Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 9 miesięcy 14 dni 8 godzin i 8 min.

SPOTKANIE KLUBU SZKÓŁ TOLERANCJI

W roku szkolnym 2004/2005 po napisaniu projektu "Inni, ale tacy sami" Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle zgłosiło swój akces do Klubu Szkół Tolerancji. Dnia 22 października 2004 roku w Pałacu Prezydenckim dyrektor szkoły Aleksandra Zajdel-Kijowska odebrała oficjalną nominację z rąk pani Jolanty Kwaśniewskiej. To wyróżnienie zobligowało nas do wytężonej pracy. Postanowiliśmy poszerzyć zakres naszej działalności o inne aspekty tolerancji, m.in. religijną, kulturową czy rasową.
W ciągu całego roku wywiązaliśmy się z głównego celu, jaki postawiliśmy sobie na początku naszej drogi, czyli szeroko pojętego szerzenia tolerancji. Organizowaliśmy różne akcje w środowisku szkolnym i lokalnym. Odbyło się wiele spotkań, na których uczyliśmy się tolerancji od siebie i zaproszonych gości.
We wrześniu 2005 roku po złożeniu dokumentacji z realizacji zadań statutowych Klubu Szkół Tolerancji, m.in. biuletynu ze zrealizowanych działań, prezentacji multimedialnej, scenariuszy z lekcji i zajęć pozalekcyjnych oraz akcji przeprowadzonych przez szkołę. Pani Danuta Raczko - koordynator ogólnopolski z ramienia Fundacji Porozumienie bez Barier wybrała Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle spośród 29 szkół do prezentacji artystycznej w Pałacu Prezydenckim. 19 października 2005r. młodzież naszej szkoły przygotowała pantomimę "Każdy z nas jest ważny" oraz piosenkę "Zatrzymaj się na chwilę".
Zaszczytem było dla nas zaprezentowanie się przed Pierwszą Damą RP i przedstawicielami szkół z całego kraju oraz otrzymanie podziękowań za działalność szkoły na rzecz szerzenia tolerancji.

fotofotofoto

JUBILEUSZ X-LECIA INTEGRACJI

Rok szkolny 2005/2006 na zawsze zapisze się w pamięci pracowników i uczniów Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle jako rok jubileuszowy - wtedy to minęło 10 lat od dnia narodzin idei integracji w naszej szkole.
Uroczystości związane z obchodem Jubileuszu 10-lecia Narodzin i Szerzenia Integracji przez Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle trwały dwa dni: 29.09.2005 - 30.09.2005. Na uroczystości przybyli pracownicy szkoły oraz wielu znakomitych gości, którym bliskie jest dzieło integracji.
W pierwszym dniu uczestnicy obchodów obejrzeli uroczystą akademię, którą poprzedziła prezentacja multimedialna na temat dziejów integracji w naszej szkole. Prezentację poprowadziła pani Ilona Dranka.
Podczas akademii dyrektor szkoły, pani Aleksandra Zajdel-Kijowska wręczyła wyróżnienia - statuetki dla Przyjaciół Integracji, którzy przez wiele lat wspierali naszą szkołę we wszystkich przedsięwzięciach integracyjnych oraz egzemplarze jubileuszowej publikacji książkowej.
Statuetki z rąk pani dyrektor otrzymali: - pan burmistrz Andrzej Czarnecki
- pan wiceburmistrz Krzysztof Wnęk
- ksiądz dyrektor Marian Putyra
- śp. pan Andrzej Biernacki (wyróżnienie złożone zostało na ręce pani Marii Biernackiej)
- prezes zarządu Rafinerii Jasło S.A. pan Józef Folcik
- prezes zarządu PNiG Sp.zo.o. pan Jan Kruczak
- dyrektor oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle pan Jan Ciszka
- pan Marek Mroczka, właściciel firmy "Trafunek".
Wzruszającym momentem było wręczenie przez uczniów klasy integracyjnej IIa statuetki "Przyjaciela Integracji" prekursorowi dzieła integracji w naszej szkole - pani dyrektor Aleksandrze Zajdel-Kijowskiej.
Kolejno młodzież naszego gimnazjum przedstawiła program artystyczny pt. "Nieustannie dawaj to, co najlepsze", przygotowany pod kierunkiem pani Katarzyny Tomkiewicz. Program bogaty był w piękne, wzruszające wiersze i piosenki na temat trudnej, opisanej miłości bliźniego, radości życia oraz na temat tolerancji i otwartości na potrzeby innych. Głębokie słowa z pewnością poruszyły niejedno serce na widowni, obudziły świadomość, że nikt z nas nie istnieje sam i tylko dla siebie, ale że "nasze życie jest życiem z innymi i dla innych".
Uroczystości jubileuszowe w dniu 29.09.2005 zakończył bankiet.

fotofotofotofotofoto

SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W grudniu 2003 roku na hali MOSiR w Jaśle odbyła się I Spartakiada Osób Niepełnosprawnych, nazwana Mikołajkową Spartakiadą Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowana została przez Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle. W Spartakiadzie wzięło udział 160 uczestników z różnych grup i stowarzyszeń. Program przewidywał rozpoczęcie Spartakiady Mszą Świętą w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, następnie wspólny uroczysty przemarsz Olimpijczyków z orkiestrą dętą na halę MOSiR, gdzie nastąpiła prezentacja uczestników i rywalizacje sportowe. Były to: rzut do kosza, strzał na bramkę, hokej, skok w dal z miejsca, tor przeszkód, tunel, rzut ringo do celu, skoki na batucie, kręgle, piłkarzyki, zabawy z chustą Klanzy, przejażdżka na kucykach, skoki na nadmuchiwanym materacu. Wychodząc z założenia, że sport jest tą dziedziną, która wyraźnie integruje ludzi zdrowych i nie w pełni sprawnych, Gimnazjum Nr 2 aktywnie wzięło udział w spartakiadzie. Począwszy od maja 2004roku Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi (obecnie Zespół Szkół Miejskich Nr 3) jest gospodarzem spartakiad. Duży wkład w przygotowanie imprezy na terenie gimnazjum wniosła mgr Joanna Nawracaj.
To wyjątkowe sportowe wydarzenie jest kolejnym przejawem aktywności ludzi chcących działać na rzecz niepełnosprawnych, także w innych dziedzinach życia. Na naszych oczach młodzi ludzie - wolontariusze podejmują się odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne, widząc, jak wielką radość osoby niepełnosprawne czerpią z aktywności sportowej.

fotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofotofoto

DZIECI DZIECIOM

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle włączyło się w akcję niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym organizowaną przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem.
Projekt ten zyskał pochlebne opinie Ministerstwa Edukacji i Sportu. Fundusze uzyskane podczas tej akcji przeznaczone są na bezpośrednią pomoc placówkom rehabilitacyjnym i szkolno-wychowawczym, w szczególności na zakup urządzeń lecnziczych niezbędnych do wyposażenia pracowni rehabilitacyjnych, a także na dofinansowanie turnusów zdrowotnych dla dzieci niepełnosprawnych.
Finał tej akcji odbył się 28 marca 2006r. w Jasielskim Domu Kultury i składał się z kilku części:
- wstęp poświęcony omówieniu przebiegu akcji niesienia pomocy dzieciom niepełnosprawnym podczas którego uczniowie przekazali zebrane pieniądze na ręce pomocnika Funduszu Osób Niepełnosprawnych ZG PTWZK oraz własnoręcznie wykonane przez uczniów prace dla ośrodków dzieci niepełnosprawnych
- część artystyczna - widowisko muzyczne dla dzieci i młodzieży pt. "Witaj Europo" w wykonaniu aktorów scen warszawskich i łódzkich, zawierające elementy edukacji ekologicznej i elementy integracji z Unią Europejską
- konkurs wiedzy o Unii Europejskiej Dzięki przeprowadzonej akcji nasze gimnazjum jako szkoła z oddziałami integracyjnymi została również włączona do listy placówek wspomaganych przez PTWZK.

fotofotofoto

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA KLAS

INTEGRACJA NA SPORTOWO

Turniej Gier i Zabaw Ruchowych pod hasłem "Integracja na sportowo" wszedł już na stałe do kalendarza imprez szkolnych. Jest on organizowany co roku tuż przed feriami zimowymi. Celem turnieju jest integracja młodzieży niepełnosprawnej ze zdrowymi rówieśnikami, oraz wspólna rywalizacja sportowa pomiędzy poszczególnymi klasami integracyjnymi.
W czasie turnieju młodzież bierze udział w różnych konkurencjach i zawodach sportowych, np. mecz piłki nożnej, "Dwa ognie" Dodatkowo odbywa się szereg atrakcyjnych zabaw i wyścigów, które przynoszą uczestnikom wiele spontanicznej radości i niezapomnianych wrażeń.
Równocześnie odbywa się konkurs plastyczny pt. "Moje wymarzone ferie". W którym uczniowie wykazują się wielką pomysłowością i umiejętnością stosowania różnorodnych technik plastycznych.
Laureaci turnieju i uczestnicy konkursu plastycznego otrzymują atrakcyjne nagrody. Dla wszystkich uczniów przygotowywany jest poczęstunek.

fotofotofotofotofotofotofoto

ZIELONA SZKOŁA

Ważnym wydarzeniem w życiu klas integracyjnych są wyjazdy na Zieloną Szkołę. Co roku uczniowie pierwszych klas integracyjnych uczestniczą w kilkudniowych wyjazdach organizowanych na początku roku szkolnego. Wspólny pobyt młodzieży na obozie pozwala uczniom lepiej się poznać, "oswoić" się ze sobą, przełamać pierwsze bariery w kontaktach, wyzwala pożądane z punktu wychowawczego postawy wobec osób niepełnosprawnych.
Dotychczas uczniowie mieli okazję uczyć się i wypoczywać na obozach zorganizowanych w:
Myczkowcach (1996r.), Jodłówce Tuchowskiej (2003r., 2004r.), Iwoniczu Zdroju (2005r., 2006r.), Wysowej (1995r., 2007r.) i Lesku (2008r.).

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA

Dnia 22.12.2005r. uczniowie klas integracyjnych przygotowali pod opieką pani Jolanty Sroki i pani Magdaleny Forystek przedstawienie teatralne o tematyce świąt Bożego Narodzenia. Był to spektakl pt. "Współczesna opowieść wigilijna". Oprawę muzyczną przygotowała pani Barbara Myśliwiec. Na przedstawienie zostali zaproszeni rodzice uczniów uczęszczających do klas integracyjnych. Uczniowie zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

W połowie grudnia 2005r. rozstrzygnięto w Jaśle Konkurs Bożonarodzeniowy na najciekawszy stroik, ozdobę oraz kartkę świąteczną. Konkurs został zorganizowany przez Jasielską Federację Regionalnych Towarzystw Kultury oraz Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
Wszystkie prace konkursowe wzięły udział w kiermaszu charytatywnym przeprowadzonym przez harcerzy ze 139 DH "Lisy" działającej przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Dochód z kiermaszu został przeznaczony dla chorej Joasi z SP8 w Jaśle.
Do tej akcji przyłączył się również Zespół Integracyjny oraz młodzież Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle. Pani Agnieszka Brzeżowska, Anna Kielar i pani Jolanta Okarma wraz z uczniami klas integracyjnych wykonały prace, które wzięły udział w kiermaszu.

>>>