Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

„Matematyczny skok do gimnazjum”

Zadania z…

8 marca 2017
20122013201510 lutego 2016
20062007200820102011

Zadania z 22 marca 2005

Zad. 1

Rzekł raz czart do żebraka: „Niech umowa będzie taka: gdy przebiegniesz przez most cały, zdwoję twoje kapitały, ale proszę byś w nagrodę tysiąc złotych rzucił w wodę”. Żebrak chętnie przez most leci, raz i drugi, nawet trzeci. Gdy wtem spostrzegł - zdrada. Ani grosza nie posiada. Szybko rachuj mały, jakie dziad miał kapitały?

Zad. 2

W trapezie równoramiennym połączono środki jego boków. Oblicz jaką częścią pola trapezu jest pole otrzymanego czworokąta?

Zad. 3

W pewnej szkole podstawowej 65% uczniów uczy się języka angielskiego, a 78% uczy się języka niemieckiego. Jaki procent uczniów tej szkoły uczy się obu tych języków, jeżeli zakładamy, że każdy uczeń uczy się przynajmniej jednego języka? Ilu uczniów jest w tej szkole, jeżeli wiadomo, że obu języków uczy się 172 uczniów? Ilu uczniów uczy się tylko języka niemieckiego, a ilu tylko języka angielskiego?

Zad. 4

Oblicz:
99 - 97 + 95 - 93 + 91 - 89 + … + 11 - 9 + 7 - 5 + 3 - 1

© SP 12, Jasło 28 II 19
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo