Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Świetlica szkolna

Oferuje swoim wychowankom przyjemne i pożyteczne spędzanie czasu, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz zdobywanie nowych umiejętności. Zapewniamy uczniom dobrą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która służy wychowankom pomocą i wspiera ich w rozwijaniu talentów.

Jest czynna przed lekcjami od godziny 630 do godziny 745 i po zajęciach lekcyjnych od godz. 1230 do godz. 1600.

Świetlica proponuje:

Pomoc w nauce
Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci do nauki oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną
Zajęcia w pracowni komputerowej
W ramach zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w zajęciach w pracowni komputerowej, doskonaląc umiejętność korzystania z różnych programów.
Zajęcia sportowe
Zajęcia ruchowe należą do najbardziej lubianych zajęć w świetlicy. Są one przede wszystkim formą odreagowania napięć emocjonalnych, poprawy samopoczucia oraz sposobem na odpoczynek po dniu wytężonego wysiłku umysłowego. Wychowankowie świetlicy korzystają pod opieką wychowawców z sali gimnastycznej, orlika oraz Miasteczka Ruchu Drogowego.
Zajęcia artystyczne
Podczas zajęć artystycznych dzieci rozwijają swoje zdolności aktorskie, uczą się ciekawych piosenek, pląsów przy muzyce, poznają różne tańce, rozwijają swoje uzdolnienia artystyczne poprzez poznanie różnorodnych technik plastycznych.
Gry i zabawy
W naszej świetlicy nie ma czasu na nudę, a wychowawcy dokładają wszelkich starań, żeby zajęcia były ciekawe i różnorodne. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają czas na zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staramy się kształtować, rozmawiając z dziećmi o sposobach spędzania czasu wolnego i proponując różnorodne gry i zabawy.
Kółko języka niemieckiego
W ramach zajęć w świetlicy szkolnej chętnie dzieci z klas 2 i 3 uczestniczą w zajęciach kółka języka niemieckiego. Uczniowie poznają język niemiecki w formie zabawy. Podczas zajęć dzieci uczą się piosenek, oglądają filmy edukacyjne wykonują ćwiczenia i pierwszy słowniczek obrazkowy. Uczniowie dowiedzą się też różnych ciekawych informacji o krajach niemieckojęzycznych.
© SP 12, Jasło 22 II 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo