Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 8 miesięcy 28 dni 16 godzin i 10 min.

2004/2005

Pamięć - to straż umysłu

Współpraca z gimnazjum w Szegedzie

W dniach od 27 września do 1 października 2004 roku uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum gościli kolegów z zaprzyjaźnionego z nami Eötvös Jozsef Gimnazium w Szegedzie. Przyjęcie gości rozpoczęliśmy od krótkiej prezentacji obyczajowości szkoły. Byli obecni podczas Dnia Żaka i uroczystości pasowania na pierwszoklasistę.

Gimnazjaliści z Szegedu poznawali kulturę regionu jasielskiego i Polski, zwiedzając Wawel, Kopalnię Soli w Wieliczce i Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce.

Delegacja węgierska została także przyjęta przez władze miasta.

Zdjecie pamiatkowe

Dzień Żaka

W dniu 28 września Samorząd Szkolny zorganizował już po raz drugi Dzień Żaka połączony z pasowaniem uczniów klas pierwszych na gimnazjalistów.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:00 krótkim występem artystycznym, który przygotowali pierwszoklasiści. W imieniu swoich kolegów przysięgę złożył Michał Sokołowski. Następnie uczniowie przekazali na ręce pani dyrektor krzewy, które zostały posadzone na skwerku, upamiętniając obecność kolejnego rocznika w szkole.

Przygotowano wiele atrakcji jak rozgrywki sportowe i ognisko.

Zdjecie pamiatkowe Zdjecie pamiatkowe

Z tolerancją na Ty

Dnia 2 października 2004 roku pani M. Brej i I. Dranka, autorki projektu Z tolerancją na Ty i realizujący go uczniowei: G. Bieńkowska, K. Mazur, A. Mazur, K. Koś, A. Kośmidek zaprezentowali go podczas IV Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzi Obywatele Działają, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Honorowy patronat nad projektem objęła pani Barbara Labuda, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Nasz projekt został zakwalifikowany do kategorii Pomagamy innym.

W biuletynie wydanym przez CEO z okazji VI Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów, tak napisano o naszym projekcie:

(...) Młodzi ludzie z Jasła dostrzegli alienowanie i dyskryminowanie osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie. Postanowili rozpocząć kampanię mającą na celu przybliżyć mieszkoańcom Jasła problemy z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne i zachęcić do większej integracji z nimi.

Klub Szkół Tolerancji

W czerwcu 2004r., po napisaniu projektu Inni, ale tacy sami, zgłosiliśmy swój akces do Klubu Szkół Tolerancji. W sierpniu zostaliśmy wybrani na koordynatora województwa podkarpackiego. Projekt i jego realizacja otrzymał najwyższą ocenę spośród gimnazjów z Podkarpacia.

W dniu 22 października 2004r. na Ogólnopolskim spotkaniu Klubu Szkół Tolerancji w Pałacu Prezydenckim pani dyrektor A. Zajdel-Kijowska w syście M. Brej - koordynatora projektu i K. Kosia - przedstawiciela społeczności szkolnej, odebrała z rąk prezydentowej J. Kwaśniewskiej, patronującej przedsięwzięciu, nominację na koordynatora wojewódzkiego Klubu Szkół Tolerancji.

Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny

Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny działający w naszej szkole wziął udział w 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo Turystyczny, zorganizowanego przez MENiS, PTTK, PTSM, ZHP i redakcję Poznaj swój kraj.

Nasz klub został laureatem pierwszego miejsca w kategorii stron internetowych i prezentacji multimedialnych. Na uroczyste podsumowanie konkursu oraz po odbiór dyplomów i nagród do Warszawy pojechała opiekunka klubu J. Banaś i uczeń P. Barwikowski.

W trakcie dwudniowego pobytu (19-20 XII) zwiedzali stolicę oraz spotkali się z członkami ZG PTTK i podsekretarzem stanu H. Gołębiowskim.

Fredro a Molier - Arcymistrzowie humoru

To już czwarty konkurs z cyklu Wielcy Twórcy Literatury i Kultury.

Na etapie finałowym po eliminacjach szkolnych w projekcie wzięło udział 266 uczniów z 18 szkół regionu jasielskiego. Projekt składał się z zasadniczej części konkursowej, siedmiu warsztatowych spotkań teatralnych, dwóch wycieczek edukacyjnych i spektaklu satyrycznego W krzywym zwierciadle.

Noworoczny Dar

Rodzi się Miłość to tytuł przedstawienia, które zaprezentowaliśmy 14 stycznia podczas VIII edycji akcji charytatywnej Noworoczny Dar. Spektakl obejrzeli uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum nr 1 w Jaśle, oraz zaproszeni goście, przedstawiciele Urzędu Miasta, Rafinerii Jasło S.A., Starostwa Powiatowego, oo Franciszkanów, Komendy Powiatowej Policji.

Przedstawienie było krótką prezentacją historii zbawienia, która skłoniła widzów do refleksji nad tym, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu codziennym miłość bliźniego. Nad przygotowaniem koncertu pracowali nauczyciele: Magdalena Żołądź - scenariusz i reżyseria, Marta Leśniak - współpraca, Anna Śliwa - układy taneczne, Janusz Budziak - oprawa muzyczna, Piotr Korczyński - oprawa medialna. 9 stycznia program obejrzeli uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz jaślanie.

Noworoczny Dar to nie tylko zbiórka pieniędzy na określony cel, to także duże wydarzenie kulturalne obrazujące liczne osiągnięcia artystyczne utalentowanej młodzieży i dzieci z jasielskich szkół i przedszkoli. Odbywające się w tym czasie koncerty przygotowane przez młodzież i pedagogów wpisały się już na stałe do kalendarza imprez kulturalnych - Obiektyw Jasielski 2/2005

Zdjecie pamiatkowe Zdjecie pamiatkowe

Planeta naszym życiem

Dzień 21 marca był dniem triumfu dla ekologów z naszego gimnazjum, którzy rywalizując z gimnazjalistami powiatu jasielskiego w konkurencjach literackiej, plastycznej, sportowej i ekologicznej podczas VI edycji Powiatowego Konkursu "Zielona ścieżka gimnazjalisty" zdobyli najwyższe laury - pierwsze miejsce.

Konkurs zorganizowano pod patronatem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Jasła. W tym roku wzięło w nim udział 15 gimnazjów. Ideą konkursu jest propagowanie zdrowego stylu życia, rozbudzanie zainteresowań ekologicznych oraz odpowiedzialności młodzieży za przyszłość ziemi.

Jan Paweł II

W dniach 4-8 kwietnia żegnaliśmy z całym światem Najukochańszego Nauczyciela XX wieku - Jana Pawła II. Codziennie jednoczyliśmy się w modlitwie podczas wspólnego odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego dla Tego, który w młodzieży widział przyszłość świata.

Wspominaliśmy spotkania z Ojcem Świętym, słuchając kronik i wraz z jaślanami modliliśmy się na mszy świętej na Rynku Jasielskim i podczas czuwania. Wprawdzie rozstaliśmy się z Nim na pożegnalnej mszy św., lecz To co w Nim niezniszczalne, trwa, w naszej pamięci, sercach i wierszach napisanych przez Anię Paluchniak dla Niego.

Łzy jedna po drugiej spływają
Ludzie od płaczu czerwone oczy mają
Nikt do końca nie wierzy w to, co się stało
Nie tak chyba być miało.
Ludzie powtarzają słowa papieża
Niech duszę swą Bogu każdy powierza
W sercach każdego człowieka
Smutek bo strata wielka.
Ty uczyłeś nas jak żyć,
Jak dobrymi ludźmi być.
Jesteście świata nadzieją.
Te słowa wszyscy w sercach mają
Lecz łzy nadal spływają...

Dzień Otwarty

W sobotę, 9 kwietnia uczniowie klas szóstych jasielskich szkół podstawowych mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną naszego gimnazjum. Przyszli gimnazjaliści wraz z rodzicami zwiedzali szkołę, brali udział w ciekawych doświadczeniach fizycznych i chemicznych.

Dużym zainteresowań zwiedzających cieszyły się prezentacje kół zainteresowań i organizacji szkolnych. Na pożegnanie każdy otrzymał specjalnie przygotowany folder.

Ogólnopolski Konkurs Piosenki Gim Hit

W dniach od 1 do 5 marca w auli szkolnej trwały przesłuchania uczestników konkursu, po których jury wyłoniło 15 finalistów.

Koncert finałowy III Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Gim Hit odbył się 18 kwietnia na deskach JDK. W tym roku organizatorzy zadedykowali finał zmarłemu niedawno Papieżowi Janowi Pawłowi II. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz województwa, Urzędu Miasta, Rady Miasta, Starostwa Powiatowego, zaprzyjaźnionych firm, szkół oraz sponsorzy. Koncert rozpoczął się ciekawym występem tanecznym uczennicy A. Huczko. Następnie rozpoczęły się zmagania finalistów. Profesjonalne jury: G. Łobaszewska - przewodnicząca, E. Lewicka, E. Grzebień., E. Szpak, G. Zdunek, R. Czuchra, J. Łącki, J. Budziak i P. Korczyński oceniało 14 prezentacji finałowych. W przerwie po części konkursowej wystąpiła E. Babiarz - zeszłoroczna finalistka, która zaprezentowała publiczności program artystyczny Co nam zostało z tamtych lat.

Po burzliwych obradach jury przyznało:

  1. miejsce duetowi Bożena & Iza z Tarnobrzega
  2. miejsce Małgorzacie Szebli z Dębicy
  3. miejsce Katarzynie Sztabie z Rzeszowa
Zdjecie pamiatkowe

Dni Ignacego Łukasiewicza

Od 24 do 25 maja w szkole zorganizowano Dni Patrona. W ramach pierwszego z nich, uczniowie wszystkich klas obejrzeli film o życiu i dziele I. Łukasiewicza. Następnie odbył się II Międzywojewódzki Konkurs Łukasiewiczowski, do którego zgłosiło się 9 gimnazjów z województw małopolskiego i podkarpackiego. Uczniowie walczyli o miano najlepszych w dziedzinie wiedza, w której trzeba było wykazać się znajomością życia i działalności I. Łukasiewicza. Odpowiedzi pisemne i ustne oceniła komisja w składzie: A. Nowak, K. Nycz, A. Mikulski i J. Wilczak. Po 2 godzinach zmagań wyłoniono laureatów: I miejsce - Gimnazjum Nr 2 z O.I., II miejsce - Gimnazjum nr 1, III miejsce - Gimnazjum w Brzanie. Na zakończenie laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe.

25 maja odbył się festyn z okazji Święta Szkoły. W godzinach przedpopołudniowych w ramach Dnia Europejskiego poszczególne klasy prezentowały "swoje" państwa oraz przygotowane potrawy. Po tych ciekawych prezentacjach wszyscy udali się w plener na dalszą część festynu. Na jego bogaty program złożyły się występy orkiestry Brass Band z JDK, jasielskich karateków i judoków oraz tancerzy i muzyków z naszej szkoły. Podczas festynu przeprowadzono loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony na odnowienie grobu córki I. Łukasiewicza - Marianny.

Zdjecie pamiatkowe

Ruch ludowy w jasielskiem

To temat pracy uczennic Gimnazjum Nr 2, biorących udział w ogólnopolskim konkursie "Ochrońmy od zapomnienia". Organizatorem konkursu, który uczcić miał 110-lecie ruchu ludowego w Polsce, był ludowiec z Podkarpacia, poseł Mieczysław Kasprzak. 23 maja w Jarosławiu odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom i wyróżnionym.

W grupie pięciu zespołów laureatów znalazły się uczennice Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle: Aleksandra i Kinga Mazurówny oraz Aneta Kośmidek wraz z opiekunem Wiesławem Hapem. Pod jego kierunkiem przygotowały one bardzo ciekawą pracę na temat ruchu ludowego na ziemi jasielskiej, od zarania jego dziejów po koniec lat czterdzistych dwudziestego wieku. Ponadto, w oparciu o bogate archiwum swojego opiekuna, przedstawiły sylwetki najbardziej zasłużonych ludowców regionu.

Praca nad zagadnieniem historii ruchu ludowego na naszym terenie jeszcze bardziej rozbudziła nasze zainteresowania dziejami naszej "małej ojczyzny" i spowodowała, że mamy teraz jeszcze większy szacunek do kolejnej grupy ludzi, którzy ją żywili i bronili, powiedziały młode badaczki historii regionu.

Młodzi Jaślanie wśród najlepszych

Koniec maja to czas ogólnopolskiego szczebla europejskiego konkursu "Europa w Szkole". Tym razem miało ono miejsce w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. W XIV polskiej edycji tego konkursu wzięło udział ponad 75 tysięcy uczestników. Do Warszawy przybyli najlepsi z najlepszych. W tej elitarnej grupie znalazła się czwórka uczniów Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.

Uhonorowanymi przez ministra Edukacji Narodowej i Sportu profesora Mirosław Sawickiego zostali: Małgorzata Węgrzyn, Jakub Hap i Wojciech Wantuch (opiekunem wszystkich był Wiesław Hap) oraz Katarzyna Betlej (opiekun Ilona Dranka).

Podsumowanie konkursu miało bogatą oprawę medialną i sponsorską, a całość prowadził redaktor programu pierwszego TVP, Jarosław Kulczycki. Laureatom pogratulowali sukcesów m.in. minister edukacji narodowej i sportu, rektor Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele Rady Europy i Urzędu Integracji Europejskiej. Następnie uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili nowoczesne obiekty i ogrody Bibliotek UW.

Byliśmy dumni że wśród laureatów z największych miast Polski i najbardziej renomowanych szkół, znaleźli się także uczniowie Gimnazjum Nr 2 w Jaśle - podkreślali zgodnie nasi laureaci.

Cieszy fakt, że już czwarty rok z rzędu w gronie zwycięzców tego europejskiego konkursu znajdują się podopieczni Wiesława Hapa, do którego w tym roku dołączyła uczennica Ilony Dranki. Warto przypomnieć, że trzy lata temu Wiesław Hap jako jedyny w Polsce otrzymał nagrodę w kategorii nauczycieli. Tego typu osiągnięcia to cenna forma promocji naszego miasta i szkolnictwa jasielskiego.

Jaślanki w Sejmie

Demokracja, warunki jej umacniania, to hasło wiodące XI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która miała miejsce w dniach 31 maja i 1 czerwca br. w Warszawie. Aby zostać młodym posłem, należało przystąpić do konkursu i napisać pracę pisemną na jeden z trzech wybranych tematów: "Poszanowanie prawa oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym podstawowymi obowiązkami obywatela demokratycznego państwa", "Tolerancja gwarantem demokracji", "Postawy destrukcyjne: brutalizacja życia, nieuczciwość, terroryzm... zagrożeniem dla demokracji".

Laureatkami zostały cztery uczennice III klasy jasielskiego Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza: Dorota Pieniądz (opiekun pracy Magdalena Brej), Klaudia Romancewicz i Agnieszka Wenc (opiekun Elżbieta Barwikowska) i Karolina Goleń (opiekun Wiesław Hap), które otrzymały mandaty "młodych posłów" reprezentujących województwo podkarpackie. Ogólnie Podkarpacie otrzymało 29 mandatów, a to uczniowie Jasiennicy Rosielnej, Rzeszowa i okolic Cmolasu, Tarnobrzega (zarówno gimnazjaliści jak i licealiści). Należy dodać, że uczniowie gimnazjum już po raz trzeci uczestniczą w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży.

31 maja był dniem zwiedzania Warszawy, głównie Warszawskich Łazienek, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego z jej awangardową architekturą, Starówki, Placu Zamkowego, a także uczestnicy przejechali się metrem warszawskim. Przewodniczka zapoznała uczestników z najciekawszą historią dawnej i współczesnej stolicy. Po tak wyczerpującym dniu należało wypocząć, aby następnego dnia pilnie uczestniczyć w obradach. I już rankiem przed gmachem Sejmu RP młodzież z całej Polski tj. 460 młodych parlamentarzystów zostało obdarowanych słodyczami i materiałami poglądowymi. Po wyjściu "nasi" posłowie województwa podkarpackiego odbyli ciekawe spotkanie z posłanką Łukaciejewską, reprezentantką podkarpacia. Następnie wszyscy udali się do Sali Kolumnowej na spotkanie z osobistościami życia społecznego i politycznego. Pierwszą osobą był Marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz, który odpowiadał bardzo chętnie na pytania "młodych", potem pojawiła się posłanka Kątna, organizatorka sesji i wiele innych ciekawych osób życia politycznego. Około godziny 11-tej wszyscy udali się do Sali Obrad Sejmu. Miejsca przyporządkowane były poszczególnym województwom. W prezydenckim Sejmie zasiedli młodzi marszałkowie w towarzystwie Marszałka Cimoszewicza, wicemarszałków Józefa Zycha i Donalda Tuska.

Obrady otworzył marszałek Sejmu Włodzimierz Cimoszewicz, następnie marszałek Senatu Longin Pastusiak, a także premier Marek Belka, który swoje wystąpienie zakończym hasłem wiodącym jakim jest demokracja i jej umacnianie oraz wyraził swoje zadowolenie i aprobatę dla pracy przyszłych posłów.

Po słowach zachęty Sejm Dzieci i Młodzieży rozpoczął pracę. Należy tu wspomnieć, iż 14 maja zostało wytypowanych 90 młodych uczestników pracujących w komisjach tematycznych. Jasło reprezentowała uczennica klasy IIIc Klaudia Romancewicz, która pracowała w Komisji I (Poszanowanie prawa oraz aktywne uczestnictwo w życiu publicznym podstawowymi obowiązkami obywatela demokratycznego państwa, praca pisemna pod kierunkiem E. Barwikowskiej). Zadaniem komisji było sporządzenie apelu i wniosków do pracy. Należy dodać, iż każda Komisja wspomagana była ekspertami doradcami życia politycznego "dorosłych". Młody Marszałek Sejmu przedstawił wnioski do pracy Komisji I, a następnie głos zabierali młodzi posłowie, którzy wnosili poprawki i następowało głosowanie za pomocą przycisków i podnoszenia rąk, w ten sam sposób odbywało się głosowanie nad poprawkami do prac Komisji II i III.

Młodzi posłowie w sposób bardzo kulturalny, przedstawili nowy sposób myślenia młodego człowieka na temat istnienia demokracji, jej stron pozytywnych i negatywnych, mieli dostrzec wartości płynące z otaczającej rzeczywistości, która mieni się demokracją.

Młodego Marszałka i posłów sprawozdawców wspomagał Józef Zych, który bardzo poważnie traktował młodzież i umiał znaleźć wspólny język, a na zakończenie podziękował wszystkim mówcom za wnikliwe spostrzeżenia i życzył spełnienia marzeń tym, którzy pragną zaistnieć w polityce. Głos zabrali także posłanka Izabela Jaruga Nowacka, minister edukacji, po czym trzykrotne uderzenie laski Marszałkowskiej Młodego Marszałka zakończyło owocne obrady XI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wszyscy uczestnicy i opiekunowie udali się na obiad do Restauracji Sejmowej "Hawełka", a następnie w cudownych humorach i pełni wrażeń wracaliśmy do domu.

Sukces młodych historyków

9 czerwca br. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się gala finałowa ogólnopolskiego konkursu historycznego "Historia Bliska - Codzienność w czasie przełomu 1944-1945", zorganizowanego przez Fundację im. Batorego i Ośrodka "Karta". Wśród jego laureatów znalazły się trzy zespoły młodych historyków z Gimnazjum nr 2 w Jaśle, łącznie aż 10 osób.

Byli to: Joanna Cygan, Sylwia Gałuszka, Agnieszka Łącka, Anna Paluchniak, Dorota Pieniądz, Małgorzata Ziomber, Paweł Gąsiorski, Jakub Hap, Grzegorz Kot i Michał Ruszaj. Wszyscy oni są podopiecznymi Wiesława Hapa. Równie duży sukces co uczniowie osiągnął ich opiekun. Wiesław Hap otrzymał drugą nagrodę w Polsce w kategorii nauczycieli historyków.

Jak stwierdziła Komisja Konkursowa, w której skład wchodzili m.in. cenieni polscy historycy, prof. Tomasz Strzembosz i prow. Andrzej Paczkowski: Temat konkursu okazał się bardzo trudny. Z jednej strony odnosił się do codzienności, której zakres wydaje się szeroki i różnorodny, ale nie zawsze łatwy do sprecyzowania; z drugiej bardzo skracał okres, który miał być poddany eksploracji historycznej (...). Z tym większą satysfakcją należy podkreślić, że weilu uczniów sprostało wyzwaniu pokazania historii nie przez bitwy czy represje czasu wojny, ale właśnie przez codzienność wsi, miast czy miasteczek, przez które nie tylko przetaczał się front, ale rzeczywistość których zmieniała się niemal we wszystkich kontekstach tamtego przełomu...".

Konkurs był głównie skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dlatego sukces jasielskich gimnazjalistów tym bardziej zasługuje na uznanie. Ich praca była bowiem oceniana według takich samych kryteriów, jak opracowania starszych kolegów z renomowanych liceów z całej Polski, bez stosowania specjalnej taryfy ulgowej.

Przygotowywane przez kilka miesięcy prace oparte na materiałach źródłowych, kwerendach w archiwach domowych i zbiorach ich opiekuna, relacjach, wywiadach, zdjęciach zawierały krytyczną ocenę ich wiarygodności. Na przykładzie najbliższego środowiska: rodzin, znajomych, własnej miejscowośći i okolicy zbadali i opisali jakie formy przybierały próby normalnego życia, jak wyglądała ówczesna codzienność widziana przez pryzmat konkretnych ludzkich losów i doświadczeń. Ukazali, jak na przestrzeni dwóch lat, na tle wydarzeń wojny i okupacji, roku 1944 i roku 1945, zwyczajni ludzie szukali bezpieczeństwa oraz stabilizacji.