hufca ZHP Jasło i Jasielskiego Klubu Olimpijczyka,
- w październiku miała miejsce uroczysta wieczornica Jasielskiego Klubu Olimpijczyka nt. "Podsumowanie igrzysk olimpijskich w Sydney".
2001
- w styczniu zorganizowano "Wielki Plebiscyt na Najlepszych Sportowców Polski i Świata w 2000 r." oraz na najlepszych sportowców Polski i Świata w XX w.,
- w marcu odbył się mini-rajd miejscami związanymi z olimpijczykami rodem z Jasła - mjr Henrykiem Dobrzańskim "Hubalem",
- w kwietniu odbyła się edycja Turnieju Olimpijskiego Hufca ZHP Jasło i Jasielskiego Klubu Olimpijczyka.
2002
- w styczniu przeprowadzono wewnątrzszkolny plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Polski i świata w 2001 roku
- w kwietniu zorganizowano wieczornicę i apel w ramach Tygodnia Olimpijczyka PKOL
- w kwietniu przeprowadzono Olimpiadę Hufca Jasło
- w czerwcu zorganizowano Powiatowy Konkurs „Historia udziału Polaków w mistrzostwach świata w piłce nożnej” w kat. plastycznej i literackiej
- w październiku zorganizowano Powiatowy Konkurs Wiedzy dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Historia piłki nożnej - MŚ Korea/Japonia 2002” (w kat. gimnazjalistów zwyciężył Mateusz Gucwa)
2003
- w marcu zorganizowano wieczornicę poświęconą początkom olimpizmu
- w kwietniu odbył się blok imprez kulturalnych i sportowych w ramach Tygodnia Olimpijczyka
- w maju przygotowano i przeprowadzono blok działań promujących w szkole ideę olimpijską
- w czerwcu członkowie Klubu zorganizowali dla uczniów szkoły gry i zabawy sportowe
- w październiku zorganizowano jak w poprzednich latach kolejne Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu”
- w listopadzie odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat „olimpiad obozowych” w czasie II wojny światowej
2004
- w styczniu znów przeprowadzono wśród uczniów plebiscyt dotyczący wyboru najlepszych sportowców świata i Polski za ubiegły rok
- w marcu członkowie Klubu pomagali w organizacji Wojewódzkiej Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji Poprzez Sport podczas otwarcia Sali gimnastycznej w SP nr 8 w Jaśle( w trakcie uroczystości opiekun Klubu P. Wiesław Hap wręczył dyplom Honorowego Członka Klubu wybitnemu olimpijczykowi - Ryszardowi Szurkowskiemu)
- w kwietniu odbył się uroczysty apel poświęcony idei olimpizmu
- w kwietniu zorganizowano coroczną Olimpiadę Zuchów i Harcerzy
- w czerwcu przeprowadzono konkurs plastyczny i literacki na temat „Z dziejów nowożytnych igrzysk olimpijskich”
- w październiku odbyła się V edycja Powiatowych Jesiennych Biegów Przełajowych „O Złoty Liść Dębu”
2005
- w marcu odbył się Powiatowy Konkurs „Polacy na igrzyskach olimpijskich Ateny 2004” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w kategoriach: wiedzy, plastycznej i literackiej (m.in. w kat. wiedzy wśród uczniów gimnazjum zwyciężyła Sylwia Gałuszka)
- w kwietniu w ramach Tygodnia Olimpijczyka zorganizowano apel i wieczornicę dotyczącą tematyki sportu i olimpizmu
- w czerwcu w ramach Dnia Dziecka zorganizowano na terenie szkoły blok imprez sportowych dla dzieci i młodzieży
- we wrześniu przeprowadzono spotkanie dyskusyjne na temat „Mój ideał olimpijczyka”
2006
- w maju przygotowano i przeprowadzono Powiatowy Konkurs wiedzy i plastyczny pt. „Polacy na mistrzostwach świata w piłce nożnej” (w kategorii uczniów gimnazjum trzy czołowe miejsca zajęli nasi uczniowie: 1. Przemysław Sokołowski, 2. Piotr Pacocha, 3. Kamil Myśliwiec)
- w czerwcu członkowie Klubu pomagali w „części sportowej” festynu w Domu Dziecka w Wolicy
- we wrześniu członkowie Klubu wzięli udział w uroczystościach rocznicowych Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
- końcem września odbyły się VII Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu”
- w październiku został zorganizowany Powiatowy Konkurs Wiedzy „Historia Mundiali” (1. m. zajął zespół w składzie: Przemysław Sokołowski, Piotr Pacocha, Kamil Myśliwiec)
2007
- w lutym odbyło się spotkanie dyskusyjne na tematy związane z ruchem olimpijskim i historią sportu
- w marcu w trakcie Dnia Otwartego Szkoły miała miejsce prezentacja działalności Klubu
- w kwietniu znów współorganizowaliśmy kolejną Olimpiadę Sportową Hufca
- w maju przygotowaliśmy uroczysty Apel Olimpijski
- w czerwcu odbył się Powiatowy Konkurs „Polacy na igrzyskach olimpijskich” w kategoriach literackiej i plastycznej
- tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie olimpijskie uzyskał członek Klubu Michał Hap, który laury odebrał w obecności opiekuna Klubu w Centrum Olimpijskim PKOL i Muzeum Sportu w Warszawie
- w październiku pomagaliśmy w organizacji jasielskich Biegów Jana Pawła II
2008
- w styczniu w ramach zimowiska drużyny harcerskiej członkowie Klubu przygotowali i przeprowadzili „Zimowe Igrzyska Drużyny”
- w marcu w trakcie Dnia Otwartego Szkoły członkowie Klubu prezentowali jego działalność
- w marcu członkowie Klubu w ramach drużyn harcerskich zajęli I m. w piłce nożnej w Turnieju o Puchar Komendanta Hufca
- w kwietniu współorganizowaliśmy kolejną Olimpiadę Sportową Hufca
- w czerwcu członkowie Klubu zorganizowali blok zajęć sportowych w ramach „Tygodnia Czytania Dzieciom” dla dzieci w jasielskim parku
- w październiku odbyło się spotkanie dyskusyjne nt. „Udział Polaków w igrzyskach olimpijskich w Pekinie”
2009
- w styczniu przeprowadzono wewnątrzszkolny plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Polski i świata za rok 2008
- w kwietniu w ramach Tygodnia Olimpijczyka zorganizowano blok imprez kulturalnych i sportowych dla uczniów szkoły
- w maju członek Klubu Michał Hap spotkał się w gmachu Sejmu RP z byłymi olimpijczykami: bokserem Pawłem Skrzeczem i lekkoatletą Pawłem Januszewskim
- w czerwcu przeprowadzono blok gier i zabaw dla dzieci jako pomoc dla jasielskiej MBP w trakcie akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- w październiku współorganizowaliśmy X jubileuszowe Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe
- w grudniu odbyła się wieczornica „Polska na olimpijskiej mapie świata”
2010
- w lutym zorganizowanie „Zimowej Olimpiady „Lisów”
- w marcu w trakcie Dnia Otwartego Szkoły członkowie Klubu zaprezentowali różne formy jego działalności
- w kwietniu w ramach Tygodnia Olimpijczyka zorganizowano apel o tematyce olimpijskiej
- w maju członkowie Klubu obejrzeli film „Polacy na mistrzostwach świata w piłce nożnej”
- w czerwcu zorganizowano dla dzieci i młodzieży mini biegi „W zdrowym ciele - zdrowy duch”
- w sierpniu w ramach kolejnej akcji edukacyjnej MBP w Jaśle przygotowano i przeprowadzono dla dzieci zabawy i gry sportowe
- w październiku przygotowano i zrealizowano gry i zabawy o charakterze sportowym dla dzieci - uczestników projektu edukacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle
2011
- w styczniu przeprowadzono plebiscyt na najpopularniejszego sportowca Polski w 2010 roku
- w marcu przeprowadzono spotkanie dyskusyjne na temat „Najwybitniejsi polscy sportowcy i olimpijczycy na przestrzeni dziejów”
- w kwietniu przygotowano Apel Olimpijski
- w kwietniu współorganizowano Olimpiadę Sportową Hufca
- w październiku odbyła się kolejna - XII - edycja Powiatowych Jesiennych Biegów Przełajowych
- w listopadzie odbyła się wieczornica na temat dziejów polskiego ruchu olimpijskiego
2012
- w lutym odbył się konkurs plastyczny „Mój ulubiony sportowiec”
- w kwietniu na hali MOSiR miała miejsce kolejna Olimpiada Sportowa Zuchów i Harcerzy
- w czerwcu członkowie Klubu pomagali przy organizacji V Jasielskiego Maratonu Rowerowego
- w lipcu członkowie Klubu zabezpieczali porządek podczas dziecięcych zawodów rowerowych wokół jasielskiego Rynku
- w październiku odbyły się XIII Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu”
- w grudniu miała miejsce wieczornica na temat olimpijczyka z Jasła - Henryka Dobrzańskiego
2013
- w lutym zorganizowano i przeprowadzono w naszej Sali gimnastycznej Hufcowy Turniej Piłki Nożnej dla chłopców i dziewcząt
- w kwietniu współorganizowaliśmy Olimpiadę Sportową Hufca Jasło
- w czerwcu członkowie Klubu uczestniczyli w JDK w spotkaniu z Honorowym Obywatelem Miasta Jasła, medalistą olimpijskim, szermierzem urodzonym w Jaśle - Zbigniewem Skrudlikiem
- w październiku rozegrane zostały XIV Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe
- w listopadzie odbyła się wieczornica poświęcona historii polskiego olimpizmu
2014
- w marcu członkowie Klubu - harcerze uczestniczyli w zawodach piłki siatkowej w Kołaczycach
- w kwietniu współorganizowaliśmy Olimpiadę Sportową Hufca w sali gimnastycznej naszej szkoły
- w maju odbyło się spotkanie poświęcone historii mistrzostw świata w piłce nożnej
- w czerwcu członkowie Klubu współorganizowali zawody piłkarskie i rowerowe
- we wrześniu odbyło się spotkanie dyskusyjne na temat „Mistrzostwa świata w piłce siatkowej - Polska 2014”
- w październiku miały miejsce XV Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe „O Złoty Liść Dębu”, którego od początku Klub był inicjatorem i współorganizatorem