Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Lista uczniów wyróżnionych i równocześnie zaproszonych na finał konkursu, który odbędzie się 10 maja 2018 r. o godz. 900

Regulamin XIII Powiatowego Konkursu dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych

Cele Konkursu:

Organizacja Konkursu:

Prezentacja recytatorska lub wokalna:

(Czas trwania prezentacji - maksymalnie 5 minut)
Oceniane będą:
Dobór repertuaru: utwory poświęcone Janowi Pawłowi II lub napisane przez papieża - 5pkt.
Interpretacja utworu - 5pkt.
Kultura słowa - 5pkt.
Ogólne wrażenie artystyczne - 5pkt.

Kategoria plastyczna:

(Technika płaska, format maksymalnie A3)
Temat prac plastycznych- „Jan Paweł II wobec potrzebujących”
Oceniane będą:
Estetyka pracy i staranność wykonania - 5pkt.
Inwencja twórcza - 5pkt.
Ogólny wyraz artystyczny - 5pkt.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Półfinał konkursu odbędzie się 7 maja o godz. 900 w auli Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Finał – 10 maja 2018 r.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres jbolek@zsm3jaslo.pl

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach zostaną zamieszczone na stronie internetowej konkursu. Laureaci i opiekunowie otrzymają informację telefoniczną.

© SP 12, Jasło 8 V 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo