Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 24 dni 2 godziny i 45 min.

XI Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

2014_1.jpg 2014_2.jpg 2014_3.jpg

Na przełomie maja i czerwca w ramach Dni Patrona Szkoły w naszej auli odbył się finał jedenastej edycji Międzywojewódzkiego Konkursu „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”. Jego głównym organizatorem był nasz Zespół Szkół Miejskich nr 3, a współorganizatorem Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Patronat nad konkursem objęli: Burmistrz Miasta Jasła, Podkarpacki Kurator Oświaty i Małopolski Kurator Oświaty.

W trzech kategoriach konkursowych wzięli udział uczniowie piętnastu gimnazjów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego. Zarówno prace plastyczne jak i poetyckie poświęcone były postaci i dorobkowi twórcy przemysłu naftowego, tak bardzo związanego z Jasłem. Z kolei uczestnicy rywalizacji w zakresie wiedzy musieli się uporać z testem pisemnym i ustnym z historii oraz chemii. Cieszy fakt, że po raz kolejny bardzo dobre wyniki osiągnęli nasi uczniowie.

A oto laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach:
- wiedzy historyczno-chemicznej: 1 m. - Gimnazjum nr 2 w Jaśle (Katarzyna Kosiek, Zuzanna Machowska, Angelika Mlicka), 2 m.- Gimnazjum w Brzostku (Dorota Juszkiewicz, Jaromir Hunia, Patryk Machaj), 3 m. - ZS w Odrzykoniu (Natalia Hedesz, Kinga Solecka, Weonika Wajda), 4 m. - Gimnazjum nr 1 w Przemyślu (Katarzyna Pencak, Ewelina Cyrano, Dominika Szpindor) i ZSPiG w Bieździedzy (Anna Nizioł, Karolina Wilisowska, Krzysztof Wrona), 5 m. - Katolickie Gimnazjum w Krośnie (Katherine Fernandes, Lena Helińska, Kryspin Paradysz). Dalsze miejsca zajęli uczniowie następujących szkół: 6 m. - Gimnazjum nr 4 w Krośnie, 7 m. - ZS w Nowym Żmigrodzie, 8 m. - ZSP w Bączalu Dolnym, 9 m. - Gimnazjum nr 1 w Jaśle, 10 m. - Gimnazjum w Cieklinie.
- plastycznej: 1 m. - Aleksandra Niziołek (ZSP w Bączalu Dolnym) i Patrycja Zwolińska (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), 3 m. - Sandra Palar (ZSPiG w Bieździedzy), 4 m. - Emanuela Latoszek (Gimnazjum w Brzostku), 5 m. - Natalia Gwiżdż (Gimnazjum w Brzostku).
- poetyckiej: 1 m. - Klaudia Patlewicz (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), 2 m. - Weronika Ryba (Gimnazjum w Cieklinie), 3 m. - Aleksandra Zwiercan (ZS w Odrzykoniu), 4 m. - Sylwia Szarkowicz (ZSP w Łukawcu), 5 m. - Gabriela Czerwińska i Katarzyna Kosiek (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), 6 m. - Patrycja Parzygnat (Gimnazjum nr 2 w Jaśle).

Przewodniczącym komisji konkursowej w kategorii wiedzy i autorem pytań był Janusz Wilczak (Exalo Drilling S.A.), w skład jury wchodzili również Adam Nowak (wieloletni dyrektor i prezez PPNiG w Jaśle), Dariusz Bajorek (Exalo Drilling S.A.) i Ryszard Goryczka (chemik z ZSM nr 3 w Jaśle). Komisji oceniającej prace plastyczne przewodniczyła Alicja Romanow z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, a na czele komisji oceniającej utwory poetyckie stała Krystyna Ziemba z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Uczestnicy podsumowania konkursu obejrzeli okolicznościowy montaż słowno-muzyczny oraz film biograficzny o Ignacym Łukasiewiczu. Następnie odebrali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczali jurorzy w towarzystwie dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle Aleksandry Zajdel-Kijowskiej oraz prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego i naszego nauczyciela - Wiesława Hapa.

/wh/