Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 24 dni 2 godziny i 59 min.

Integracja w roku szkolnym 2005/2006

Zawartość

Nowe klasy

Pierwszego września 2005r. do grona uczniów naszej szkoły dołączyły dwie nowe klasy integracyjne - klasa Ia i klasa Ib. Wychowawstwo w klasie Ia objęła pani mgr Katarzyna TOmkiewicz, a wklasie Ib - pani mgr Magdalena Brej. Obowiązki nauczyciela wspomagającego w klasie Ia przejęła pani mgr Marta Fila oraz pani mgr Jolanta Sroka, a w klasie Ib - pani mgr Ewa Ćwik i pani mgr Barbara Myśliwiec.

U progu nowego roku szkolnego uczniom klas pierwszych życzymy wytrwałości i samych sukcesów w nauce oraz wiele zrozumienia, życzliwości i serdeczności ze strony koleżanek i kolegów. Cieszymy się, że jesteście z nami!

Klasa Ia

 1. Brągiel Adriana
 2. Cholewiak Daniel
 3. Czajka Gabriela
 4. Dembska Anna
 5. Gustek Małgorzata
 6. Halerz Grzegorz
 7. Karamon Ilona
 8. Marczak Joanna
 9. Matyszczak Michał
 10. Mączka Angela
 11. Olbrot Bernadetta
 12. Porębska Gabriela
 13. Rosół Dominika
 14. Stęgowska Katarzyna
 15. Świątek Damian
 16. Żabińska Joanna

Klasa Ib

 1. Bienias Dawid
 2. Chochołek Klaudia
 3. Gołąbek Dominika
 4. Kurowska Katarzyna
 5. Moskal Beata
 6. Myśliwiec Kornelia
 7. Myśliwiec Michał
 8. Rzońca Gabriela
 9. Smyka Karolina
 10. Stasiowski Daniel
 11. Śmietana Karol
 12. Tuleja Karolina
 13. Tuleja Małgorzata
 14. Wanat Paulina
 15. Więcek Marcin
 16. Wnęk Dawid
 17. Wnęk Paulina
 18. Woźniak Justyna

Dzień Żaka

10 września 2005r. zorganizowany został w naszej szkole Dzień Żaka, połączony z pasowaniem na pgimnazjalistę. W trakcie tej imprezy uczniowie klas pierwszych, w tym również uczniowie klas integracyjnych, uczestniczyli w wielu ciekawych konkursach, zabawach, zawodach sportowych oraz w pieczeniu kiełbasek. Była to wspaniała okazja, aby nie tylko wypróbować własne siły w zmaganiach sportowych, ale przede wszystkim szansa, by poznać się lepiej, wspólnie spędzić czas. Pogoda była prawdziwie wakacyjna, atmosfera imprezy również...

Jubileusz X-lecia Integracji

Rok szkolny 2005/2006 na zawzse zapisze się w pamięci pracowników i uczniów Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Intyegracyjnymi w Jaśle jako rok jubileuszowy - minęło już bowiem 120 lat od dnia narodzin idei integracji w naszej szkole.

Uroczystości związane z obchodem Jubileuszu 10-lecia Narodzin i Szerzenia Integracji przez Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle trwały dwa dni: 29.09.2005 - 30.09.2005. Na uroczystości przybyli pracownicy szkoły oraz wielu znakomitych gości, którym bliskie jest dzieło integracji.

W pierwszym dniu uczestnicy obchodfów obejrzeli uroczystą akademię, którą poprzedziła przeznetacja multimedialna na temat dziejów integracji w naszej szkole. Przezntację poprowadziła pani Ilona Dranka.

Podczas akademii dyrektor szkoły, pani Aleksandra Zajdel-Kijowska wręczyła wyróżnienia - statuetki dla Przyjaciół Integracji, którzy przez wiele lat wspierali naszą szkołę we wszystkich przedsięwzięciach integracyjnych oraz egzemplarze jubileuszowej publikacji książkowej.

Statuetki z rąk pani dyrektor otrzymali:

 • pan burmistrz Andrzej Czarnecki
 • pan wiceburmistrz Krzysztof Wnęk
 • ksiądz dyrektor Marian Putyra
 • śp. pan Andrzej Biernacki (wyróżnienie złożone zostało na ręce pani Marii Biernackiej)
 • prezes zarządu Rafinerii Jasło S.A. pan Józef Folcik
 • prezes zarządu PNiG Sp.z.o.o. pan Jan Kruczak
 • dyrektor oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle pan Jan Ciszka
 • pan Marek Mroczka, właściciel firmy "Trafunek".

Wzruszającym momentem było wręczenie przez uczniów klasy integracyjnej IIa statuetki "Przyjaciela Integracji" prekursorowi dzieła integracji w naszej skzole - pani dyrektor Aleksandrze Zajdel-Kijowskiej.

Kolejno młodzież naszego gimnazjum przedstawiła program artystyczny pt. "Nieustannie dawaj to, co najlepsze", przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Tomkiewicz. Program bogaty był w piękne, wzruszasjące wiersze i piosenki na temat trudnej, opisanej miłości bliźniego, radości życia oraz na temat tolerancji i otwartości na potrzeby innych. Głębokie słowa z pewnością poruszyły niejedno serce na widowni, obudziły świadomość, że nikt z nas nie istnieje sam i tylko dla siebie, ale że "nasze życie jest życiem z innymi i dla innych".

Uroczystości jubileuszowe w dniu 29.09.2005 zakończył bankiet.

IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W drugim dniu uroczystości jubileuszowych, 30.09.2005, miała miejsce IV Spartakiada Osób NIepełnosprawnych.

Po raz kolejny nasze gimnazjum pełniło rolę gospodarza tej imprezy. Spartakiada poprzedzona została uroczystą mszą świętą, odprawioną w intencji uczestników obchodów jubileuszowych w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej.

Spartakiada była wspaniałą okazją do rywalizacji sportowej oraz wspólnej zabawy. Na sali gimnastycznej panowała gorąca atmosfera.

Wysiłki wszystkich zawodników zostały nagrodzone, a po zakończeniu zawodów, uczestnicy wraz ze swoimi opiekunami udali się na smaczny posiłek.

Zielona Szkoła

W dniach 3-7 października 2005r. uczniowie klas pierwswzych integracyjnych wraz z wychowawacami i nauczycielami wspomagającymi udali się na "zieloną szkołę". W tym roku szkolnym był to wyjazd do malowniczej miejscowości uzdrowiskowej - Iwonicza Zdroju.

Celem wyjazdu było zintegrowanie zespołów klasowych, stworzenie uczniom sytyuacji sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się, zawieraniu przyjaźni, przełamywaniu nieśmiałości i zahamowań. Realizacji takich celów sprzyjały m.in. wycieczki po okolicy, gry i zabawy na świeżym powietrzu, quizy i konkursy.

Aby przyjemne połączyć z pożytecznym, uczniowie spędzali czas nie tylko na wypoczynku i zabawie, ale również na nauce i zajęciach warsztatowych.

Spotkanie Klubu Szkół Tolerancji

W roku szkolnym 2004/2005 po napisaniu projektu "Inni, ale tacy sami" Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle zgłosiło swój akces do Klubu Szkół Tolerancji. Dnia 22 października 2004 roku w Pałacu Prezydenckim dyrektor szkoły Aleksandra Zajdel-Kijowska odebrała oficjalną nominację z rąk pani Jolanty Kwaśniewskiej. To wyróżnienie zobligowało nas do wytężonej pracy. Postanowiliśmy poszerzyć zakres naszej działalności o inne aspekty tolerancji, m.in. religijną, kulturową czy rasową.

W ciągu całego roku wywiązaliśmy się z głównego celu, jaki postawiliśmy sobie na początku naszej drogi, czyli szeroko pojętego szerzenia tolerancji. Organizowaliśmy różne akcje w środowisku szkolnym i lokanym. Odbyło się wiele spotkań, na których uczyliśmy się tolerancji od siebie i zaproszonych gości.

We wrześniu 2005 roku po złożeniu dokumentacji z realizacji zadań statutowych Klubu Szkół Tolerancji, m.in. biuletynu ze zrealizowanych działań, prezentacji multimedialnej, scenariuszy z lekcji i zajęć pozalekcyjnych oraz akcji przeprowadzonych przez szkołę. Pani Danuta Raczko - koordynator ogólnopolski z ramienia Fundacji Porozumienie bez Barier wybrałą Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle spośród 29 szkół do prezentacji artystycznej w Pałacu Prezydenckim. 19 października br. młodzież naszej szkoły przygotowała pantonimę "Każdy z nas jest ważny" oraz piosenkę "Zatrzymaj się na chwilę".

Zaszczytem było dla nas zaprzezentowanie się przed Pierwszą Damą RP i przedsatiwcielami szkół z całego kraju oraz otrzymanie podziękowań za działalność szkoły na rzecz szerzenia tolerancji.

Kiermasz Świąteczny

W połowie grudnia 2005r. rostrzygnięto w Jaśle Konkurs Bożónarodzeniowy na najciekawszy stroik, ozdobę oraz kartkę świąteczną. Konkurs został zorganizowany przez Jasielską Federację Regionalnych Towzrystw Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Wszystkie prace konkursowe wzięły udział w kiermaszu charytatywnym przeprowadzonym przez harcerzy ze 139 DH "Lisy" działającej przy Gimnajzum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Dochód z kiermaszu został przeznaczony dla chorej Joasi z SP8 w Jaśle.

Do tej akcji przyłączył się również Zespół Integracyjny oraz młodzież Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Pani Agnieszka Brzeżowska, Anna Kielar i pani Jolanta Okarma wraz z uczniami klas integracyjnych wykonały prace, które wzięły udział w kiermaszu.

Opowieść Wigilijna

Dnia 22-12-2005r. uczniowie klas integracyjnych przygotowali pod opieką pani Jolanty Sroki i pani Magdaleny Forystek przedstawienie teatralne o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Był to spektakl pt. "Współczesna opowieść wigilijna". Oprawę muzyczną przygotowała pani Barbara Myśliwiec. Na przedstawienie zostali zaproszeni rodzice uczniów uczęszczających do klas integracyjnych.

Mamy nadzieję, że rodzicom podobał się spektakl. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Integracja na sportowo

W dniu 15 stycznia 2006 roku w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle odbył się II Turniej Gier i Zabaw Ruchowych pod hasłem "Integracja na sportowo". Celem turnieju była integracja młodzieży niepełnmosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami, oraz wspólna rywalizacja sportowa pomiędzy poszczególnymi klasami integracyjnymi.

Turniej rozpoczął się się meczem piłki nożnej rozegranym przez chłopców, następnie dzeiwczęta rywalizowały w konkurencji "Dóch ogni". Dodatkowo przeprowadzono szereg atrakcyjnych zabaw i wyścigów, które przyniosły uczestnikom wiele spontanicznej radości i niezapomnianych wrażeń.

Równocześnie, jako że był to pierwszy dzień ferii zimowych, odbył się konkurs plastyczny pt. "Moje wymarzone ferie". Został także rozstrzygnięty konkurs pt. "Dbam o swoje serce", któy zorganizowany był w ramach Programu Profilaktycznego "SMS - Szansa dla Młodego Serca". W obu konkursach uczniowie wykazali się wielką pomysłowością i zaskoczyli jury różnorodnością technik plastycznych.

Dzień Otwarty

W dniu 11 marca 2006r. miał miejsce Dzień Otwarty naszego gimnazjum. Był to również dzień promowania idei integracji w środowisku szkolnym. W tym dniu uczniowie klas szóstych oraz ich rodzice mieli możliwość spotkania się z członkami Zespołu Integracyjnego oraz uzyskania wszelkich informacji na temat rekrutacji do oddziałów integracyjnych. Odwiedzili także gabinet reedukatora, obejrzeli prace plastyczne wykonane przez uczestników zajęć terapii pedagogicznej i nauczania indywidualnego. Ponadto uczniowie mogli włączyć się do zajęć plastyczno-technicznych, jakie prowadzone były tego dnia w gabinecie reedukacji.

Dzieci Dzieciom

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle włączyło się w akcję niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym organizowaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.

Projekt ten zyskał pochlebne opinie Ministerstwa Edukacji i Sportu. Fundusze uzyskane podczas tej akcji przeznaczone są na bezpośrednią pomoc placówkom rehabilitacyjnym i szkolno-wychowawczym, w szczególności na zakup urządzeń lecnziczych niezbędnych do wyposażenia pracowni rehabilitacyjnych, a także na dofinansowanie turnusów zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych.

Finał tej akcji odbył się 28 marca 2006r. w Jasielskim Domu Kultury i składał się z kilku części:

 • wstęp poświęcony omówieniu przebiegu akcji niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym podczas którego uczniowie przekazali zebrane pieniądze na ręce pomocnika Funduszu Osób Niepełnosprawnych ZG PTWZK oraz własnoręcznie wykonane przez uczniów prace dla osrodków dzieci niepełnosprawenych
 • część artystyczna - widowisko muzyczne dla dzieci i młodzieży pt. "Witaj Europo" w wykonaniu aktorów scen warszawskich i łódzkich, zawierające elementy edukacji ekologicznej i elementy integracji z Unią Europejską
 • konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

Dzięki przeprowadzonej akcji nasze gimnazjum jako szkoła z oddziałami integracyjnymi została również włączona do listy placówek wspomaganych przez PTWZK.

V Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 6 maja 2006r. odbyła się w naszym gimnazjum kolejna, piąta już SPartakiada Osób NIepełnosprawnych.

Organizatorami imprezy była Caritas w Jaśle, a gospodarzem nasza szkoła.

W spartakiadzie wzięli udział uczniowie klas integracyjnych naszego gimnazjum, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaśle oraz podopieczni innych organizacji i stowarzyszeń działajacych na rzecz osó niepełnosprawnych w naszym regionie.

W programie była m.in. uroczysta msza św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaśle, koncert muzyki poważnej, zawody sportowe oraz poczęstunek dla uczestników spartakiady i zaproszonych gości.

Impreza była udana. Młodzież miała szansę, by sprawdzić własną sprawność fizyczna i odwagę, a także nawiązać nowe kontakty z rówieśnikami. Dla nauczycieli, wychowawców i opiekunów była to okazja do wymiany doświadczeń zawodowych z pracownikami innych placówek.

Dzień Matki

W maju bieżącego roku szkolnego uczniowie klas integracyjnych świętowali Dzień Matki.

Z racji tej uroczystości każda klasa integracyjna przygotowała, z pomocą wychowawców i nauczycieli wspomagających, którki program artystyczny oraz drobne upominki i poczęstunek dla mam.