Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 9 miesięcy 12 dni 10 godzin i 29 min.

2006/2007

Dzień Żaka

Tradycją naszego gimnazjum, związaną z początkiem każdego roku szkolnego, stało się organizowanie dla pierwszoklasistów Dnia Żaka. W roku szkolnym 2006/2007 odbył się on 19 września. Na uroczystość złożyły się: część oficjalna (m.in. złożenie ślubowania przez uczniów klas I), upamiętniające ten dzień sadzenie drzewek przez przewodniczących klas pierwszych oraz zajęcia rekreacyjno - sportowe.

Nasi uczniowie w Hiszpanii

W dniach 21 - 28 października 2006 roku troje uczniów naszego gimnazjum przebywało wraz z opiekunami na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Hiszpanii. Wyjazd ten został zorganizowany w związku z udziałem naszej szkoły w programie Socrates Comenius. Nasi przedstawiciele uczestniczyli w zajęciach szkolnych, zwiedzali Malagę i jej najbliższe okolice, byli gośćmi burmistrza tego miasta.

Wieczorek poetycki

9 listopada 2006 roku działające w naszej szkole koło recytatorskie zaprezentowało piękny montaż słowno - muzyczny "Śpieszmy się kochać ludzi" oparty na poezji ks. Jana Twardowskiego.

IV Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego "English is easy"

Początek grudnia upłynął pod znakiem IV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego "English is easy", nad którym patronat objęli Burmistrz Miasta Jasła i Starosta Powiatu Jasielskiego. Odbył się on 7 grudnia 2006 roku. W językowych zmaganiach wzięli udział uczniowie z 16 szkół. W klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, na II pozycji uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 1, III lokata przypadła Szkole Podstawowej nr 8. Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce podczas Dnia Otwartego 10 marca 2007 roku.

Dzień Życzliwości

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia (21.12.2006r.) obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Uroczystość ta została zorganizowana przez Samorząd Szkolny, Szkolny Klub Tolerancji oraz Szkolny Klub Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Dzień ów był uroczystym podsumowaniem wszystkich działań uczniów, nauczycieli i dyrekcji, które zmierzały do stworzenia w szkole ciepłej i bezpiecznej atmosfery. Część pierwsza obchodów upłynęła pod znakiem wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na klasowe kodeksy przeciw agresji i przemocy. Później miała miejsce debata nad ministerialnym programem "Zero Tolerancji", w której udział wzięły samorządy poszczególnych klas. Była to ważna inicjatywa, która na pewno pozwoli ograniczyć zjawisko agresji w naszej szkole.

Noworoczny Dar

17 stycznia 2007 roku na deskach sceny widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury w ramach akcji Noworoczny Dar zaprezentowano montaż słowno - muzyczny "Wędrówką życie jest człowieka", nad którego przygotowaniem pracowali nauczyciele: Ewa Szyk, Bogna Czajka, Janusz Budziak i Anna Śliwa. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia pięknego widowiska złożonego z tekstów poetyckich, piosenek oraz układów choreograficznych.

Konkurs "Matematyczny skok do gimnazjum"

31 stycznia 2007 roku miała miejsce III edycja konkursu "Matematyczny skok do gimnazjum", przygotowanego przez naszą szkołę dla uczniów klas VI. W tegorocznych zmaganiach konkursowych udział wzięło 49 uczniów z 8 szkół podstawowych.

Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej

Nasze gimnazjum było w 2007 roku organizatorem Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej "Namuzowywanie". Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel - kształtowanie w młodych ludziach wrażliwości na piękno poetyckiego słowa. Konkurs ten odbył się 8 marca 2007 roku. Jury konkursowe I miejsce przyznało Julii Śliwińskiej ze Skołyszyna, na II pozycji uplasowały się reprezentantki Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle - Małgorzata Dybaś i Katarzyna Chochołek, III miejsce przyznano Kamili Pakule z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.

Dzień Otwarty

Atrakcją dla przyszłych gimnazjalistów jest Dzień Otwarty, organizowany corocznie przez naszą szkołę. W roku szkolnym 2006/2007 miał on miejsce 10 marca. Szóstoklasistom zaoferowano m.in. możliwość zwiedzenia budynku szkolnego, zapoznania się z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych, wzięcia udziału w różnorodnych zajęciach i konkursach. Dodatkowo zwiedzający szkołę goście mogli zapoznać się z problemem cukrzycy u dzieci i młodzieży podczas wykładu, który wygłosił pan Kazimierz Wawszczak (członek jasielskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków).

Powiatowy Konkurs "Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych"

12 kwietnia 2007 roku miał miejsce finał II Powiatowego Konkursu "Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych", którego organizatorem jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz nasze gimnazjum. Patronat honorowy nad nim sprawowali: Poseł na Sejm Stanisław Zając, Starosta Powiatu Jasielskiego oraz Burmistrz Miasta Jasła. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 91 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych. Nasi reprezentanci zyskali uznanie jurorów, zajmując czołowe lokaty. I tak: w kategorii literackiej I miejsce przyznano Kindze Ostapińskiej, a III - Agnieszce Goleń; w kategorii śpiew zwyciężyła Monika Zając, zaś najlepszą recytatorką okazała się Paulina Wnęk.

Nasi uczniowie nad Tamizą

Edukacyjny wyjazd naszej młodzieży do Wielkiej Brytanii został zorganizowany przez nauczycieli języka angielskiego. Pobyt w ojczyźnie Szekspira miał miejsce w dniach 24 maja - 1 czerwca 2007 roku. Dziewiętnaścioro uczniów pod opieką pani Sylwii Wasik i pani Beaty Barszcz zwiedziło Brighton, Londyn i Cambridge, doskonaląc jednocześnie własne kompetencje językowe.

Konkurs poświęcony Ignacemu Łukasiewiczowi

31 maja 2007 roku odbyła się IV edycja Konkursu Łukasiewiczowskiego. W kategorii wiedzy o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza świetnie zaprezentowała się nasza drużyna w składzie: Mateusz Łozyniak, Anna Cygan i Konrad Barczentewicz, zajmując I miejsce. Wyprzedzili oni swych rówieśników z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle oraz Gimnazjum w Grodzisku Górnym. W kategorii wiersz poświęcony Łukasiewiczowi I lokata przypadła naszej uczennicy Annie Cygan, zaś na II pozycji w kategorii plastycznej uplasowała się Joanna Cygan.

Zakończenie roku szkolnego 2006/2007

Zakończenie roku szkolnego 2006/2007 w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle miało wyjątkowo uroczysty charakter. Uświetniła je swoją obecnością pani Maria Kurowska - Burmistrz Jasła. W części oficjalnej, po okolicznościowym przemówieniu dyrektora szkoły - pani Aleksandry Zajdel - Kijowskiej oraz wystąpieniu pani burmistrz, miała miejsce doniosła dla tegorocznych absolwentów gimnazjum i ich rodziców chwila. Uczniowie odebrali bowiem z rąk pani burmistrz świadectwa z wyróżnieniem, zaś pani dyrektor Kijowska wręczyła przybyłym rodzicom listy gratulacyjne, stanowiące wyraz uznania dla osiągnięć ich dzieci. Ośmioro spośród wyróżnionych uczniów zostało uhonorowanych dodatkowo wpisaniem do Złotej Księgi Absolwentów za bardzo dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły w licznych konkursach. W gronie tym znaleźli się: Monika Zając z klasy III b, Kinga Ostapińska, Anna Cygan, Aleksandra Władyka i Kamila Wilczak z klasy III c, Tomasz Ochwat z III i oraz Rafał Mastej i Mateusz Owczarski z III k.

Dalszym punktem uroczystości stało się uhonorowanie panów Janusza Wilczaka oraz Adama Nowaka zaszczytnym tytułem Mecenasa Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w dowód uznania za długoletnie życzliwe wsparcie dla działalności edukacyjnej szkoły i podejmowanych przez nią inicjatyw. Wyrazy wdzięczności skierowano także pod adresem pani Krystyny Żarnowskiej za aktywną, pełną zaangażowania pracę w Radzie Rodziców przez kilkanaście ostatnich lat.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zbiegła się w czasie z pożegnaniem odchodzących na emeryturę długoletnich pracowników szkoły: pana Leszka Woźniackiego - nauczyciela matematyki i opiekuna drużyny harcerskiej oraz pani Czesławy Tabaki, pracującej na stanowisku sekretarza szkoły. Ich wzorowa postawa oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków sprawiły, że stali się oni niedościgłym wzorem dla młodszych pracowników placówki. Dlatego też ze wzruszeniem i bardzo ciepło byli oni żegnani przez panią burmistrz Marię Kurowską, panią dyrektor Aleksandrę Zajdel - Kijowską oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Po wystąpieniu pana Janusza Wilczaka, który na ręce pani dyrektor Aleksandry Zajdel - Kijowskiej złożył w imieniu rodziców podziękowania za rzetelną całoroczną pracę całego grona pedagogicznego, zaprezentowano przygotowaną przez panią Janinę Bieleń część artystyczną pt. "Wszystko ma swój czas", która bardzo podobała się wszystkim zebranym na auli. Życzenia udanych wakacji, skierowane przez panią dyrektor Aleksandrę Zajdel - Kijowską do uczniów i nauczycieli, zakończyły wzruszającą uroczystość pożegnania kończących naukę w gimnazjum uczniów klas trzecich.

Sekretarz Stanu w MEN naszym gościem

Dzień 22 czerwca 2007 roku na zawsze zapisał się w historii Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, które właśnie wtedy miało okazję podejmować w swych murach niezwykłych gości. Zakończenie roku szkolnego 2006/2007 zbiegło się bowiem z wizytą w szkole: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomira Kłosowskiego, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Marka Kuchcińskiego, posła Andrzeja Ćwierza, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Macieja Karasińskiego, Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Anny Dąbrowskiej, Starosty Powiatu Jasielskiego Adama Kmiecika, Wicestarosty Witolda Lechowskiego, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Adama Pawlusia oraz Burmistrza Miasta Jasła Marii Kurowskiej.

Wizyta tylu znamienitych osób jest wielkim wyróżnieniem dla Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle i zarazem uhonorowaniem wieloletnich działań tej placówki na rzecz edukacji, a szczególnie promowania w środowisku lokalnym idei integracji.

Uroczystość z udziałem gości rozpoczęła się na szkolnej auli przygotowanym przez gimnazjalistów programem artystycznym pt. "Wszystko ma swój czas". Został on bardzo wysoko oceniony przez przybyłych, a wiceminister Kłosowski stwierdził, iż umiejętności wokalne Katarzyny Chochołek i Małgorzaty Dybaś oraz instrumentalne Łukasza Sokołowskiego dorównują poziomem występom, jakie miał możliwość podziwiać niedawno podczas opolskiego festiwalu. Po montażu słowno - muzycznym głos zabrała pani Maria Kurowska, która powitała dostojnych gości, zgromadzonych nauczycieli, rodziców i uczniów. W swym krótkim wystąpieniu pani burmistrz wskazała na szereg działań podejmowanych w Jaśle na rzecz oświaty, których najlepszym przykładem jest powołanie w ostatnim czasie do istnienia 2 gimnazjów oraz integracyjnej szkoły podstawowej, podczas gdy w innych miastach obserwuje się tendencję wprost przeciwną - szkoły są zamykane. O tym, iż edukacja jest priorytetem dla władz Jasła świadczyć może fakt, iż na uroczyste spotkanie do Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zaproszono najlepszych uczniów jasielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z rodzicami i wręczono im Nagrody Burmistrza Jasła. W gronie uhonorowanych za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach znalazły się także uczennice naszej szkoły: Kinga Ostapińska i Anna Cygan.

Po podziękowaniu szanownym gościom za przybycie do Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz wręczeniu im pamiątek z pobytu w Jaśle, dyrektor szkoły pani Aleksandra Zajdel - Kijowska zaprosiła ich na zwiedzanie budynku szkolnego, prezentując m. in. bibliotekę, salę gimnastyczną, salkę do zajęć rehabilitacyjnych, pracownię biologiczną i historyczną, harcówkę oraz salę informatyczną. Ta ostatnia cieszyła się szczególnym zainteresowaniem wiceministra Kłosowskiego ze względu na zgromadzony w niej sprzęt tyfloinformatyczny, umożliwiający pracę z uczniem niedowidzącym, zakupiony z funduszy Unii Europejskiej przy znaczącym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Goście wyrazili uznanie dla dbałości pani dyrektor Kijowskiej o wygląd i wyposażenie budynku, zgodnie podkreślając, iż jasielskie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi to szkoła pod każdym względem wyjątkowa. Na zakończenie stwierdzić trzeba, że spotkanie, którego atmosfera była tak ciepła i przyjazna, zapewne na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.