Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

patronat honorowy
patronat honorowy
patronat honorowy

Regulamin XIV Powiatowego Konkursu dla Szkół Podstawowych i Gimnazjów

Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych

PATRONAT NAD KONKURSEM OBJĘLI:
Biskup – Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba
Senator RP – Alicja Zając
Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej – ks. Kan. Tadeusz Gąsiorowski
Burmistrz Miasta Jasła - Ryszard Pabian
Organizatorzy Konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy współpracy Katolickiegocivitas_christiana.gif Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Jaśle

Cele Konkursu:

Organizacja Konkursu:

Prezentacja recytatorska lub wokalna:

(Czas trwania prezentacji - maksymalnie 5 minut)
Oceniane będą:
Dobór repertuaru: utwory o tematyce religijnej - 5pkt.
Interpretacja utworu - 5pkt.
Kultura słowa - 5pkt.
Ogólne wrażenie artystyczne - 5pkt.

Zasady przyjmowania zgłoszeń:

Eliminacje prezentacji słowno – muzycznych w poszczególnych kategoriach wiekowych odbędą się: 10 maja o godz. 900 w auli Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres jbolek@zsm3jaslo.pl

© SP 12, Jasło 12 IV 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo