Przeskocz do treści
Strona istnieje 19 lat 8 miesięcy 18 dni 16 godzin i 4 min.

Z HISTORII 139 DH „Lisy”

Rozmiar: 23834 bajtów

Drużyna harcerska przy Szkole Podstawowej nr 9 w Jaśle powstała 13 września 1990 r. Przyjęto propozycję jej organizatora i drużynowego podharcmistrza mgra Wiesława Hapa, aby patronem stał się dla niej ppłk Leopold Lis-Kula. Pochodził on z ziemi rzeszowskiej, był współtwórcą skautingu w Małopolsce, ochotnikiem w Legionach Piłsudskiego. W walce wyróżniał się bohaterstwem, za co zyskał uznanie Komendanta, którego stał się ulubieńcem. Jako niespełna 23-letni oficer zginął w walkach o wschodnie rubieże Rzeczypospolitej w stopniu majora. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, awansowany pośmiertnie do stopnia podpułkownika spoczął na cmentarzu w Rzeszowie.

Rozmiar: 33508 bajtów
Delegacja 139 DH "Lisy" na grobie Patrona

Od pseudonimu bohatera przyjęto dla drużyny nazwę "Lisy", a od daty jej powstania wybrano numer 139. Dokonano podziału organizacyjnego na zastępy, po trzy dla dziewcząt i chłopców, drużynowy na wniosek harcerzy mianował funkcyjnych: przyboczną i zastępowych. Na pierwszej zbiórce Rady Drużyny ustalono barwy drużyny - kolor rudy. Po dwu miesiącach harcerze wprowadzili się do urządzonej przez siebie harcówki, gdzie 30 listopada odbyło się pierwsze przyrzeczenie.

Pierwszą imprezą, w której 139 DH "Lisy" zadebiutowała na arenie hufca był Turniej Olimpijski Drużyn Harcerskich. Już w pierwszym starcie odniesiono duży sukces. Dziewczęta zwyciężyły, chłopcy zajęli drugie miejsce. Od tego czasu harcerze nie opuścili żadnego przedsięwzięcia i imprezy hufcowej. Przystąpiono do pracy na trzech płaszczyznach: typowo harcerskie zajęcia prowadzone na zbiórkach, służba na rzecz środowiska, Szkoły i miasta, udział w imprezach na poziomie Hufca, Chorągwii i KG ZHP.

Już od pierwszego roku istnienia i działalności drużyny wyodrębniły się zasadnicze działania, które są realizowane corocznie. Początkiem września drużyna zawsze bierze udział w imprezie "Harcerski Start". Następnie wyjeżdża na dwu lub trzydniowy biwak jesienny do miejscowości zlokalizowanych na terenie Beskidu Niskiego. W październiku cyklicznie ma miejsce jesienny "bieg na stopień" i obejście Miejsc Pamięci Narodowej w Jaśle. W listopadzie drużyna bierze aktywny udział w uroczystościach miejskich Święta Niepodległości (wystawia warty i współuczestniczy w apelu poległych) oraz wyjeżdża na grób Patrona Lisa-Kuli do Rzeszowa.

Rozmiar: 55870 bajtów

Tam zawsze zwiedza ekspozycje miejscowego muzeum. Końcem tego miesiąca urządza się wieczornicę "andrzejkową".

Imponujące jest to, że istotna część tych osób wraz z opuszczeniem Szkoły nie odchodzi. Starają się pomagać swojemu drużynowemu, działając dalej w zastępie starszoharcerskim. Dzięki grupce takich jak oni oraz ciągle dochodzących młodych członków z pewnością drużyna nadal będzie dobrze spełniać swoją rolę w sposób taki jak dotychczas.

W grudniu rokrocznie odbywa się Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Konkurs Recytatorski "Strofy o Ojczyźnie". (Kilkakrotnie harcerze i harcerki zajmowali czołowe miejsca). Także w tym miesiącu harcerze przeprowadzają akcję "Mikołaj" polegającą na przygotowaniu paczek dla najbiedniejszych dzieci ze środowiska, domów dziecka oraz rówieśników z Lwowa (w owocnej współpracy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Wschodnich). Co roku druhny i druhowie roznoszą "betlejemskie światło pokoju" oraz uczestniczą w drużynowej wigilii harcerskiej.

Z początkiem każdego roku współuczestniczą w przeprowadzeniu zabawy noworocznej i loterii dla najmłodszych uczniów Szkoły. Na feriach zimowych biorą aktywny udział w imprezach Harcerskiej Akcji Zimowej, wyjeżdżają na biwaki zimowe drużyny oraz na zimowiska hufcowe. W lutym organizowane są wieczornice na Dzień Myśli Braterskiej, a miesiąc później akademie szkolne z okazji Dnia Kobiet.

W marcu ma miejsce także Hufcowy Przegląd Małych Form Artystycznych, w których corocznie drużyna zwycięża minimum w jednej z trzech kategorii. Wiosną odbywa się Olimpiada Harcerska Hufca, w której obok zmagań czysto sportowo-zręcznościowych liczy się także wiedza. Rywalizacja odbywa się w czterech kategoriach i dwukrotnie udawało się "Lisom" zwyciężać poczwórnie, a w pozostałych startach podwójnie bądź potrójnie.

Kwiecień jest podporządkowany imprezom Tygodnia Bohatera Hufca - Rodziny Madejewskich. Już na jego inaugurację w odświętnym szyku na czele ze swym proporcem drużyna bierze udział w apelu i mszy św. Co roku reprezentanci "Lisów" są bardzo widoczni w różnego rodzaju grach, konkursach, wielobojach i zawodach. Ukoronowaniem tego okresu jest udział w obchodach miejskich Święta 3 Maja. Utarło się już także, że w tym czasie harcerze przeprowadzają akcję "Goniec" polegającą na nieodpłatnym roznoszeniu zawiadomień o zapisach do Szkoły.

W maju drużyna wyjeżdża z całą bracią harcerską hufca na majówkę, a w czerwcu bierze udział w zlotach hufca najczęściej urządzanych w Foluszu lub Bieszczadach. Przy okazji Dnia Dziecka druhny i druhowie włączają się do szkolnego festynu przygotowując blok gier i zabaw dla najmłodszych.

Rozmiar: 47053 bajtów

Tuż przed końcem roku szkolnego harcerze wyjeżdżają na trzydniowe biwaki drużyny. Czterokrotnie już także zorganizowano niezapomniane obozy drużyny między innymi w Bieszczadach i Pieninach. Harcerze brali też udział w większości rajdów zorganizowanych przez hufiec.

Rozmiar: 46265 bajtów

Oprócz wspomnianych działań cyklicznych w ciągu roku harcerskiego odbywa się zwykła szara praca na zbiórkach zastępów, Zastępu Zastępowych i Rady Drużyny. Drużynowy aktywnie uczestniczy też w pracach Komendy Hufca. Harcerze śmiało włączają się w życie Szkoły, przygotowują apele i akademie szkolne o tematyce patriotycznej, regionalnej i turystycznej. Uczestniczą też w przedsięwzięciach ochrony środowiska.

Drużyna chętnie bierze udział w różnych uroczystościach kościelnych i religijnych. Między innymi obecna jest często na uroczystościach dekanalnego "Dnia Młodzieży", w Sobotę Wielkanocną harcerze pełnią wartę honorową przy Grobie Chrystusa.

Rozmiar: 31432 bajtów

Uczestniczą w rekolekcjach harcerskich, brali udział w pielgrzymce harcerskiej na Jasną Górę. Z wielkim przejęciem przeżywali swój udział w peregrynacji relikwii świętego Antoniego w Jaśle oraz w nabożeństwach związanych z nawiedzeniem miasta przez Cudowną Statuę Matki Boskiej Fatimskiej. Niecodziennym wydarzeniem w życiu drużyny była Pielgrzymka Ojca Świętego i Jego msza św. w Krośnie. "Białą służbę" pełniła wtedy grupa naszych piętnastu harcerzy, którzy mieli już podobną służbę podczas uroczystości kościelnych w Dębowcu, a blisko czterdziestka udała się do Krosna w ramach pielgrzymki.

Druhny i druhowie często włączają się do akcji charytatywnych i z pomocą potrzebującym. "Dar serca" dla Ilonki, kwesta na rzecz Litwy (I miejsce w Chorągwi), pomoc dla Polaków w Kazachstanie i na Ukrainie, dla dzieci bieszczadzkich, dla ofiar wojny w byłej Jugosławii, dla powodzian, akcja "Grosik", współpraca z niepełnosprawnymi i "Caritas" to tylko przykłady tej formy pracy drużyny.

Drużynowy wielką rolę przywiązuje do wychowania patriotycznego. Znajduje to także wyraz w udziale harcerzy we wszystkich uroczystościach narodowych i poświęconych wielkim Polakom. Stąd też obecni byli np. na sprowadzeniu na Wawel prochów gen. Sikorskiego, na pogrzebie Komendanta Obwodu AK Jasło ppłk Modrzejewskiego, na uroczystych obchodach setnych urodzin legendarnego majora Hubala, czy rocznicy 200-lecia Insurekcji Kościuszkowskiej.

Osobnym zagadnieniem jest opieka nad Miejscami Pamięci Narodowej. Przykładem na to mogą być prace prowadzone przez dłuższy czas nad renowacją celi gestapo w budynku Bursy. Od tego czasu drużyna przejęła nad nią opiekę.

Kilkakrotnie drużyna reprezentowała Hufiec Jasło bądź uczestniczyła w jego delegacji na zewnątrz. Miało to miejsce m.in. w Zlocie 50-lecia Chorągwi Małopolskiej czy w jubileuszu Hufca Sanok. W tym pierwszym przypadku harcerze mieli też możliwość obejrzenia w rzeszowskiej filharmonii pięknego spektaklu "Kamyk na szańcu" oraz spotkania z Przewodniczącym ZHP dh hm Stefanem Mirowskim. Dużym wyróżnieniem dla "Lisów" było zaproszenie prezydenta Rzeszowa na odsłonięcie pomnika Leopolda Lisa-Kuli oraz udział w Letniej Akcji Szkoleniowej Kwatery Głównej ZHP w Warszawie, która odbyła się w Wetlinie. Przez cały sierpień 1996 roku harcerze 139 DH pełnili tam służbę jako drużyna sztabowa tej ogólnopolskiej, centralnej akcji. Jej komendant zastępca Naczelnika ZHP ocenił postawę i pracę harcerzy za wzorową. Jeśli już mowa o władzach Związku Harcerstwa Polskiego, to drużyna mogła tam poznać niemal wszystkich, a spotkanie z dh Naczelnikiem Pacławskim było już bodaj piątym.

1997 rok

Już we wrześniu nasi harcerze zorganizowali spotkanie z byłymi żołnierzami AK w ramach "Dnia Weterana", wyjechali na dwudniowy biwak drużyny, wzięli udział w "Harcerskim Starcie" oraz reprezentowali Hufiec Jasło na uroczystościach sprowadzenia do Polski prochów generała Mariusza Zaruskiego (w Rzeszowie).

W październiku zbierali książki dla bibliotek szkolnych w Glinach Małych i Górek Mieleckich, które ucierpiały w powodzi. Wzięli udział w obchodach jubileuszowych 10-lecia szkoły oraz w wycieczce po Miejscach Pamięci Narodowej w Jaśle.

W listopadzie m.in.: w dwudniowej kweście pieniężnej na odbudowę Cmentarza "Orląt" we Lwowie zebrali blisko 800 zł oraz współorganizowali capstrzyk harcerski z okazji Święta Niepodległości.

W grudniu obok tradycyjnych, cyklicznych imprez tego miesiąca drużynowy phm Wiesław Hap reprezentował Hufiec w XXXI Zjeździe ZHP w Warszawie-Zegrzu.

1998 rok

Mocnym akcentem "Lisy" zapoczątkowały rok 1998 zwyciężając w Hufcowym Festiwalu Piosenki w kategorii solistów: młodszej i starszej oraz zespołu młodszoharcerskiego.

Rozmiar: 40208 bajtów

Wyjechali także na drużynowy biwak do Lipnicy. Po trzydniowym biwaku wiosennym w Bierówce duża część harcerzy i harcerek wyjechała na obóz hufca do Wisełki na wyspie Wolin, nad morzem, gdzie komendantem obozu był dh drużynowy, phm Wiesław Hap. Z dużym zapałem włączyli się w zadanie programowe obozu - "Paszport do Europy" dotyczący zagadnień integracji europejskiej.

Po wakacjach m.in. we wrześniu drużyna uczestniczyła w uroczystościach rocznicy września 1939r. zorganizowanej przez Związek Sybiraków i Światowy Związek Żołnierzy AK - Koło w Jaśle, a w październiku grupa harcerzy wzięła udział w zajęciach szkoleniowych w Zakopanem.

Listopad i grudzień był wypełniony cyklicznymi działaniami podobnie jak w ubiegłych latach (m.in. w hufcowym konkursie na kartkę świąteczną, szopkę i stroik uzyskano 2 tytuły laureatów).

1999 rok

W styczniu 1999r. nasze harcerki pomagały w organizacji opłatka Żołnierzy Armii Krajowej z Jasła a wielu druhów i druhen wyjechało na zimowisko hufcowe lub uczestniczyło w HAZ na terenie własnej harcówki. Obok typowych dla okresu wiosennego imprez i działań, w których jak dotychczas bardzo aktywnie brali udział nasi harcerze na szczególną uwagę zasługuje występ "Lisów" w Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Boguchwale, gdzie odnieśli ogromny sukces. Zwyciężyli w obu kategoriach: zespołów i solistów harcerzy młodszych! Szczególnie cieszył występ młodziutkiej druhny-debiutantki, czwartoklasistki Paulinki Leśniak. W repertuarze zespołu i solistki znalazły się autorskie piosenki duetu naszych instruktorów. Słowa jak w ubiegłych latach napisał druh drużynowy phm Wiesław Hap, muzykę skomponował instruktor muzyczny dh Janusz Budziak. Niedługo później z wielką radością harcerze wyruszyli do Starego Sącza by po raz kolejny uczestniczyć w mszy świętej z udziałem Ojca Świętego, Jana Pawła II.

W pierwszym roku funkcjonowania Gimnazjum Nr 2 (1999/2000), harcerze 139 DH "Lisy" obok wcześniej wymienionych cyklicznych imprez z powodzeniem realizowali jeszcze wiele innych.

Już we wrześniu wzięli udział w uroczystościach 60-rocznicy wybuchu II wojny światowej, miesiąc później porządkowali zabytkową kaplicę Lisowieckich na Starym Cmentarzu w Jaśle oraz cmentarz ofiar II wojny światowej w lesie warzyckim i Miejsce Pamięci Narodowej w Jaśle.

W listopadzie, jak co roku składali kwiaty i zapalali znicze na kwaterach wojennych i w Miejscach Pamięci Narodowej w mieście oraz przygotowali wieczornicę z okazji Święta 11 Listopada. Drużynowi wzięli udział w Zjeździe Hufca ZHP.

W grudniu "Lisy" zdobyły trzy wyróżnienia w hufcowym konkursie na stroik i kartkę świąteczną, podczas uroczystej mszy świętej przekazały ogień betlejemski księdzu proboszczowi parafii M.B. Częstochowskiej. W międzyczasie druh drużynowy phm Wiesław Hap został wybrany na Zjeździe Hufca zastępcą komendanta Hufca ZHP Jasło.

2000 rok

W styczniu kolejna grupa harcerzy ukończyła kurs zastępowych i przybocznych oraz osiągnięto sukces w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej (I miejsce solisty dha Mateusza Mijala i I miejsce zespołu) oraz w konkursie recytatorskim "Strofy o Ojczyźnie (wyróżnienie dla dhny Katarzyny Pietrus).

W czasie ferii i HAZ "Lisy" wyjechały na zimowisko do Kamiannej oraz uczestniczyli w zimowisku dochodzącym drużyny. Na "Dzień Myśli Braterskiej" w harcówce 139 DH odbyła się uroczysta wieczornica hufcowa.

W marcu harcerze zostali wyróżnieni za program artystyczny w Przeglądzie Małych Form Artystycznych.

Rozmiar: 30041 bajtów

W kwietniu przeprowadzili akcję charytatywną na rzecz "Darii". W tym samym miesiącu dh Michał Leśniak zdobył tytuł laureata w konkursie katyńskim na szczeblu chorągwi, a drużyna wzięła udział w mszy świętej "katyńskiej", gdzie przedstawiła własny montaż słowno-muzyczny pt. "Pamiętniki Katyńskie", które później wystawiono w szkole i harcówce. "Lisy" reprezentowały Hufiec Jasło na uroczystościach jubileuszowych hufca dębickiego i wystąpiły na Chorągwianym Festiwalu Piosenki. W Wielką Sobotę harcerze pełnili wartę przy Grobie Chrystusa w Kościele M.B. Częstochowskiej. Kilkanaście dni później delegacja drużyny wyjechała w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki harcerskiej do Częstochowy, a jeden patrol wziął udział w hufcowym zbiegu na orientację w Osobnicy.

W czerwcu drużyna uczestniczyła w Zlocie Hufca w Brzezówce (zwycięstwo w harcerskim biegu), jeden z zastępów wziął udział w ramach Białej Służby w uroczystościach diecezjalnych "Roku 2000" w Rzeszowie. W czasie wakacji całą drużyną wyprawiono się na czterodniowy biwak do Chyrowej koło Dukli, kilku harcerzy wzięło udział w obozie hufca.

W sierpniu nasi harcerze reprezentowali Hufiec Jasło w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie "Gniezno 2000".

*** * ***

W trakcie drugiego roku działalności Gimnazjum Nr2 nasi harcerze uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach. M.in. we wrześniu brali udział w mszy świętej i uroczystościach Sybiraków.

W październiku zorganizowali imprezę jubileuszu 10-lecia drużyny oraz Hufcowy Rajd Szlakami Miejsc Pamięci Narodowej w Jaśle, udali się na wycieczkę do Warzyc, uczestniczyli w mszy św. w rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki (w ramach uroczystości wojewódzkich stanowili drużynę sztandarową).

W listopadzie zbierali podpisy pod swoim wnioskiem do Rady Miasta o nadanie jednej z ulic jasielskich imienia Lisa-Kuli (co ziściło się w miesiącu kwietniu następnego roku!).

W grudniu "Lisy" całą drużyną wzięły udział w konsekracji kościoła p.w. M.B. Częstochowskiej, zostały laureatami konkursu świątecznego na stroik, przeprowadziły tygodniową akcję charytatywną sprzedaży szopek, ozdób choinkowych i kartek świątecznych na rzecz niepełnosprawnej "Darii".

2001 rok

W styczniu zaś delegacja drużyny wzięła udział w pogrzebie druha hm. Broniewskiego "Orszy" w Warszawie, harcerze wyjechali na zimowisko do Czermnej i uczestniczyli w zimowisku dochodzącym w szkole. Niedługo później z powodzeniem wystąpili w Hufcowym Festiwalu Piosenki Harcerskiej, gdzie druhna Marlena Szpak i zespół zajęli I miejsca.

W lutym po raz kolejny w harcówce "Lisów" odbyła się wieczornica hufcowa "Dnia Myśli Braterskiej" i spotkanie pokoleń.

W marcu harcerki i harcerze wyjechali do Cieklina na rekolekcje i uzyskano wyróżnienie w kolejnym Przeglądzie Małych Form Artystycznych.

Miesiąc później współorganizowano Turniej Olimpijski Hufca (trzy zwycięstwa, dwa drugie i dwa trzecie miejsca) oraz wspólnie z zespołem starszoharcerskim z I Szczepu Orląt nasi harcerze (zespół i solistka M. Szpak zajęli II miejsce w Chorągwianym Festiwalu Piosenki w Dębicy).

Na stan 1 maja 2001 r. przez cały czas drużynowym jest phm Wiesław Hap, drugim drużynowym jest dh Leszek Woźniacki, instruktorem muzycznym dh Janusz Budziak, przybocznymi: pwd Krzysztof Kosiba oraz HO Łukasz Kołodziej. Do najaktywniejszych druhen i druhów należą: harcerki starsze: Izabela Kosiba i Dominika Galbas, harcerki: Zuzanna Kosiba, Katarzyna Dziemian, Anna Fortuna, harcerze: Szymon Władyka, Damian Cupek, Rafał Wroński, Maciej Knebel i Michał Szot.

Aktualna strona 139 DH „Lisy”