Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Uwaga!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w dniach od 4 czerwca 2021 r. od godz. 800 do dnia 11 czerwca 2021 r. do godz. 1500 przeprowadza postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/22.

W związku z prowadzonym naborem elektronicznym, rodzice/opiekunowie prawni kandydatów wypełniają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/

Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym należy składać w sekretariacie szkoły.

Aleksandra Zajdel-Kijowska
Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

29 marca 2021 r. w godzinach od 1000 do 1200, odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy czwartej sportowej

Uwaga Rodzice!
kandydatów na uczniów klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – ul. Szkolna, ul. Krasińskiego, ul. Tischnera, ul. Podwale, ul. Lisa-Kuli – proszeni są o składanie zgłoszeń dzieci do szkoły.

W związku z naborem elektronicznym do szkół, który rusza od 1 marca 2021 r. oferujemy Państwu naszą pomoc w rejestracji kandydatów w godzinach od 730 do 1500 w sekretariacie szkoły

Aneta Merkwa
Sekretarz Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Grafika z tekstem: Rekrutacja krok po kroku, czyli co należy zrobić - wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo/; - zalogować się; zapoznać się z ofertą placówek; wybrać szkołę; wydrukować i podpisać wymagane dokumenty; dostarczyć je do wybranej placówki. Rekrutacja trwa od 1 do 26 marca!

Dokumenty należy składać w sekretariacie ZSM nr 3 w Jaśle ul.Szkolna 38, w dni robocze, w godzinach od 730 do 1530

Numery telefonów:
sekretariat - 134465885, centrala - 134467630

Informacja dotycząca naboru do klas sportowych (rok szkolny 2021/22)


Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 5 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/22 do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle


24 lutego 2021 r.

Rekrutacja do miejskich szkół podstawowych na rok 2021/22 – tylko elektroniczna

W tym roku Miasto Jasło przeprowadza rekrutację do klas pierwszych szkół podstawowych wyłącznie w formie elektronicznej. Rodzice chcący zapisać swoje dziecko do wybranej szkoły muszą zalogować się na portalu rekrutacyjnym. Po zapoznaniu się z ofertą wszystkich dziewięciu placówek z terenu miasta, wybierają tę, która najbardziej im odpowiada. Rekrutacja trwa od 1 do 26 marca.

Tegoroczna rekrutacja do szkół podstawowych prowadzona będzie po raz pierwszy przy wykorzystaniu elektronicznego systemu rekrutacyjnego. Zapisy odbywają się na stronie: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo przy czym ważne jest, że w pierwszej kolejności do danej szkoły przyjmowane są dzieci zamieszkałe w jej obwodzie. Jeżeli rodzic nie zapisuje dziecka do szkoły obwodowej, wówczas wybiera trzy inne placówki w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej. W tym wypadku o przyjęciu decydować będzie liczba punktów uzyskana w rekrutacji. Szkoły (9 placówek) i ich obwody (nazwy ulic przynależnych do danego obwodu) znajdują się pod adresem: https://um_jaslo.bip.gov.pl/uchwaly-rmj-viii-kadencji/uchwala-nr-xii-101-2019-z-dnia-24-czerwca-2019-r.html

Nabór elektroniczny prowadzimy w tym roku po raz pierwszy, stad też, jeżeli rodzice będą mieli jakiekolwiek wątpliwości i pytania w tym zakresie, prosimy o kontakt z wybraną placówką, bądź też z Wydziałem Oświaty naszego urzędu – mówi Elwira Musiałowicz-Czech, zastępca burmistrza Jasła.

Rekrutacja krok po kroku, czyli co należy zrobić:
wejść na stronę: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaslo
zalogować się
zapoznać się z ofertą placówek
wybrać szkołę
wydrukować i podpisać wymagane dokumenty
dostarczyć je do wybranej placówki
Kryteria dotyczące rekrutacji (jednolite dla całego Miasta Jasła):
dziecko mieszka na terenie Jasła
dziecko jest samotnie wychowywane przez rodzica lub jest objęte pieczą zastępczą
rodzeństwo dziecka uczęszcza do wybieranej szkoły lub przedszkola, a w przypadku zespołu szkół do jednej z placówek wchodzących w jego skład
miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców jest na terenie Jasła

W przypadku wolnych miejsc planowana jest rekrutacja uzupełniająca.

Urząd Miasta w Jaśle

Terminy - Zarządzenie Nr V/18/2021 z 29 stycznia 2021 r.skan zarządzenia

Kryteria - Zarządzenie Nr V/17/2021 z 29 stycznia 2021 r.skan zarządzenia

© SP 12, Jasło 24 V 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo