Kalendarium

8.03.1822Urodził się Ignacy Łukasiewicz
1832 - 1836Nauka w gimnazjum w Rzeszowie
1836Przerwanie nauki w gimnazjum, praktyka apteczna w Łańcucie
1837Kontakt z konspiracyjną Konfederacją Powszechną Narodu Polskiego
1838Kontakt z konspiracyjnym Sprzysiężeniem Demokratów Polskich
1840Pomyślnie zdany egzamin tyrocynalny i awans na pomocnika aptekarskiego
1841Przeniesienie do apteki E. Hübla w Rzeszowie
Lipiec 1845Kontakt z E. Dembowskim, Łukasiewicz zostaje agentem Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego na powiat rzeszowski
19.02.1846Aresztowanie, więzienie w Rzeszowie
8.05.1847Przeniesienie do więzienia „karmelitańskiego” we Lwowie
27.12.1847Zwolnienie z więzienia z braku dowodów
15.08.1848Rozpoczęcie pracy w aptece „Pod Złotą Gwiazdą” u Piotra Mikolascha
1850Powstanie farmaceutycznego rękopisu „Manuscript”
15.09.1850Wyjazd do Krakowa na studia farmaceutyczne na UJ
Październik 1851Kierownictwo fabryki ałunu w Dąbrowie
23.03.1852Koniec studiów w Krakowie i wyjazd do Wiednia
30.07.1852Uzyskanie dyplomu farmacji na Uniwersytecie Wiedeńskim. Powrót do Lwowa
1852/1853Otrzymanie nafty metodą frakcjonowanej destylacji. Skonstruowanie lampy naftowej
31.07.1853Oświetlenie szpitala powszechnego we Lwowie naftą i pierwsza transakcja naftowa na świecie
1854Osiedlenie się w Gorlicach, dzierżawa apteki. Założenie pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce
1856Otwarcie rafinerii nafty w Ulaszowicach pod Jasłem
1857Dzierżawa drugiej apteki w Jaśle. Małżeństwo z Honoratą ze Stacherskich. Przenosiny do Jasła.
1858Własna apteka w Brzostku, rezygnacja z apteki w Gorlicach. Udział w wystawie w Jaśle
1859Spółka z braćmi Zielińskimi z Klęczan, organizowanie rafinerii w Klęczanach. Śmierć córki Marianny. Sprzedaż apteki w Brzostku
1860Pożar destylarni w Ulaszowicach
12.06.1861Honorowe obywatelstwo miasta Jasła
1861Ropodajny szyb „Wojciech” w Bóbrce. Spółka Łukasiewicz-Trzecieski-Klobassa. Przeniesienie się z Jasła do Polanki i założenie tam rafinerii
1862Wprowadzenie ręcznego wiercenia udarowego
1864Pożar rafinerii w Polance
1865Kupno Chorkówki i przenosiny do niej. Założenie rafinerii
1866Założenie brackiej kasy górniczej w Bóbrce
1866Założenie kopalni w Ropiance koło Dukli
1870Rezygnacja z apteki w Jaśle
1873Medal i dyplom na międzynarodowej wystawie powszechnej w Wiedniu. Odznaczenie papieskim Orderem św. Grzegorza
1874Kopalnia i rafineria w Ropie powiat Gorlice
1876Łukasiewicz posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie
1877Przewodniczenie I kongresowi naftowemu we Lwowie
31.07.1878Jubileusz 25-lecia pracy w przemyśle naftowym. Order Żelaznej Korony III klasy
1879Wyjazd do Wiednia w sprawie ustawy naftowej
1880Założenie Krajowego Towarzystwa Naftowego i kierowanie nim
1881Kopalnie w Smerecznem i Wilszni pod Duklą
7.01.1882Zgon w Chorkówce
początek
życiorys bibliografia galeria
linki
Gim2