Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 8 miesięcy 28 dni 17 godzin i 30 min.
Hobby - konik - pasja
To szczególne zamiłowanie, upodobanie do czegoś, ulubione zajęcie traktowane amatorsko jako przedmiot osobistego zainteresowania i źródło odprężenia w czasie wolnym od nauki, pracy zawodowej. To zainteresowanie szczególnie rozwijające osobowość człowieka.
Kim jest „uczeń z pasją”?
Uczeń z pasją to hobbysta, który w czasie wolnym od nauki, amatorsko zajmuje się jakąś dziedziną życia bez szkody dla własnego zdrowia i innych ludzi.

Regulamin przyznawania tytułu „Uczeń z pasją” w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

 1. Tytuł „Uczeń z pasją” to forma nagrody dla uczniów Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, którzy konsekwentnie rozwijają swoje pasje.
 2. Tytuł „Uczeń z pasją” jest przyznawany uczniom spełniającym przynajmniej dwa kryteria spośród następujących:
  1) konsekwentne realizowanie pasji
  2) udokumentowany udział w zajęciach, warsztatach itp. związanych z zainteresowaniami
  3) udokumentowane wyniki w konkursach, zawodach związanych z zainteresowaniami
 3. Z wnioskiem o przyznanie tytułu „Uczeń z pasją” mogą wystąpić do wychowawcy nauczyciele, uczniowie, rodzice.
 4. Uczniów do tytułu „Uczeń z pasją” typuje wychowawca do końca grudnia każdego roku szkolnego, przez złożenie wniosku.
 5. Wnioski wychowawców rozpatrywane są przez komisję powołaną przez dyrektora szkoły, która decyduje o przyznaniu tytułu „Uczeń z pasją”.
 6. Sylwetki zdobywców tytułu oraz ich pasje prezentowane są w szkolnej galerii.
 7. Uczeń, któremu został przyznany tytuł „Ucznia z pasją”, otrzymuje dyplom i nagrodę rzeczową.