Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 9 miesięcy 12 dni 11 godzin i 49 min.

24 i 25 września w naszej szkole odbyło się ostatnie spotkanie nauczycieli zaangażowanych w europejskim projekcie Erasmus + pt. „ELIOT” czyli Doskonalenie umiejętności podstawowych oraz zwalczanie przedwczesnego kończenia edukacji poprzez wielokierunkowe empiryczne uczenie się oparte na technikach teatralnych.

Projekt jest realizowany od 1.09.2016 r. i zakończy się 31 października tego roku. Nasza szkoła jest jednym z siedmiu krajów partnerskich, które w nim uczestniczą w projekcie obok placówek szkolnych z Włoch, Grecji, Węgier, Portugalii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Międzynarodowy edukacyjny projekt E.L.I.O.T. został opracowany w celu poprawy poziomu podstawowych umiejętności łącznie z umiejętnością czytania i pisania poprzez uczenie się oparte na technikach teatralnych czyli Drama w Edukacji. Te cele zostały skutecznie osiągnięte dzięki zastosowaniu elementów dramy podczas uczenia się opartego na praktycznym działaniu i aktywności. Celem projektu było także zmotywowanie uczniów do nauki i aktywnego uczestnictwa w życiu. DiE jest innowacyjną metodologią, którą można stosować zarówno na przedmiotach humanistycznych, artystycznych oraz przyrodniczo-matematycznych. W ramach projektu odbyły się liczne działania m.in. zajęcia i warsztaty teatralne, przedstawienia, lekcje prowadzone metodą dramy, spotkania wirtualne oraz wyjazdy do krajów partnerskich. Uczestnicy poznali historię, kulturę i tradycje innych państw, udoskonalili swoje umiejętności językowe oraz nawiązali przyjaźnie.Nauczyciele podczas spotkań i szkoleń zdobywali wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na prowadzenie zajęć nowymi metodami, m.in. metodą dramy. W projekcie przez dwa lata uczestniczyło 20 uczniów z klasy 3c Gimnazjum nr 2 w Jaśle – obecnie absolwenci gimnazjum oraz 12 nauczycieli. Uczniowie tej klasy mogli poprzez różne formy działania i komunikacji aktywnie realizować różnorodne zadania projektowe oraz odbywać mobilności fizycznie i wirtualnie.

Efektem działań projektowych jest m.in. trzyczęściowa książka zawierająca scenariusze lekcji prowadzonych z wykorzystaniem techniki dramy. Scenariusze zostały opracowane wspólnie przez uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie i mogą być wykorzystane na lekcjach języków, historii, geografii, matematyki, plastyki, muzyki.

Celem ostatniego spotkania było podsumowanie działań projektowych oraz napisanie raportu końcowego. W auli naszej szkoły odbyło się uroczyste wręczenie nauczycielom certyfikatów uczestnictwa, poprzedzone ciekawym programem artystycznym przygotowanym przez młodzież. Ceremonię prowadziła Pani dyrektor ZSM nr 3 Aleksandra Zajdel-Kijowska, która wraz z sekretarzem Miasta Jasła, Panem Pawłem Rzońcą oraz koordynatorem projektu, Panią Jadwigą Moskal, podziękowała i pogratulowała uczestnikom za ich zaangażowanie i wspaniałą pracę oraz wręczyła certyfikaty i drobne upominki otrzymane z UM.

Chociaż dwa dni w naszym mieście minęły zagranicznym gościom bardzo szybko, to przyznali, że pozostawią bardzo miłe wspomnienia. Duże wrażenie zrobił na nauczycielach przestronny kolorowy budynek Szkoły Podstawowej nr 12, szczególnie dobrze wyposażone sale lekcyjne, pracownie informatyczne, sale gimnastyczne, aula oraz nowoczesna sala doświadczania świata. Pomimo jesiennej pogody odbył się spacer uliczkami naszego miasta i nauczyciele zobaczyli pamiątkowe tablice oraz pomniki jasielskie. Uczestnicy projektu zwiedzili również piękne zakątki naszego regionu – Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Skansen Karpacka Troja, Kościół Farny w Jaśle oraz Obserwatorium Astronomiczne w Jaśle. Wszystkim nauczycielom bardzo spodobała się polska gościnność oraz tradycyjna polska kuchnia.

Ostatni - 26 miesiąc trwania projektu dobiega końca. Jednak – jak przyznają wszyscy zaangażowani uczniowie i nauczyciele z 7 europejskich krajów –– jego efekty będą towarzyszyć im jeszcze przez długi czas. Dzięki wspólnej pracy uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę, zdobyli nowe umiejętności, poznali inne kultury oraz nawiązali nowe przyjaźnie.


Nasi absolwenci w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Końcem września 2018 r. w gmachu polskiego parlamentu odbyły się obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wśród nich, zresztą jak co roku, obecni byli młodzi jaślanie, którzy jeszcze jako uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 zostali laureatami tego przedsięwzięcia edukacyjnego o charakterze konkursu ogólnopolskiego. Byli to: Wiktoria Kuznecka, Patrycja Burek, Jakub Rączka i Wiktor Filip - podopieczni ich nauczyciela Wiesława Hapa, który wraz z nimi z ramienia Podkarpackiego Kuratorium Oświaty towarzyszył podkarpackim posłom w wyjeździe do stolicy.

W tym roku zadanie rekrutacyjne polegało na zrealizowaniu kampanii wyborczej posła na Sejm Ustawodawczy 1919 r. lub Sejm I kadencji z wykorzystaniem środków przekazu dostępnych w Polsce w latach 1918-1922. Wykonane obszerne zadania rekrutacyjne ocenili członkowie ogólnopolskiej komisji. Celem tej sesji SDiM było kształtowanie postaw patriotycznych, podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej oraz państwowej. Miała też na celu popularyzowanie wiedzy o Sejmie Ustawodawczym II RP.

Oddajmy głos Wiktorii Kuzneckiej: „Wybrałyśmy sobie postać z Jasła - posła na Sejm Ustawodawczy - doktora Ignacego Steinhausa, stryja profesora i matematyka, jaślanina Hugona Steinhausa. W oparciu o różne materiały i źródła sporządziłyśmy jego życiorys. Przygotowałyśmy plakaty przybliżające postać i program posła i jego ugrupowania, stworzyłyśmy gazetkę wyborczą (wzorując się na gazecie konserwatystów z tamtych czasów) uświadamiającą ludziom na czym polegały poglądy Ignacego Steinhausa oraz program partii konserwatystów”.

Wypowiedź koleżanki z duetu zespołu konkursowego uzupełnia Patrycja Burek: „Dotarłyśmy do materiałów i źródeł, poznałyśmy dzieje Sejmu Ustawodawczego i Sejmu II RP pierwszej kadencji. Opracowałyśmy wiele ulotek wyborczych. W oparciu o przygotowane przez nas ankiety przeprowadziłyśmy szerokie badania świadomości społecznej mieszkańców Jasła i okolic na temat postaci naszego posła i jego programu. Największymi plusami naszej pracy było to, że dzięki nam wielu ludzi poznało postać, działalność i poglądy dra Steinhausa”.

Z kolei członek drugiego zespołu Wiktor Filip dodaje: „Wybraliśmy posła, który był związany z naszym miastem i powiatem - Jana Madejczyka - chłopa z wsi Wróblowa. Opracowaliśmy gazetkę wyborczą, którą oparliśmy na wzorze gazety ludowców z PSL „Piast”, przygotowaliśmy ulotki, które przekazywaliśmy podczas spotkań z jaślanami. Przygotowaliśmy wiece wyborcze - przed jasielskim pomnikiem Kościuszki i przed glorietką. W ich trakcie, w przygotowanych strojach z epoki przybliżyliśmy osobę i działalność naszego kandydata na posła, jego partię i jej program wyborczy. Te wiece miały charakter historycznego widowiska”.

Kolega Wiktora i jego partner w realizacji zadania projektowego - Jakub Rączka - podkreśla jeszcze inne aspekty konkursu: „Dotarliśmy do wielu ludzi, spopularyzowaliśmy i upowszechniliśmy wiedzę o naszym kandydacie na posła - i oczywiście późniejszym pośle II RP - jako o bohaterze lokalnym, o jego roli w historii regionu. Plusami naszego projektu było też przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym informacji na temat polskiego parlamentaryzmu i historii Sejmu Polski międzywojennej”.

Nauczyciel, opiekun i koordynator działań czwórki młodych jaślan, Wiesław Hap, uzupełnia ich wypowiedzi: „Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów, jego organizacja wzorowana jest na procedurach „dorosłego” Sejmu i ma przybliżać młodym ludziom zasady polskiego parlamentaryzmu. To ciekawy projekt edukacyjny, konkurs, w którym nagrodą dla najlepszych kreatywnych dwuosobowych zespołów z całej Polski jest udział w obradach w gmachu izby niższej polskiego parlamentu. Cieszę się, że i tym razem wśród młodych parlamentarzystów, którzy przeprowadzili najciekawsze badania, przedstawiły i zrealizowały najbardziej interesujące działania nie zabrakło uczniów z naszej szkoły”.

Uczestnicy Sejmu Dzieci Młodzieży podjęli uchwałę, że w związku ze znikomą wiedzą społeczeństwa polskiego o wybitnych przedstawicielach parlamentaryzmu II RP konieczne jest popularyzowanie i uporządkowanie informacji o ich wizji Polski oraz o dokonaniach w skali lokalnej, ogólnokrajowej i międzynarodowej. Debatując nad projektem uchwały często nawiązywali do obecnej sytuacji politycznej. Organizatorami XXIV sesji SDiM byli: Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Miała się ona odbyć - jak poprzednie sesje - 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka, ale została przeniesiona na wrzesień m.in. z uwagi na trwającą wtedy w Sejmie akcję protestacyjną osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów.


„Jasielszczyzna zna polszczyznę”
sukces naszej uczennicy w VI edycji dyktanda regionalnego.

Aleksandra WilkAleksandra Wilk - uczennica klasy III D naszego gimnazjum zdobyła II miejsce w tegorocznej edycji dyktanda organizowanego przez MBP w Jaśle.

… więcej »»»


Debiut w konkursie „LITERACKA NAGRODA NIKE”

Adrian BałuckiLiteracka Nagroda Nike to prestiżowy konkurs poetycki organizowany przez Jasielski Dom Kultury. W tegorocznej edycji w kategorii wokalnej wystąpił uczeń klasy III D naszego gimnazjum Adrian Bałucki.

… więcej »»»


Kosmiczny sukces naszych uczniów – I miejsce dla zespołu „Warriors”

14 grudnia 2018 roku w LO nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu odbył się finał konkursu WORLD SPACE WEEK JUNIOR ROVER CUP, którego organizatorem było Stowarzyszenie WroSpace, Laboratorium Kreatywności we Wrocławiu oraz Europejskie Biuro Edukacji Kosmicznej ESERO.

Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zadaniem uczestników było zaprojektowanie misji łazika na Marsie z uwzględnieniem obecnie dostępnych technologii oraz faktycznych warunków panujących na Marsie. Nasi uczniowie znaleźli się wśród 12 najlepszych zespołów w kraju i zakwalifikowali się do drugiego etapu. Otrzymali robota, którego musieli złożyć i zaprogramować go do dwóch zadań: jazda po linii wraz z manewrami, oraz przejazd przez labirynt. Trzecie zadanie zespoły poznały dopiero w trakcie finału we Wrocławiu i na jego przygotowanie mieli zaledwie 60 minut.

Pierwsze miejsce zajęli nasi uczniowie – zespół „Warriors” w składzie: Dawid Domasławski, Jakub Frączek, Gabriela Hendzel, Julia Kosiek, Bartosz Królikowski, który zaprogramował swojego łazika pod przewodnictwem p. Jadwigi Moskal. Grupa zdobyła łącznie 509 punktów.


Projekt „Młodzież i Przedsiębiorczość”

logoOd października 2018 r. w naszej szkole trwa projekt edukacyjny „Młodzież i Przedsiębiorczość” realizowany przez Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej oraz Miastem Jasło na terenie Miasta Jasła w okresie październik 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Celem projektu skierowanego do 80 uczniów w wieku 12-16 lat uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaśle, Szkoły Podstawowej nr 4 w Jaśle, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle oraz Zespołu Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle jest podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji oraz obudzenie ducha ciągłego rozwoju i zaangażowania na płaszczyźnie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej, a także stworzenie młodzieży możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności, samodzielnego zaprezentowania swoich pomysłów i skonsultowania ich z profesjonalistami. Dzięki projektowi uczniowie pozyskają możliwość samodzielnego określenia własnych potrzeb w zakresie przedsiębiorczości i związanych z nimi problemów.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

  • warsztaty ekonomii, prawa w biznesie, przedsiębiorczości i public relations dla uczniów,
  • wizyty studyjne w jasielskich przedsiębiorstwach dla uczniów wraz z opiekunami,
  • wyjazdy edukacyjne do Rzeszowa dla uczniów wraz z opiekunami,
  • wyjazdy edukacyjne do Warszawy dla uczniów wraz z opiekunami,
  • konkurs dla uczniów „Mój pomysł na lokalny biznes” w trzech kategoriach: przedsiębiorczość społeczna, produkcja, handel i usługi,
  • warsztaty przygotowujące debaty oxfordzkie dla uczniów,
  • przedstawienie debat oxfordzkich lokalnym społecznościom i ich nagranie w formie materiału edukacyjnego,
  • szkolenie praktycznej edukacji przedsiębiorczości dla nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie przedsiębiorczości.

Podczas warsztatów uczniowie mają okazję poznać tajniki biznesu, uczą się podstaw z zakresu przedsiębiorczości. Na warsztatach z ekonomii młodzież mogła przenieść się na parkiet giełdowy i na kilka godzin zamienić się w inwestorów podczas symulacji sesji giełdowych. W trakcie warsztatów z prawa w biznesie młodzież poznała podstawowe pojęcia z tego zakresu, miała również możliwość odegrania symulowanych rozpraw sądowych. Warsztaty są okazją do poznania wielu zagadnień nie tylko od strony teoretycznej, lecz również praktycznej.

Organizowane w listopadzie wizyty studyjne w lokalnych przedsiębiorstwach były okazją dla uczniów do poznania potencjału miejscowego biznesu, spotkania z pracownikami i kadrą menadżerską, wymiany myśli, poglądów na temat zapotrzebowania w miejscowych przedsiębiorstwach na rozwój, a także zatrudnianie nowych pracowników, poszukiwanie współpracujących przedsiębiorców.

W ramach organizowanych wizyt uczniowie zobaczyli linie produkcyjne w zakładach Fabryki Armatur Jafar S.A w Skołyszynie i Przysiekach. Uczniowie mieli okazje spotkać się z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy produkcji, mieli również możliwość rozmowy z przedstawicielami kadry zarządzającej.

Na początku stycznia uczniowie wraz z opiekunami odwiedzą Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie, gdzie poznają zasady funkcjonowania banku centralnego - poznają misję i cele NBP, dowiedzą się czym jest pieniądz i jak funkcjonuje - przejdą kurs rozpoznawania znaków pieniężnych, a także będą mogli zwiedzić minimuzeum NBP.

Istotnym elementem projektu będzie przedstawienie pomysłów młodzieży szerokiemu gronu przedsiębiorców i mieszkańców Miasta Jasła w formie broszury, a także przedstawienie lokalnej społeczności w szkołach debat oxfordzkich oraz nagranie ich dla celów edukacyjnych w przyszłości.


Kolejny jasielski talent w „The Voice Kids”!

logoW sobotę, 19 stycznia 2019 r., w TVP 2, w drugiej edycji programu „The Voice Kids” zobaczyliśmy 15-letniego jaślanina, Adriana Bałuckiego, ucznia Szkoły Podstawowej nr 12 w Jaśle. Adrian wykonał utwór „Im not the only one” i otrzymał…

… więcej »»»

Adrian Bałucki finalistą 2 edycji ogólnopolskiego programu
The Voice Kids!

logoAdrian w finale zaśpiewał piosenkę „End of the Road” Boys to Men. Swoim wykonaniem zrobił ogromne wrażenie na wszystkich trenerach, a słowa Cleo, jego trenerki pozostaną mu na długo w pamięci

… więcej »»»


Józef Biernacki

…żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach…

/ A. Einstein /

12 marca 2019 r. odszedł Józef Biernacki - wieloletni prezes JKMiRD i Mecenas ZSM nr 3 w Jaśle.

Położył podwaliny pod edukację młodego pokolenia kształtującą pozytywne postawy odpowiedzialnego uczestniczenia w ruchu drogowym. Na zawsze wpisał się w historię szkoły i Jasła jako przyjaciel młodzieży, niestrudzony organizator przedsięwzięć promujących bezpieczne zachowania na drodze oraz propagator idei ratownictwa drogowego.

Społeczność ZSM nr 3 w Jaśle

Nasi uczniowie realizują projekt patriotyczny

Postanowiliśmy ubiegać się o mandat posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Utworzyliśmy dwuosobowy zespół, szczegółowo zapoznaliśmy się z regulaminem, a potem przystąpiliśmy do konkretnych działań. Zarejestrowaliśmy się i zaczęliśmy szukać postać posła, który był parlamentarzystą w II RP, a później podczas II wojny światowej dalej działał dla dobra ojczyzny. Wybraliśmy postać parlamentarzysty związanego z terenami, które już dziś, niestety, nie należą do Polski, z Kresami, z Lwowem. Jest nim prof. Kazimierz Bartel. W oparciu o różne materiały i źródła sporządziliśmy jego biogram. Pragniemy propagować życie i działalność tego wielkiego Polaka, także w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców związanych z naszą szkołą.

Kazimierz Bartel ur. się 3 III 1882 r. we Lwowie. W 1907 r. ukończył studia na Politechnice Lwowskiej. W 1909 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych. Studiował też matematykę i filozofię na Uniwersytecie Franciszkańskim we Lwowie i na Uniwersytecie w Monachium. Pracował na Politechnice Lwowskiej w Katedrze Geometrii Wykreślnej i w 1917 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. W I wojnie światowej służył w armii austro-węgierskiej. W 1918 r. i w 1919 r. walczył o Lwów z Ukraińcami, w stopniu majora WP. Po odbiciu Lwowa został ministrem kolei. Po wojnie z bolszewikami otrzymał stopień podpułkownika. W 1922 r. został wybrany do Sejmu i był posłem do 1929 r. Był członkiem PSL „Wyzwolenie”, a w 1925 r. współzałożycielem Klubu Pracy.

Po przewrocie majowym 1926 r. został po raz pierwszy premierem. Później był nim jeszcze czterokrotnie. Jego rząd prowadził bardzo aktywną działalność, zbierając się w pewnych okresach codziennie. Był człowiekiem dialogu, spotykał się z przedstawicielami klubów parlamentarnych, łagodził spory i zarządzał państwem. Był liberałem w obozie sanacyjnym i rzecznikiem współpracy z parlamentem. Udało mu się stworzyć sprawny system działania rządu w powiązaniu z Sejmem i urzędnikami. Był pośrednikiem pomiędzy Piłsudskim a marszałkiem Sejmu. Po wycofaniu się z życia politycznego w 1930 r. powrócił do kariery naukowej na Politechnice Lwowskiej, jako rektor. W 1937 r. został senatorem RP i był nim do wybuchu wojny.

We IX 1939 r., w czasie obrony Lwowa, stanął na czele Komitetu Obywatelskiego. Po zajęciu Lwowa przez Sowietów pozwolono mu na wykłady na politechnice. Premier Rządu RP na uchodźstwie gen. Sikorski, w VI 1941 r., zgłosił Radzie Ministrów kandydaturę Bartla na stanowisko ambasadora RP w Moskwie. Minister spraw wewnętrznych stwierdził, że profesorowi należy zawdzięczać zachowanie polskiego charakteru Politechniki Lwowskiej w czasie okupacji bolszewickiej, znajduje się na miejscu i jest „politycznie lojalny”. Sikorskiemu nie udało się odnaleźć Bartla na terenie ZSRR.

Po zajęciu Lwowa przez Niemców został on aresztowany 2 VII 1941 r. i przewieziony do więzienia Gestapo. 21 VII został przeniesiony do więzienia przy ul. Łąckiego, gdzie traktowano go brutalnie, a pewnego dnia gestapowiec kazał mu czyścić buty Ukraińcowi z Hilfsgestapo, „by polski profesor i minister czyścił buty parobkowi ukraińskiemu od koni”. Profesor, załamany psychicznie, został rozstrzelany 25 VII 1941 r. wieczorem lub nocą, już 26 VII, na Piaskach Janowskich lub na tzw. Wulce. Nocą z 7 na 8 X 1943 r. Sonderkommando złożone z Żydów na rozkaz Niemców odkopało ze zbiorowej mogiły zwłoki zamordowanych polskich profesorów, celem zatarcia śladów przed zbliżającymi się wojskami sowieckimi. Wyciągano z ubrań dokumenty, i okazało się, że był tam prof. Bartel. 9 X 1943 r. ułożono zwłoki na stosie i podpalono. Członkowie Sonderkommando przesiali popiół i rozrzucili go po okolicznych polach.

W wyniku naszych rozmaitych działań projektowych przygotowaliśmy również króciutki film biograficzny „Kazimierz Bartel 1882-1941” jaki nagraliśmy na podstawie przygotowanego przez nas scenariusza, powstałego w konsultacji z fachowcem. W tym filmiku poświęconym naszemu parlamentarzyście, również sami wystąpiliśmy. Wykorzystaliśmy w nim różne źródła historyczne, w tym pisane i filmowe. Film można obejrzeć tutaj:

Maciej Sroka i Kacper Skuba (III c)

Konkurs Wiedzy o Chorwacji

25 kwietnia w Rzeszowie odbył się finał Konkursu Wiedzy o Chorwacji, zorganizowany w okręgu konsularnym konsulatu Republiki Chorwacji w Krakowie obejmującym trzy województwa – małopolskie, podkarpackie i śląskie. Konkurs został zorganizowany przez konsula honorowego Republiki Chorwacji w Krakowie, pana Pawła Włodarczyka, przy współorganizacji Kuratoriów Oświaty z Krakowa, Katowic i Rzeszowa oraz Instytutów Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego reprezentowała pani dr Barbara Popiołek.

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół podstawowych na temat Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi regionami obu krajów (podkarpackie z żupanią zadarską}. Konkurs składał się z dwóch etapów. I etap odbył się w szkołach i został oceniony przez komisje konkursowe powołane przez konsulat. Do II finalnego etapu zostało zakwalifikowanych 10 najlepszych zespołów uczniowskich z każdego regionu. Każdy zespół składał się z 5 uczniów z tej samej szkoły.

Zespół z naszej szkoły znalazł się wśród 10 najlepszych drużyn, które w teście walczyli o jak najwyższe miejsce. Ostatecznie zajęli 4 miejsce: Dawid Domasławski, Jakub Frączek, Gabriela Hendzel, Natalia Ryznar, Wiktor Tuleja. Serdecznie gratulujemy sukcesu oraz profesjonalnej prezentacji o przyrodzie i geografii Chorwacji.


XLII Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

30 maja w Tryńczy drużyna z naszej szkoły w składzie: Artur Czech, Dawid Domasławski i Gabriela Hendzel, wzięła udział w XLII Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Konkurencje obejmowały test z przepisów ruchu drogowego i test skrzyżowań, pierwszą pomoc przedmedyczną, jazdę na rowerze po torze sprawnościowym i po miasteczku ruchu drogowego.

Nasza drużyna zajęła wysokie piąte miejsce, a Artur był najlepszy w województwie w klasyfikacji indywidualnej. Opiekunem drużyny był pan Adam Smorul.


Nasi młodzi historycy najlepsi w Polsce!

6 czerwca 2019 r. w dworze ziemiańskim Antoniego i Elżbiety Potockich w Krakowie – Olszy odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu historycznego „Do Broni! Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej”. W trakcie spotkania uhonorowano jego laureatów i finalistów oraz ich opiekunów - nauczycieli. Organizatorami konkursu byli: oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i Poznaniu, Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie, Fundacja Włodków w Krakowie oraz Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu we współpracy z Małopolskim Kuratorium Oświaty.

Świetnie zaprezentowali się w tym konkursie uczniowie naszej Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle. Najlepszym w Polsce w kategorii prac historycznych okazał się Piotr Szot, również pierwsze miejsce w kraju w kategorii prac multimedialnych zajęli Artur Czech i Dawid Domasławski, a na trzecim miejscu w tej kategorii uplasował się nasz drugi zespół - Karolina Malikowska, Monika Ochwat i Maciej Sroka. Opiekunem wszystkich laureatów był ich nauczyciel historii - Pan Wiesław Hap.

W tym trudnym projekcie uczestniczyli uczniowie blisko stu szkół z całego kraju. Komisje wojewódzkie wyłoniły 63 finalistów (zespołów i indywidualnych uczestników), razem 133 uczniów, ze szkół z różnych miejsc w Polsce, m.in. z Krakowa, Kielc, Tarnowa, Bydgoszczy, Suwałk, Łomży, Elbląga, Jarocina, Piły, Strzelna, Pułtuska, Jarosławia, Mielca i Krosna. Wszyscy finaliści stanęli przed ogólnopolskimi komisjami i odpowiadali na pytania jej członków. W wyniku długich przesłuchań komisje wyłoniły laureatów.

Na sukces naszych uczniów złożyła się ich praca na kilku etapach. Najpierw musieli przygotować pracę badawczą - pisemną i w formie prezentacji multimedialnej opierających się na źródłach historycznych (wspomnieniach, pamiętnikach, listach, dokumentach, fotografiach, prasie, wywiadach, nagraniach, filmach) i poprzez te źródła opisać historię wybranych ziemian (w tym z naszego terenu), ich działalność, oraz dzieje, szczególnie w latach II wojny światowej i po wysiedleniu. Zwyciężyli na etapie wojewódzkim w Rzeszowie, a następnie bardzo dobrze zaprezentowali się jako finaliści etapu ogólnopolskiego, gdzie w krakowskim Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” i w siedzibie Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie ustnie zaprezentowali swoje prace - uzasadnili wybór tematu, przedstawili pracę, dokonali analizy i oceny zebranego materiału źródłowego oraz wykazali się dużą wiedzą historyczną odpowiadając na pytania znawców tematu.

W czasie gali konkursowej dyplomy i nagrody wręczali: Rafał Slaski (PTZ O/ Kraków/Fundacja im. Włodków w Krakowie), małopolska wicekurator oświaty Halina Cimer, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, dr Agata Wolska z Fundacji Włodków oraz dr Marcin Chorązki z krakowskiego IPN. Wszyscy laureaci i finaliści wraz z opiekunami zwiedzili też wystawy w Muzeum Narodowym - Pawilon Czapskiego oraz Muzeum im. Emeryka Hutten - Czapskiego.

/khr/

W jasielskim Młodzieżowym Domu Kultury odbył się XXVIII Turniej Wiedzy o Jaśle dla szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Jasła. Głównym organizatorem Turnieju od 1992 r. jest Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego przy współudziale Młodzieżowego Domu Kultury. Honorowy patronat nad Turniejem objęli po raz kolejny: Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski i Prezes Zarządu Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle.

W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął pierwszy zespół z naszej SP nr 12 w składzie: Wiktoria Gorczyca, Kacper Janiga, Piotr Szot - opiekun P. Wiesław Hap, na II miejscu uplasował się zespół SP nr 4, a na III miejscu znalazł się nasz drugi zespół SP nr 12 (Gabriela Schmidt, Kamil Kwieciński, Jan Madej - opiekun P. Wiesław Hap).

W kategorii klas gimnazjalnych I miejsce wywalczył nasz pierwszy zespół gimnazjalistów z SP nr 12 (Roksana Książkiewicz, Maciej Sroka, Wiktor Tuleja - opiekun P. Elżbieta Barwikowska i P. Wiesław Hap), równoległe II miejsce wraz z zespołem z SP nr 2 zajął nasz drugi zespół z klas gimnazjalnych SP nr 12 (Jakub Frączek, Bartosz Królikowski, Kacper Skuba - opiekun P. Wiesław Hap), a na III miejscu uplasował się drugi zespół z SP nr 2.

W Turnieju uczestniczyły 22 trzyosobowe drużyny. Testy pisemne dla wszystkich typów szkół opracował przewodniczący jury - Ryszard Turek, historyk ze Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie, a prace oceniali wraz z nim nauczyciele historii z terenu powiatu jasielskiego oraz regionaliści: Łucja Filipek z Jasła, Małgorzata Madej z Trzcinicy, Jacek Bracik ze Szkoły Podstawowej w Tarnowcu i Robert Nowiński z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kołaczycach. Nad całością wszystkich działań organizacyjnych czuwała Felicja Jałosińska - wiceprezes SMJiRJ i Justyna Maniak (MDK).

Cenne nagrody i dyplomy wręczali przedstawiciele patronów i sponsorów oraz organizatorów. W części artystycznej wystąpiły młode wokalistki MDK w Jaśle.


„Najlepsi wśród najlepszych”

5 czerwca 2019 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się uroczystość podsumowani konkursów przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Zaproszenie na galę otrzymali laureaci, którzy zajęli najwyższe lokaty, byli zdobywcami pierwszych trzech miejsc. W tym elitarnym gronie znaleźli się uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami przygotowującymi ich do zmagań konkursowych:

Dawid Domasławski uczeń klasy 3 C gimnazjum zdobywca II miejsca w konkursie chemicznym wraz z panią Barbarą Kopeć i Ida Zalewska uczennica klasy 3 D gimnazjum zdobywczyni III miejsca w konkursie polonistycznym wraz z panią Renatą Goleń.

Uczniowie otrzymali z rąk Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego pamiątkowe statuetki, a ich nauczyciele listy gratulacyjne.

Gratulujemy!


Pożegnanie absolwentów gimnazjum

19 czerwca 2019 r.