Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Sekcja Wolontariatu

Sekcja Wolontariatu w SP nr 12 w Jaśle na fb

Archiwum

Powstaje Powiatowe Centrum Wolontariatu w Jaśle

W dniu 4 listopada odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy i ich opiekunów ze szkół średnich oraz gimnazjów z powiatu. Gościła nas pani dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Taka instytucja dla wolontariuszy narodziła się na konferencji „Wolontariat - działam, bo lubię”, którą zorganizowali wolontariusze a zarazem posłowie na XVII Sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży z Gimnazjum Nr 2 w Jaśle.

Wszyscy zainteresowani działalnością wolontariacką mogą w swoich szkołach teraz szukać informacji co będzie się działo w Jaśle oraz znaleźć pomoc zgłaszając się do PCW.

Pierwsza impreza „inaugurująca” wspólne działania wolontariatu już w grudniu w samo południe.

wosp2012Gramy z pompą! Zdrowa mama, zdrowy wcześniak, zdrowe dziecko, czyli na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet cięarnych z cukrzycą.

Debata Pokoleniowa w Gimnazjum nr 2 z O.I. w Jaśle

W dniu 27 października 2011 roku w auli Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle odbyła się debata pokoleniowa – „Wolontariat – działam, bo lubię”. Uczestniczyli w niej zarówno przedstawiciele lokalnych szkół, jak również organów samorządu terytorialnego oraz instytucji kultury. Spotkanie poprowadzili uczniowie i absolwenci naszej szkoły – Ilona Witkoś, Gabriela Kiszka, Dominika Żółtek, Monika Mickiewicz, Szymon Inglot i Tomasz Racławski.

Debata rozpoczęła się od odczytania listu pana Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika, który nie mógł być obecny na spotkaniu. W jego imieniu występował pan Wojciech Piękoś – Naczelnik Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle. Następnie Dominika przedstawiła zebranym definicję wolontariatu, a Monika omówiła najważniejsze zagadnienia z Uchwałą XVII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Kolejnym punktem programu było zaprezentowanie przez Ilonę działań dotychczas podejmowanym przez szkoły w powiecie. Ilona omówiła działania 5 szkół – w sumie 20 różnych działań woluntarystycznych o charakterze społecznym, promocyjnym, ekologicznym, itp.

Po takim wstępie przyszedł wreszcie czas na prawdziwe debatowanie. Rozważaliśmy dwie kwestie – co każda ze stron może zaoferować oraz co może od siebie dać. Wszystkie pomysły zapisywaliśmy na komputerze podłączonym do ekranu. Po wypisaniu wszystkich koncepcji na działania przystąpiliśmy do głosowania. W jego wyniku wybraliśmy dwie najlepsze propozycje, którymi zajmowaliśmy się w dalszej części obrad. Największe poparcie uzyskała propozycja utworzenia Powiatowego Centrum Wolontariatu oraz zorganizowania na ulicach Jasła i nie tylko mikołajków.

Żaden z uczestników nie chciał, aby ta debata zakończyła się tylko na wymianie pomysłów, więc każdy był gotów podjąć konkretne zobowiązania i zadeklarować, co może zrobić. Najwięcej zaoferowała pani Grażyna Leńczuk – dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Udostępniła nam salę, w której będziemy mogli organizować nasze spotkania a także zgodziła się wypożyczyć wolontariuszom przebrania, które będą niezbędne przy organizacji mikołajków. Pan Wojciech Piękoś zobowiązał się natomiast udzielać nam pomocy prawnej, gdy będziemy chcieli zorganizować, np. inicjatywę związaną ze zbieraniem pieniędzy. Obiecał także wspierać nas we wszystkich podejmowanych działaniach. Młodzi ludzie w imieniu kół wolontariatu, do których należą zaoferowali swój wolny czas i chęć niesienia pomocy.

Z naszego spotkania wypłynęły konkretne ustalenia – Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach wyraziło chęć wsparcia Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w przygotowaniu na terenie Jasła akcji Szlachetna Paczka, natomiast wszyscy uczestniczy zobowiązali się przybyć na pierwsze spotkanie Powiatowego Centrum Wolontariatu, w trakcie, którego będziemy podejmować decyzje dotyczące dalszych działań, np. organizacji mikołajków czy też Dnia Wolontariusza, aby propagować taką aktywność wśród młodych ludzi Jasła i okolic.

W debacie pokoleniowej wzięło udział około trzydziestu osób, które na co dzień aktywnie działają na terenie powiatu jasielskiego. Spotkanie na pewno pozytywnie wpłynie na wolontariat w regionie, gdyż działania podejmowane dotychczas były mocno rozproszone i miały mały zasięg.

T. Racławski

Wolontariusze z GIM 2 w XX Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

8 stycznia 2012 r. odbyła się zbiórka uliczna w ramach XX Finału WOŚP. Wytrwałość wolontariuszy i ich samozaparcie dało bardzo dobre rezultaty, zaś hojność mieszkańców Jasła przeszła najśmielsze oczekiwania. Tegoroczny finał przyniósł Jasłu sumę w wysokości ponad 61 tyś. zł.

Z Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle w ramach Sekcji Wolontariatu w zbiórce uczestniczyło 26 wolontariuszy.

wrzesień 2011 r.
Nabór do sekcji wolontariatu - zgłoszenia do p. Ilony Dranki.
Zapraszam wszystkich chętnych w nowym roku szkolnym do pracy na rzecz innych.
Rok 2011 został ustanowiony Rokiem Wolontariatu.
Rada UE podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2011 „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”
9 I 2011 r.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 19 zagrała. Wolontariusze po raz kolejny spisały się wspaniale. Nasi uczniowie w liczbie 32 uzbierali ponad 13 tysięcy. Należy pochwalić także jedną z wolontariuszek, Paulinę, która miała rekordową sumę w swojej puszce. Oczywiście w czasie tej zbiórki.
2 I 2011 r.
Noworoczny Dar 2011
W czasie 14 edycji Noworocznego Daru wolontariuszki z naszego gimnazjum spisały się wspaniale. Zebrały w czasie 8 godzin w sumie 3 822,66 zł. Gratulacje byle tak dalej :)
grudzień 2010 r.
Szlachetna paczka w naszej szkole
Początkiem grudnia Sekcja wolontariatu rozpoczęła akcję „Szlachetna paczka 2010”, którą prowadzi Stowarzyszenie WIOSNA. Wśród uczniów i nauczycieli przeprowadzono zbiórkę żywności, środków czystości oraz pieniędzy na rzecz jednej z jasielskich rodzin. Spakowana paczka z zebranymi i zakupionymi rzeczami powędrowała do Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle, gdzie odpowiedzialni wolontariusze dostarczyli ją swoim podopiecznym. Mamy nadzieję, że zebrane produkty umilą choć trochę codzienność potrzebującym. Wszystkim rodzinom życzymy spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
XI - XII 2010 r.
Góra Grosza 2010
Zbiórka groszy na domy dziecka, którą organizuje Towarzystwo Nasz Dom, po raz kolejny przebiegła pomyślnie w naszej szkole.
18 X - 2 XI 2010 r.
Szkolna zbiórka na rzecz 2 - letniej Patrycji Ryznar. Kto chce wspomóc leczenie dziewczynki może wpłacić datki na konto:
Fundacja Dzieciom “ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ”
ul. Łomiańska 5, 01-658 Warszawa
nr: 41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
tytułem: „Patrycja Maria Ryznar - darowizna na pomoc i ochronę zdrowia”.
Zainteresowanym podajemy także stronę internetową dziewczynki: www.bajkaopati.pl
1 - 3 października 2010 r.
Zbiórka funduszy z Fundacją "Dziewczynka z zapałkami" w markecie Kaufland.
25 - 31 lipca 2010 r.
Wyjazd wolontariuszek do Łodzi i tygodniowy pobyt fundowany przez Fundację "Dziewczynka z zapałkami".
23 - 24 lipca 2010 r.
Udział w akcji "Dziewczynka z zapałkami" - pakowanie produktów zakupionych przez klientów supermarketów.
9 - 10 kwiecień 2010 r.
Udział w akcji "Dziewczynka z zapałkami" - pakowanie produktów zakupionych przez klientów supermarketów. Klienci za pomoc w pakowaniu ofiarowywali datki na rzecz potrzebujących dzieci, którymi opiekuje się Fundacja "Dziewczynka z zapałkami". Ze wstępnych informacji w ciągu dwóch dni wolontariuszki zebrały ponad 1000 złotych.
1 stycznia - 15 kwietnia 2010 r.
Realizacja projektu "Autograf za złotówkę" w ramach akcji "Szkoła bez przemocy - projekty wolontaryjne".
30 marca  2010 r.
PiotrekSzkolna zbiórka pieniędzy na rzecz Piotrka, chłopca chorującego od 6 lat na chorobę nowotworową.
POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD REJONOWY
BANK PEKAO SA O/JASŁO
83124023371111000037285317
tytułem: PIOTR TYBIK
10 stycznia 2010 r.
Zbiórka w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
10 stycznia 2010r. w naszym mieście odbyła się kolejna edycja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze ze zbiórki zostały przeznaczone na dzieci z chorobami onkologicznymi. O godzinie siódmej rano zebraliśmy się pod sztabem WOŚP-u. Każdy wolontariusz otrzymał puszkę oraz identyfikator i rozpoczęliśmy kwestę na terenie Jasła. Ludzie z wielką chęcią przyłączali się do zbiórki, chociaż zdarzały się wyjątki. W budynku sztabu na wolontariuszy czekał ciepły posiłek wraz z gorącą herbatą. Naszymi opiekunami były pani Ilona Dranka oraz pani Agnieszka Janowiec. Dla członków wolontariatu, którzy zebrali powyżej 900zł, przeznaczono nagrody w postaci koszulek, czapek itp. O godzinie 2000 miało miejsce „Światełko do nieba”, a następnie koncert. Cała impreza skończyła się późnym wieczorem.
Kamila Ciupek
3 stycznia 2010 r.
Zbiórka w ramach akcji Noworoczny Dar
listopad - grudzień 2009 r.
Zbiórka w ramach akcji "Góra grosza 2009".
listopad 2009 r.
Zbiórka żywności w ramach akcji Fundacji Rodzin Wielodzietnych "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" z Krosna oraz przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących uczniów.
wrzesień 2009 r.
Nabór do sekcji wolontariatu.
© SP 12, Jasło 16 XII 22
na niebieskim tle herb Jasła, logo Fundacji Orlen dla Pomorza i napis: JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z ORLENEMSOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniumLegitymacjalogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Wolne lekturyCITiK Jasłologo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaLogo krajowego repozytorium obiektów nauki i kultury. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę kronika.gov.plDobry Start
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo