Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

powiatowy konkurs

„Matematyczny As”

dla uczniów klas III szkoły podstawowej

Cele konkursu:

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych.
 3. Każda szkoła może zgłosić 3 uczniów wyłonionych podczas eliminacji wewnątrzszkolnych.
 4. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2018 r. o godz. 1130 w budynku Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
 5. Zgłoszenia na adres: jbolek@zsm3jaslo.pl - do 13 kwietnia 2018r.
 6. Konkurs jest jednoetapowy i trwa 45 minut.
 7. Uczniowie będą pisać test wyboru. Zadania będą zawierać treści zgodne z obowiązującą podstawą programową i wykraczające poza nią.
 8. Test będzie składać się z 20 zadań (za brak odpowiedzi, za błędną odpowiedź lub nie zaznaczenie żadnej uczestnik konkursu otrzymuje 0 punktów).
 9. W czasie trwania konkursu nie wolno używać kalkulatorów, korektorów, telefonów komórkowych. Uczestnicy proszeni są o przyniesienie długopisów.
 10. Po rozwiązaniu zadań uczniowie będą mieć krótką przerwę na poczęstunek. W tym czasie utworzona komisja konkursu sprawdzi prace uczniów.
 11. Przewidywane są nagrody dla laureatów I, II i III miejsca.
 12. Każdy uczestnik otrzyma dyplom.
 13. Koordynatorami konkursu są: Wioletta Buglewicz i Jolanta Konieczna.
© SP 12, Jasło 2 II 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateJasło - Aplikacje Android w Google Playpolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo