Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Ocenianie kształtujące

grafika z tekstem: witamy wszystkich w naszej OK szkoleOcenianie, które pomaga się uczyć

W roku szkolnym 2020/21 rozpoczęliśmy wprowadzanie oceniania kształtującego, zwanego potocznie OK. Jest to taki sposób pracy nauczyciela i uczniów, który polega na systematycznym pozyskiwaniu informacji o przebiegu procesu uczenia się, czyli mówiąc prościej – jego głównym celem jest pomaganie uczniom w uczeniu się.
Wystartowaliśmy z OK, uczymy się i uczymy innych tej metody pracy. Początki są trudne - i dla nas, i dla dzieci oraz rodziców, bo jesteśmy przyzwyczajeni do „stopni”, a w ocenianiu kształtującym ważna jest informacja, czego się musimy nauczyć oraz jak do tego dojść. Jesteśmy jedną z 4 szkół w województwie uczestniczących w szkoleniach Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie w ramach projektu Całościowy Rozwój Szkoły 1 (program Szkoła Ucząca Się – SUS).
Więcej informacji uzyskacie przeglądając prezentację dotyczącą OK oraz oglądając film Szkoły Podstawowej nr 1 w Kartuzach, która od 5 lat uczy metodą OK i pozwoliła udostępnić swój materiał, aby lepiej zrozumieć ten proces

© SP 12, Jasło 20 IV 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo