Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 8 miesięcy 18 dni 17 godzin i 24 min.

Współpraca z otoczeniem w ramach rozwijania kompetencji kluczowych

W dniu 20.11.2017 r. w naszej szkole został powołany Klub Przedsiębiorcy, działający w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec, Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski”.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości u uczniów, a u nauczycieli podniesienie umiejętności w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych. Zaplanowane działania stanowią najbardziej efektywną metodę nawiązania współpracy szkół ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Termin realizacji projektu to październik 2017 – maj 2018. W projekcie bierze udział 52 uczennic i uczniów, 9 nauczycielek i nauczycieli, a także 6 rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

W ramach działającego w naszej szkole Klubu Przedsiębiorcy odbywać będą się warsztaty z młodzieżą, debaty oksfordzkie, a także wycieczki do firm na terenie powiatu jasielskiego. W ramach projektu odbędzie się również wyjazd studyjny do Warszawy, gdzie uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka przy Narodowym Banku Polskim, Sejm RP oraz Giełdę Papierów Wartościowych.

Osiągnięte rezultaty przyczynią się do włączenia wszystkich szkół objętych projektem w realizację nowoczesnego kształcenia ogólnego, którego charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Dodatkową wartością projektu jest wdrożenie skutecznej i efektywnej realizacji programu kompleksowego kształcenia kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych umiejętności zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli. Projekt stanowi przykład współpracy partnerskiej gmin oraz przykład rozwoju współpracy między szkołami.

zajęcia dodatkowe w ramach projektu unijnego