Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle zaprasza laureatów wraz z opiekunami na uroczyste podsumowanie organizowanych przez naszą szkołę konkursów:

  • „Matematyczny skok w przyszłość” dla uczniów klas VI
  • Powiatowy Konkurs Historyczny „Dzieje narodu polskiego w latach 1772-1918” dla uczniów klas VII i VIII
  • Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego „English is easy” dla uczniów klas VI
  • Powiatowy Konkurs „Polonistyczna Olimpiada Kultury Języka” dla uczniów szkół podstawowych
  • „Powiatowy Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy EKO-MAT” dla uczniów klas V
  • Powiatowy Konkurs Humanistyczny „Labirynty życia” dla uczniów klas VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum
  • Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Państwa DACHL” dla uczniów klas VII i VIII oraz klas III gimnazjum

Uroczyste spotkanie podsumowujące odbędzie się w auli Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle przy ul. Szkolnej 38 w Jaśle w piątek 24 maja 2019 r. o godz. 1100

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Organizowane przez nas konkursy:

Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie szkolnymDOCPDF

Korespondencję związaną z konkursami, zarówno organizowanymi przez nas jak i zaproszenia do udziału w konkursach, prosimy kierować na adres: jbolek@zsm3jaslo.pl (Jolanta Bolek)

© SP 12, Jasło 20 V 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo