Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Kalendarz imprez wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych

Przedszkole organizuje szereg imprez i uroczystości mających na celu podwyższenie jakości pracy przedszkola. Imprezy te mają ciekawą, starannie przygotowaną oprawę plastyczną. Cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony rodziców, dzieci a nauczycielom dają szansę na zrealizowanie ciekawych pomysłów artystycznych.

Kalendarz imprez wewnątrzprzedszkolnych i międzyprzedszkolnych

Udział dzieci w organizowaniu imprez przedszkolnych wpływa na pogłębienie więzi emocjonalnej ze środowiskiem. Uroczystości są doskonałą okazją do pogłębiania więzi uczuciowej pomiędzy dziećmi, a rodzicami, kształtowania postawy społecznej, wyzwalania uczuć, życzliwości dla osób obcych, zaangażowania w życie środowiska i wspierania działań twórczych dzieci. Uczestniczenie dzieci w różnorodnym repertuarze imprez wpływa na wyrobienie śmiałości, pewności siebie, wiary we własne siły, uczy zgodnego i umiejętnego współdziałania prowadzącego do uzyskania wspólnego celu, co jest niezwykle ważną umiejętnością w życiu człowieka. Pełnią również rolę instrumentu nauki życia ze stresem - dziecko musi radzić sobie z tremą obecną przed wystąpieniami publicznymi.

Dzieci chętnie prezentują przygotowane programy artystyczne, są spontaniczne, zawsze radosne i zadowolone z osiąganych sukcesów. Pozostawiają trwały ślad w ich pamięci.

© PM 9, Jasło 15 X 21
SOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniuLogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
CITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo