Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Młodzież i Przedsiębiorczość – V edycja miejskalogo Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców, logo Narodowego Banku Polskiego, herb Jasła

„Młodzież i Przedsiębiorczość – V edycja miejska”– projekt edukacyjny Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło w szkołach podstawowych w okresie wrzesień 2021 r. – czerwiec 2022 r.

Celem projektu skierowanego do 80 uczniów w wieku 12-16 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 i 4 oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 1 i 3 w Jaśle, a także 15 nauczycieli przedmiotów związanych z przedsiębiorczością jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji i umiejętności oraz obudzenie ducha ciągłego rozwoju i zaangażowania na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej wśród beneficjentów. Założone cele zostają osiągnięte poprzez doprowadzenie do samookreślenia własnych potrzeb, problemów z nimi związanych i ukazanie sposobów ich rozwiązania oraz rozwoju z wykorzystaniem przedstawionych narzędzi.

W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań:

Istotnym elementem projektu jest przedstawienie wypracowanych przez młodzież pomysłów biznesowych szerokiemu gronu przedsiębiorców i mieszkańców Miasta Jasła w formie broszury, a także przedstawienie lokalnej społeczności w szkołach debat oxfordzkich oraz udostępnienie ich profesjonalnych nagrań w Internecie dla celów edukacyjnych w przyszłości.

Projekt „Młodzież i Przedsiębiorczość – V edycja miejska” realizowany przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło.
© SP 12, Jasło 8 X 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
CITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo