Kalendarium

8.03.1822 Urodził się Ignacy Łukasiewicz
1832 - 1836 Nauka w gimnazjum w Rzeszowie
1836 Przerwanie nauki w gimnazjum, praktyka apteczna w Łańcucie
1837 Kontakt z konspiracyjną Konfederacją Powszechną Narodu Polskiego
1838 Kontakt z konspiracyjnym Sprzysiężeniem Demokratów Polskich
1840 Pomyślnie zdany egzamin tyrocynalny i awans na pomocnika aptekarskiego
1841 Przeniesienie do apteki E. Hübla w Rzeszowie
Lipiec 1845 Kontakt z E. Dembowskim, Łukasiewicz zostaje agentem Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego na powiat rzeszowski
19.02.1846 Aresztowanie, więzienie w Rzeszowie
8.05.1847 Przeniesienie do więzienia „karmelitańskiego” we Lwowie
27.12.1847 Zwolnienie z więzienia z braku dowodów
15.08.1848 Rozpoczęcie pracy w aptece „Pod Złotą Gwiazdą” u Piotra Mikolascha
1850 Powstanie farmaceutycznego rękopisu „Manuscript”
15.09.1850 Wyjazd do Krakowa na studia farmaceutyczne na UJ
Październik 1851 Kierownictwo fabryki ałunu w Dąbrowie
23.03.1852 Koniec studiów w Krakowie i wyjazd do Wiednia
30.07.1852 Uzyskanie dyplomu farmacji na Uniwersytecie Wiedeńskim. Powrót do Lwowa
1852/1853 Otrzymanie nafty metodą frakcjonowanej destylacji. Skonstruowanie lampy naftowej
31.07.1853 Oświetlenie szpitala powszechnego we Lwowie naftą i pierwsza transakcja naftowa na świecie
1854 Osiedlenie się w Gorlicach, dzierżawa apteki. Założenie pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce
1856 Otwarcie rafinerii nafty w Ulaszowicach pod Jasłem
1857 Dzierżawa drugiej apteki w Jaśle. Małżeństwo z Honoratą ze Stacherskich. Przenosiny do Jasła.
1858 Własna apteka w Brzostku, rezygnacja z apteki w Gorlicach. Udział w wystawie w Jaśle
1859 Spółka z braćmi Zielińskimi z Klęczan, organizowanie rafinerii w Klęczanach. Śmierć córki Marianny. Sprzedaż apteki w Brzostku
1860 Pożar destylarni w Ulaszowicach
12.06.1861 Honorowe obywatelstwo miasta Jasła
1861 Ropodajny szyb „Wojciech” w Bóbrce. Spółka Łukasiewicz-Trzecieski-Klobassa. Przeniesienie się z Jasła do Polanki i założenie tam rafinerii
1862 Wprowadzenie ręcznego wiercenia udarowego
1864 Pożar rafinerii w Polance
1865 Kupno Chorkówki i przenosiny do niej. Założenie rafinerii
1866 Założenie brackiej kasy górniczej w Bóbrce
1866 Założenie kopalni w Ropiance koło Dukli
1870 Rezygnacja z apteki w Jaśle
1873 Medal i dyplom na międzynarodowej wystawie powszechnej w Wiedniu. Odznaczenie papieskim Orderem św. Grzegorza
1874 Kopalnia i rafineria w Ropie powiat Gorlice
1876 Łukasiewicz posłem do Sejmu Krajowego we Lwowie
1877 Przewodniczenie I kongresowi naftowemu we Lwowie
31.07.1878 Jubileusz 25-lecia pracy w przemyśle naftowym. Order Żelaznej Korony III klasy
1879 Wyjazd do Wiednia w sprawie ustawy naftowej
1880 Założenie Krajowego Towarzystwa Naftowego i kierowanie nim
1881 Kopalnie w Smerecznem i Wilszni pod Duklą
7.01.1882 Zgon w Chorkówce
początek
życiorys bibliografia galeria
linki
Gim2