Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Sekcja Wolontariatu

Sekcja Wolontariatu w SP nr 12 w Jaśle na fb

Projekty

Z tolerancją na Ty

Współtworzony z Klubem Europejskim "EUROGIM". W ramach projektu podejmowano działania integrujące społeczność szkolną i lokalną z klasami integracyjnymi Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. Uczniowie mieli możliwość wyjścia naprzeciw osobom potrzebującym wsparcia (niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los). Projekt zakładał zorganizowanie konkursów powiatowych:

Podsumowaniem jednego z konkursów była wieczornica "Tolerancja wokół mnie" przygotowana przez Teatr szkolny, na której zostały zaprezentowane prace konkursowe laureatów konkursu "Z tolerancja na Ty". Teatr wraz z klasami integracyjnymi wystawili także spektakl dla społeczności lokalnej prezentujący różne aspekty tolerancji i integracji. Efektem naszej pracy był też piknik na Rynku miasta Jasła, zorganizowany wraz z organizacjami przychylnymi naszej działalności. Mamy nadzieję, że projekt uwrażliwił społeczność szkolną i lokalną na potrzeby osób niepełnosprawnych, a co za tym idzie nauczył bycia tolerancyjnym.

Inni, ale tacy sami

APEL „Z TOLERANCJĄ NA TY - Inni, ale tacy sami”

28 października i 3 listopada 2004 r. oficjalnymi apelami rozpoczęto drugą edycję projektu „Z tolerancja na Ty – Inni, ale tacy sami”. W tym roku szkolnym zajmowaliśmy się osobami niepełnosprawnymi. Inscenizację „Małego księcia” przygotowała pani Katarzyna Tomkiewicz wraz z członkami Teatru szkolnego.

Konkurs powiatowy „Tolerancja wokół nas”

Dnia 15 kwietnia 2005 r. rozstrzygnięty został II konkurs powiatowy „Tolerancja wokół nas”. Udział w konkursie wzięło 11 szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego powiatu. Konkurs obejmował uniwersalny temat tolerancji wobec osób niepełnosprawnych i przeprowadzono go w dwóch kategoriach: plastycznej i literackiej.

Autograf za złotówkę

Projekt „Autograf za złotówkę” trwa nieprzerwanie od 2009 r. Zbieramy autografu znanych i lubianych, aby kiedy nadejdzie czas przeprowadzić aukcję zebranych zdjęć i gadżetów na rzecz fajnego chłopca, który boryka się z ciężką niepełnosprawnością.

Klub Szkół Tolerancji

Po napisaniu projektu „Inni, ale tacy sami” Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zgłosiło swój akces do Klubu Szkół Tolerancji.

Klub powstał z inicjatywy i pod patronatem Pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, jako kontynuacja programu „Tęczowy Most Porozumienia”. Założycielami Klubu są: Fundacja „Porozumienie bez barier” oraz trzy gimnazja: z Jedwabnego, Łodzi i Gimnazjum nr 45 z Warszawy.

W sierpniu szkoła została wybrana na koordynatora województwa podkarpackiego. Otrzymaliśmy najwyższa ocenę spośród gimnazjów z Podkarpacia starających się o koordynowanie pracy szkół należących do Klubu Szkół Tolerancji.

22 października w Pałacu Prezydenckim miała miejsce ważna uroczystość, na która zaproszenie otrzymali: Dyrektor Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Aleksandra Zajdel-Kijowska, koordynator projektu Magdalena Brej i przedstawiciel społeczności uczniowskiej Kamil Koś. Dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska odebrała z rąk Jolanty Kwaśniewskiej nominację na koordynatora wojewódzkiego Klubu Szkół Tolerancji. Podczas tej uroczystości kolejny raz uhonorowano znaną wszystkim Annę Dymna Orderem Tolerancji.

W związku z tak prestiżowym wyróżnieniem nasza szkoła za cel nadrzędny stawia sobie uczenie tolerancji na wielu płaszczyznach.

Dziękujemy Wszystkim, którzy do tej pory wspierali nas materialnie i duchowo w realizacji naszego przedsięwzięcia: Burmistrzowi Miasta Jasła Andrzejowi Czerneckiemu, Burmistrzowi Krzysztofowi Wnękowi, Staroście Powiatu Jasielskiego Marianowi Gancarzowi, księdzu Marianowi Putyrze Dyrektorowi Caritasu, księgarni „Jacek”, CEO, nauczycielom współrealizującym projekt w roku szkolnym 2003/4 Ewie Ćwik, Ilonie Drance, Agacie Hap, Katarzynie Tomkiewicz, Rodzicom i samorządowi uczniowskiemu Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.

© SP 12, Jasło 25 X 22
na niebieskim tle herb Jasła, logo Fundacji Orlen dla Pomorza i napis: JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z ORLENEMSOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniumLegitymacjalogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Wolne lekturyLogo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę nprcz.plCITiK Jasłologo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaLogo krajowego repozytorium obiektów nauki i kultury. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę kronika.gov.plDobry Start
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo