Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Sekcja Wolontariatu

Sekcja Wolontariatu w SP nr 12 w Jaśle na fb

Historia

Od roku szkolnego 2001/2 w Gimnazjum Nr 2 rozpoczął działalność Klub Wolontariusza. W organizacji pracowało od początku jej istnienia ponad 1000 wolontariuszy oraz około 200 uczniów, którzy dorywczo wspierali prace klubu. Wolontariusze zebrali do tej pory w ramach SW ponad 110 tysiące złotych w postaci pieniężnej lub darów rzeczowych.

Praca wolontariuszy skierowana jest głównie do dzieci. Pracowaliśmy wśród małych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i mieszkańców Domu Dziecka w Wolicy, organizując dla nich czas wolny i okazjonalne imprezy, jak: mikołajki, andrzejki, dzień dziecka. Współpracujemy z:

Zostały wprowadzone podstawy programu „Starszy brat i starsza siostra”, , w którym wolontariuszki opiekują się swoimi kolegami, pomagając im w nauce lub organizując czas wolny np. na świetlicy Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle.

W latach 2001/2 był prowadzony program „Podaj dłoń” skierowany do dzieci poszkodowanych przez klęskę powodzi. Program był dofinansowywany przez Polską Fundacje Dzieci

i Młodzieży w ramach dotacji „Równać szanse II”.

W roku 2002/3 również napisaliśmy wniosek o dotację do PFDiM pod tytułem „Promyk słońca”, jednak nie został objęty dotację.

W czasie działalności SW udało się zorganizować imprezy miejskie, jak koncert charytatywny „Otwórz swoje serce, jak otwiera się świat” na rzecz niepełnosprawnej Julii, oraz zbiórkę uliczną „Podaj dłoń” z okazji Dnia Dziecka dla czterech niepełnosprawnych dziewczynek. Zbiórce patronował

Caritas, gościny użyczył nam Młodzieżowy Dom Kultury, a zbierali wolontariusze z organizacji Gimnazjum Nr 2: szkolne koło Caritas, szkolne koło TPD i Klub Wolontariusza.

Działalność klubu to także organizowanie i udział w zbiórkach charytatywnych:

Został wdrożony i rozpropagowany wśród uczniów tzw. „Łańcuszek dobroci” w roku szkolnym 2003/4. Był to program skierowany do każdego ucznia naszej szkoły, rodziców, nauczycieli

i każdego, kto pragnie pomóc koledze czy koleżance ze szkoły, podwórka, pracy lub zupełnie obcej osobie.

Klubowicze biorą udział także w dwóch projektach. Pierwszy z nich to kontynuacja zeszłorocznego „Z tolerancją na Ty”. Projekt ten został zgłoszony do Klubu Szkół Tolerancji, działający w Warszawie pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej i Fundacji „Porozumienie bez barier”. Drugi „Autograf za złotówkę” to zbieranie przez młodych wolontariuszy autografów znanych ludzi, które pod koniec roku postaramy się zlicytować w czasie imprezy miejskiej.

W roku szkolnym 2005/6 Klub Wolontariusza połączy swoje siły z Klubem Europejskim EUROGIM tworząc jedną organizację, w której wyszczególnione zostały sekcje. Jednak pozostanie zachowana dotychczasowa działalność organizacji.

W roku szkolnym 2010/2011 odbyła się debata w ramach projektu CEO i Wszechnicy Sejmowej „Sejm Dzieci i Młodzieży” – „Wolontariat – działam, bo lubię”, która była podsumowaniem zadań konkursowych młodzieży. 4 wolontariuszy uzyskało mandaty poselskie XVII sesji SDiM. Dzięki tej inicjatywie udało się wraz z MDK stworzyć organizację wolontariacką – Powiatowe Młodzieżowe Centrum Wolontariatu „MOC Wolontariatu”.

Od 2010 roku nasza organizacja uczestniczy w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” oraz szkoleniach „Młodzież w działaniu”. Udało się w 2011 roku przeprowadzić szkolenie dla licealistów

z LO w Kołaczycach na temat wolontariatu, co zaowocowało powstaniem tam organizacji wolontariackiej.

W 2012 r. jeden z wolontariuszy naszej szkoły zrealizował samodzielnie konkurs CEO „Liderówka 2012” i jako jeden z 20 młodych liderów z Polski przebywał na tygodniowym szkoleniu w Zwierzyńcu.

W 2012 r. złożyliśmy wraz z naszym partnerem, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, wniosek do konkursu MEN „Otwarta szkoła”.

Wolontariusze uczestniczyli również:

© SP 12, Jasło 25 X 22
na niebieskim tle herb Jasła, logo Fundacji Orlen dla Pomorza i napis: JASIELSKA LIGA NAUKOWA Z ORLENEMSOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniumLegitymacjalogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Wolne lekturyLogo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę nprcz.plCITiK Jasłologo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaLogo krajowego repozytorium obiektów nauki i kultury. Kliknięcie spowoduje przekierowanie na stronę kronika.gov.plDobry Start
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo