Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 8 miesięcy 28 dni 16 godzin i 5 min.

Apel Pamięci przed Obeliskiem Katyńskim

W dniu 18 września przed budynkiem Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyła się uroczystość patriotyczna w związku z 76 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła się od wciągnięcia przez harcerski poczet flagowy flagi państwowej na maszt i odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Dyrektor ZSM Nr 3 Pani Aleksandra Zajdel - Kijowska powitała gości: Zastępcę Burmistrza Miasta Jasła -Panią Elwirę Musiałowicz - Czech, Dyrektora Biura Senatorskiego Senatora RP Pani Alicji Zając - Panią Iwonę Trawińską, Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Pana Bogdana Rzońcy - Pana Mateusza Lechwara, przedstawicieli Rodzin Katyńskich: Panią Bożenę Famurat, Pana Janusza Burbelkę, Pana Pawła Okulskiego i Pana Józefa Dudę oraz Pana Władysława Kuźmę ze Związku Sybiraków.

Później miał miejsce Apel Pamięci, który przeprowadzili pod kierunkiem prowadzącego uroczystość druha hm. Wiesława Hapa, harcerze 139. Drużyny Harcerskiej „Lisy”. Po jego zakończeniu delegacja Rodzin Katyńskich, władz miejskich i społeczności szkolnej złożyła kwiaty pod Obeliskiem Katyńskim i zapaliła znicz pamięci.

W dalszej części tej swoistej lekcji historii na żywo uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Gimnazjum Nr 2 wraz z nauczycielami oraz goście obejrzeli i wysłuchali montaż słowno - muzyczny. Jego fragmenty prezentujemy poniżej.

Bartosz Lechowski wprowadził zebranych w klimat tamtych lat informacjami na temat kampanii wrześniowej 1939 roku w Jaśle i w regionie: „Wybuch II wojny światowej 1 września 1939 r. był dla wszystkich Polaków początkiem wielkiej tragedii. Pogrzebał też plany i nadzieje mieszkańców naszego regionu na dalsze pomyślne lata i zapoczątkował niszczenie ich wielowiekowego i kilkupokoleniowego dorobku. Już tego dnia spadły na Jasło i okolicę pierwsze bomby. Ranni po dwóch nalotach samolotów wroga na lotnisko w Moderówce zostali przewiezieni do szpitala jasielskiego. Siedmiu spośród nich zmarło i spoczęło na miejscowym cmentarzu. Tego samego dnia w czasie bombardowań w Niegłowicach zginęła grupka osób pracujących w polu.

Już w pierwszym dniu wojny granicę polsko - słowacką przekroczyły kolumny jednostek wojskowych niemieckiej 14. Armii i trzech dywizji armii słowackiej wzmocnione dwoma batalionami ukraińskimi. Przez kilka dni na terenie Beskidu Niskiego nieliczne oddziały polskie prowadziły nierówną walkę. Siódmego dnia wojny wojska niemieckie rozpoczęły zdecydowane działania. Żołnierze z batalionów Obrony Narodowej „Jasło” i „Rzeszów” oraz funkcjonariusze Straży Granicznej z Krempnej stoczyli z Niemcami ciężkie walki w dniach 7 i 8 września. Poniosły jednak duże straty. W tym czasie, do wieczora 7 września Jasło opustoszało. Jego mieszkańcy, jak i wielu ludzi z okolicznych wiosek ewakuowali się na wschód. Południowe i zachodnie obszary powiatu zajmowały wojska niemieckie.

Bohatersko broniła tych terenów Grupa Operacyjna „Jasło” generała brygady Kazimierza Orlika - Łukoskiego, bataliony Korpusu Ochrony Pogranicza „Skole” i „Żytyń”, bataliony Obrony Narodowej „Jasło” (złożony z mieszkańców Jasielszczyzny) i „Rzeszów”, pododdziały 1. Pułku Strzelców Podhalańskich, 2. Brygady Górskiej i 11. Karpackiej Dywizji Piechoty. Pomimo ofiarności i poświęcenia obrońcy ci musieli wycofać się w stronę Krosna.

Zajmując Ziemię Jasielską żołnierze Wehrmachtu mordowali polskich żołnierzy, jeńców i rannych. Znęcali się nawet nad ich trupami. Dowodem na to może być ich postawa wobec bohatersko poległego na przedpolach Jasła 8 września szeregowca z baonu KOP „Skole” Kazimierza Mazurczaka, w pojedynkę powstrzymującego ręcznym karabinem maszynowym w Topolinach na szosie od strony Trzcinicy nacierających żołnierzy niemieckiej 2. Dywizji Górskiej. Ci z wściekłości zmasakrowali jego zwłoki i kopniakami zepchnęli do rowu. Jego koledzy z batalionu stawiali jeszcze krótki opór Niemcom.

Po południu 8 września wkroczyły do miasta wojska hitlerowskie – oddziały 2. Dywizji Górskiej. Rozpoczęła się okupacja. Hitlerowcy przystosowali do swoich potrzeb tutejsze więzienie. Wszystkich aresztowanych przesłuchiwano w katowni miejscowego gestapo – w „Bursie”, budynku dawnej bursy gimnazjalnej. Przez to swoiste piekło fizycznego i psychicznego udręczenia przeszło kilkanaście tysięcy ludzi”.

Druhna Sylwia Więcek dodała: „W dniu 1 września 1939 roku na Polskę uderzyły Niemcy hitlerowskie, 17 września „nóż w plecy” wbili nam żołnierze stalinowskiej armii sowieckiej. Tak o tym pisał Jacek Kaczmarski w „Balladzie wrześniowej”:

Długośmy na ten dzień czekali
Z nadzieją niecierpliwą w duszy
Kiedy bez słów Towarzysz Stalin
Na mapie fajką strzałki ruszy.
Krzyk jeden pomknął wzdłuż granicy
I zanim zmilkł zagrzmiały działa
To w bój z szybkością nawałnicy
Armia Czerwona wyruszała.
A cóż to za historia nowa?
Zdumiona spyta Europa,
Jak to? To chłopcy Mołotowa
I sojusznicy Ribbentropa.
Zwycięstw się szlak ich serią znaczy
Sztandar wolności okrył chwałą
Głowami polskich posiadaczy
Brukują Ukrainę całą.
Pada Podole, w hołdach Wołyń
Lud pieśnią wita ustrój nowy,
Płoną majątki i kościoły
I Chrystus z kulą w tyle głowy.
Nową im wolność głosi "Prawda"
Świat cały wieść obiega w lot,
Że jeden odtąd łączy sztandar
Gwiazdę, sierp, hakenkreuz i młot.
Tych dni historia nie zapomni,
Gdy stary ląd w zdumieniu zastygł
I święcić będą nam potomni
Po pierwszym września - siedemnasty.

Kamil Wojtas uzupełnił słowa koleżanki: „W ten sposób rozpoczęła się druga wojna światowa, największy konflikt zbrojny w dziejach świata. Uczestniczyło w niej 61 państw, a zginęło ponad 60 milionów ludzi. Od rozpoczęcia w Polsce do zakończenia w Japonii trwała sześć długich lat. Walki toczyły się na wielu frontach. Była to wojna totalna. Niszczono miasta i wsie, czego najtragiczniejszym przykładem jest zburzenie w 97 procentach Jasła. Sterroryzowaną ludność pogrążano w lęku i nędzy. Nigdy wcześniej nie było tak wielu ofiar śmiertelnych wśród niewinnej ludności cywilnej, zwłaszcza wśród kobiet i dzieci. Polacy ponieśli procentowo największe straty. Na porządku dziennym były egzekucje, łapanki, wywózki do obozów koncentracyjnych i na roboty przymusowe. Represje spowodowały powstanie ruchu oporu. Piękną kartę w dziejach ZWZ - AK zapisano też w Jaśle. Jedną z najsłynniejszych akcji uwolnienia więźniów z rąk niemieckich przeprowadzono tu w sierpniu 1943 roku. O odskoku w ramach tej akcji zaśpiewa nam w swojej autorskiej piosence druhna Gabriela Czerwińska”.

Po pięknym wykonaniu tego utworu, Kamil Wojtas kontynuował: „Jednymi z pierwszych, którzy po kampanii wrześniowej na ziemiach polskich podjęli dalszą walkę byli żołnierze urodzonego w Jaśle majora „Hubala” - Henryka Dobrzańskiego. Tak śpiewali idąc do boju swój hymn:

My, partyzanci majora Hubali,
Idziemy dziś na krwawy z Niemcem bój.
Pragnienie zemsty serca nasze pali,
A przeciw nam bombowców wroga rój!
Więc granat w garść, a erkaem przy boku,
Na wrogów swych przypuśćmy dzielny szturm.
Niech stal granatów rani ich głęboko,
A nam przygrywa dźwięk bojowych surm.
Za gruzy naszych miast,
Za braci naszych krew
Szarpajmy wrogów ciała!
Niech zniknie szwabski chwast!
Odpowie na nasz zew,
Powstając Polska cała.

W miarę upływu czasu, w ramach walki niepodległościowego ruchu oporu, powstawały kolejne oddziały partyzanckie. Toczyły one walkę z oddziałami wojsk niemieckich. Wielu partyzantów ginęło. Zostały po nich tylko małe leśne mogiły i białe brzozowe krzyże. Takie jak ten z tej pięknej pieśni pod tytułem „Biały krzyż” w wykonaniu Oliwii Lewandowskiej”.

Po wysłuchaniu tej znanej ballady partyzanckiej głos zabrała Julia Passowicz: „Kiedy na kilku frontach i w ramach podziemnego ruchu oporu żołnierze polscy walczyli o wolność, w łagrach sowieckich, stalagach i obozach niemieckich gehennę przechodziły ogromne rzesze naszych rodaków. Spróbujmy wczuć się w ich los, o którym tak pisał nasz znany poeta Tadeusz Różewicz:

Kiedy już wszystkie kobiety
z transportu ogolono
czterech robotników miotłami
zrobionymi z lipy zamiatało
i gromadziło włosy
Pod czystymi szybami
leżą sztywne włosy uduszonych
w komorach gazowych
w tych włosach są szpilki
i kościane grzebienie
Nie prześwietla ich światło
nie rozdziela wiatr
nie dotyka ich dłoń
ani deszcz ani usta
W wielkich skrzyniach
kłębią się suche włosy
uduszonych
i szary warkoczyk
mysi ogonek ze wstążeczką
za który pociągają w szkole
niegrzeczni chłopcy.

W sytuacji kiedy w różnych miejscach odosobnienia i eksterminacji przebywały tysiące polskich jeńców wojennych oraz ludności cywilnej, kierowali oni do Boga słowa pieśni „Modlitwy obozowej”… .

Po wysłuchaniu tej pieśni w wykonaniu chóru szkolnego historyczno - literacką gawędę kontynuował druh Karol Wojdyła: „We wrześniu obchodzimy zarówno rocznicę wybuchu, jak i zakończenia tej strasznej wojny. I w naszych czasach toczą się różne lokalne wojny, giną ludzie, płaczą matki i dzieci… . Więc dziś, tyle lat po wojnie na tym naszym skrawku polskiej ziemi powtórzmy za harcerzem Janem Romockim zawsze aktualne słowa „Modlitwy Szarych Szeregów”:

Od wojny, nędzy i od głodu
Sponiewieranej krwi narodu,
Od łez wylanych obłąkanie
Uchroń nas, Panie
Od niepewności każdej nocy,
Od rozpaczliwej rąk niemocy,
Od lęku przed tym, co nastanie,
Uchroń nas, Panie
Od bomb, granatów i pożogi,
I gorszej jeszcze w sercu trwogi,
Od trwogi strasznej jak konanie
Uchroń nas, Panie
Od rezygnacji w dobie klęski,
Lecz i od pychy w dzień zwycięski,
Od krzywd - lecz i od zemsty za nie
Uchroń nas, Panie
Uchroń od zła i nienawiści.
Niechaj się odwet nasz nie ziści.
Na przebaczenie im przeczyste
Wlej w nas moc, Chryste.

Po zakończeniu części artystycznej głos zabrali: Pani Elwira Musiałowicz - Czech - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła i przedstawicielka Rodzin Katyńskich - Pani Bożena Famurat. Uroczystość zakończyło wyprowadzenie sztandarów ISP Nr 12, Gimnazjum Nr 2 i 139. DH oraz drużyny sztandarowej. Warto dodać, że nasza drużyna harcerska w liczbie blisko trzydziestu osób wraz ze swoim drużynowym, dzień wcześniej, 17 września, przeprowadziła Apel Pamięci w ramach obchodów miejsko - powiatowych „Dnia Sybiraka” przed Obeliskiem „Golgota Wschodu” obok budynku I LO.

/wh/

relacja na stronach TVJaslo.pl


XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

W dniach 25 – 26 września 2015 roku odbyła się XII Sesja Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach. Wzięło w niej udział około 38 szkół z całej Polski. Organizatorami byli: Zarząd Główny Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 1 im. I. Łukasiewicza w Gorlicach. Patronat objęli: Małopolski Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie, Starosta Gorlicki oraz Burmistrz Gorlic.

Nasze gimnazjum reprezentowane było przez uczennice: Aleksandrę Bober kl. IIb, Aleksandrę Modras kl. IIId oraz Katarzynę Żołądź kl. IIIc. Opiekę sprawowała Elżbieta Barwikowska.

25 września nastąpiło uroczyste otwarcie XII Sesji przez organizatorów, a także miał miejsce wykład Pani mgr Iwony Dymarczyk z Muzeum Farmacji w Krakowie. Następnie odbył się konkurs dla młodych uczestników „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” i tutaj nasze uczestniczki zdobyły wyróżnienie. Wieczorem wszyscy bawili się na dyskotece.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy miejsca związane z Ignacym Łukasiewiczem, a to: Kopankę „Magdalena”, zapoznając się z pierwszymi, prymitywnymi narzędziami wydobywczymi ropę naftową, Muzeum Regionalne w Gorlicach z salą poświęconą Łukasiewiczowi i jego pobytem w tym mieście, a także widzieliśmy pierwszą uliczną lampę. Zwiedziliśmy również muzeum w Szymbarku i widzieliśmy skansen, tylko z okien autobusu, ponieważ przez cały pobyt towarzyszył nam deszcz, ale humory wszystkim dopisywały.

Około 1500 odbyło się uroczyste zakończenie XII Sesji z przemówieniami najwyższych władz oraz zaproszenie przewodniczącej Rady Szkół im. I Łukasiewicza na XIII Sesję Szkół do Płocka, która odbędzie się za 2 lata czyli w 2017 roku i znów „ Brać Łukasiewiczowska” spędzi cudowne chwile.

Do zobaczenia ………………


25 lat 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy”

W sobotę 26 września odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płka Leopolda Lisa - Kuli. Najpierw jego uczestnicy spotkali się przed budynkiem Zespołu Szkół Miejskich nr 3. Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt, odśpiewaniu hymnu ZHP i po apelu harcerskim, w asyście sztandarów szkolnych i harcerskich udali się na Mszę Świętą do kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej. Odprawił ją proboszcz miejscowej parafii ks. Tadeusz Gąsiorowski. Następnie przeszli na część oficjalną z programem artystycznym do auli szkolnej.

Wszystkich gości powitali dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel - Kijowska i drużynowy 139 DH „Lisy” hm. Wiesław Hap. Dalsze prowadzenie spotkania przejęli później przyboczni - druhna Gabriela Czerwińska oraz druh Jakub Wróbel, którzy zaprosili zebranych do obejrzenia i wysłuchania półgodzinnej prezentacji multimedialnej na temat ćwierćwiecza działalności „Lisów”. A było tego sporo, bo 139 Drużyna Harcerska „Lisy” im. płk. Leopolda Lisa - Kuli działająca przy jasielskim Gimnazjum Nr 2 funkcjonuje od 13 września 1990 roku. Powstała jeszcze na bazie dawnej „Dziewiątki”.

Jej założycielem i drużynowym jest przez cały czas harcmistrz Wiesław Hap. Drużyna uczestniczy we wszystkich przedsięwzięciach Hufca, akcjach Chorągwi i Kwatery Głównej ZHP. Pracuje na rzecz szkoły, parafii, osiedla, miasta, regionu. Harcerze opiekują się miejscami pamięci i cmentarzami. Uczestniczą w akcjach charytatywnych, ekologicznych, w uroczystościach patriotycznych i religijnych. W swojej harcówce „Hapcówce” spotykają się na zbiórkach drużyny i zastępów, wyjeżdżają na rajdy, biwaki i obozy. Zgłębiają metodykę harcerską, wychowują się na wzorcach ideałów harcerskich opartych na Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim, kształtują swój harcerski i patriotyczny styl życia. Angażują się w życie kulturalne, odnoszą sukcesy w licznych konkursach, w tym historycznych, i turniejach. Przygotowują swoje autorskie piosenki i wiersze.

„Lisy” wielokrotnie reprezentowały jasielskie harcerstwo na zewnątrz, m.in. na Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego, uroczystościach patriotycznych we Lwowie, na ukraińskim Wołyniu i na Monte Cassino. U boku drużyny działa Jasielski Klub Olimpijczyka PKOL propagujący sport i ideę olimpizmu, organizujący biegi przełajowe, olimpiady zuchów i harcerzy oraz konkursy dotyczące olimpiad. Harcerki, harcerze oraz instruktorzy 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” starają się być aktywnymi i pomocnymi, a przy tym nie tracić nic z optymizmu i radości życia.

Po ciekawej prezentacji, ze słowami wielkiego uznania dla „Lisów” głos zabrali goście.: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Elwira Musiałowicz - Czech, Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, która wręczyła na ręce druha drużynowego „Lisów” grawerton z życzeniami od Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana. Następnie miały miejsce kolejne wystąpienia: phm. Waldemara Marka - Komendanta Hufca ZHP w Jaśle, hm. Jana Urbana - Członka Zarządu Powiatu Jasielskiego i byłego wieloletniego Komendanta Hufca, który przekazał również list gratulacyjny od Franciszka Miśkowicza - Starosty Jasielskiego. Głos zabrali i listy gratulacyjne oraz okolicznościowe grawertony wręczyli również: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Wiesław Latoszek, w imieniu Komendanta WKU w Jaśle ppłka Andrzeja Nykiela - kpt. Bogusław Antas, przedstawiciel p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Jaśle Pawła Szynala - Robert Rączka, w imieniu kadry instruktorskiej Hufca Jasło - hm. Dorota Rzońca i phm. Iwona Dziedzic oraz z ramienia przedstawicieli najstarszego rocznika „Lisów” - phm. Jerzy Kosiba, były zastępowy i przyboczny 139 DH i Komendant Hufca.

W dalszej części spotkania hm. Wiesław Hap odczytał fragmenty kilku spośród wielu otrzymanych listów gratulacyjnych. M.in. od hm. Małgorzaty Sinicy - Naczelnik ZHP, która napisała: „25-ta rocznica powstania Drużyny to wspaniała okazja do wspomnień i przywołania tak wspaniałego wydarzenia w życiu szkoły, jakim jest utworzenie drużyny harcerskiej. Harcerstwo od lat wspiera i uzupełnia działania szkoły w zakresie wychowania dzieci i młodzieży. Warto więc o tę współpracę dbać i inspirować wspólne działania, które wzbogacą życie szkoły. Organizatorom dziękuję za trud i pracę, za zaangażowanie w przygotowanie obchodów jubileuszu. Uczestnikom życzę zaś niezapomnianych przeżyć i wspaniałej zabawy. Z wyrazami szacunku i harcerskim pozdrowieniem Czuwaj”.

Bratanek Patrona Drużyny Leopold Kula napisał m.in.: „Serdecznie pozdrawiam Wszystkich Państwa obecnych na obchodach Jubileuszu „Lisów”. Przesyłam serdeczne życzenia Kadrze Instruktorskiej, Drogim Harcerkom i Harcerzom. Życzę żebyście byli wierni Przyrzeczeniu Harcerskiemu i żebyście zawsze kochali nasza Ojczyznę i dobrze jej służyli. Szczęść Wam Boże. Leopold Kula z rodziną”.

Jedyny żyjący uczestnik słynnej akcji uwolnienia więźniów w Jaśle w 1943 r., Druh Pułkownik Stanisław Dąbrowa - Kostka zaś skreślił. takie słowa: „Z okazji 25-lecia Drużyny „Lisów” Druhowi Drużynowemu hm. Wiesławowi Hapowi oraz Wszystkim Druhnom i Druhom najlepsze życzenia składa stary harcerz Stanisław Dąbrowa - Kostka”.

Państwo Magura - Witkowscy z Krakowa napisali z kolei: „ Składamy wyrazy uznania i podziwu dla Waszej pięknej, szlachetnej służby harcerskiej ku chwale Boga, Polski i Bliźniego. W tym pięknym dniu myślą i sercem będziemy razem z Wami. Życzymy dalszej wieloletniej i owocnej służby. Czuwaj”. Pani Magurowa jest siostrą bohaterskich harcerzy Jana i Stanisława, zamordowanych wraz z Rodziną Madejewskich.

Maria Pomianowska z Gdyni, siostra harcerzy Romka i Andrzeja zamordowanych przez Niemców w Jaśle skierowała do jubilatów takie słowa: „Serdecznymi myślami i modlitwą jestem z Wami. Powierzam Was opiece Bożej w trwaniu z honorem w służbie harcerskiej. Życzę całej Drużynie i każdemu z Was oddzielnie niezłomnego pielęgnowania wartości, radości życia oraz pięknego działania na rzecz innych. Szczęść Wam Boże”.

Z kolei Małgorzata Piekarska - Dyrektor MBP w Jaśle - podziękowała za wiele lat współpracy: „Składam serdeczne gratulacje. Bardzo sobie cenimy zaangażowanie i umiejętności harcerzy, mamy nadzieję na dalsze wspólne działania”.

Ważnym elementem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu druhen i druhów oraz uczennic z samorządu szkolnego. Program składał się z piosenek do których słowa napisał druh drużynowy hm. Wiesław Hap w aranżacji druha Janusza Budziaka oraz wierszy i prozy autorstwa druhny Gabrieli Czerwińskiej.

Na zakończenie wszyscy zebrani udali się przed harcówkę „Hapcówkę”, gdzie skorzystali z harcerskiego poczęstunku. W harcówce mogli zapoznać się z kronikami i albumami fotograficznymi z 25 lat działalności 139 DH. Po opuszczeniu jubilatów przez gości miało miejsce spotkanie pokoleń „Lisów” w trakcie którego wymieniono się wspomnieniami, wspólnie pośpiewano i przypomniano piękne stare harcerskie czasy.

Poza wcześniej wspomnianymi gośćmi wśród tych, którzy swoją obecnością uszanowali służbę i pracę na rzecz środowiska lokalnego 139 DH „Lisy” byli jeszcze m.in.: Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Urszula Czyżowicz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jasła, Andrzej Dybaś - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła, ks. proboszcz Tadeusz Gąsiorowski, Agata Koba - rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle, Bożena Famurat i Paweł Okulski - przedstawiciele Rodzin Katyńskich w Jaśle, Renata Sokołowska - przewodnicząca Rady Rodziców ISP nr 12 w Jaśle, Dominik Wróbel - przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, Ewa Kosiek - wicedyrektor ZSM nr 3 w Jaśle, Renata Goleń - wicedyrektor ZSM nr 3 w Jaśle, nauczyciele i pracownicy ZSM nr 3 w Jaśle, rodzice harcerzy, phm. Robert Nowiński - członek Komendy Hufca w Jaśle, drużynowy 307. Kołaczyckiej Grunwaldzkiej DH „Wilki”, phm. Urszula Buczyńska - Bolanowska - drużynowa 109. DH „Leśni” w Brzezówce, pwd. Klaudia Pawlik - drużynowa 166. Jasielskiej DH „Cichociemni”, hm. Łucja Filipek - była drużynowa GZ przy SP nr 9, phm. Barbara Goleń - instruktor Hufca, była drużynowa GZ przy SP nr 9, pwd. Magdalena Kamińska - była harcerka „Lisów”, drużynowa GZ „Liski” przy ISP nr 12, phm. Paulina Kurowska - instruktor Hufca i 139 DH, wychowanka „Lisów”, pwd. Stefan Juryś i pwd. Leszek Woźniacki - instruktorzy 139 DH „Lisy”, przeszło trzydziestoosobowa grupa byłych „Lisów”, delegacje kilku drużyn harcerskich z terenu Hufca oraz przedstawiciele jasielskich mediów.

/dr/

relacja na stronach TVJaslo.pl


Ślubowanie uczniów klas pierwszych

28 września uczniowie klas I gimnazjum uroczyście zostali przyjęci w poczet uczniów szkoły. W czasie akademii pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar szkoły oraz zapoznali się z wartościami jakimi kierował się nasz patron Ignacy Łukasiewicz.


Erwin Dedo zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci młodzieży

ŚWIAT WIDZIANY ZE STACJI KOSMICZNEJ

Konkurs został zorganizowany przez Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Gala wręczenia nagród odbyła się 8 października w Sieradzu podczas VI Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej.


Warsztaty dla nauczycieli w Leiden w Holandii

W pierwszy weekend października grupa nauczycieli z krajów członkowskich Europejskiej Agencji Kosmicznej uczestniczyła w warsztatach naukowych w Holandii. Każde państwo reprezentowane było zazwyczaj przez 2 osoby. Z Polski w warsztatach brała udział pani Agnieszka Dąbrowska - metodyk ze Skierniewic oraz pani Jadwiga Moskal - nauczycielka geografii z naszej szkoły. Zajęcia odbyły się w dniach 3-4 października 2015 r. w Leiden. Miasto to, położone około 50 km od Amsterdamu, znane jest z najstarszego uniwersytetu holenderskiego, w którym wynaleziono pierwszy kondensator, czyli butelkę lejdejską. Bardzo ważnym obiektem w Leiden jest zabytkowe obserwatorium astronomiczne. W sobotę, po zakończeniu części warsztatowej, nauczyciele wraz z koordynatorami konferencji udali się tam na zwiedzanie i obserwacje. Podczas obserwacji nocnego holenderskiego nieba zebrani mogli poznać funkcjonowanie trzech różnych teleskopów, zaznajomić się z ciekawą historią miejsca, z bogatymi zbiorami danych z obserwacji astronomicznych prowadzonych w różnych miejscach na ziemi (m.in. w Bydgoszczy) oraz z galerią sztuki związanej z astronomią.

Pierwszy dzień konferencji przeznaczono na wykłady dotyczące 50- lecia ESA oraz jej aktualnych działań. Następnie edukatorzy przeprowadzili warsztaty. Obejmowały one m.in. tematykę związaną z wielkością Układu Słonecznego, spektroskopu, napędu rakietowego, warunków życia na stacji kosmicznej. Ponadto uczestnicy za pomocą robotów wykonanych z klocków LEGO Mindstorms badali temperaturę wody i ciała. Wszystkie zadania wykonywano w mieszanych grupach narodowych. Po każdym ćwiczeniu był czas na dyskusję o przydatności tego typu zajęć w szkole i o możliwościach jego realizacji w różnych krajach.

Drugi dzień konferencji wiązał się z wyjazdem do Nordvijk - siedziby ESTEC, gdzie od rana trwał Dzień Otwarty ESA z okazji 50-lecia istnienia agencji. Ważnym punktem programu w tym dniu było również zwiedzanie samego ośrodka ESTEC. Nauczyciele mogli podziwiać wystawy satelitów, urządzeń stosowanych do mierzenia pola magnetycznego, śledzić na monitorach ruch satelitów w najstarszej części ośrodka, obserwować lądownik Philae na makiecie komety oraz uczestniczyć w widowiskowym spektaklu komety Czuriumow-Gierasimienko. Szczególne wrażenie wywarł na zebranych model Columbusa naturalnej wielkości, do którego można było wejść, aby na własne oczy przekonać się, jak wygląda praca na stacji kosmicznej oraz skosztować jedzenia przygotowanego dla astronautów. Zwiedzanie Columbusa stało się także wyjątkową okazją do spotkania z astronautami, otrzymania od nich autografów i wykonania wspólnego zdjęcia.

Pod koniec pobytu w ESTEC zebrani mogli dokonać ewaluacji warsztatów i wyciągnąć wnioski dotyczące celowości organizowania tego typu międzynarodowych spotkań. Podsumowaniem roboczej wizyty w Holandii było bardzo miłe spotkanie z dyrektorem ESA Franco Ongaro, który potwierdził słuszność zgłaszanych wcześniej przez uczących wniosków, że konieczne jest prowadzenie edukacji astronomicznej od jak najwcześniejszych lat, aby rozbudzić u dzieci zainteresowanie naukami przyrodniczymi i ścisłymi. To od nauczycieli pierwszego etapu edukacji zależy, jakie będzie kolejne pokolenie zdobywców kosmosu. Dyrektor Franco podkreślił zasadność organizowania tego typu spotkań i zapewnił, że konferencja będzie miała charakter cykliczny.


„Żywienie na wagę zdrowia”

spotkanie dla rodziców

W dniu 5 listopada 2015r. odbyło się szkolenie dla rodziców dotyczące zasad zdrowego odżywiania przeprowadzone przez przedstawiciela Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle panią mgr Danutę Misiołek.

Uczestnicy spotkania zostali poinformowani oraz uświadomieni, że dbałość o właściwe zdrowe odżywianie jest ważne dla prawidłowego rozwoju oraz utrzymania dobrego stanu zdrowia. Pozwala uniknąć wielu chorób, które rozwijają się niekiedy przez wiele lat jako skutek spożywania nadmiernej lub zbyt małej ilości określonych składników pokarmowych. Do najczęściej występujących chorób tego typu należą: choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, choroby nowotworowe.

Pani Danuta zwróciła również uwagę na fakt, iż niewłaściwy sposób odżywiania może prowadzić także do bardziej prozaicznych problemów, takich jak: ograniczenie możliwości przyswajania wiedzy, przewlekłe zmęczenie oraz osłabienie koncentracji uwagi.

Każdy z uczestników na zakończenie spotkania otrzymał ulotkę zawierającą - Zasady Zdrowego Żywienia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz Zasady Zdrowego Żywienia w wieku dorosłym zgodne z zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem rodziców.

Podsumowując spotkanie, nasuwa się jeden bardzo ważny wniosek: W pełnych pośpiechu czasach nie zapominajmy, że sposób, w jaki się odżywiamy, wpływa na nasze zdrowie.

spotkanie dla uczniów

17 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie nauczyciela pani mgr Joanny Frączek i uczennicy Medyczno–Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle z młodzieżą I klas gimnazjum oraz społecznością Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 dotyczące racjonalnego odżywiania.

Pani Frączek bardzo dokładnie omówiła piramidę żywieniową, która pokazuje , jak powinien odżywiać się człowiek. Pokarmy znajdujące się u podstawy piramidy powinny być spożywane w większej ilości niż te, które są u jej szczytu. Zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym to dieta urozmaicona w produkty z różnych grup. Każda grupa produktów spożywczych jest źródłem innych, cennych dla zdrowia składników odżywczych. Na przykład produkty mleczne dostarczają wapń i białko, ale nie zawierają witaminy C, którą mają m.in. owoce i warzywa. Dlatego też należy wybierać i spożywać najbardziej wartościowe artykuły spożywcze z różnych grup żywności.

Pani Joanna zwróciła również uwagę na potrzebę codziennej aktywności fizycznej (zaleca się co najmniej 60 minut dziennie), która znajduje się u podstawy piramidy. Codzienny ruch korzystnie wpływa na kondycję fizyczną i sprawność umysłową oraz prawidłową sylwetkę.

W dalszej części spotkania uczennica Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle omówiła przedstawione poniżej:

ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU SZKOLNYM

(według Instytutu Żywności i Żywienia)

 1. Jedz codziennie różne produkty z każdej grupy uwzględnionej w piramidzie zdrowego żywienia.
 2. Bądź codziennie aktywny fizycznie – ruch korzystnie wpływa na sprawność i prawidłową sylwetkę.
 3. Źródłem energii w twojej diecie powinny być głównie produkty znajdujące się w podstawie piramidy.
 4. Spożywaj codziennie przynajmniej 3 – 4 porcje mleka lub produktów mlecznych takich jak jogurty, kefiry, maślanka, ser.
 5. Jedz codziennie 2 porcje produktów z grupy – mięso, ryby, jaja. Uwzględniaj tez nasiona roślin strączkowych.
 6. Każdy posiłek powinien zawierać warzywa lub owoce.
 7. Ograniczaj spożycie tłuszczów, w szczególności zwierzęcych.
 8. Ograniczaj spożycie cukru, słodyczy, słodkich napojów.
 9. Ograniczaj spożycie słonych produktów, odstaw solniczkę.
 10. Pij codziennie odpowiednią ilość wody.

Na zakończenie spotkania każdy z uczniów otrzymał ulotkę zawierającą cenne wskazówki dotyczące zdrowego odżywiania.

Jaki wniosek nasuwa się po spotkaniu?

Planujmy nasze jadłospisy tak, aby były one bogate w witaminy, sole mineralne, dzięki którym, będziemy mogli prawidłowo rozwijać się i funkcjonować w społeczeństwie, bo przecież zdrowie mamy tylko jedno.


„Urodziny Jasła” w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

W piątkowe przedpołudnie, 20 listopada 2015 roku, widzowie zgromadzeni w sali widowiskowej JDK mogli obejrzeć spektakl zatytułowany „Urodziny Jasła”. Widowisko osnute na motywach historii napisanej przez Henryka Zycha (jednego z założycieli Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego) przedstawiało historię miasta od jego początków po czasy współczesne. Żywe słowo, taniec, muzyka w sposób niezwykle sugestywny ukazały przeszłość, teraźniejszość, ale także wizję przyszłości Jasła. Szersza relacja z imprezy na stronie portalu terazjaslo.pl.

zobacz fragmenty widowiska na stronach TVJaslo.pl


XX – lecie Integracji w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w JaśleXX – lecie Integracji
w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle


Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
„Szkoła globalna – Szkołą rozwoju”

04.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg

11 grudnia br. w auli Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów „Szkoła globalna – szkołą rozwoju” oraz podsumowanie działań projektowych prowadzonych przez ORE w zakresie edukacji globalnej.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie prowadzący projekty w swoich szkołach oraz współtwórcy programu z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ORE.

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle reprezentowały pani wicedyrektor Renata Goleń i koordynator projektu Ilona Dranka, które odebrały Certyfikat przyznany szkole.

Nasza szkoła jest silnie związana z edukacją globalną, ponieważ od ponad czterech lat działamy w projekcie i szkoleniach ORE, jednak już wcześniejsze działania prowadzone przez większość nauczycieli oraz uczniów Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle i Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle były nacechowane humanitaryzmem, międzykulturowością czy też ekologią. Edukacja globalna nie była nam obca.

Pierwsze nasze starania w tej dziedzinie zostały uhonorowane wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie na projekt zajmujący się tematyka globalną, w kolejnych dwóch latach otrzymywaliśmy „Certyfikaty – Wyróżnienia Szkoły Globalnej” (2013, 2014). Ten rok zaowocował „Certyfikatem Szkoły Globalnej” oraz nagrodą w postaci 2 – dniowego wyjazdu do Brukseli, który był niesamowitym zaskoczeniem, ponieważ nikt piszący wniosek nie wiedział o tej nagrodzie. Na konkurs wpłynęło 37 sprawozdań ze szkół z całej Polski, prezentujących działania z ostatnich trzech lat.

Napisanie zgłoszenia i sprawozdania nie jest sprawą ani prostą, ani trudną, trzeba tylko chcieć oraz wybrać działania prowadzone przez uczniów i nauczycieli, które wpisują się w realizację założeń edukacji globalnej. Co to może być? Podpowiadamy: Tydzień Edukacji Globalnej (przypadający na koniec listopada), działania związane z humanitaryzmem, poznawanie historii lokalnej, regionalnej czy też poznawanie innych kultur przez wyjazdy zagraniczne, projekty międzynarodowe i konkursy choćby językowe, działania proekologiczne, kampanie społeczne, happeningi, wystawy, spotkania z podróżnikami, debaty, konferencje międzypokoleniowe itp. Wszystkie formy przewijały się we współpracy nauczyciele – uczniowie naszej szkoły, co pozwoliło na rozwinięcie wiedzy, umiejętności i nowego postrzegania otaczającego nas świata oraz ludzi.

DI

Orszak Trzech Króli


Zbiórek szalony czas

Okres świąteczno – noworoczny to czas wzmożonej pracy dla wolontariuszy. Sekcja Wolontariatu gimnazjum wraz z 139 DH LISY i Samorządem Uczniowskim przeprowadziły lub pomagały w organizacji zbiórek, jak: ogólnopolska akcja „Góra Grosza”, ogólnopolska zbiórka „Szlachetna Paczka”, 24. Finał WOŚP w Jaśle, miejska akcja „Pomoc Samborowi”, zbiórka „Integracja”. Oprócz tego w szkole cały rok prowadzimy zbiórkę nakrętek dla naszych młodszych kolegów oraz zbiórkę makulatury na rodzinne domy dziecka z Fundacją „Przyjazny Świat Dziecka”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom – wolontariuszom oraz rodzicom, uczniom, nauczycielom i ludziom dobrej woli.


Akademia Młodego Odkrywcy

W ramach projektu „Jasielska Liga Naukowa z Lotosem”, uczniowie naszego gimnazjum, Paulina Bunar i Erwin Dedo pod opieką nauczyciela fizyki p. Agnieszki Bosak, będą prowadzili zajęcia „Akademia Młodego Odkrywcy”.

Zajęcia odbywać się będą w środy o godzinie 1325 - 1410, w sali nr 20.

Pierwsze zajęcia odbędą się w środę 3 lutego 2016. Chętnych uczniów z klas 1 ISP Nr 12 prosimy o zgłoszenie się do wychowawców.


Konkurs plastyczny

Spotkanie uczestników 16 lutego 2016 r w szkole, sala 29, godz. 1000

Wszyscy przynoszą projekty (szkice) do tematu „W drodze”


Dzień Otwarty

Zapraszamy uczniów klas 6 szkół podstawowych, rodziców i nauczycieli

termin: 21 marca
godz. 830 - 1300


opiekun: Piotr Korczyński

Tu kliknij żeby zobaczyć pracę Adrianny Kowal nagrodzoną I miejscem

Gratulujemy Adriannie i jej opiekunowi - Piotrowi Korczyńskiemu


Uczniowie z jasielskiego Gimnazjum nr 2 zwyciężyli w XIV Powiatowym Konkursie Międzyprzedmiotowym, organizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

W tym roku do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn. Konkurs odbył się 16 marca 2016 roku. Uczestniczyły w nim trzyosobowe reprezentacje, które miały szansę wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie matematyki, chemii, biologii i języka angielskiego. Drużyna Gimnazjum nr 2 wystąpiła w składzie: Paulina Bunar, Julia Passowicz i Mateusz Bolek.…

…czytaj więcej na stronie www.2lojaslo.pl


DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM NR 2 OKIEM SZÓSTOKLASISTY

Dnia 21 marca 2016 r. uczestniczyliśmy w Dniach Otwartych zorganizowanych przez Gimnazjum nr 2 w Jaśle. I choć za oknem padał deszcz i było ponuro, w gimnazjum przywitały nas uśmiechnięte twarze nauczycieli i naszych starszych kolegów. To oni pokazywali nam swoją szkołę i prezentowali jej bogatą ofertę, nie tylko edukacyjną. W auli szkolnej obejrzeliśmy film promujący działania uczniów Gimnazjum nr 2, a chór szkolny wraz z solistkami przywitał nas „Dobrą piosenką”. Niezapomnianych wrażeń dostarczyła nam prezentacja historyczno-plastyczna oraz pokaz wykonywania grafiki techniką linorytu. Wizyta w pracowni kulinarnej miała słodki smak amoniaczków i pokazała, że gimnazjaliści są świetnymi kucharzami. W sali języka angielskiego spotkaliśmy się z królową Elżbietą II oraz kulturą Wielkiej Brytanii, którą uczniowie gimnazjum mogą poznawać dzięki wycieczkom językowym do Londynu. Aby szlifować języki, warto też brać udział w projektach Comenius i Erasmus cyklicznie realizowanych przez uczniów od wielu lat. Owocem tych działań były wizyty m.in. w Turcji, Włoszech, Rumuni, Hiszpanii. Bogaty dorobek zaprezentowało również kolo astronomiczne, którego członkowie odkryli już wiele planetoid. Gimnazjum nr 2 to jedyna szkoła w Jaśle, która sięga tak blisko gwiazd, a uczniowie są laureatami prestiżowych konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Chlubą szkoły jest także 139. Drużyna Harcerska „Lisy”. Harcerze chętnie otworzyli przed nami drzwi słynnej „Hapcówki” i opowiedzieli o swoim codziennym życiu i wielu wartościowych działaniach na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. O tym, że w zdrowym ciele zdrowy duch mogliśmy się przekonać oglądając pokazy w szkolnej siłowni oraz w sali gimnastycznej, gdzie swoje umiejętności prezentowała sekcja akrobatyki. Gimnazjum nr 2 może poszczycić się doskonałą bazą sportową, w skład której wchodzi m.in. boisko wielofunkcyjne Orlik wraz z bieżnią oraz kort tenisowy. Na zakończenie naszej relacji warto wspomnieć o tym, co wprawiało w zdumienie każdego szóstoklasistę – pokazy chemiczne, fizyczne i biologiczne prezentowane przez uczniów z klas matematyczno-przyrodniczych oraz ich nauczycieli. Magia, a jednak nauka. I właśnie naukowy akcent kończył naszą wizytę w gimnazjum, bowiem mogliśmy obejrzeć pokazy techniczne, które przygotowali dla nas studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie – szkoły partnerskiej Gimnazjum nr 2.

Dzień Otwarty Gimnazjum nr 2 w Jaśle był wspaniałą okazją do zerknięcia w szkolną rzeczywistość, do poczucia atmosfery szkoły na jej korytarzach i w salach lekcyjnych, do spotkania z nauczycielami oraz uczniami. My już wiemy, że spotkamy się z nim i we wrześniu. Zatem, do zobaczenia.

Uczniowie klas szóstych ISP nr 12

Kamil Sajdak (kl. 1e) zajął I miejsce w eliminacjach miejskich OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” 2016

Gratulujemy!

czytaj więcej na stronie www.terazjaslo.pl

zobacz relację na stronie tvJaslo.pl


Spacer po miejscach związanych z Ignacym Łukasiewiczem

W ramach projektu „Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” propagujemy postać Patrona naszej Szkoły i „jasielskie” miejsca z nim związane. Wszystkich jaślan zapraszamy do wiosennego spaceru. W trasę tego wyjątkowego spaceru wyruszamy spod budynku Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle przy ul. Szkolnej 38. Tu na frontonie obiektu, tuż przy głównym wejściu do szkoły znajduje się piękna tablica w formie płaskorzeźby, której autorem jest artysta rzeźbiarz Andrzej Samborowski-Zajdel. Przedstawia ona twarz Łukasiewicza, wizerunek jego pierwszej lampy naftowej oraz fragment krajobrazu Podkarpacia z szybami naftowymi. Obok widnieje napis o treści: „W hołdzie Honorowemu Obywatelowi Miasta Jasła, twórcy przemysłu naftowego, wielkiemu Polakowi i humaniście, Patronowi naszego Gimnazjum - Ignacemu Łukasiewiczowi - Społeczność szkolna, Jasło 13 czerwca 2003 r.” Tablicę ufundowały: Rafineria Jasło S. A. i Poszukiwania Nafty i Gazu Jasło Sp. z o.o. w roku jubileuszowym 150-rocznicy narodzin przemysłu naftowego kiedy jasielska Rafineria obchodziła swoje 115-lecie, a Gimnazjum nr 2 przyjęło imię twórcy światowego nafciarstwa i gazownictwa. W środku budynku szkolnego warto zwiedzić kącik pamięci Patrona oraz historii przemysłu naftowego i gazowniczego w Jasielskiem i na Podkarpaciu. Jest tam m.in. kopia portretu Łukasiewicza A. Grabowskiego.

Wychodzimy spod budynku ZSM nr 3 w Jaśle i kierujemy się w stronę jasielskiego Rynku. Tam wokół niego znajdują się odbudowane po II wojnie piętrowe kamieniczki w stylu XIX-wiecznym. Jedna z nich jest szczególnie ważna. Stoi ona w północnej części Rynku i nosi numer 17. Na parterze tego domu prowadził aptekę Ignacy Łukasiewicz. Na zewnętrznej ścianie budynku jest widoczna nieco wyblakła tablica o treści: „W tym domu w latach 1857 – 1864 prowadził aptekę wynalazca lampy naftowej Ignacy Łukasiewicz, Honorowy Obywatel Miasta Jasła, założyciel pierwszej destylarni w Ulaszowicach”. Warto wiedzieć, że Ignacy Łukasiewicz na Podkarpaciu prowadził apteki w Gorlicach, Brzostku i najdłużej w Jaśle. Kiedy tu mieszkał i pracował na jasielskiej wystawie C.K. Towarzystwa Gospodarczo – Rolniczego, w dniach 27 – 29 maja 1858 r., prezentował swoje osiągnięcia i wyroby z ropy naftowej pochodzące z destylarni w Ulaszowicach pod Jasłem.

Przechodząc w stronę zabytkowego Starego Cmentarza w Jaśle zmierzamy do pochowanej tam jedynej córeczki Łukasiewiczów - Honoraty ze Stacherskich i Ignacego - Marianny. Dziewczynka ta urodziła się w Jaśle w dniu 1 lutego 1858 r. Żyła bardzo krótko, niespełna dwa latka. Zmarła w dniu 7 grudnia 1859 r. i została pochowana w małym grobie na jasielskim Starym Cmentarzu. Miejscem tym opiekują się uczniowie Gimnazjum nr 2, której Patronem jest Ignacy Łukasiewicz.

Z miejsca gdzie spoczywa córeczka Łukasiewicza koniecznie trzeba przejść do jeszcze jednego niezwykłego miejsca. Przechodzimy przez most na rzece Jasiołce. Kierujemy się w stronę szpitala powiatowego. Idziemy chodnikiem w kierunku ronda „Solidarności”, mijamy je i ul. Lwowską przechodzimy w rejon budynku pod numerem 12. Nieopodal, kilka metrów od głównej ulicy, stoi granitowy obelisk z tablicą upamiętniającą powstanie w tej okolicy pierwszej w świecie destylarni ropy naftowej. W 1856 r. tu, na obszarze Ulaszowic, Ignacy Łukasiewicz założył pierwszą na świecie destylarnię, czyli rafinerię ropy naftowej. Spaliła się ona 24 grudnia 1859 r. Okoliczni mieszkańcy z obawy przed ponownym pożarem nie wyrazili zgody na jej odbudowę. W efekcie później Łukasiewicz założył swoją nową rafinerię w Polance koło Krosna, a potem w Chorkówce, gdzie mieszkał do końca życia

Aleksandra Modras i Kinga Bysko

Pomnik znany i … nieznany

Wielu mieszkańców Jasła zna to miejsce dobrze, wielu trochę, ale są i tacy, którzy nie bardzo. Stwierdziłyśmy to w sondzie ulicznej w ramach projektu „Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”. Dlatego warto je przybliżyć…

Obiekt ten znajduje się nieopodal parku miejskiego przy ul. Staszica w Jaśle, obok budynku sądu. Często mówi się też o nim pomnik „W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej”. Stanął on w tym miejscu żeby upamiętnić akcję żołnierzy Kedywu Podokręgu Armii Krajowej Rzeszów, którzy w nocy z 5 na 6 sierpnia 1943 roku uwolnili z niemieckiego więzienia około 180 więźniów (66 politycznych i blisko 120 innych).

Pomnik AK znajduje się w miejscu zniszczonego w 1944 roku przez okupanta niemieckiego obiektu więzienia i sądu, w rejonie ówczesnej bramy więziennej. Uroczyście odsłonięto go w dniu 9 grudnia 2001 roku. Data ta nie była przypadkowa bowiem w tym dniu minęła szósta rocznica złożenia na jasielskim Starym Cmentarzu prochów zmarłego w USA dowódcy Obwodu ZWZ - AK podpułkownika Józefa Modrzejewskiego ps. „Lis”. Wśród osób uczestniczących w poświęceniu i odsłonięciu pomnika byli m.in.: Pani Maria Sobota - Wiśniewicz - córka dowódcy akcji ppor. Zenona Soboty ps. „Korczak” oraz Pani Anna Cerkowniak - Wojciechowska - córka jednego z uczestników akcji - ppor. Zbigniewa Cerkowniaka ps. „Boruta”.

Autorem projektu pomnika jest jasielski architekt Andrzej Gawlewicz, orła wykonał artysta rzeźbiarz z Jasła - Bogdan Samborski a kratę artysta - kowal Maciej Dubiel. Pomnik na formę bramy, w której widoczna jest metalowa więzienna krata. Na łuku tej bramy jest napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna. W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej”. W górnej części krata jest wyłamana przez orła w koronie, co jest symbolem uwolnienia więźniów polskich i marzenia Polaków o wolności i niepodległości. Na dole kraty widzimy znak Polski Walczącej. Na lewej ściance pomnika znajdują się nazwy wszystkich placówek Obwodu ZWZ - AK Jasło AK w formie napisu: „AK Obwód Jasło. Placówki: Brzostek, Dębowiec, Jasło, Jodłowa, Kołaczyce, Osiek, Skołyszyn, Tarnowiec, Żmigród”. Z kolei na ściance prawej umieszczona jest tablica z imionami i nazwiskami uczestników akcji uwolnienia więźniów określanej kryptonimem „Pensjonat” lub „Akcji W” („Więzienie”).

Początkowo, od 5 października 1989 roku w tym miejscu stała tylko skromna tablica, którą później wmurowano w nowy pomnik. Tablica ma następującą treść: „ W tym miejscu stał gmach sądu okręgowego i więzienia wybudowany w 1889 r. zburzony wraz z całym miastem przez hitlerowców w roku 1944. Żołnierze Armii Krajowej: ppor. Zenon Sobota „Korczak” d-ca akcji, ppor. Zbigniew Cerkowniak „Boruta”, plut. Pchor. Zbigniew Zawiła „Żbik”, kpr. Pchor. Stanisław Kostka „Dąbrowa”, plut. Józef Okwieca „Trójka”, harcerz Stanisław Magura „Paw” nocą 5 sierpnia 1943 r. opanowali więzienie i uwolnili 66 więźniów politycznych. W hołdzie bohaterom. 1989. Jaślanie””. Pod tablicą widnieje na pomniku napis: „Społeczeństwo Ziemi Jasielskiej. Grudzień 2001”.

Ciekawostką jest fakt, że w środek pomnika wmurowano akt erekcyjny oraz urny z ziemią z miejsc walk żołnierzy Obwodu ZWZ - AK Jasło i miejsc straceń, w tym z cmentarza w lesie Zarzyckim oraz książkę poświęconą akcji „Rozkaz zdobyć więzienie”, której współautorem jest jedyny żyjący do dziś i mieszkający w Krakowie płk Stanisław Dąbrowa - Kostka, w czasie akcji kapral podchorąży ps. „Dąbrowa”. W tym miejscu, przy pomniku AK, często odbywają się jasielskie uroczystości akowskie i patriotyczne.

Znajdujący się tuż za pomnikiem obiekt dzisiejszego sądu stoi w miejscu budynku zburzonego przez Niemców końcem 1944 roku. Tamten pierwotny obiekt stanął w czasach autonomii galicyjskiej, na przełomie lat 1888/1889. Mieścił się on w jednym skrzydle potężnego gmachu w kształcie czworoboku, którego pozostałą część zajmowało więzienie. W latach II wojny światowej było ono przez cały wykorzystywane przez Niemców.

I to na terenie tego więzienia nocą z 5 na 6 sierpnia 1943 roku przeprowadzono akcję uwolnienia więźniów. W przygotowaniach do niej uczestniczyła jasielska rodzina Madejewskich oraz miejscowi strażnicy więzienni, w tym głównie Józef Okwieka ps. „Trójka”. Samą akcję przeprowadził zespół Kedywu Podokręgu AK Rzeszów dowodzony przez ppor. Zenona Sobotę „Korczaka”, w składzie: ppor. Zbigniew Cerkowniak ps. „Boruta”, kpr. pchr. Stanisław Kostka „Dąbrowa”, podharcmistrz Stanisław Magura „Paw”, plut. pchr. Zbigniew Zawiła „Żbik” i plut. Józef Okwieka. Rozpoczęli ją 5 sierpnia 1943 roku ok. godziny 23. W tym czasie strażnik „Trójka” poprosił o wypuszczenie go po służbie na zewnątrz więzienia. Uzbrojeni w pistolety i granaty ręczne „Korczak”, „Boruta”, „Dąbrowa” i „Żbik” unieruchomili otwierającego bramę i dostali się do dyżurki. Od będącego tam strażnika zabrali klucze do cel i magazynów. Po unieszkodliwieniu załogi i opuszczeniu więzienia wyprowadzili 66 więźniów politycznych, każdego zaopatrując w koc, gotówkę oraz chleb. Zdolnych do noszenia broni uzbrojono. Umożliwiono też ucieczkę około 120 innym więźniom pospolitym. Akcja zakończyła się około pół godziny po północy wycofaniem się w kierunku tzw. Górki Klasztornej. W Żółkowie uciekinierzy podzielili się na dwie grupy, jedna poszła w kierunku Gorlic, druga - Bóbrki. Uwolnieniem więźniów zainteresował się osobiście generalny gubernator Hans Frank. Konsekwencją tego była zmiana na stanowisku szefa gestapo i naczelnika więzienia w Jaśle. Akcja odbiła się szerokim echem.

Ten piękny pomnik w sposób ważny wpisał się już w krajobraz historyczny naszego miasta.

Aleksandra Więcek i Monika Nowakowska

„Bursa” - nasze Miejsce Pamięci

Realizując projekt „Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości” przybliżamy jedno z cennych historycznie miejsc w Jaśle…

…czytaj więcej na stronach 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy”…


Uczniowie z ZSM Nr 3 w Jaśle rozmawiali na żywo z … astronautą

W dniu 14 kwietnia 2016 r. w Centrum Nauki Kopernik uczniowie i nauczyciele z 40 polskich szkół połączyli się z Międzynarodową Stacją Kosmiczną ISS i wzięli udział w wideospotkaniu z przebywającym tam Timem Peake’m z ESA oraz Timem Koprem i Jeffem Williamsem z NASA. Podczas video konferencji ISS przebywała na północny wschód od Australii.

czytaj dalej na stronach Kółka Astonomicznego


Rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „W drodze” – technika linorytu

 • I miejsce – Aleksandra Kocimowska kl. 3a
 • II miejsce – Kinga Bysko kl.3d
 • III miejsce – Karolina Żychowska kl. 3c

Wszystkim uczestnikom gratulujemy zdobytych umiejętności i życzymy dalszych sukcesów w działaniach twórczych


EURONET 50/50 MAXEURONET 50/50 MAX

11 maja w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyło się podsumowanie projektu EURONET 50/50 MAX. Chociaż projekt nie był punktowany miejscami na podium, to wszyscy jego uczestnicy okazali się zwycięzcami gdyż nagrodami były czeki pieniężne zależne od poczynionych oszczędności w zużyciu energii cieplnej, elektrycznej oraz wody.

Najlepszym okazało się Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi czyli my - kategoria gimnazjum czek o wartości 11092,30zł, oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 w Jaśle czyli też my - kategoria szkoły podstawowe, czek o wartości 6513,60zł.

Wielkie podziękowania należą się dla opiekunów projektu Pani Ewy i Piotra Korczyńskich jak również dla dyrekcji, nauczycieli oraz każdego pracownika szkoły w tym Pań woźnych, sprzątaczek i konserwatora szkoły bez których osiągnięcie takiego wyniku byłoby niemożliwe.

zobacz relację na stronach TVP Rzeszów


30-rocznica nadania Hufcowi imienia Rodziny Madejewskich i wyróżnienie dla naszej Szkoły

Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP JasłoW dniach 7 i 8 maja 2016 r. odbył się blok działań w ramach Jubileuszu 30-lecia nadania Hufcowi ZHP w Jaśle imienia Rodziny Madejewskich pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

Pierwszego dnia, w sobotę, najpierw wszyscy uczestnicy zebrali się na płycie jasielskiego Rynku, gdzie miał miejsce apel inauguracyjny. Po nim wszyscy udali się na mszę świętą polową przy kościele farnym. Po zakończeniu mszy, na czele z Miejsko - Kolejową Orkiestrą Dętą i drużyną sztandarową Hufca, której rolę pełniła nasza 139. DH „Lisy” przemaszerowano pod tablicę Rodziny Madejewskich, gdzie w asyście warty honorowej odbył się Apel Pamięci przeprowadzony przez „Lisów” i hm. Wiesława Hapa oraz złożono wiązanki kwiatów. Później uczestnicy uroczystości w szyku przeszli do Jasielskiego Domu Kultury. Tam miało miejsce „Spotkanie Harcerskich Pokoleń”. Komendant Hufca pwd. Damian Stasiowski (nasz były uczeń i harcerz) powitał zebranych wśród których znaleźli się m.in.: Maria Kurowska - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Ryszard Pabian - Burmistrz Miasta Jasła, Elwira Musiałowicz - Czech - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Henryk Rak - Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła, Urszula Czyżowicz - Wiceprzewodnicząca RMJ, hm. Mariusz Bezdzietny - Komendant Chorągwi Podkarpackiej ZHP oraz hm. Władysława Domagała - była wieloletnia Komendantka Chorągwi.

W dalszej części oficjalnej hm. Mariusz Bezdzietny wręczył Brązowe Krzyże „Za Zasługi dla ZHP”: phm. Iwonie Dziedzic (naszej byłej uczennicy i harcerce), phm. Katarzynie Zając, phm. Jerzemu Kosibie (naszemu byłemu uczniowi i harcerzowi) oraz hm. Waldemarowi Markowi. Z kolei druh Stanisław Święch - prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP przekazał Srebrne Medale „Za zasługi dla pożarnictwa”: ks. phm. Józefowi Obłojowi - kapelanowi Hufca i hm. Wiesławowi Hapowi - zastępcy komendanta Hufca, drużynowemu działającej przy naszej Szkole 139. DH „Lisy”, nauczycielowi naszej Szkoły. Członkowie Komendy jasielskiego Hufca wręczyli również nagrodę specjalną hm. Dorocie Rzońcy.

Komenda Hufca przyznała pamiątkowe grawertony za wieloletnią współpracę: Urzędowi Miasta w Jaśle, Urzędowi Miasta w Kołaczycach, MPM w Jaśle, Jasielskiemu Centrum Reklamy FROGART oraz sześciu szkołom, w tym naszemu Zespołowi Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Z rąk komendanta Hufca, pwd. Damiana Stasiowskiego, w asyście zastępcy komendanta - hm. Wiesława Hapa dyrektor ZSM Nr 3 w Jaśle Pani Aleksandra Zajdel-Kijowska odebrała grawerton z wymownym zapisem: „W podziękowaniu za troskę o sprawy wychowania jasielskich zuchów i harcerzy, wsparcie, bratnią dłoń w potrzebie, życzliwość i pomoc okazywaną Hufcowi w jego działalności otrzymuje Srebrną Honorową Odznakę Przyjaciel Hufca ZHP Jasło”.

Władze jasielskiego Hufca uhonorowały też listami gratulacyjnymi z podziękowaniami za stałą współpracę i wsparcie: wicemarszałek Marię Kurowską, burmistrza Ryszarda Pabiana oraz hm. Jacka Borczyka - byłego komendanta Hufca. Po wystąpieniach gości, wszyscy zebrani w sali widowiskowej JDK obejrzeli prezentację multimedialną o dziejach Hufca przygotowaną przez hm. Wiesława Hapa, phm. Jerzego Kosibę i ćwika Michała Hapa (naszego byłego ucznia i harcerza) oraz część artystyczną, w której wystąpiły też druhny i druhowie naszej 139. DH „Lisy” na czele druhną pwd. Gabrielą Czerwińską (naszą byłą uczennicą i harcerką). Po ich zakończeniu miało miejsce zwiedzanie wystawy fotograficznej o historii Hufca. Wszyscy uczestnicy tego spotkania otrzymali również okolicznościowe wydanie biuletynu „Krąg” autorstwa hm. Wiesława Hapa z informacjami na temat Rodziny Madejewskich i o uroczystościach nadania imienia w 1986 r. oraz pamiątkowe plakietki. Posiliwszy się bigosem z harcerskiego kotła, znacząca część zuchów, harcerek i harcerzy, w tym nasze zuchy z Gromady Zuchowej „Liski” oraz harcerze DH „Lisy”, udała się na teren „Przystanek Kwiatowa” na Jubileuszowy Zlot Hufca. Tam przez dalszą część dnia oraz w niedzielę - w Sobniowie - miały miejsce zajęcia programowe, m.in. zawody strzeleckie, strażackie, wieloboje harcerskie i gry terenowe, zwieńczone wieczornicą.


Kolejna uroczystość patriotyczna przed naszym Obeliskiem

Stało się już tradycją, że dwukrotnie w ciągu roku społeczność Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle spotyka się przed Obeliskiem Katyńskim. We wrześniu, by przypomnieć kolejną rocznicę agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę, początkiem maja w nawiązaniu do ostatnich rozstrzeliwań polskich oficerów na ziemi sowieckiej w 1940 r. i w związku z zakończeniem II wojny światowej w Europie w 1945 roku.

W piątek 13 maja 2016 r. nasi uczniowie, nauczyciele i goście po raz kolejny stawili się przed Obeliskiem Katyńskim, by uczestniczyć w przypominaniu historii, która nigdy nie powinna się już powtórzyć, by apelować o pokój i przyjaźń między narodami, ale i po to, by oddać hołd wszystkim rodakom, którzy nie szczędzili wtedy swojej krwi i życia, byśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym kraju.

W uroczystości uczestniczyli członkowie jasielskich Rodzin Katyńskich: Panie - Bożena Famurat i Ewa Gawlik, Panowie - Janusz Burbelka, Paweł Okulski, Józef Duda i Marcin Famurat, Burmistrz Miasta Jasła - Pan Ryszard Pabian, Przewodniczący Rady Miejskiej Jasła - Pan Henryk Rak, Sekretarz Miasta Jasła - Pan Paweł Rzońca, Proboszcz parafii MB Częstochowskiej - ks. Tadeusz Gąsiorowski, dyrektorzy biur: Senator RP Pani Alicji Zając - Pani Iwona Trawińska - i Posła na Sejm RP, Pana Bogdana Rzońcy - Pan Tomasz Trychta, radni RMJ - Pani Dorota Bilewicz i Pan Michał Rybka, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - Józefa Zarudzka.

Uroczystość rozpoczęła się wciągnięciem na maszt flagi państwowej i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. Następnie głos zabrała dyrektor ZSM nr 3 w Jaśle, Pani Aleksandra Zajdel - Kijowska, która powitała gości i przedstawiła genezę tych uroczystości. Później harcerze 139. DH „Lisy” przeprowadzili Apel Pamięci. W dalszej kolejności przed Obeliskiem Katyńskim złożono kwiaty, zapalono znicz, przedstawiono montaż słowno - muzyczny, a głos zabrali Pan Burmistrz Ryszard Pabian i przedstawicielka Rodzin Katyńskich - Pani Bożena Famurat. Przez cały czas wartę przy obelisku pełnili harcerze „Lisów” w asyście pocztów sztandarowych ISP nr 12, Gimnazjum nr 2 i 139. Drużyny Harcerskiej im. płk. Lisa-Kuli.

Zdaniem koordynatora tych uroczystości, Wiesława Hapa: „Te nasze szkolne apele są czasem na refleksję nad kwestią wartości pokoju i tragizmu wojny. Zastanowieniem się, na czym powinien polegać współczesny patriotyzm. Że to nie tylko przypominanie historii i martyrologii, ale wyciąganie z nich wniosków, rzetelna i uczciwa nauka i praca, odpowiedzialność i aktywna postawa oraz jak najlepsze spełnianie obywatelskich obowiązków na rzecz Ojczyzny. Naszą powinnością jest apelować o pokój i przypominać młodym ludziom o przyczynach tamtej straszliwej wojny. O totalitaryźmie, nacjonalizmie, szowiniźmie i o skłonnościach imperialnych niektórych państw”.

Niecodzienny gość w Zespole Szkół Miejskich Nr 3

W dniach 19 - 21 maja Zespoł Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle roku miał przyjemność gościć Sanjaya S. Limaye, - wybitnego naukowca z USA, który zajmuje się planetami Układu Słonecznego z atmosferami: Wenus, Marsem, Jowiszem, Saturnem, Uranem, Neptunem oraz globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Jest on autorem lub współautorem ponad 80 artykułów na temat badań planetarnych, Prezydentem Międzynarodowej Komisji d.s. Atmosfer Planetarnych i Ewolucji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Meteorologii i Nauk o Atmosferze (IAMAS), Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG). Sanjay Limaye jest również naukowcem uczestniczącym (NASA Participating Scientist) projektu Venus Climate Orbiter (Akatsuki), JAXA oraz (NASA Participating Scientist) misji Europejskiej Agencji Kosmicznej Venus Express, popularyzatorem i autorem programów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży na całym świecie.

20 maja ten niecodzienny gość przeprowadził trzy wykłady dla uczniów gimnazjum, które dotyczyły kultury, geografii i historii Indii. Prowadził je w języku angielskim, które dla klas pierwszych i drugich tłumaczyła pani Agata Hap. Natomiast klasy trzecie samodzielnie wysłuchały wykładu i aktywnie uczestniczyły w dyskusji. Odbył również krótkie wizyty w klasach szkoły podstawowej. Wieczorem zaś, udał się do jasielskiego Obserwatorium Astronomicznego przy I Liceum Ogólnokształcącym. Dzień później, 21 maja o 10:00, w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Dyrektor Szkoły - Aleksandra Zajdel – Kijowska otworzyła już drugą międzynarodową astronomiczną konferencję pt. „Astronomia w szkole”. Następnie Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Elwira Musiałowicz – Czech przywitała w imieniu władz samorządowych zgromadzonych w auli szkoły gości. Konferencja rozpoczęła się od prelekcji Sanjaya S. Limaya dotyczącej warunków do powstania życia na trzech planetach: Wenus, Ziemi i Marsie, ze szczególnym uwzględnieniem Wenus.

Sanjay Limaye skupił się głównie na wpływie atmosfery na warunki umożliwiające powstanie i utrzymanie życia. Przedstawił zarys swojej teorii, mówiącej o tym, że atmosferę Wenus kształtują dwa wiry nad każdym z jej biegunów (teoria ta przyniosła mu wielki rozgłos kilkanaście lat temu, potwierdzona została przez sondę Venus Express, a obecnie jest badana szczegółowo przez sondę Akatsuki). Mówił również o możliwości przetrwania bakterii kwasolubnych w wysokich warstwach atmosfery Wenus. Następnie głos zabrał Janusz Jagła - prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Przedstawił on możliwości dla badań i popularyzacji astronomii jakie stwarza członkostwo w PTMA.

Po przerwie kawowej Mariusz Świętnicki z krośnieńskiego oddziału PTMA opowiedział o czterech ciekawych kometach obserwowanych przez niego oraz o zderzeniu komety Shoemaker - Levy 9 z Jowiszem. Z kolei Bartosz Jaśko zapoznał uczestników konferencji ze zbudowanym przez siebie robotem bazującym na układach Arduino. Na zakończenie organizatorka spotkania Jadwiga Moskal przedstawiła działalność koła astronomicznego „Przez trudy do gwiazd” działającego przy ZSM Nr 3 w Jaśle. Po zakończeniu konferencji uczestnicy udali się do jasielskiego Obserwatorium Astronomicznego, gdzie obserwowali Słońce przez teleskop Coronado, a później większość gości udała się do pobliskiej Trzcinicy na zwiedzanie „Karpackiej Troi”. Jak powiedział nasz gość – była to jego pierwsza wizyta w Jaśle ale nie ostatnia. O terminie kolejnej poinformujemy.


Nasi uczniowie z I, II i III miejscami na 25 Turnieju Wiedzy o Jaśle

Jak co roku, już od ćwierćwiecza, w jasielskim MDK-u odbył się kolejny Turniej Wiedzy o Jaśle dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu miasta. Jego organizatorami byli jak zwykle: Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

W kategorii uczniów szkół podstawowych nasi uczniowie zajęli podobnie jak w ub. roku I miejsce, zaś w grupie gimnazjalistów - po 16 corocznych zwycięstwach, tym razem nasi uczniowie uplasowali się na II i III miejscu. Wszystkie trzy zespoły były przygotowywane przez P. Wiesława Hapa i P. Elżbietę Barwikowską.

W tegorocznych zmaganiach z zakresu wiadomości na temat historii swojego miasta uczestniczyły 23 trzyosobowe zespoły: 12 z dziesięciu szkół podstawowych, 7 z pięciu gimnazjów oraz 4 z trzech szkół ponadgimnazjalnych.

Autorem pytań i przewodniczącym komisji konkursowej był Ryszard Turek - nauczyciel historii w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie. Oprócz niego w skład jury wchodzili: Jacek Bracik (nauczyciel historii w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu), Piotr Dziedzic (emerytowany nauczyciel historii w Zespole Szkół w Kunowej), Andrzej Mroczka (nauczyciel historii w Gimnazjum w Kątach), Robert Nowiński (nauczyciel historii w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach), Łucja Filipek (członek Zarządu SMJiRJ) oraz Krystyna Mikołajczyk (MDK w Jaśle). Nad całością spraw organizacyjnych czuwała Felicja Jałosińska - wiceprezes SMJiRJ.

Patronat nad turniejem sprawowali jak co roku: Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski i Prezes Orion Engineered Carbons sp. z o.o. w Jaśle.

A oto wyniki 25 Turnieju Wiedzy o Jaśle:

kategoria szkół podstawowych:

 1. Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza (Kacper Janiga, Piotr Szot, Marcin Kowalkowski)
 2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle
 3. Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle (II zespół)
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle (II zespół)
 6. Szkoła Podstawowa nr 8 w Jaśle
 7. Szkoła Podstawowa nr 10 w Jaśle
 8. Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle
 9. Szkoła Podstawowa nr 7 w Jaśle
 10. Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaśle
 11. Społeczna Szkoła Podstawowa w Jaśle
 12. Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle

kategoria gimnazjów:

 1. Gimnazjum nr 5 w Jaśle
 2. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza (Aleksandra Modras, Magdalena Szetela, Karol Wojdyła)
 3. Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza (Anna Pogorzelska, Katarzyna Żołądź, Aleksandra Bober)
 4. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle
 5. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej w Jaśle (II zespół)
 6. Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta w Jaśle
 7. Społeczne Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych w Jaśle

Nasi reprezentanci na II Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

Na terenie obiektów Uniwersytetu Rzeszowskiego odbył się II Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego pod hasłem „Dziedzictwo - Pamięć - Tożsamość”. Patronat honorowy nad Kongresem objęli: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Wojewoda Podkarpacki, Prezydent Miasta Rzeszowa, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na czele Komitetu Organizacyjnego kongresu stał prof. nadzw. dr hab. Wacław Wierzbieniec.

Podobnie jak w ubiegłym roku w kongresie wzięła udział reprezentacja Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W przedsięwzięciu uczestniczyło ponad siedemdziesiąt stowarzyszeń regionalnych z całego Podkarpacia. Kongres był okazją do zaprezentowania prowadzonej działalności, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego „Małych Ojczyzn”, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, wspieranie samorządów w promocji regionu. Wymieniono się doświadczeniami, promowano dziedzictwo historyczno - kulturowe Podkarpacia oraz zwrócono uwagę na pamięć historyczną, jako podstawę kształtowania postaw patriotycznych i istotny łącznik przeszłości z współczesnością.

W trakcie kongresu z wykładem „Dziedzictwo kulturowe i jego znaczenie w kształtowaniu tożsamości społeczności lokalnej” wystąpiła dr hab. Izabela Lewandowska profesor Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, miało miejsce przedstawienie historyczne „Chrzest Polski” w wykonaniu Drużyny Grodu Horodna z Rzeszowa oraz wystąpienia przedstawicieli stowarzyszeń. W trakcie trwania kongresu w holu budynku Rektoratu UR prezentowano dorobek stowarzyszeń, odbyły się musztry paradne, rekonstrukcje i dramy historyczne oraz występy zespołów regionalnych.

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego reprezentowali na kongresie prezes Wiesław Hap, wiceprezes Felicja Jałosińska, Anna Wojciechowska oraz dwójka uczniów z Gimnazjum nr 2 w Jaśle z Młodzieżowego Koła Miłośników Jasła i Regionu. Wiktor Filip zaprezentował się w stroju pogórzańskim, a Karol Wojdyła w stroju łemkowskim. Prezes Hap i wiceprezes Jałosińska uczestniczyli w obradach i w kuluarowych rozmowach z gośćmi i uczestnikami kongresu. Na stoisku regionalistów jasielskich znalazło się szereg wydawnictw i materiałów SMJiRJ, które cieszyły się zainteresowaniem wielu osób. Ciekawą prezentację swej pracy przedstawiło także Młodzieżowe Koło Miłośników Jasła i Regionu jasielskiego Gimnazjum nr 2. W okolicznościowym biuletynie kongresowym znalazła się również informacja na temat SMJiRJ.

/ZS/

Nasz Patron w świadomości młodzieży dwóch województw

Ostatniego dnia maja w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle w ramach Dni Patrona odbył się XIII Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” pod Patronatem Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana.

…czytaj dalej na stronie konkursu…


Biwak harcerski „Lisów” w Lipnicy Górnej

Końcówka maja i początek czerwca to świetny czas na biwakowanie pod namiotami, zwłaszcza dla harcerzy. Tak też, jak co roku, uczynili harcerze ze 139. DH „Lisy” działającej przy ZSM nr 3 w Jaśle.

…czytaj dalej na stronie harcerzy…


Samorządność w Gimnazjum Nr 2 w Jaśle doceniona

Szkoła DemokracjiSamorząd Uczniowski Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle przystąpił początkiem roku szkolnego 2015/2016 do programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła Demokracji” jako jedna z dwóch w województwie podkarpackim. Efektem działań młodych samorządowców było uzyskanie Certyfikatu „Szkoła Demokracji”.

Program „Szkoła Demokracji” realizowany był od października do końca marca, zaś jego celem było nabywanie i rozszerzanie przez młodzież umiejętności samorządowych, demokratycznych, społecznych i obywatelskich. Cały projekt składał się z 7 obszarów i diagnozy, którą samorządowcy przeprowadzili, aby sprawdzić czy działalność samorządu uczniowskiego zaspokaja potrzeby społeczności uczniowskiej.

Po przeprowadzonej diagnozie przystąpiono do wzmacniania niektórych działań lub naprawiania już istniejących. Rada Samorządu Uczniowskiego zrealizowała z akceptacją promotora z CEO następujące obszary:

Obszar 1. Wybory reprezentacji
W szkole odbywają się wybory zgodne z demokratycznymi zasadami (powszechnych, równych, bezpośrednich, z tajnym głosowaniem), wszyscy uczniowie mają czynne i bierne prawa wyborcze. Uczniowie i uczennice znają swoich kandydatów i ich programy.
Obszar 2. Komunikacja i media
Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje min. jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to, żeby wszyscy mogli łatwo się z nimi komunikować.
Obszar 3. Działania uczniów
Reprezentanci/Władze SU są niezależne/samodzielne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, przynajmniej raz w trakcie kadencji zbierają informacje o potrzebach i pomysłach uczniów, uwzględniają je w planowaniu swoich działań. Uczniowie mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów.
Obszar 4. Uczenie się i nauczanie
Kryteria oceniania są znane i rozumiane przez uczniów. Wewnątrzszkolny system oceniania został poddany konsultacjom z uczniami i uczennicami. Nauczyciele i nauczycielki włączają uczniów i uczennice w proces oceniania i udzielania informacji zwrotnej.
Obszar 5. Podejmowanie decyzji
Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania. Ważne dokumenty szkolne są konsultowane z reprezentantami uczniów i uczennic. Przedstawiciele i przedstawicielki młodzieży, kadry nauczycielskiej i rodziców spotykają się regularnie.
Obszar 6. Zasoby i kwestie formalne
Władze SU mają możliwość korzystania ze środków finansowych oraz zasobów rzeczowych szkoły lub rady rodziców na jasnych i określonych zasadach. Istnieje uchwalony przez uczniów Regulamin SU, zawierający zapisy zgodne z ustawą o systemie oświaty.
Obszar 7. Otwarta szkoła
Szkoła zapewnia uczniom i uczennicom możliwość wyznawania różnorodnych wartości i poglądów oraz obrony łamanych praw. Szkoła jest również otwarta na działania społeczności lokalnej i umożliwia korzystanie ze swoich zasobów.

Dzięki realizacji projektu udało się wzbogacić ofertę samorządu uczniowskiego oraz usprawnić działalność tego tak ważnego dla uczniów organu.


Uczniowie Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle posłami na XXII Sejmie Dzieci i Młodzieży.

Tradycją Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle stało się uczestniczenie w zmaganiach konkursowych o mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży, który odbywa się rok rocznie 1 czerwca. Od 22 lat uczniowie starają się realizować projekty proponowane przez Sejm RP oraz współrealizatorów tego wydarzenia. Na przestrzeni tych lat mandaty wywalczyło ponad 50 uczniów szkoły, rywalizując każdego roku z kilkoma tysiącami kandydatów.

Sejm Dzieci i Młodzieży to prestiżowy, ogólnopolski konkurs dla młodych i aktywnych. Prace pisemne, projekty, działania oceniali w tym roku przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, który wraz z Sejmem RP organizował tegoroczną edycję. Tematem konkursu były „Miejsca pamięci – materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej i narodowej tożsamości”.

W konkursie wzięło udział kilkadziesiąt 2 – osobowych zespołów z województwa podkarpackiego, jednak tylko 14 zostało zakwalifikowanych i 28 młodych ludzi otrzymało mandaty. Wśród zwycięzców znalazły się trzy zespoły z pięciu startujących z Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle. Laureatami zostali Patrycja Kolbusz i Dominik Orzech, Paulina Szczyrba i Katarzyna Czajka pod opieką pani Ilony Dranki oraz Wiktoria Gomuła i Julia Centler pod opieką pana Wiesława Hapa. Nadmienić należy, że praca Patrycji Kolbusz i Dominika Orzecha otrzymała najwyższą liczbę punktów ex quo z zespołem z Rzepedzi, co pozwoliło tej drużynie na udział w majowej komisji sejmowej, której zadaniem jest ustalenie porządku obrad, wybory marszałków SDiM oraz przygotowanie ustawy.

31 maja młodzi posłowie wyjechali do Warszawy aby dyskutować o miejscach pamięci i ich ważności dla tożsamości narodowej i lokalnej. Jednak nim doszło do właściwych obrad, młodzież z całej Polski zwiedzała miejsca pamięci znajdujące się na terenie Warszawy, jak grób błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Cmentarz Powązkowski, Śródmieście, gdzie toczyły się walki w czasie Powstania Warszawskiego. 1 czerwca odbyły się obrady XXII SDiM, jednak nim doszło do spotkania na sali sejmowej z panią minister Anną Zaleską, Marszałkami Sejmu RP, Prezesem IPN, Rzecznikiem Praw Dziecka i wieloma innymi gośćmi młodzież mogła spotkać się z politykami, dziennikarzami na co dzień pracującymi w sejmie. Nieodłącznym elementem takich wizyt jest zwiedzanie pomieszczeń sejmowych, młodzi posłowie mogli swobodnie przemieszczać się po korytarzach, zaglądać do pokoi i dawać upust swojej ciekawości.

Grupa podkarpacka otrzymała dodatkową nagrodę, a mianowicie została zaproszona przez Marszałka Sejmu RP pana Marka Kuchcińskiego. Młodzież mogła porozmawiać z Marszałkiem o pracy w sejmie, regionie z którego wszyscy pochodzimy czy też zrobić pamiątkowe zdjęcie.

Teraz młodzi posłowie czekają z niecierpliwością na spotkanie z wojewodą podkarpackim panią Ewą Leniart, które odbędzie się 9 czerwca br. w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.


Nasz uczeń upamiętnił przeszłość i został nagrodzony

7 czerwca 2016 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastyczno-historycznego „Namaluj historię dziadków”. Miała tam miejsce również wystawa pokonkursowa. W I. etapie konkursu, który przeprowadzono w 54 szkołach, wzięło udział 737 uczniów z terenu województwa. Do II. etapu zakwalifikowano 150 uczniów w kategorii klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Oddziałowa Komisja Konkursowa  w składzie: Jakub Izdebski (OBEP IPN Rzeszów) – przewodniczący, Zenon Fajger, Katarzyna Hudzicka-Chochorowska i Maciej Rędziniak (wszyscy OBEP IPN Rzeszów), Grażyna Tereszkiewicz (PCEN Rzeszów), Kinga Ziobro-Działo (WDK Rzeszów) – członkowie - dokonała oceny prac i wyłoniła laureatów.

W kategorii uczniów z gimnazjum z terenu województwa podkarpackiego II miejsce zajął Erwin Dedo z Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Ignacego Łukasiewicza w  Jaśle. Wykonał on komiks pod tytułem „Historia brata mojego pradziadka i jego rodziny na robotach przymusowych w III Rzeszy w latach 1944 - 1945 - Byli polskimi robotnikami przymusowymi w III Rzeszy”. Opiekunem Erwina był jego nauczyciel historii, Wiesław Hap.

O czym jest ta praca? Oddajmy głos młodemu autorowi: „Kiedy dowiedziałem się o tym konkursie od swego nauczyciela historii, który jest także moim dalszym krewniakiem, postanowiłem wziąć w nim udział. Tym bardziej, że zafascynowała mnie historia moich pradziadków w latach II wojny światowej. Pradziadkowie ci, ze strony mojego taty mieszkali w małej wiosce pod Jasłem, w Roztokach. Tam przeżyli kampanię wrześniową 1939 r., a później cały czas okupacji niemieckiej. Kiedy w 1944 r. Jasło i okolice Niemcy wysiedlili, a niedaleko Roztok stanął na kilka miesięcy front, część mojej rodziny została wysłana w inne rejony regionu i na roboty przymusowe. Wśród nich znalazł się też brat mojego pradziadka Juliana Rozpary - Jan Rozpara (dawny żołnierz II Brygady Legionów i „hallerczyk”) wraz z żoną Heleną i ośmiorgiem dzieci został wysłany na roboty przymusowe na teren III Rzeszy, w okolice Linzu w Austrii. Przebywali tam kilka miesięcy. Na ten temat dowiedziałem się ze wspomnień kuzynki mojej babci Julii, a mamy mojego nauczyciela historii - Kazimiery Hap z domu Rozpara zamieszkałej w Roztokach oraz z wspomnień jej siostry, niedawno zmarłej Łucji Dubiel z domu Rozpara. O ich to losach jest ten komiks”.

To nie jest pierwszy sukces jasielskiego gimnazjalisty. M.in. w ub. roku zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Losy Polaków na Syberii. Niepokonani – o cudzie ocalenia” i wraz ze swoim nauczycielem historii odebrał nagrodę podczas gali w auli Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Wykonał wtedy pracę ołówkiem ukazującą przemarsz polskich zesłańców po bezkresnych obszarach Syberii. Uzyskał też wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Krąg”. Artystyczna twórczość Erwina nie dotyczy tylko zagadnień historycznych. M.in. zajął III miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Świat widziany ze stacji kosmicznej” zorganizowanym przez Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pod opieką nauczyciela plastyki Antoniego Zająca Erwin był laureatem wielu innych konkursów plastycznych: ogólnopolskich, międzywojewódzkich, wojewódzkich, powiatowych i miejskich. W ubiegłym roku szkolnym był też posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży.

/d

Antoniański Dar Serca 2016

„Wznieś serce nad zło”

zobacz relację na stronach TVJasło


Nasi posłowie na Sejm Dzieci i Młodzieży z wizytą w Urzędzie Wojewódzkim

W dniu 9 czerwca 2016 r. na zaproszenie wojewody podkarpackiego Pani Ewy Leniart do siedziby Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przybyło 28 uczestników tegorocznej sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród nich była aż szóstka naszych uczniów: podopieczni P. Ilony Dranki (Patrycja Kolbusz, Paulina Szczyrba, Katarzyna Czajka i Dominik Orzech) oraz P. Wiesława Hapa (Wiktoria Gomuła i Julia Centler).

Z młodymi parlamentarzystami spotkał się wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski, który pogratulował im sukcesu. M.in. stwierdził: „Cieszę się, że podjęliście taki trud i przystąpiliście do konkursu, że wygraliście wyjazd do Warszawy i mieliście możliwość być w Sejmie”. Jako jaślanin, zwrócił uwagę, że czołowe lokaty w ubieganiu się o mandat poselski za przygotowanie bardzo ciekawych projektów, wywalczyli uczniowie z jego miasta, z Gimnazjum Nr 2.

Z kolei Jakub Dzik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił młodym ludziom i ich opiekunom najważniejsze zadania swojego wydziału. Na koniec spotkania miało miejsce zwiedzanie Centrum Powiadomienia Ratowniczego i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.


Finał Jasielskiej Ligi Naukowej z LOTOSEM

21 czerwca br. dowiedzieliśmy się na finałowej gali jak oceniono nasze projekty badawcze. Oto wyniki, które usłyszeliśmy z ust prowadzących:

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle

 • Akademia Młodego Odkrywcy – jak rozwijać zainteresowanie naukami przyrodniczymi u najmłodszych jaślan? – II MIEJSCE
 • Dlaczego nasz mózg czasami widzi coś innego niż nasze oczy? – II MIEJSCE
 • Jeść czy nie jeść – oto jest pytanie. W jaki sposób odżywiają się jaślanie? – II MIEJSCE
 • Psychologia zakupów – jak marketing wpływa na jaślan? – II MIEJSCE
 • Jaki jest poziom pH wody w Jaśle? – II MIEJSCE

Grupa badawcza w składzie Katarzyna i Karolina Sokołowskie oraz Zuzanna Waśko (z klasy VI a ISP 12) zaprezentowały swój projekt zgromadzonym, jako najlepszy i profesjonalnie przygotowany projekt badawczy. Gratulujemy dziewczynom i życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 otrzymał w tym roku puchar oraz czek dla szkoły przyjaznej Jasielskiej Lidze Naukowej z Lotosem, jest to dla nas wielkie wyróżnienie.

Czytaj więcej na stronach www.terazjaslo.pl