Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Rekrutacja

Zarządzenie nr V/19/2022
BURMISTRZA MIASTA JASŁA
z dnia 26 stycznia 2022 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/23 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w publicznych szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

ZARZĄDZENIE Nr V/20/2022
Burmistrza Miasta Jasła
z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, do klas I szkół podstawowych oraz do klas VII dwujęzycznych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, na rok szkolny 2022/23
RODZAJ CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYMData rozpoczęciaData zakończenia
Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym09.02.2022 r.24.02.2022 r. godz. 15:00
fragment Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr V/20/2022
Burmistrza Miasta Jasła z dnia 26 stycznia 2022 r.

logo przedszkola - żółte uśmiechnięte słońce na tle zółtej cyfry 9 na dole ikonki: dziewczyka, osoba na wózku inwalidzkim, chłopiec; napis PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 W JAŚLEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9
z Oddziałami Specjalnymi
i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
zaprasza dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

Nasz priorytet, to wsparcie całościowego rozwoju dzieci
Realizujemy programy dostosowane do potrzeb dzieci

Mocne strony
jesteśmy największym przedszkolem w Jaśle
zapewniamy ciągłość edukacji od maluszka do nastolatka - w skład zespołu szkół wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa
Bogata bazadwoje dzieci w kulkach do zabawy
rozległy ogród
miasteczko ruchu drogowego
sala doświadczania świata
Otwarta Strefa Aktywności - siłownia plenerowa
jasne i przestronne sale zabaw oraz zaplecze higieniczno-sanitarne
sala gimnastyczna doskonale wyposażona w sprzęt sportowy
mała aula umożliwiająca występy dzieci
nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice interaktywne
atrakcyjne zabawki i gry

Nasz adres: ul. Szkolna 38, 38 - 200 Jasło
telefon: (sekretariat) 134465885 e-mail: sp12@zsm3jaslo.pl

fotografia medalu z napisem PRZEDSZKOLE NA MEDAL WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIEKażdy w sobie
cień pięknego nosi…

      C.K. Norwid

Zajęcia dodatkowe:grupa dzieci przy planszy do kodowania
zajęcia taneczne
zabawy z językiem angielskim
zajęcia plastyczne
zajęcia teatralne
kodowanie na dywanie
zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem
 
Organizujemy:
spektakle teatralne
koncerty muzyczne
spotkania z ciekawymi ludźmi
wycieczki
 
Oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
możliwość uczęszczania dzieci do oddziału specjalnego lub oddziału integracyjnegosala doświadczania świata
 
Zajęcia rewalidacyjne prowadzone w przedszkolu:
rewalidacja słuchu, wzroku, narządu ruchu
rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
rewalidacja społeczna dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
terapia logopedyczna
 
 
sla przedszkolnaZajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
zajęcia logopedyczne
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwojuobrazki z przedszkola
 
Dysponujemy profesjonalną kadrą specjalistów:
logopeda
psycholog
tyflopedagog
surdopedagog
oligofrenopedagodzy
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne - specjalista rehabilitacji ruchowej
specjalistów z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
Druki do pobrania
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w JaśleDOCPDF
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkolaDOCPDF
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kandydata do przedszkolaDOCPDF
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w wieku do 2,5 rokuDOCPDF
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodzinyDOCPDF
Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennymDOCPDF
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w ZSM nr3 w JaśleDOCPDF

Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/23 do Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

© PM 9, Jasło 10 II 22
SOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniuLogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
CITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo