Klub Europejski EUROGIM

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Szkolna 38, tel. 134468558, sp12@zsm3jaslo.pl
CZWARTEK 30 maja 2024 r. (wschód Słońca: 04:32, zachód: 20:31)

KONKURSY

My w Europie – Cudze chwalicie swego nie znaciePodsumowanie Konkursów Powiatowych Europejsko – Geograficznych
„My w Europie – Cudze chwalicie swego nie znacie”

W daniach 7 i 9 lutego br. odbył się finał Powiatowego Konkursu Europejsko – Geograficznego „My w Europie – Cudze chwalicie, swego nie znacie” na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów. Konkursy zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła, zaś konkurs dla gimnazjów dodatkowo honorowym patronatem Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła I kadencji.

Wyniki przedstawiają się następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE

I MIEJSCE
Szkoła Podstawowa Nr 8 im. ks. Stanisława Konarskiego w Jaśle
II MIEJSCE (ex aequo)
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stefana Jaracza w Jaśle
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. bp. Ignacego Krasickiego w Jaśle
III MIEJSCE
Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

GIMNAZJA

I MIEJSCE (ex aequo)
Gimnazjum Nr 5 w Jaśle
Społeczne Gimnazjum w Opaciu
II MIEJSCE (ex aequo)
Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
Publiczne Gimnazjum w Brzyskach
III MIEJSCE (ex aequo)
Dwujęzyczne Gimnazjum Nr 1 im. św. Jadwigi Królowej
Gimnazjum im. bł. ks. Wł. Findysza – Męczennika w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie
pasek

IV KONKURS POWIATOWY EUROPEJSKO – GEOGERAFICZNY

„My w Europie – Cudze chwalicie swego nie znacie”

- dla uczniów gimnazjum

Konkurs objęty w roku 2017 patronatem honorowym Burmistrza Miasta Jasła

Organizator:

Klub Europejski „EUROGIM”
przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
ul. Szkolna 38
38 – 200 Jasło

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów z powiatu jasielskiego.
 2. Konkurs składa się z dwóch kategorii: quizu „telewizyjnego” i prezentacji multimedialnej.
 3. Do konkursu każda szkoła może zgłosić trzech uczestników, wyłonionych w eliminacjach wewnątrzszkolnych.
 4. Drużyna ma za zadanie jak najlepiej odpowiadać na pytania quizowe na temat Unii Europejskiej i jej członków oraz ogólnej geografii Europy i Polski.
 5. Każda drużyna ma także za zadanie przygotować prezentację multimedialną, na temat przedstawiony poniżej. Organizatorzy powołują komisję, która ocenia prace i przyznaje punkty. Decyzja komisji jest ostateczna.
 6. Dojazd i ewentualne ubezpieczenie uczestników pozostaje w zakresie samych uczniów.
 7. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Wszystkie informacje o konkursie i wynikach można zdobyć na stronie internetowej Klubu Europejskiego „EUROGIM” lub Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
 8. Zgłoszenia do konkursu i ewentualne zapytania proszę przesyłać na e-mali: idranka@wp.pl
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

ZAKRES MATERIAŁU:

 1. Instytucje UE
 2. Historia integracji europejskiej i droga Polski do UE
 3. Symbole UE
 4. Ojcowie UE
 5. Charakterystyczne elementy architektury, kultury, obyczajów członków Unii Europejskiej
 6. Podział polityczny Europy
 7. Regiony geograficzne Polski
 8. Polskie parki narodowe
 9. Środowisko przyrodnicze Europy
 10. Ciekawe miejsca turystyczne regionu
 11. Produkty regionalne

QUIZ:

 1. Trzyosobowe drużyny wezmą udział w quizie, pytania pojawiające się na ekranie będą rozwiązywane wspólnie przez wszystkich członków drużyny i zapisywane na przygotowanej karcie odpowiedzi.
 2. Rodzaje pytań: niedokończone zdania, ilustracja, wybór jednej odpowiedzi z podanych.
 3. Quiz jest zadaniem na czas.

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:

 1. Trzyosobowe drużyny przygotowują i przedstawiają jury program jednodniowej wycieczki w okolicach miejsca zamieszkania, szkoły, gminy (powiat jasielski)
 2. Praca wykonana w formie prezentacji multimedialnej, dostarczonej na CD (max 15 slajdów)
 3. Powinna zawierać:
  1. trasę wycieczki zaznaczoną na mapce - punktem wyjściowym jest Jasło;
  2. środek lokomocji, godziny odjazdów (powrotów), koszty transportu uczniów (może to być wycieczka rowerowa)
  3. dokładny opis miejsca docelowego - środowisko przyrodnicze, pomniki przyrody, zabytki historyczne itp.
  4. wskazanie miejsca na ognisko lub inne zabawy integracyjne.
 4. Opisy powinny być potwierdzone zdjęciami, (najlepiej wykonanymi samodzielnie).
 5. Praca opisana: dane o uczniach i nauczyciel prowadzący, pieczątka szkoły.
 6. O wyborze najlepszych prezentacji zadecyduje estetyka, pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy oraz przestrzeganie zasad tworzenia prezentacji multimedialnej.

TERMINARZ:

 1. Zgłoszenia drużyn proszę przesłać do 11 STYCZNIA 2017 r. na kartach zgłoszeniowych na adres Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle lub e – mailowo: idranka@wp.pl
 2. Termin składania prac - do 11 STYCZNIA 2017 r., pocztą na adres szkoły.
 3. Quiz odbędą się w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle w dniu 8 LUTEGO 2017 r. o godzinie 1000.
Karta zgłoszenia:
plik DOCX

pasek

IV KONKURS POWIATOWY EUROPEJSKO – GEOGERAFICZNY

„My w Europie – Cudze chwalicie swego nie znacie”

- dla uczniów klas V – VI szkół podstawowych

Konkurs objęty w roku 2017 patronatem honorowym Burmistrza Miasta Jasła

Organizator:

Klub Europejski „EUROGIM”
przy Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
ul. Szkolna 38
38 – 200 Jasło

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu jasielskiego.
 2. Konkurs to quiz „telewizyjny” i praca multimedialna.
 3. Do konkursu każda szkoła może zgłosić trzech uczestników, wyłonionych w eliminacjach wewnątrzszkolnych.
 4. Drużyna ma za zadanie jak najlepiej odpowiadać na pytania quizowe na temat Unii Europejskiej i jej członków oraz ogólnej geografii Europy i Polski.
 5. Dojazd i ewentualne ubezpieczenie uczestników pozostaje w zakresie samych uczniów.
 6. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody. Wszystkie informacje o konkursie i wynikach można zdobyć na stronie internetowej Klubu Europejskiego „EUROGIM” lub Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.
 7. Zgłoszenia do konkursu i ewentualne zapytania proszę przesyłać na e-mali: idranka@wp.pl
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

ZAKRES MATERIAŁU:

 1. Kraje członkowskie UE
 2. Symbole UE
 3. Ojcowie UE
 4. Charakterystyczne elementy architektury, kultury, obyczajów członków Unii Europejskiej
 5. Podział polityczny Europy
 6. Regiony geograficzne Polski
 7. Polskie parki narodowe
 8. Ciekawe miejsca turystyczne regionu
 9. Legendy polskie

QUIZ:

 1. Trzyosobowe drużyny wezmą udział w quizie, pytania pojawiające się na ekranie będą rozwiązywane wspólnie przez wszystkich członków drużyny i zapisywane na przygotowanej karcie odpowiedzi.
 2. Rodzaje pytań: niedokończone zdania, ilustracja, wybór jednej odpowiedzi z podanych itp.
 3. Quiz jest zadaniem na czas

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:

 1. Trzyosobowe drużyny przygotowują i przedstawiają jury wybrany region lub miasto Polski.
 2. Praca wykonana w formie prezentacji multimedialnej, dostarczonej na CD (max 10 slajdów)
 3. Powinna zawierać:
  1. na pierwszym slajdzie mapę Polski z zaznaczonym regionem lub miastem Polski, który drużyna wybrała oraz tytułem prezentacji;
  2. na ostatnim slajdzie powinna znaleźć się nazwa szkoły i członkowie drużyny;
 4. Opisy powinny być potwierdzone zdjęciami, (najlepiej wykonanymi samodzielnie).
 5. Praca opisana: dane o uczniach i nauczyciel prowadzący, pieczątka szkoły.
 6. O wyborze najlepszych prezentacji zadecyduje estetyka, pomysłowość i oryginalność wykonanej pracy oraz przestrzeganie zasad tworzenia prezentacji multimedialnej.

TERMINARZ:

 1. Zgłoszenia drużyn proszę przesłać do 11 STYCZNIA 2017 r. na kartach zgłoszeniowych na adres Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle lub e – mailowo: idranka@wp.pl
 2. Termin składania prac - do 21 STYCZNIA 2017 r., pocztą na adres szkoły.
 3. Quiz odbędą się w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle w dniu 7 LUTEGO 2017 r. o godzinie 1000.
Karta zgłoszenia:
plik DOCX
Ostatnia aktualizacja: 13-02-2017, 00:00:00; Opracowanie treści strony: Ilona Dranka