Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Wolontariat Gim2 Jasło na fb

REGULAMIN DZIAŁANOŚCI

Klubu Wolontariusza w roku szkolnym 2017/18

  1. Wolontariuszem Sekcji Wolontariatu może być uczeń Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle uczęszczający do klas IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle oraz Klas Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
  2. Każdy uczeń przyjęty do Sekcji Wolontariatu musi posiadać pisemne pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych do udziału w pracach sekcji na terenie szkoły i poza nią.
  3. Praca wolontarystyczne w Sekcji Wolontariatu jest dobrowolna i nieodpłatna.
  4. Wolontariusz może dowolnie wybierać formy aktywności w sekcji.
  5. Wolontariusz musi rzetelnie wykonywać podjęte obowiązki. Jeżeli wolontariusz nie może zrealizować podjętego zadania musi zgłosić ten fakt opiekunowi.
  6. Wolontariusze mają prawo do realizacji własnych pomysłów, projektów i działań po wcześniejszej konsultacji z opiekunem.
  7. Opiekun sekcji może nie dopuścić wolontariusza do realizacji zadania ze względów bezpieczeństwa.

Cel ogólny:

Cele szczegółowe:

© SP 12, Jasło 18 XII 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo