Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Jak dostać się do szkoły ponadpodstawowej?

Instrukcja dla uczniów, którzy uczą się w szkołach na terenie powiatu jasielskiego

1. W szkole, do której uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej:

https://podkarpacie.edu.com.pl

Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i uzupełnij je. Zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania.

Login i hasło otrzymasz 10 maja 2021 r.

2. Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Zrób to od 17 maja do godz. 1500 21 czerwca 2021 r.

Od 17 do 31 maja 2021 r. będzie można składać wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału wstępnego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność oddziałów, w jakiej chciałbyś się do nich dostać.

3. Do 24 czerwca 2021 r., do godziny 1130 zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych o osiągnięciach wprowadzonych przez Twoją macierzystą szkołę.

4. Od 22 lipca 2021 r. możesz sprawdzić, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany.

5. Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu (w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie kształcenie w zawodzie - także zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu).

Powinieneś to zrobić w dniach od 23 do 30 lipca 2021 r.,
do godziny 1500

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 2 sierpnia 2021 r.

Nie czekaj z wykonaniem zadań do ostatniej chwili!

…to wszystko! Powodzenia!

Uwaga!

Jeżeli interesuje Cię oferta szkoły nie uwzględnionej na stronach https://podkarpacie.edu.com.pl (czyli szkoły z miejscowości innej niż: Boguchwała, Brzostek, Czudec, Dębica, Jarosław, Jasło, Jodłowa, Kołaczyce, Lesko, Lubaczów, Mielec, Nowy Żmigród, Oleszyce, Pilzno, Przecław, Przemyśl, Przeworsk, Pustków-Osiedle, Radomyśl Wielki, Radymno, Ropczyce, Rymanów, Rzemień, Sędziszów Małopolski, Sieniawa, Stalowa Wola, Strzyżów, Tarnobrzeg, Trzcinica, Ustrzyki Dolne, Zaklików) koniecznie skontaktuj się z pedagogiem szkolnym (Pani E. Buglewicz), koordynatorem do spraw naboru elektronicznego (Pan R. Goryczka) lub wychowawcą swojej klasy. Będą Ci potrzebne poświadczone przez szkołę kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Pamiętaj!

Możesz złożyć wniosek do maksymalnie 3 szkół. Jeżeli na stronach https://podkarpacie.edu.com.pl wybierzesz 3 szkoły to nie otrzymasz poświadczonych przez szkołę kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.


Grafika na białym tle z napisem terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w r. szk. 2020/21, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia SP


logo programu - czapka absolwenta
Placówki Oświatowe

© SP 12, Jasło 24 VI 21
ProteGO SafemLegitymacjaDobry Startlogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo