Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 14 dni 8 godzin i 23 min.

XIV Konkurs Międzywojewódzki i Dni Łukasiewicza w ZSM nr 3 w Jaśle

Konkurs odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła. Głównym organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, a jego współorganizatorem Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. W 2003 r. Gimnazjum nr 2 w Jaśle otrzymało imię Ignacego Łukasiewicza. Na frontonie szkoły wmurowano tablicę o treści: „W hołdzie Honorowemu Obywatelowi Miasta Jasła, twórcy przemysłu naftowego, wielkiemu Polakowi i humaniście, Patronowi naszego Gimnazjum - Ignacemu Łukasiewiczowi – Społeczność Szkolna”. Od tego czasu, corocznie odbywają się w tej placówce „Dni Łukasiewcza”, w trakcie których uczniowie poznają postać i zasługi tego wybitnego człowieka, tak mocno związanego z Jasłem. Ważnym elementem tych cyklicznych obchodów upamiętniających „Ojca Ignacego” jest Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza” skierowany do uczniów gimnazjów z terenu województw podkarpackiego i małopolskiego.

Członkowie juryFinał jego XIV edycji odbył się w dniu 31 maja b.r. w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Uroczystego otwarcia dokonali: dyrektor szkoły Aleksandra Zajdel - Kijowska oraz prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Wiesław Hap. W trzech konkursowych kategoriach uczestniczyła młodzież z dziesięciu szkół. W kategorii wiedzy uczniowie musieli wykazać się dużym zasobem wiadomości z zakresu historii i biografii twórcy przemysłu naftowego oraz z chemii węglowodorów. W części plastycznej przygotowali różnymi technikami prace plastyczne, a w kategorii poetyckiej wiersze związane z działalnością Łukasiewicza. Wiedzę i dokonania młodzieży oceniało profesjonalne jury: w części plastycznej pod przewodnictwem Anny Jakubowicz - nauczyciela plastyki z Gimnazjum Integracyjnego w Osieku Jasielskim, a w zakresie poezji - pod kierownictwem filologa i poety Krzysztofa Bielenia. Z kolei wiedzę uczniów sprawdzała komisja w składzie: Adam Nowak (wieloletni dyrektor i prezes Poszukiwań Nafty i Gazu w Jaśle) Sebastian Wiatr – przewodniczący (Exalo Drilling S.A.) oraz Ryszard Goryczka – nauczyciel chemii (ZSM Nr 3 w Jaśle).

Laureatami konkursu zostali:

Zwycięski zespół w kategorii wiedzy wraz z przewodniczącym juryKategoria wiedzy (historia i chemia): 1 m. - Aleksandra Bober, Natalia Więcek, Wiktoria Śliwa (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), 2 m. - Ewelina Wojnar, Julia Gajda, Wiktoria Urbanek (Gimnazjum w Odrzykoniu), 3 m. - Nadia Bienias, Izabela Janusz, Weronika Wojdyła (Gimnazjum w Bączalu Dolnym), 4 m. - Justyna Wilk, Anna Zdebik, Filip Mroczka (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), 5 m. - Gabriela Dachowska, Gabriela Chalibożek, Kacper Sendra (Gimnazjum w Skołyszynie).

Nagrodzone prace plastyczneKategoria plastyczna: 1 m. - Maciej Szpak (Gimnazjum nr 1 w Jaśle), 2 m.- Gabriela Hućko (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), 3 m. - Monika Stoch (Gimnazjum nr 1 w Jaśle). Wyróżnienia: Wiktoria Śliwa (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), Katarzyna Rolak (Gimnazjum nr 2 w Jaśle), Angelika Samborska (Gimnazjum nr 1 w Jaśle).

Kategoria poetycka: 1 m. - Katarzyna Wlezień (Gimnazjum w Chotowej), 2 m.- Kornelia Krystek (Gimnazjum w Chotowej), 3 m. - Julianna Stoś (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie),

4 m. - Aleksandra Czerkowicz (Gimnazjum nr 2 w Jaśle).

Część artystycznaW przerwie konkursu tematykę dziejów i współczesności przemysłu naftowego przybliżył nestor naftowców jasielskich Adam Nowak, a elementy i wygląd stroju omówił przedstawiciel nowego pokolenia „nafciarzy” - Sebastian Wiatr. W części artystycznej z montażem słowno – muzycznym wystąpiła młodzież Gimnazjum nr 2 w Jaśle. Nagrody i dyplomy laureatom wręczali członkowie jury, Renata Goleń - wicedyrektor szkoły i Wiesław Hap - prezes SMJiRJ.

/dr/