20 czerwca 2019CZWARTEK
Bogny, Rafaeli, Rafała
Słońce wsch.: 04:25, zach.: 20:45
1 dzień wakacji
Orzeł Biały

Zespół Szkół Miejskich nr 3 -

Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

BIP

Podsumowanie pierwszego etapu projektu

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle

Już drugi rok jasielskie szkoły podstawowe realizują systemowy projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego p.n. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III (…).

Jego celem jest indywidualne wspieranie rozwoju dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem jego osobistych predyspozycji i uzdolnień, a także wspomaganie uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz problemami z matematyką.

W pierwszym etapie trwania projektu tj. w roku szkolnym 2011/2012 przeprowadzono w szkołach podstawowych 2 921 godzin dodatkowych zajęć ukierunkowanych na:

  • poprawę umiejętności czytania i pisania,
  • korektę wad postawy,
  • wzrost kompetencji matematycznych,
  • rozwijanie kompetencji społecznych,
  • podniesienie efektów kształcenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i informatycznych,
  • wspomaganie rozwoju dzieci uzdolnionych artystycznie,
  • poprawę jakości i efektywności pracy terapeutycznej i edukacyjnej na poziomie wczesnoszkolnym.

Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania skupiły aż 1 978 uczestników. Wielu z nich brało udział w kilku formach indywidualizacji. Na realizację projektu Urząd Miasta w Jaśle pozyskał kwotę 538 313,70 zł z funduszy unijnych.

Szkoły podstawowe realizujące dodatkowe zajęcia z dziećmi zostały wyposażone w sprzęt audiowizualny i nowoczesne pomoce dydaktyczne na kwotę 212 673,34 zł. Na potrzeby Indywidualizacji procesu nauczania zakupiono: 5 tablic interaktywnych, 4 projektory multimedialne, meble szkolne, przyrządy gimnastyczne. Dzieci uczestniczące w zajęciach dodatkowych korzystały z komputerowych programów edukacyjnych, gier logicznych, wartościowych podręczników i ćwiczeń oraz zabawek rozwijających sprawności percepcyjne.

Badania efektywności kształcenia przeprowadzone na koniec roku szkolnego 2011/2012 wykazały, że uczniowie objęci indywidualizacją nauczania w znacznym stopniu podnieśli swoją wiedzę, umiejętności jej praktycznego wykorzystania, kompetencje społeczne i sprawność fizyczną. Także i rodzice wyrazili w badaniach ankietowych i wywiadach duże zadowolenie z wyników zajęć dodatkowych.

Wdrożenie projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle pozytywnie wpłynęło na skuteczność i efektywność realizacji nowej podstawy kształcenia ogólnego na wczesnoszkolnym etapie kształcenia.

Aleksandra Dacyl  
Kierownik projektu
gim2Kurs HTML - strona WWW za darmoValid XHTML 1.0 TransitionalPoprawny CSS!Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych w Mieście JaślePostaw na rodzinę!certyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięciSzkoła Odkrywców Talentów
?>