Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

PROGRAMY PROZDROWOTNE, KAMPANIE I PROJEKTY PROWADZONE CYKLICZNIE W PRZEDSZKOLU:

logo wolę wodęI. Ogólnopolski Program na rzecz prawidłowych nawyków żywieniowych i picia wody „Mamo, tato wolę wodę” – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych
Program ten pozwala dzieciom poznać właściwe nawyki żywieniowe, ze szczególnym uwzględnieniem roli wody w diecie, wyzwala do aktywności fizycznej i proekologicznych postaw oraz promuje zdrowy styl życia.
Program objęty jest honorowym patronatem MEN, Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.
Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie internetowej www.wolewode.pl
 
logo Kubusiowi Przyjaciele NaturyII. Ogólnopolski Program Ekologiczny „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych
Program ten uczy dzieci chronić przyrodę, uwrażliwia na otaczające środowisko, na jego piękno, uczy dzieci jak segregować śmieci, kształtować nawyk oszczędzania wody, oszczędzania energii, dbania o czystość powietrza.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie internetowej przyjacielenatury.pl
 
logo Czyste powietrze wokół nasIII. Regionalny Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”- prowadzony w grupach 5 i 6 – Latków
Głównym celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Edukacja antytytoniowa jest niezbędnym elementem wychowania zdrowotnego, od najmłodszych lat zważywszy na szczególnie niekorzystne zjawisko biernego palenia.
Program rekomendowany przez MEN, Państwową Inspekcję Sanitarną, Stowarzyszenie na rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu w Warszawie.
 
IV. Ogólnopolski Projekt „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych
logo Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury
Celem tego wyjątkowego, ogólnopolskiego wydarzenia jest miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Wychowawczynie, nauczycielki przedszkola, rodzice czytają przedszkolakom książki. Każde takie wydarzenie jest świętem w placówce, pełnym literatury i oczywiście małego pluszowego misia.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.mac.pl/malymis
 
logo PCKV. Realizacja Programu Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby – prowadzona we wszystkich grupach wiekowych
Głównym celem programu jest uczenie dzieci, jak dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Uczestnicy programu poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, dbania o higienę jamy ustnej, uczą się jak bezpiecznie zachowywać się w różnych sytuacjach.
Dzieci uczą się numerów telefonów alarmowych, ćwiczą w jaki sposób wezwać pomoc, jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Program to nie tylko nauka, ale także wspaniała zabawa. Poprzez zabawę kształtujemy u dzieci nawyki zdrowego odżywiania, a także dbania o środowisko naturalne. Wiele uwagi poświęcamy zasadom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej pck.pl/co-robimy/promocja-zdrowia/programy-edukacyjne-3
 
Cała Polska czyta dzieciomVI. Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” – prowadzona we wszystkich grupach wiekowych
Kampania ma na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczna, tania i przyjazna metoda wspomagania ich wszechstronnego rozwoju – psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego – oraz budowania zasobów wewnętrznych dziecka: kompetencji emocjonalnych i intelektualnych. Poprzez nadawanie spotów reklamowych w mediach i inne działania promocyjne, edukacyjne i organizacyjne, Fundacja przekonuje, że czytanie dziecku dla przyjemności – 20 minut dziennie. Codziennie! – jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie internetowej www.calapolskaczytadzieciom.pl/
 
bunnylogo
VII. Edukacyjny program „Czyściochowe Przedszkole” – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych
Program ma na celu pomagać nauczycielom w edukacji i motywowaniu przedszkolaków do codziennego dbania o higienę. Higiena osobista to jeden z istotniejszych elementów codziennego życia, który wpływa nie tylko na wygląd, ale również na zdrowie. Wiadomo, że dobrych nawyków, także higienicznych, uczymy się już od najmłodszych lat. To, co wtedy przyswoimy, procentuje w dorosłym życiu.
Więcej o programie można dowiedzieć się na stronie internetowej: czysciochowo.pl
 
VIII. Ogólnopolski projekt „Zdrowo i Sportowo” – prowadzony we wszystkich grupach wiekowych
Zdrowo i ;Sportowo - uczestnik edycji 2020.21
Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Akcja chce pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywności ruchowej. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Równocześnie akcja ma też pokazać nauczycielom, wychowawcom i opiekunom, że ćwiczyć można praktycznie zawsze i prawie wszędzie. Rodzicom ma uzmysłowić, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego, modelu.
Więcej o akcji można dowiedzieć się na stronie internetowej: zdrowoisportowo.edu.pl
 
logo - klub mleczakaIX. Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla przedszkolaków „Klub Mleczaka” - prowadzony we wszystkich grupach wiekowych
Inicjatywa ma na celu edukację z zakresu profilaktyki stomatologicznej oraz zmianę nawyków higienicznych dzieci i dorosłych. W tym wieku bardzo istotne jest wytworzenie trwałego nawyku higieny jamy ustnej, poprzez regularne szczotkowanie zębów a także spożywanie odpowiednich pokarmów. Już nawet 3 latek wie, że jego ząbki są mu bardzo potrzebne i należy o nie dbać, by rosły zdrowe i nigdy nie chorowały. Pragniemy swoimi działaniami docierać do jak największej liczby dzieci, by wytwarzać i utrwalać u nich nawyk higieny jamy ustnej. To najlepsza inwestycja w młodego człowieka, gwarantująca zdrowie w życiu dorosłym.
Więcej o kampanii można dowiedzieć się na stronie internetowej: www.klub-mleczaka.pl
 
X. Ogólnopolski program edukacyjny „Skąd się biorą produkty ekologiczne” - prowadzony w grupach dzieci 5-6 letnich
Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Do głównych założeń programu należy zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne, kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o nawykach higieniczno-zdrowotnych.
Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: wsse.rzeszow.pl/promocja-zdrowia/pozostale-programy/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne
 
zdrowo jem, więcej wiemXI. Ogólnopolski projekt „Zdrowo jem, więcej wiem” – prowadzony w grupach dzieci 6-letnich
Głównym celem projektu jest wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.
Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie: zdrowojem.fundacjabos.pl
© PM 9, Jasło 21 II 21
ProteGO Safelogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo