Przejdź do treści

Herb Polski

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

logo PPZChcę tak żyć, by zdrowym być

Wychowanie przedszkolne jako główny cel stawia sobie wszechstronny rozwój osobowości dziecka, przejawiającej się w sferze intelektualnej, wolicjonalnej, emocjonalnej, w aktywności ruchowej, społecznej i poznawczej. Podstawowymi założeniami edukacji przedszkolnej jest dostrzeganie rozwojowych i indywidualnych potrzeb dziecka oraz znajdowanie odpowiednich sposobów na ich zaspokajanie w specyficznych warunkach placówki przedszkola. Do najistotniejszych założeń należy również uwzględnienie w procesie wychowania współzależności potrzeb biologicznych i psychicznych dziecka. Edukacja zdrowotna zajmuje więc ważne miejsce w systemie wychowania przedszkolnego. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” poprzez edukację oznacza nie tylko wzbogacenie wiedzy o zdrowiu, ale i „odpowiedzialność” za własne zdrowie. Stan zdrowia jako wypadkowa wielu czynników (biologicznych, fizykochemicznych, społecznych) pozwala na prawidłowe reagowanie i przystosowanie się do środowiska społecznego.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program „Chcę tak żyć, by zdrowym być” obejmuje szeroko ujęte treści wychowania zdrowotnego wraz z kształtowaniem sprawności fizycznej dzieci. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przedstawione treści powinny być realizowane przez cały rok szkolny. Działania wynikające z realizacji programu ukierunkowane zostały zarówno na dzieci, jak i rodziców. Treści programu podzielone są na cztery moduły:

  1. Zdrowe odżywianie
  2. Aktywność fizyczna
  3. Emocje, zachowania, relacje społeczne
  4. Profilaktyka zdrowotna

CEL GŁÓWNY:

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Autorki programu - mgr Anna Kurdybacha i mgr Agnieszka Zborowska
© PM 9, Jasło 21 II 21
ProteGO Safelogo 800 080 222Postaw na rodzinę!Przedszkole na medal 2019 Województwa Podkarpackiegocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
ldeklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo