Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 9 miesięcy 12 dni 9 godzin i 41 min.

Edukacja Globalna w naszej szkoleLiderzy edukacji na rzecz rozwoju. Projekt 355/2016/M współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Projekt w tym roku szkolnym nosi tytuł „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”. Będziemy w ramach jego realizacji przygotowywać audycję radiową, wystawy, happening, rywalizację oraz weźmiemy udział w konkursie plastycznym „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” dla uczniów szkół podstawowych.

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych.

Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczyć można m.in.:

  • zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie,
  • poprawa jakości życia w krajach Globalnego Południa,
  • ochronę praw człowieka,
  • zapewnienie zrównoważonego rozwoju,
  • budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiędzy krajami Globalnej Północy i Globalnego Południa.

Szczególnie istotne w edukacji globalnej jest:

  • tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk,
  • przedstawianie perspektywy Globalnego Południa,
  • rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu,
  • kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw,
  • ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę.