Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w ciągu roku szkolnegoDOCXPDF

logo przedszkola - żółte uśmiechnięte słońce na tle zółtej cyfry 9 na dole ikonki: dziewczyka, osoba na wózku inwalidzkim, chłopiec; napis PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 W JAŚLEPRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9
z Oddziałami Specjalnymi
i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
zaprasza dzieci w wieku 2,5 do 6 lat

Nasz priorytet, to wsparcie całościowego rozwoju dzieci
Realizujemy programy dostosowane do potrzeb dzieci

Mocne strony
jesteśmy największym przedszkolem w Jaśle
zapewniamy ciągłość edukacji od maluszka do nastolatka - w skład zespołu szkół wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa
Bogata bazadwoje dzieci w kulkach do zabawy
rozległy ogród
miasteczko ruchu drogowego
sala doświadczania świata
Otwarta Strefa Aktywności - siłownia plenerowa
jasne i przestronne sale zabaw oraz zaplecze higieniczno-sanitarne
sala gimnastyczna doskonale wyposażona w sprzęt sportowy
mała aula umożliwiająca występy dzieci
nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym tablice interaktywne
atrakcyjne zabawki i gry

Nasz adres: ul. Szkolna 38, 38 - 200 Jasło
telefon: (sekretariat) 134465885 e-mail: sp12@zsm3jaslo.pl

fotografia medalu z napisem PRZEDSZKOLE NA MEDAL WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIEKażdy w sobie
cień pięknego nosi…

      C.K. Norwid

Zajęcia dodatkowe:grupa dzieci przy planszy do kodowania
zajęcia taneczne
zabawy z językiem angielskim
zajęcia plastyczne
zajęcia teatralne
kodowanie na dywanie
zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem
 
Organizujemy:
spektakle teatralne
koncerty muzyczne
spotkania z ciekawymi ludźmi
wycieczki
 
Oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
możliwość uczęszczania dzieci do oddziału specjalnego lub oddziału integracyjnegosala doświadczania świata
 
Zajęcia rewalidacyjne prowadzone w przedszkolu:
rewalidacja słuchu, wzroku, narządu ruchu
rewalidacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
rewalidacja społeczna dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
terapia logopedyczna
 
 
sla przedszkolnaZajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne
zajęcia logopedyczne
zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
 
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwojuobrazki z przedszkola
 
Dysponujemy profesjonalną kadrą specjalistów:
logopeda
psycholog
tyflopedagog
surdopedagog
oligofrenopedagodzy
nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne - specjalista rehabilitacji ruchowej
specjalistów z zakresu pracy z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w ciągu roku szkolnegoDOCXPDF
© PM 9, Jasło 16 IX 22
SOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniuLogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
CITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo