Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Konkurs dla Uczniów klas VI Szkół Podstawowych

„Matematyczny skok w przyszłość”

kontynuacja konkursu „Matematyczny skok do gimnazjum”

15 edycja

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Cele konkursu:

Regulamin konkursu:

 1. Podstawę wymagań konkursowych stanowią obowiązujące programy nauczania matematyki w szkole podstawowej.
 2. Koordynatorami konkursu są: Jolanta Poliwka i Bożena Miluk.
 3. Konkurs odbędzie się 6 lutego 2019 r. (środa) o godz.1100.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas szóstych szkół podstawowych powiatu jasielskiego.
 5. Każda szkoła może zgłosić nie więcej niż dwóch uczniów z oddziału.
 6. Zainteresowane szkoły prześlą do 1 lutego 2019 r. zgłoszenie swoich uczniów pocztą elektroniczną (poljol@wp.pl) lub na adres organizatora
  Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
  „Matematyczny skok do w przyszłość”
  ul. Szkolna 38
  38-200 Jasło
 7. Konkurs jest jednoetapowy – trwa 45 minut, podczas których uczniowie rozwiązują 8 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte.
 8. Zestaw zadań zostanie opracowany przez odpowiedzialnych za konkurs nauczycieli matematyki Szkoły Podstawowej nr 12.
 9. Nauczyciele szkół podstawowych mogą przesyłać propozycje zadań do konkursu pocztą elektroniczną (do 1 lutego 2019 r.).
 10. W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele matematyki Szkoły Podstawowej nr 12.
 11. Każdy uczestnik powinien przynieść ze sobą długopis, ołówek, gumkę, przyrządy do geometrii.
 12. Nie można korzystać z kalkulatorów.
 13. Koszty dojazdu na miejsce konkursu pokrywają uczniowie lub delegująca ich szkoła.
 14. Za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w konkursie odpowiadają nauczyciele-opiekunowie oddelegowani ze swoich szkół.
 15. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 1 marca 2019 r. na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 12 – odesłane pocztą zwrotną na podane emaile.
 16. Uroczyste wręczenie nagród, na które zostaną zaproszeni laureaci z rodzicami i nauczycielami, nastąpi w maju 2019 r. w auli szkolnej.

TERMINY

 1. Zgłoszenia do 1 lutego 2019 r.
 2. Propozycje zadań do 1 lutego 2019 r.
 3. Konkurs 6 lutego 2019 r. (środa) o godz.1100
 4. Ogłoszenie wyników do 1 marca 2019 r.
 5. Wręczenie nagród maj 2019 r..
© SP 12, Jasło 14 I 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo