Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 7 miesięcy 16 dni 6 godzin i 13 min.

2010/11

W dniu 4 czerwca 2010 r. jedna trzecia Jasła znalazła się pod wodą. W tej części miasta znalazł się również Zespół Szkół Miejskich Nr 3 składający się z Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 i Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Fala powodziowa spowodowała ogromne straty. Zupełnie zniszczona została szatnia, która usytuowana jest poniżej parteru oraz znajdujące się na tym poziomie pomieszczenia: pracownia techniki, harcówka, siłownia, magazyny z meblami szkolnymi i pomocami naukowymi.

Woda wdarła się też na parter i zalała salę gimnastyczną oraz „zaplecze sportowe” szkoły. Nie udało się ocalić sprzętu sportowego, gabinetu rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych. Ucierpiały m. in. pracownie plastyki, muzyki, informatyki, aula szkolna.

Od czasu powodzi, uczniowie nie mogą wrócić do szkoły.

1 września 2010 rozpoczyna się nowy rok szkolny. Zwracam się z gorącym apelem do wszystkich ludzi wielkiego serca i dobrej woli z prośbą o pomoc i wsparcie, by dzięki Państwa ofiarności dzieci i młodzież Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle mogły rozpocząć naukę w odnowionej i odpowiednio wyposażonej szkole.

Nr konta: 74 1030 1250 0000 0000 5912 0228

W imieniu społeczności szkolnej
Dyrektor
Aleksandra Zajdel-Kijowska

Uczniowie zainteresowani sprzedażą lub kupnem używanych podręczników mogą zgłaszać się do Pani Agnieszki Juryś w godzinach od 1000 do 1100


Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle informuje, że rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, zamieszkujący na terenie gminy miejskiej Jasło, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

Wnioski należy składać do 15 września 2010 roku.

Wnioski na stypendium są do pobrania w sekretariacie.


Dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle informuje, że uczniowie uczęszczający w  roku szkolnym 2010/11 do klasy drugiej gimnazjum mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu podręczników.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowania jest dochód na jednego członka rodziny nie przekraczający 351 zł.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do 10 września 2010 roku.

Wnioski na wyprawkę są do pobrania w sekretariacie.


nigdy więcej wojny! -
lekcja historii, patriotyzmu i pamięci…

W dniu 17 września b.r. cała społeczność Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle zgromadzona przed znajdującym się tam Obeliskiem Katyńskim uroczyście obchodziła kolejną rocznicę wspólnej agresji niemieckiej i sowieckiej na Polskę.

Gośćmi uczniów i nauczycieli Gimnazjum Nr 2 i Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 były rodziny oficerów WP związanych z Jasłem – ofiar Katynia, Charkowa i Tweru – p. Krystyna i Janusz Burbelkowie, p. Bożena i Kazimierz Famuratowie oraz p. Janina i Paweł Okulscy.

Witając wszystkich zebranych wicedyrektor ZSM Nr 3 Renata Goleń zapowiedziała, że odsłonięty na dziedzińcu szkoły 14 maja tego roku Obelisk Katyński będzie odtąd stałym miejscem uroczystości patriotycznych. W swoim wystąpieniu przypomniała, iż we wrześniu 1939 roku ziemie polskie zaatakowały dwie potęgi totalitarne – hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Sowiecki. W ten sposób rozpoczęła się najstraszliwsza z wojen, która stała się tragedią nie tylko narodu polskiego, ale całej ludzkości.

Po wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odśpiewaniu „Mazurka Dąbrowskiego” prowadzący całą uroczystość hm. Wiesław Hap wraz z harcerzami 139 DH „Lisy” przeprowadził okolicznościowy Apel Pamięci. Oddano w nim hołd żołnierzom polskim czasu kampanii wrześniowej i lat późniejszych z wszystkich formacji WP na Zachodzie i Wschodzie, ZWZ – AK i innych organizacji niepodległościowego podziemia zbrojnego, walczących o wolność i niepodległość Ojczyzny w całym okresie II wojny światowej. Uczczono też pamięć lokalnych bohaterów wojny i okupacji, uwiecznionych na Obelisku zamordowanych przez NKWD oficerów Ziemi Jasielskiej oraz cywilne ofiary eksterminacji niemieckiej i sowieckiej.

Uczennice Gimnazjum Nr 2 – Anna Matyszczak i Wiktoria Hendzel odczytały Apel Młodzieży ZSM Nr 3 w Jaśle do swoich rówieśników: „My, młodzi ludzie początku XXI wieku, zapatrzeni w monitory swoich komputerów, wsłuchani w muzykę płynącą z „empetrójek”, marzący o jak najlepszym życiu i dobrobycie, zatrzymajmy się w tym codziennym biegu. Poświęćmy chwilę uwagi i pamięci tym, dzięki którym my dziś możemy żyć w wolnym kraju. Tym, którzy złożyli swoje życie na ołtarzu Ojczyzny w okresie tej największej wojny. Sosny szumiące nad mogiłami polskich żołnierzy i nad masowymi grobami zamordowanej wtedy ludności cywilnej wzywają, aby człowiek uznawał godność innego człowieka. Uczyńmy wszystko, by ludzie dzisiejszych i przyszłych czasów tak organizowali życie społeczne, żeby już nigdy nie pojawiła się nienawiść do drugiego człowieka. Musimy pamiętać o tym, co powiedział Marszałek Piłsudski: „Naród bez przeszłości nie ma przyszłości – ani bytu teraźniejszego”. Nie dopuśćmy więc do tego, żeby prawda o tragedii II wojny światowej dała się zatrzeć i zgładzić. Nieśmy w swoich sercach i umysłach pamięć o Westerplatte, Katyniu i Oświęcimiu.

My, młode pokolenie, musimy brać przykład z naszych przodków i powtarzać w przyszłości swoim dzieciom prawdę o tragedii wojny, po to, by już nigdy się ona nie powtórzyła. Otoczmy opieką wszystkie znane i zapomniane Miejsca Pamięci Narodowej, upamiętniające ofiarę choćby jednego patrioty, który oddał życie za Polskę. Jesteśmy im to winni…”.

Na zakończenie uroczystości jej Goście, którzy nie kryli wzruszenia, wraz z przedstawicielami społeczności szkolnej złożyli przed Obeliskiem wiązankę białych i czerwonych kwiatów oraz zapalili znicze. Dla wszystkich uczniów, zuchów i harcerzy była to piękna żywa lekcja historii, patriotyzmu i pamięci.

/dr/

Radosne obchody Święta Odzyskania Niepodległości
Radosne obchody Święta Odzyskania Niepodległości

W dniu 10 listopada b.r. w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyły się „Radosne Obchody Święta Odzyskania Niepodległości”. Uczestniczyli w nich wszyscy uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza. Wraz z dyrekcją placówki, wszystkimi nauczycielami i zaproszonymi do auli szkolnej rodzicami z zaangażowaniem wspólnie śpiewali polskie pieśni patriotyczne oraz poznali dzieje tych utworów.

Następnie odbyło się rozstrzygnięcie dwóch okolicznościowych konkursów. Pierwszy z nich – plastyczny – nosił tytuł „Na wesoło i w krzywym zwierciadle” i polegał na wykonaniu karykatury jednego z Ojców polskiej niepodległości. W drugim konkursie – literackim – uczniowie przygotowywali prace na temat „Ojcowie naszej niepodległości w anegdocie i humorze”. W obydwu kategoriach dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież gimnazjalna najczęściej odnosiła się do „Wielkiej Trójki” – Piłsudskiego, Paderewskiego i Dmowskiego, chociaż w jednej kategorii zwyciężyła karykatura gen. Hallera.

W dalszej części „Radosnych Obchodów Święta Niepodległości” wszyscy ich uczestnicy wyszli na zewnątrz budynku szkoły, gdzie na terenie boisk sportowych odbyły się zawody pod hasłem „Radosne Bieganie – Niepodległościowe Biegi Przełajowe o Nagrodę Dyrektora Szkoły” w kategoriach dla dziewcząt i chłopców poszczególnych klas ze szkoły podstawowej i gimnazjum.

Czołowa trójka wszystkich kategorii konkursów: plastycznego i literackiego oraz każda zwyciężczyni i każdy zwycięzca biegów otrzymali piękny album o wymowie patriotycznej p.t. „Józef Piłsudski w kolorze”, a wszyscy laureaci – okolicznościowy, „radosny” graficznie dyplom.

Swoją cegiełkę do wspólnego szkolnego radowania się niepodległością dołożyli także harcerze 139 DH „Lisy”, którzy zorganizowali uroczystą i radosną wieczornicę „Z harcerską i patriotyczną pieśnią oraz humorem na ustach” połączoną z prezentacją anegdot poświęconych Józefowi Piłsudskiemu i innym wielkim Polakom, którzy w sposób szczególny przyczynili się do odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości. Program ten będzie przez harcerzy kontynuowany na kolejnych listopadowych zbiórkach drużyny.

Wiesław Hap

Szlachetna paczka w naszej szkole

Początkiem grudnia Sekcja wolontariatu rozpoczęła akcję „Szlachetna paczka 2010”, którą prowadzi Stowarzyszenie WIOSNA. Wśród uczniów i nauczycieli przeprowadzono zbiórkę żywności, środków czystości oraz pieniędzy na rzecz jednej z jasielskich rodzin. Spakowana paczka z zebranymi i zakupionymi rzeczami powędrowała do Zespołu Szkół nr 2 w Jaśle, gdzie odpowiedzialni wolontariusze dostarczyli ją swoim podopiecznym. Mamy nadzieję, że zebrane produkty umilą choć trochę codzienność potrzebującym. Wszystkim rodzinom życzymy spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

ID

W dniu 16.12.2010r. obchodzony po raz kolejny w naszej szkole był Dzień Życzliwości tj. dzień w którym promujemy postawę życzliwości, wzajemnego szacunku i tolerancji. Wiadomo jednak, że tego nie da się zrobić w ciągu jednego dnia, dlatego dzisiejszy dzień był, podsumowaniem działań podejmowanych wcześniej, m.in. konkursów ogłoszonych z okazji Dnia Życzliwości. W tym roku szkolnym po raz pierwszy nagradzani byli uczniowie, którzy zostali wybrani przez swoich kolegów i koleżanki z klasy jako najbardziej koleżeńscy, życzliwi, służący pomocą w trudnych sytuacjach. W tym dniu nagrodzona została też klasa IIIa, która zwyciężyła w konkursie na klasę w największym stopniu przestrzegającą norm społecznych obowiązujących w naszej szkole. Ogłoszone również zostały wyniki konkursu na projekt działań służących zwiększeniu stopnia przestrzegania norm społecznych. Zwyciężył projekt opracowany przez klasę IIb „Dzień dobry, cześć i czołem”. Nagrodą dla tej klasy jest integracyjny wyjazd na kulig dla całego zespołu klasowego. W tym dniu uczniowie gimnazjum obejrzeli spektakl profilaktyczny „Dylemat”, który jest opowieścią o rodzącej się świadomości wagi własnych czynów i konieczności ponoszenia ich konsekwencji u młodego i aroganckiego człowieka. Początkowo dopuszcza się on błahych i pozornie banalnych wykroczeń, których szkodliwość jest często bagatelizowana. Brak reakcji ze strony otoczenia lub zaledwie milcząca dezaprobata generuje w nim poczucie bezkarności i popycha do działań w celu sprawdzenia, jaką kolejna granicę może przekroczyć bez poniesienia żadnych konsekwencji. Z kolei jego sceniczny przyjaciel staje prze ważnymi dylematami. Musi odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy kończy się bezwarunkowość przyjaźni i lojalności, a zaczyna się współuczestnictwo w winie, poprzez przyzwolenie na przemoc i agresję.


Życzenia świąteczne 2010

Wieczór poezji w Zespole Szkół Miejskich Nr 3

16 grudnia 2010 roku w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbył się wieczór poezji zatytułowany „Piękno świata”. Młodzi artyści ze szkoły podstawowej i gimnazjum w blasku świec i przy muzyce recytowali wiersze zachęcające do dostrzegania uroków i bogactwa natury.

Program przygotowali uczniowie należący do szkolnego koła recytatorskiego.


„Wesoło śpiewajmy, Chwałę Bogu dajmy…
Hej kolęda, kolęda…”

14 grudnia przedstawicielki naszej szkoły wzięły udział w V Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Trzcinicy. Drużyna naszego gimnazjum wywalczyła II miejsce.

Uczennice (Gabriela Kiszka, Iwona Wszołek, Ilona Witkoś, Weronika Warchoł, Katarzyna Mroczka, Izabela Sokołowska, Aleksandra Nawracaj, Karolina Jasiewicz, Karolina Gryboś, Aleksandra Gałuszka) zaprezentowały program pt. „Wigilijne kolędowanie”, w którym przypomniały zwyczaje bożonarodzeniowe kultywowane na terenie Pogórza Karpackiego. Wspólne śpiewanie, często zapomnianych już, pastorałek dostarczyło wielu wzruszeń i  radości.

Dzięki przygotowanym jasełkom wiele osób, które uczestniczyły w konkursie, na nowo mogło spojrzeć na te jakże ciepłe i rodzinne święta, a wspólna wigilia przeżyta w gronie opiekunów i kolegów z innych szkół, napełniła wszystkich dobrym nastrojem i skłoniła do głębszej refleksji…

Ty również pamiętaj:

„będą ludzie smutni, opuszczeni
Niepotrzebni nikomu
I nikt z nimi słowa nie zamieni,
Nie zaprosi do swego domu…
Weź do ręki biały opłatek
Choćbyś nie miał go z kim dzielić
I życz szczęścia całemu światu…”

Firmy gazownicze na rzecz Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

Bożonarodzeniowa atmosfera w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle we wtorek 21 XII 2010 r. zyskała szczególny charakter. Uczniowie klasy I c zorganizowali uroczyste spotkanie wigilijne, na którym zgodnie z tradycją łamali się opłatkiem, złożyli świąteczne życzenia i kosztowali smakowitych wigilijnych potraw. Fundusze na ten cel przekazała szkole Gazownia Jasielska, wspierająca jasielską szkołę noszącą imię wybitnego odkrywcy i wynalazcy Ignacego Łukasiewicza.

Osoba patrona Gimnazjum Nr 2 umiejscowiła je także w zakresie działań Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Warszawie. Jest ona Partnerem Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Od 2008 roku przekazuje darowizny – świadczenia pieniężne – z przeznaczeniem na realizację zajęć pozalekcyjnych oraz zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia tych zajęć. Dzięki funduszom od Fundacji PPNiG prowadzone są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Charakteryzują się one szerokim spektrum tematycznym – są to zajęcia artystyczne, edukacyjne, a zakres realizowanego na nich materiału wykracza poza programy kształcenia przeznaczone dla gimnazjum. Uczniowie doceniają bardzo wysoki poziom oraz atrakcyjność zajęć i chętnie w nich uczestniczą.

Sponsoring na rzecz Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle prowadzony przez Fundację PGNiG i Gazownię Jasielską pokazuje, jak efektywne jest wspieranie edukacji przez duże firmy.


Podziękowania dla darczyńców

Społeczność Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle składa serdeczne podziękowanie wszystkim ludziom wielkiego serca i dobrej woli, którzy odpowiadając na apel Dyrektora p. Aleksandry Zajdel-Kijowskiej, przekazali pomoc rzeczową oraz fundusze na remont i wyposażenie budynku szkoły zalanego podczas czerwcowej powodzi.

Państwa ofiarność oraz zainteresowanie losem dzieci i młodzieży jest dla uczniów naszej szkoły najpiękniejszą lekcją wielkoduszności oraz prawdziwego człowieczeństwa.

 1. Szkoła Podstawowa Nr 50 – Białystok
 2. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Grodzisku
 3. College Jean Jacques Soulier w Montlucon – Francja
 4. Saletyńskie Spotkania Młodych – Dębowiec
 5. Społeczna Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 100-STO-Warszawa
 6. Wit Stryczniewicz Klub Rotary Warszawa-Wilanów
 7. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie
 8. Ceramika Paradyż Sp. z o. o. Opoczno
 9. Krzysztof Wilemborek Rumia
 10. Katrin Metsä Tissue
 11. SOFT
 12. Krystyna Osikowicz - Biuro Usług Księgowych - Jasło, ul. Kościuszki 21
 13. OPA - Tomasz Opałka - Jasło, ul. Tkaczowa 6
 14. POLKOMTEL S.A Warszawa
 15. Cam Media S.A Warszawa
 16. REBA Organizacja Odzysku S.A Warszawa
 17. Serwis Allegro.pl
 18. Fundacja ALL FOR PLANET Poznań
 19. Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu
 20. Parafianie kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Poznaniu

W dniu 9 I 2011r. odbyła się w naszym mieście kwesta w ramach akcji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

wosp

Sztab WOŚP-u jasielskiego znajdował się w Młodzieżowym Domu Kultury, a koncerty oraz licytacje na naszym rynku. Koncert rozpoczął się o godzinie 1400, brało w nim udział wiele zespołów m. in: Kaśka, Wanda i Banda, Bez Marki. Można było również zobaczyć pokaz ratownictwa medycznego przygotowany przez słuchaczy Medycznej Szkoły Policealnej z Jasła.

jaslo

Między koncertami odbywały się licytacje przeróżnych przedmiotów. O godzinie 2000 odbył się pokaz światełka do nieba. W całodniowej zbiórce wzięło udział wielu wolontariuszy młodszych i starszych, którzy dzielnie cały dzień zbierali pieniądze i rozdawali symboliczne serduszka, a czasem i lizaki.

nasi

Wszystkich wolontariuszy było 140, z naszej szkoły, czyli Gimnazjum Nr 2 z O. I. - 32 osoby. Celem zbiórki będzie zakup sprzętu dla dzieci z chorobami nefrologicznymi i urologicznymi. W tym roku udało się zebrać 50000 zł.

z nowin

Dziękujemy wszystkim życzliwym mieszkańcom, którzy przyłączyli się do akcji.

Wolontariuszka Dominika Szpak

Rada UE podjęła decyzję o ustanowieniu roku 2011 „Europejskim Rokiem Działalności Wolontariackiej na rzecz aktywnego obywatelstwa”

rok wolontariatuPrzez cały rok potrwa kampania mająca uświadomić społeczeństwu znaczenie dotychczasowych działań wolontariuszy i wyzwań związanych z wolontariatem oraz zachęcić nas wszystkich do większego zaangażowania.

Wolontariat przynosi korzyści całemu społeczeństwu i buduje więzi między jego członkami. Dla samych wolontariuszy jest okazją, aby zrobić coś dla społeczeństwa i zdobyć nowe umiejętności. Może przybierać rozmaite formy - pomocy w ośrodku sportowym, szkole, szpitalu czy organizacji charytatywnej. Aktualnie około 20% Europejczyków poświęca swój czas na tego rodzaju działania.


Rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

msc 100W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii za odkrycie nowych pierwiastków polonu i radu, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych naukowców naszych czasów, którego przełomowe odkrycia przyczyniły się do światowego rozwoju nauki.

Maria Skłodowska-Curie urodziła się 7 listopada 1867 roku w Warszawie. Pochodziła z rodziny, w której kultywowano tradycje patriotyczne. Była osobą wszechstronnie uzdolnioną: znała pięć języków, interesowała się socjologią, psychologią oraz naukami ścisłymi. Pod koniec lat osiemdziesiątych XIX wieku organizowała zajęcia dla dzieci wiejskich, w ramach których uczyła języka polskiego, historii, algebry, wcielając w życie ideały pozytywizmu. Za tę nielegalną działalność groziło Jej nawet zesłanie. Podczas I Wojny Światowej organizowała ruchome stacje rentgenowskie, dostała się na front, gdzie szkoliła personel medyczny jak wykonywać prześwietlenia.

Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla w 1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w dziedzinie chemii, opracowała teorię promieniotwórczości i technikę rozdzielania izotopów promieniotwórczych. Dzięki Jej odkryciom powstała radiochemia – nowa gałąź chemii. Pod Jej osobistym kierunkiem prowadzono pierwsze badania nad leczeniem raka za pomocą promieniowania jonizującego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie


rokOdkrywaniaTalentow.jpgRok 2010/2011 - Rok odkrywców talentów

Jesteśmy szkołą odkrywania talentów. To radosna nowina dla naszej społeczności szkolnej. Końcem stycznia przystąpiliśmy do programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Rok odkrywców talentów”. W pierwszym tygodniu lutego MEN umieścił naszą szkołę na swojej stronie internetowej jako jedną z 13 szkół w województwie i 2 szkołę w powiecie.

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim absolwentom i obecnym uczniom, którzy wspierają działania nauczycieli oraz sami podejmują pracę nad rozwojem swoich talentów, uzdolnień i zainteresowań. Serdeczne podziękowania składamy także nauczycielom, którzy tak aktywnie wspierają swoich podopiecznych. Życzymy wszystkim sukcesów w dalszej pracy.

I.D.

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle zaprasza

na wystawę o życiu i twórczości polskiej noblistki Marii Skłodowskiej-Curie. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

miejsce:
Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ul. Szkolna 38
termin:
1 – 4 marca 2011 roku, godz. 800 – 1400

Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu zwiedzania wystawy z p. Barbarą Kopeć pod numerem tel. 13 446 56 91

Wstęp wolny


radiolatorium

Wkraczamy w fascynujący świat fizyki

21 lutego 2011 r. w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle gościli Katarzyna Hadała i Paweł Pasterz - twórcy „Radiolatorium”, czyli interaktywnej audycji radiowej emitowanej na antenie Radia Rzeszów. Wyszli oni do szkół z zamysłem popularyzowania nauk ścisłych poprzez przeprowadzanie widowiskowych doświadczeń. Stało się to możliwe dzięki patronatowi Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej, sprawowanemu nad tym interesującym przedsięwzięciem.

W niezwykłych zajęciach fizyki, zorganizowanych przez dziennikarzy w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, wzięli udział zarówno gimnazjaliści, jak i uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12. Dla tych pierwszych lekcja stała się ciekawym przykładem zastosowania wiedzy teoretycznej do wyjaśniania różnych zjawisk zachodzących w życiu codziennym, dla młodszych uczniów ZSM Nr 3 doświadczenia były przede wszystkim okazją do świetnej zabawy. Jednocześnie pokaz uświadomił dzieciom, że ciekawość świata i nieustanne zadawanie pytań to droga wiodąca do spostrzeżeń i odkryć. Dzięki zajęciom wszyscy mogli przekonać się, że fizyka jest bez wątpienia pasjonującą dziedziną wiedzy, a przyroda naprawdę „powierza swe najgłębsze tajemnice tym, którzy są zdecydowani je odkryć”. Nasi uczniowie byli więc nie tylko obserwatorami przeprowadzanych doświadczeń, ale sami uczestniczyli w eksperymentach. Wszystkiego chcieli dotknąć, w każdym pokazie wziąć udział. Poznali m.in. zasadę działania żyroskopu, przy pomocy maszyny elektrostatycznej wywołali burzę z piorunami w szkolnej auli, przekonali się, że wodę można zagotować w temperaturze pokojowej. W czasie zajęć nie zabrakło atrakcyjnych doświadczeń z krążkiem Newtona, działem magnetycznym, falą dźwiękową wywołaną przy pomocy kamertonu a zilustrowaną przez odbijanie się piłeczki od kamertonu. Katarzyna Hadała i Paweł Piskorz zilustrowali również I zasadę dynamiki: wykorzystując jedynie szklankę, kartonik i monetę, pokazali uczniom, czym jest bezwładność. Dostępne w każdym domu pomoce – odkurzacz i piłeczkę – dziennikarze wykorzystali do objaśnienia, jak działa siła nośna samolotu. Udowodnili tym samym, że wyjaśnianie prostych prawideł leży w zasięgu uczniowskich możliwości. Dla młodych pasjonatów nauki niezwykle cenne jest wyniesione z zajęć przekonanie, że to właśnie „doświadczenie rodzi prawa”, doświadczenie prowadzi do formułowania zasad i reguł rządzących światem natury.

Interesująca, intrygująca, widowiskowa - taka jest fizyka propagowana przez twórców „Radiolatorium”. Miejmy nadzieję, że dzięki zaangażowaniu dziennikarzy w przygotowanie tej wyjątkowej lekcji tak ją postrzegać będą uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.

A. Bosak, M. Żołądź

Lekcje z pomysłem, luty 2011

W dniach 23 i 24 lutego 2011 roku w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyły się „Lekcje z pomysłem”, na które zostali zaproszeni szóstoklasiści z różnych szkół powiatu jasielskiego wraz ze swoimi opiekunami.

W tym roku „Lekcje z pomysłem” realizowane były w ramach uczniowskich projektów edukacyjnych i przybrały formę zajęć otwartych. Uczniowie klasy matematyczno-przyrodniczej ZSM Nr 3, pod opieką nauczycieli, pań Barbry Kopeć i Agnieszki Bosak, przygotowali szereg ciekawych pokazów, doświadczeń z chemii i fizyki. Współautorami interesującej lekcji biologii z wykorzystaniem mikroskopów byli uczniowie nadzorowani przez panią Marię Kosiek. Niecodzienną lekcję języka angielskiego przeprowadziła pani Sylwia Szura. Podczas zajęć uczniowie mogli obserwować doświadczenia, uczestniczć w eksperymentach, wyciągać wnioski, formułować spostrzeżenia.

Celem przedsięwzięcia „Lekcje z pomysłem” jest promowanie istniejących w naszym gimnazjum klas z rozszerzonym programem języka angielskego i klasy zwanej matematyczno-przyrodniczą oraz zainteresowanie przyszłych gimnazjalistów naukami ścisłymi, takimi jak biologia, chemia czy fizyka.

Podczas pokazów z fizyki uczniowie mogli przekonać się o tym, jak mocno powietrze naciska na nas, próbując rozerwać półkule magdeburskie, o tym że woda może wrzeć w znacznie niższej temperaturze niż 100°C, zanurzając dłonie we „wrzącej” wodzie bez żadnych konsekwencji. Byli świadkami nadmuchiwania zawiązanych wcześniej baloników oraz „powiększania” bitej śmietany czy pianek. Wywoływaliśmy również „burzę z piorunami”, pożar, świecenie zwykłej świetlówki trzymanej w dłoni i umieszczonej w pobliżu induktora.

Pokazy chemiczne miały na celu zainteresowanie szóstoklasistów nieznanym im jeszcze przedmiotem. Zostały zaprezentowane niecodzienne doświadczenia m.in. „lokomotywa”, „pasta słonia”, „wulkan”, „czarny potwór”.

Na lekcję biologii złożyły się obserwacje mikroskopowe preparatów trwałych oraz wykonanych bezpośrednio przed obserwacją: komórki drożdży, pantofelka, komórki skórki trzykrotki, łuski spichrzowej cebuli.

Na zajęciach języka angielskiego uczniowie odbyli krótką wyprawę do Wielkiej Brytanii. Zwiedzili najciekawsze miejsca i poznali ciekawostki dotyczące życia codziennego Brytyjczyków.

Podsumowaniem zajęć była prezentacja multimedialna, dotycząca codziennego życia naszej szkoły. Szóstoklasistom, którzy aktywnie uczestniczyli w „Lekcji z pomysłem”, towarzyszyły również panie: Aleksandra Dacyl – Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle oraz Aleksandra Zajdel-Kijowska – Dyrektor ZSM NR 3 w Jaśle.

Agnieszka Bosak

Maria Skłodowska-Curie w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

Maria Skłodowska-CurieWydaje nam się, że dużo o niej wiemy, że podstawowa, szkolna wiedza wystarczy. Wkroczyliśmy jednak w rok, który odkrywa dla nas na nowo Marię Skłodowską-Curie.

Rok 2011 został ustanowiony przez ONZ Światowym Rokiem Chemii, a jego patronką została polska noblistka. Polacy też nie zapomnieli o swej słynnej rodaczce. Sejm RP w grudniu 2010 roku przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie.

Dzięki staraniom nauczyciela chemii z Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, Pani Barbary Kopeć uczniowie jasielskich szkół mieli możliwość obejrzenia niezwykłej wystawy ze zbiorów jedynego na świecie biograficznego Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Ekspozycja, którą można było oglądać od 1 do 4 marca 2011r., cieszyła się szerokim zainteresowaniem uczniów jasielskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

wystawa

Wystawa prowadziła nas przez kolejne etapy fascynującej i niebanalnej biografii, bo fascynującą i niebanalną postacią była Maria.

Od dzieciństwa oddana naukom przyrodniczym, poświęciła im całe swoje życie. Jako pierwsza kobieta w historii została przyjęta na pierwszy rok fizyki i chemii na Sorbonie,

jako pierwsza kobieta na świecie obroniła stopień doktora pracą zatytułowaną „Badania nad ciałami promieniotwórczymi”. Do jej dyplomu egzaminatorzy dołączyli napis „tres honorable” (bardzo zaszczytnie). W roku 1903, wraz z mężem i H. Becquerel’em, otrzymała od Akademii Nauk w Sztokholmie nagrodę Nobla.

Słowa „była pierwsza” stale towarzyszą każdej jej biografii. Fenomen Marii Curie polegał zapewne na tym, że nie bała się nowych wyzwań i nie była stłamszona przez schematy i konwenanse. Sława i szacunek, które zaczęły otaczać Marię całkowicie się jej należały.

W 1911 roku została kolejny raz nagrodzona Nagrodą Nobla. Tym razem z dziedziny chemii. I tak stała się jedyną kobietą, która nagrodę Nobla otrzymała dwukrotnie, a także jedynym uczonym w historii uhonorowanym tą nagrodą w dwóch różnych dziedzinach nauk przyrodniczych.

dyplom SkłodowskiejByła pierwszą kobietą wykładającą na paryskiej Sorbonie, a także pierwszą kobieta profesorem tej szacownej uczelni. Jako pierwsza spośród Polek uzyskała prawo jazdy na półciężarówkę, organizując w czasie I wojny światowej ruchome stacje służby rentgenologicznej. Poświeciła się nauce, ale także pracy społecznej i nigdy nie zapomniała o swojej ojczyźnie.

Jej sława nie zgasła po śmierci. W 1995 roku Maria Skłodowska-Curie została pochowana wraz z mężem na paryskim Panteonie. Spoczęła tam nie tylko jako pierwsza kobieta, lecz również jako pierwsza osoba urodzona poza Francją.

Na świecie uznawana za największą kobietę naukowca wszechczasów. Do końca swoich dni pozostała osoba niezwykle skromną i ciepłą, o której Albert Einstein powiedział, że była jedynym niezepsutym przez sławę człowiekiem spośród tych, których przyszło mu poznać.

Taka była Maria Skłodowska-Curie, którą mogliśmy poznać dzięki wystawie w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.

bk

Szkoła Odkrywców Talentów

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję, że Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle uzyskał w roku szkolnym 2010/2011 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka ta przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów, znajdującej się na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl przyczyni się do promocji Państwa szkół w regionie i środowisku lokalnym, do wymiany dobrych praktyk z innymi wyróżnionymi placówkami, a także przyniesie satysfakcję z pomocy uczniom w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę.


Obchody 20-lecia istnienia “Lisów”

5 marca 2011

139. Drużyna Harcerska “Lisy”, we wrześniu ubiegłego roku obchodziła swoje 20-lecie. Jednak powódź, która dotknęła nasze miasto, a w tym Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle uniemożliwiła świętowania. W dniu dzisiejszym “Lisy” otrzymały swój sztandar, który został ufundowany przez społeczność Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Jubileusz to czas podsumowań, ale i również nagradzania tych, którzy w szczególny sposób wpisali się do historii.

- Pomysł ufundowania sztandaru zrodził się w bardzo uroczystym momencie. Podczas odbierania odznaczenia „Pro Memoria” dla drużyny „Lisów”, wtedy powstała myśl ufundowania sztandaru naszej drużynie. Było trochę żal, że tak wspaniała drużyna nie ma jeszcze swojego sztandaru – Mówi Aleksandra Zajdel-Kijowska, dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Uroczystego poświęcenia sztandaru dokonał ks. proboszcz Tadeusz Gąsiorowski, który życzył „Lisom” kolejnych leci.

Podczas spotkania Burmistrz Miasta Jasła, Andrzej Czernecki przekazał uroczyste listy gratulacyjne, wszystkim tym, którzy przyczynili się do istnienia i funkcjonowania drużyny.

- To historyczna chwila dla kilku pokoleń harcerzy, wśród których znajdują się absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 2 oraz obecni uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Przyjmując ten sztandar bierzecie na siebie odpowiedzialność za te wszystkie ideały, które są na nim ogłoszone - mówi Andrzej Czernecki, burmistrz miasta Jasła.

W uroczystościach udział wziął również Antoni Wydro, podkarpacki wicekurator oświaty, który pogratulował harcerzom, że wstąpili do ważnej, choć czasem niełatwej pracy.

- Z jednej strony sztandaru znajduje się Orzeł Biały, na czerwonym tle i pięć jakże ważnych dla każdego z nas słów. Gdy spojrzymy na drugą stronę, tam pełna nazwa drużyny, jej bohater. Wszyscy, którzy byliśmy, jesteśmy i pracujemy w drużynach harcerskich, wiemy, że pozwala ono odkrywać nasze wartości. Możemy je również wykorzystywać - mówi wicekurator oświaty, Antoni Wydro.

W ciągu tych 20 lat przez szeregi drużyny przewinęło się około 500 osób. Wielka zasługa w tym Wiesława Hapa, drużynowego 139 drużyny harcerskiej im. pułkownika Leopolda Lisa Kuli.

Zobacz fotorelację z obchodów 20-lecia istnienia “Lisów”
Przemysław Janas
Jaslonet.pl

Odsłoniecie tablicy
„Szkoła Odkrywców Talentów”

21 marca 2011

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle jest jedną z nielicznych jasielskich szkół, które zostały wyróżnione tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. 21 marca 2011 r. odbyła się uroczystość nadania jej tego szczytnego i zobowiązującego tytułu. W Jaśle są nim uhonorowane tylko trzy szkoły, a w całym województwie jest ich zaledwie 27. Wyróżnienie przyznawane jest placówkom odkrywającym, promującym i wspierającym uzdolnienia dzieci i młodzieży. Ten zaszczytny tytuł nadała Zespołowi Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle obecna Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonał Burmistrz Miasta Jasła, Andrzej Czernecki, wraz z dyrektor Zespołu Szkół Miejskich – Aleksandrą Zajdel-Kijowską.

- Młodzi obywatele Miasta Jasła, jesteście w szkole, która jest na mapie naszego województwa miejscem szczególnym. Jest ona miejscem dialogu pomiędzy uczniami, nauczycielami, co owocuje, że te talenty są rozwijane. W tej szkole od bardzo dawna rozwijane są talenty muzyczne, plastyczne, i ściśle naukowe – Powiedział Andrzej Czernecki, Burmistrz Miasta Jasła.

Zadowolenia z otrzymania tego tytułu nie kryje również dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

- Ten tytuł dla naszej szkoły jest uhonorowaniem naszej dotychczasowej pracy, zawsze mocną stroną naszej szkoły była szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych. Na pewno nie spoczniemy na laurach, gdyż czasy się zmieniają, co roku do naszej szkoły trafiają uczniowie, którzy mają różne zainteresowania. Staramy się systematycznie poszerzać zakres naszych zajęć pozalekcyjnych – Mówi dyrektor ZSM nr 3, Aleksandra Zajdel-Kijowska

Przyznawanie tytułu Szkoły Odkrywców Talentów ma służyć stworzeniu na stronie internetowej www.roktalentow.men.gov.pl ogólnopolskiej mapy szkół zaangażowanych we wspieranie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Zobacz oryginalny artykuł ze zdjęciami na stronach jaslonet.pl
Przemysław Janas

Konferencja „Młodzież a wolontariat”

W dniu 29 marca w auli naszej Szkoły odbyła się bardzo interesująca konferencja związana z faktem, że obecny rok 2011 jest ogłoszony Europejskim Rokiem Wolontariatu.

Przedstawicielka 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” – druhna Monika Mickiewicz i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szymon Inglot zaprosili delegacje organizacji młodzieżowych, które wnoszą duży wkład w służbę wolontariacką na rzecz ludzi i środowiska lokalnego na na terenie powiatu.

Konferencję otworzyła Dyrektor Szkoły Aleksandra Zajdel-Kijowska. Jej liczni uczestnicy promowali idee i działalność wolontariacką. W ramach ożywionej dyskusji podawano ciekawe przykłady dobrej praktyki i dzielono się doświadczeniami w tej dziedzinie. Przybliżano i opisywano różne oblicza wolontariatu.

Okazało się, że na terenie Jasła i obszarze Jasielszczyny w wielu szkołach działają bardzo konkretne grupy młodych i aktywnych ludzi, którzy niosą pomoc potrzebującym, pracują na potrzeby środowiska lokalnego oraz włączają się w rozwiązywanie spraw obywatelskich i lokalnych problemów.

Na zakończenie tej owocnej konferencji jej organizatorzy zaproponowali swoim młodym gościom i rówieśnikom podjęcie kilku wspólnych działań integrujących ich środowiska na paru płaszczyznach. Zachęcili ich do opieki nad Miejscem Pamięci Narodowej w swojej okolicy, do przygotowania paczek świątecznych dla ubogich rodzin i chorych dzieci z terenu powiatu oraz do porządkowania miejsc w których bawią się dzieci.


Słup ognia z mąki pszennej i inne doświadczenia

(…) Karolina z Gimnazjum nr 2 zaprezentowała niezwykle efektowne doświadczenie ze słupem ognia. Do jego wykonania nie potrzebowała wielu przyrządów: wystarczyło kilkanaście deko wyprażonej na suchej patelni mąki pszennej, która została wsypana do lejka i palnik. Od dołu odłączona została do lejka rurka, kiedy gimnazjalistka w nią dmuchnęła nad palnikiem pojawił się efektowny słup ognia na dobre półtora metra. - Tylko nie próbujcie tego w domu - przestrzegała widzów Karolina. (…)

Fotorelacja
Źródło: Gazeta Wyborcza Rzeszów

10 lat Klubu Wolontariusza w Gimnazjum Nr 2 z O.I. w Jaśle

Wiele w ciągu ostatnich lat mówi się i robi w kierunku wolontariatu. Dużą popularność zdobył on także w szkołach na każdym poziomie edukacji. W mojej szkole także założyliśmy organizację wolontarystyczną pod nazwą Klub Wolontariusza Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.

Klub był inicjatywą uczennicy, dziś już absolwentki, która poszła do dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle i otrzymała zgodę na odwiedziny u dzieci przebywających na Oddziale Alergologii i Pediatrii.

Początki są jednak trudne, ale dziś możemy świętować nasze 10 urodziny. Klubu Wolontariusza za główny cel brał sobie pomoc dzieciom i młodzieży, a młodzież realizuje także własne pomysły, współorganizuje imprezy na szczeblu powiatowym lub ogólnopolskim.

Zaczęliśmy do organizacji czasu wolnego małym pacjentom w szpitalu, do którego wolontariusze chodzili codziennie na 2 godziny oraz organizacją imprez okolicznościowych jak mikołajki czy andrzejki.

Wielki skok „na głęboką wodę” wykonaliśmy w pierwszym roku działalności, mianowicie organizując koncert charytatywny „Otwórz swoje serce, jak otwiera się świat” dla społeczności miasta na rzecz niepełnosprawnej dziewczynki. Koncert zorganizowali uczniowie przy niewielkiej pomocy nauczyciela opiekuna. Udało się im zorganizować sponsorów, zespoły muzyczne i taneczne oraz gwiazdę programu „Bar”, ogródek dla dzieci, cegiełki i wiele innych atrakcji. Koncert udał się i był wstępem do realizacji większych działań.

W roku 2002 udało się zdobyć dotację z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, której celem była pomoc dzieciom poszkodowanym przez powódź. Wolontariusze i przedstawiciele Fundacji byli zadowoleni z realizacji, nawiązały się nowe przyjaźnie, podniosła się samoocena wolontariuszy i dzieci objętych programem. Niestety nie udało się nam po raz kolejny uzyskać dotacji, jednak dalej piszemy projekty i staramy się o dofinansowanie.

Jak każda organizacja wolontariacka organizujemy zbiórki charytatywne lub włączamy się w ich współorganizację. Do naszych osiągnięć w tej dziedzinie możemy zaliczyć zbiórkę miejską „Podaj dłoń” z okazji Dnia Dziecka na rzecz czwórki niepełnosprawnych dzieci. Pod opieką Caritasu Diecezji Rzeszowskiej z oddziałem w Jaśle i współpracą z szkolnymi kołami TPD i Caritasu, nasze zamierzenie ponownie się powiodło. Podjęliśmy współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami, jak: MOPS, Fundacja Rodzin Wielodzietnych, Fundacja „Dziewczynka z zapałkami” z Łodzi, Stowarzyszenie Nasz Dom z Warszawy, Bank Żywności, MDK i JDK.

Innymi zbiórkami w których uczestniczymy systematycznie to:

 • ogólnopolskie: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dziewczynka z zapałkami, Góra grosza, Szlachetna Paczka
 • miejskie: Noworoczny Dar
 • szkolne: Dar serca, Złote serce, I Ty możesz zostać Św. Mikołajem, okazjonalne
 • akcje: loterie, aukcje prac uczniów

To tylko niewielki wycinek tego co robimy, bo przez ostatnie lata współpracujemy z Klubem Europejskim EUROGIM działającym przy naszym gimnazjum w realizacji projektów edukacyjnych pod tytułem „Z tolerancją na Ty”, których celem jest szerzenie tolerancji i idei integracji w naszym powiecie. Dzięki tej współpracy Gimnazjum Nr 2 z O.I. w Jaśle uzyskało członkostwo w Klubie Szkół Tolerancji oraz tytuł wojewódzkiego koordynatora projektu.

Obecnie wolontariuszki realizują ciekawy projekt „Autograf za złotówkę”, którego celem jest zbiórka autografów „znanych i lubianych”, a później zorganizowanie ich aukcji dla kolekcjonerów i fanów. Zebrane fundusze przekazane zostaną na leczenie chorego dziecka. Mamy nadzieję, że zachęciłyśmy trochę naszych kolegów i koleżanki do pracy wolontariackiej. Serdecznie zapraszamy do nas, czyli Klubu Wolontariusza z Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.

Gabriela Kiszka i Ilona Witkoś

Jan Paweł II2 kwietnia 2005 o godz. 2137 cały świat wstrzymał oddech… Odszedł od nas Wielki Człowiek – Jan Paweł II. Od tego pamiętnego dnia mija sześć lat. Ciągle w pamięci mamy Jego uśmiechniętą twarz, a w sercach słowa pełne miłości, nadziei i otuchy. Wciąż wracamy do chwil, kiedy do nas przemawiał, pocieszał i nauczał.

Aby uczcić pamięć Wielkiego Papieża, jak co roku, uczniowie przygotowali uroczysty apel poświęcony życiu, nauczaniu i twórczości Jana Pawła II – pt. „Wspomnienie Przyjaciela”. Cała zebrana społeczność uczniowska wraz z nauczycielami, jeszcze raz mogła przeżyć niezwykle spotkanie z Wielkim Polakiem. Były to chwile przepełnione wzruszeniem, ale i radością z powodu tak oczekiwanej przez wszystkich beatyfikacji. Młodzież przypomniała zebranym trudną drogę jaką musiał przebyć Karol Wojtyła. Jego dzieciństwo, osamotnienie z powodu straty najbliższych, losy w czasie wojny, wreszcie czas powołania na służbę Bogu i ludziom. Wszyscy podziwiali dokonania naszego rodaka: Jego podróże do najbardziej egzotycznych zakątków świata, otwartość i życzliwość wobec wszystkich ludzi napotkanych na drodze życia, spotkania z przedstawicielami innych kultur i wyznań. Uczniowie zapoznali zebranych również z mniej znanymi wydarzeniami z życia Ojca Świętego. Szczególnie młodsza część uczestników spotkania była zaskoczona wieloma faktami Jego pontyfikatu. Mało kto pamięta o tym, że w czasie swoich podróży Jan Paweł II przebył 1 700 000 km, to jakby 30 razy okrążył ziemię. Podczas swoich pielgrzymek był zawsze uśmiechnięty, rozmodlony i otwarty. To wszystko czego dokonał „Biały Pielgrzym” było i będzie nadal niedoścignionym wzorem postępowania. Jednocześnie bogate życie Papieża Polaka stało się dla zebranych jakby otwartą „Księgę Mądrości” z której mogli się uczyć jak pięknie żyć, ale również jak godnie odchodzić. W czasie akademii nie zabrakło chwil refleksji, szczególnie podczas recytacji fragmentów „Tryptyku Rzymskiego”

Na zakończenie spotkania wszyscy zebrani odśpiewali ulubioną piosenkę Ojca Świętego: „Barkę”. Łzy same napływały do oczu, a w sercach pojawiała się myśl: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…”

DSC_0289.JPG DSC_0297.JPG DSC_0304.JPG

Powiatowy finał turnieju BRD

Edukacja przynosi efekty

15 kwietnia w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle odbył się XXXIV Finał Powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Organizatorami konkursu byli: Urząd Miasta Jasła, ZSM nr 3 w Jaśle oraz Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego i Komenda Powiatowa Policji w Jaśle.

Gmina Brzyska (w kategorii szkół podstawowych) oraz Gmina Skołyszyn (w kategorii gimnazjów) będzie reprezentować powiat jasielski podczas finału wojewódzkiego turnieju XXXIV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla gimnazjów.

Turniej składał się z trzech części: teoretycznej, praktycznej i konkurencji dotyczącej udzielania pomocy przedmedycznej. W pierwszej kolejności uczestnicy rozwiązywali test wiedzy i mieli okazję wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego. W drugiej części sprawdzali swoje umiejętności pokonując rowerem specjalnie przygotowany tor przeszkód. Następnie, rywalizowali w zakresie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Sędzią głównym turnieju był Józef Biernacki, prezes JKMiRD, kierownikiem komisji obliczeń Artur Domasławski, a dwójką sędziowską Andrzej Zajdel i Damian Palar.

Zobacz fotorelację!

Uczestnicy XXXIV powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po raz pierwszy mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności na otwartym w zeszłym roku miasteczku ruchu drogowego.

- Pomimo czerwcowej powodzi miasteczko ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle zostało wyremontowane. To wszystko jest zasługa dyrekcji tej szkoły. Działa sygnalizacja świetlna, możecie się tutaj edukować. - Mówi Józef Biernacki, prezes JKMiRD w Jaśle.

Policjanci podkreślają – mniej wypadków!

- Policjanci w czasie służby niejednokrotnie obserwują dzieci, które niewłaściwie zachowują się na drodze, tym samym stwarzają zagrożenie i dla innych uczestników ruchu. Za szczególnie ważne uznajemy prowadzenie oraz wspieranie każdej inicjatywy społecznej, której celem jest poprawa bezpieczeństwa tych najmłodszych a zarazem najważniejszych uczestników ruchu drogowego – mówi podkom. Łukasz Gliwa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle i dodaje: Jeśli w ten sposób uda się uchronić przed wypadkiem chociaż jedno dziecko, to będzie to już duży sukces tego przedsięwzięcia.

Finał wojewódzki dla szkół podstawowych odbędzie się 11 maja w Gimnazjum nr 1 w Tarnobrzegu, natomiast gimnazjaliści rywalizować będą 18 maja w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Przemysław Janas
 Jaslonet.pl

Wyniki


Życzenia Świąteczne

W kwietniu 2011 roku przeżywaliśmy szóstą rocznicę śmierci Wielkiego Papieża Polaka. Pragnąc uczcić Jego pamięć oraz przybliżyć wartości głoszone przez Ojca Świętego, Gimnazjum Nr 2 w Jaśle we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana zorganizowało już po raz szósty konkurs: „Ojciec Święty Jan Paweł II - przyjaciel młodych”. Jest on przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu jasielskiego. Konkurs objęli honorowym patronatem: JE Ks. Bp Kazimierz Górny, Ks. Kanonik Tadeusz Gąsiorowski, Senator RP Alicja Zając, Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki oraz Starosta Jasielski Adam Kmiecik.

Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności w 4 kategoriach: literackiej, plastycznej, słownej oraz muzycznej. Ta piękna rywalizacja od pierwszej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Jak co roku ponad 40 szkół z naszego regionu zgłosiło swoje uczestnictwo w przedsięwzięciu. W roku bieżącym w konkury stanęło aż 160 osób. Ze względu na sporą liczbę uczestników konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach, a wyróżnieni uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne podczas finału 28 kwietnia 2011.

Były to chwile pełne refleksji i wzruszeń zwłaszcza w momencie, gdy wszyscy przygotowujemy się do tak wyczekiwanej beatyfikacji. Niestety, rozliczne obowiązki nie pozwoliły przybyć wszystkim zaproszonym gościom. Zebrani na finale uczestnicy wraz z opiekunami byli niezwykle zaskoczeni i poruszeni słowem Bp Rzeszowskiego, który z okazji finału przysłał list: „ Gratuluję Młodzieży zapału i udziału w konkursie. Serdecznie życzę , niech wiedza, którą zdobywacie pomaga Wam pięknie żyć i być coraz lepszymi ludźmi.” Również pani Senator Alicja Zając pamiętała o młodzieży w tym dniu: „ Wszystkim laureatom i osobom wyróżnionym gratuluję znakomitej wiedzy i wrażliwości artystycznej oraz umiejętności odczytywania przesłania Jana Pawła II kierowanego do młodych ludzi (…) Życzę, abyście nie zagubili tej wrażliwości i otwartości na słowa, które pozostawił nasz Wielki Rodak.”

Udział w konkursie był, zarówno dla młodzieży jak i nauczycieli, doskonałą okazją przeżycia niezwykłego spotkania z poezją i nauką Jana Pawła II. Oto jak jeden z wyróżnionych uczniów- Mateusz Dziedzic uczeń Szkoły Podstawowej w Roztokach - wspomina Ojca Świętego w swoim wierszu:

„Przyszedł na świat w Wadowicach
Pięknych i malowniczych okolicach
Imię Karol mu nadano,
Lecz zdrobniale Lolkiem zwano.(…)
Gdy żałobne zabiły dzwony,
Cały świat był zrozpaczony
Wszyscy za nim bardzo płakali,
gdyż całym sercem go pokochali.
Nasza pamięć nigdy o Nim nie ustanie.
On na zawsze w naszych sercach pozostanie.
Już teraz uważam Go za świętego
I często się modlę do Niego…”
W konkursie wyróżniono również uczennice naszej szkoły:
I miejsce w kategorii literackiej- Karolina Gajecka
II miejsce w kategorii wokalnej- Izabela Filip
Wyróżnienie w Kategorii wokalnej- Eliza Wiśniowicz
III miejsce w kategorii recytatorskiej – Joanna Moskal
II miejsce w kategorii plastycznej- Marzena Merkwa
bm/mf

3 Maja

220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

3 maja 2011

Dziś mija 220. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Władze miasta przygotowały z tej okazji uroczystą mszę świętą, złożono również kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza w jasielskim parku.

Po mszy świętej w intencji ojczyzny poczty sztandarowe oraz delegacje jasielskich instytucji i zakładów pracy przemaszerowały do parku, by tam złożyć okolicznościowe wiązanki na Grobie Nieznanego Żołnierza.

3 maja jest również Świętem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Pamiętajmy, że postać Marii Królowej Polski jest postacią, którą powinniśmy naśladować. Powinniśmy żyć na jej wzór i powierzać się jej opiece – powiedział podczas wystąpienia Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej została uchwalona podczas Sejmu Czteroletniego, 3 maja 1791 roku. Była drugim na świecie (po Stanach Zjednoczonych) i pierwszym w Europie dokumentem, który regulował organizację władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli.

Zobacz fotorelację!
Przemysław Janas
Jaslonet.pl

Wiesław Hap nowym prezesem SMJiRJ

Podczas walnego zebrania sprawozdawcz-wyborczego Wiesław Hap został wybrany na stanowisko nowego prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Wiesław Hap To historyk, regionalista, działacz społeczny na kilku polach. Jest autorem wielu publikacji o historii i dziedzictwie kulturowym Jasielszczyzny. M.in. przez trzy kadencje pełnił funkcję zastępcy prezesa SMJiRJ. Był też prezesem Jasielskiej Federacji Regionalnych Towarzystw Kultury oraz przewodniczącym Rady Muzeum Regionalnego w Jaśle. Opiekuje się Jasielskim Szkolnym Klubem Olimpijczyka PKOL i Szkolnym Kołem Historyczno-Regionalnym. Od lat swoim pasjom, młodzieży i służbie na rzecz lokalnego środowiska poświęca każdą wolną chwilę. Jest nauczycielem historii oraz wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jest również założycielem i drużynowym 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, która niedawno obchodziła 20-lecie swego istnienia. Ponadto był radnym czwartej i piątej kadencji Rady Miejskiej Jasła.

Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego organizuje od 21. lat, we współpracy z Młodzieżowym Domem Kultury, Turnieje Wiedzy o Jaśle i konkurs fotograficzny „Jasło moje Miasto”.

Dotychczas funkcję prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego pełniła Felicja Jałosińska, która ze względu na stan zdrowia nie ubiegała się o kolejne lata piastowania funkcji prezesa Stowarzyszenia.

Przemysław Janas
 Jaslonet.pl

wyjazd do Rumunii - Comenius

Z kolejnego edukacyjnego wyjazdu w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – Comenius” – powróciła grupa uczniów Gimnazjum Nr 2 w Jaśle, którzy pod opieką swych nauczycieli spotkali się z rówieśnikami z Francji, Grecji, Portugalii, Rumunii i Włoch w rumuńskiej Şcoala Gimnazială nr 2 w Galaţi.

W dniach 1-5 maja br. ośmioosobowy zespół uczniowski w składzie: Gabriela Kiszka, Iwona Samborska, Natalia Budziak, Dominika Żółtek, Aleksandra Szyk, Katarzyna Tomasik, Tomasz Racławski i Szymon Inglot wraz z nauczycielkami – Agatą Hap i Jolantą Poliwką – przeżył niezapomniane chwile podczas kolejnego etapu realizacji projektu pod nazwą „To samo, a różne niebo nad nami – zależność stylu życia od położenia geograficznego w różnych krajach Europy”. Młodzież została serdecznie przyjęta w rodzinach rumuńskich, gdzie przez okres pobytu poznawała ich kulturę i zwyczaje życia codziennego. Komunikacja nie sprawiała trudności, młodzież i dorośli porozumiewali się w języku angielskim, co nie wykluczało badania osobliwości języka rumuńskiego.

Najważniejszym wydarzeniem pobytu w Rumunii był „Dzień Astronomii” odbywający się w Muzeum Przyrody w Galati, gdzie mieści się obserwatorium astronomiczne i planetarium. W czasie „Dnia Astronomii” młodzież jasielska przedstawiała przygotowane w programie PowerPoint prezentacje pt. “Księżyc” i „Wschody i zachody słońca –analiza wyników”. Uczestnicy poznali dużo specjalistycznych informacji, a także ciekawostek o Księżycu. Podziwiali zdjęcia Księżyca wykonane w Obserwatorium Astronomicznym w Jaśle. Przedstawiano także dotychczasowe pomiary wysokości słońca. Włosi zaprezentowali informacje dotyczące zwyczajów i stylu życia na Sycylii, a w rumuńskiej prezentacji mogliśmy zobaczyć rumuńskie nazwy obiektów w kosmosie. W planetarium uczestniczyliśmy w prelekcji o wszechświecie, planetach i gwiazdach.

Wszyscy uczestnicy projektu zostali serdecznie przyjęci przez burmistrza Galati. Mieliśmy również okazję zwiedzić: muzeum „Dom Aleksandra Cuzy”, „Dom kolekcji” zabytkowy kościół Precista, czternastowieczny zamek w Bran, gdzie według legendy rezydował hrabia Dracula. Niezapomnianych emocji dostarczył rejs statkiem po Dunaju i zawody sportowe podczas Dnia Przyjaźni.

Dwuletni projekt dobiega końca, jego ostatnim zadaniem będzie podsumowujące spotkanie nauczycieli ze szkół partnerskich w Jaśle zaplanowane na czerwiec. Wiedza, rozbudzone zainteresowania, zawiązane przyjaźnie rokują obiecująco w planach młodych adeptów astronomii.

Jolanta Poliwka, Jolanta Szafarz
zobacz artykuł ze zdjęciami na stronach jaslonet.pl

Sejm Dzieci i Młodzieży 2011

XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

młodzież z Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi po raz 9 najlepsza

W dniu 1 czerwca br. odbędzie po raz XVII Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Od 9 lat uczniowie Gimnazjum Nr 2 corocznie uczestniczą w obradach Sejmu.

Na jeden dzień ławy sejmowe zapełniają się młodymi ludźmi, którzy obradują nad sprawami ważnymi dla przyszłości młodych Polaków. Nasze województwo będzie reprezentowane przez 30 posłów. Organizatorem tego przedsięwzięcia jest Kancelaria Sejmu w porozumieniu z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Projekt: Polska i Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Tegoroczny konkurs o mandat posła SDiM odbył się pod hasłem „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”. Dwuosobowe drużyny miały za zadanie przygotować pięć propozycji działań wolontariackich i zaprezentować je szerokiej publiczności, aby zachęcić do działań na rzecz innych ludzi.

7 drużyn z Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle podjęło „rękawicę”. Uczniowie opracowali wiele różnorakich propozycji dla młodych ludzi i także dorosłych, jak praca w schronisku dla zwierząt lub zbiórki karmy, ochrona środowiska i propagowanie segregowania odpadów, praca z dziećmi w świetlicach szkolnych, wizyty w szpitalu u chorych dzieci, organizacja zbiórek charytatywnych, realizacja projektów jak zbiórka autografów i późniejsza ich licytacja. Więcej propozycji można zobaczyć na stronie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

20 kwietnia otrzymaliśmy wyniki rekrutacji, 3 drużyny czyli sześciu uczniów (Dominika Żółtek i Tomasz Racławski z klasy II, Gabriela Kiszka i Ilona Witkoś z klasy III f pod opieką p. Ilony Dranki oraz Monika Mickiewicz z kl. II g i Szymon Inglot z kl. III d pod opieką p. Wiesława Hapa), otrzymało mandaty. Dominika Żółtek i Tomasz Racławski, zostali zakwalifikowani dodatkowo do pracy w komisji sejmowej, której obrady odbędą się już 7 i 8 maja w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i zapraszamy każdego do pracy jako wolontariusza.

Więcej informacji na temat SDiM oraz działań wolontariackich, będziecie mogli znaleźć na poniższych stronach:


Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Akademia Sprawności

Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle był organizatorem „Akademii sprawności”, która odbyła się 20 V 2011 r. Zawody skierowane były do uczniów szkół podstawowych z terenu naszego miasta.

Głównym celem organizatorów jest popularyzacja oraz zachęta do uprawiania akrobatyki, która została przez wiele osób zapomniana.

- W dniu dzisiejszym w naszej szkole zorganizowana została akademia sprawności, w której udział wzięli uczniowie i uczennice szkół podstawowych z Jasła. Zawody mają na celu uświadomienie dzieciom, że akrobatykę uprawiać może każdy. - Powiedział Leszek Zduński, nauczyciel wychowania fizycznego w ZSM nr 3.

Wszystkie konkurencje przeliczane były na punkty. Zwyciężał ten, kto uzyskał największą ilość punktów wśród grupy zarówno chłopców jak i również dziewczynek.

Jak podkreślił Leszek Zduński organizacja tego typu imprez jest wskazana.

- Jak wiadomo teraz w rzadko której szkole dzieci mają możliwość zobaczyć czym tak na prawdę jest akrobatyka. Za niewielkie pieniądze zakupiliśmy puchary oraz dyplomy. - Mówi Leszek Zduński

Na zawodach obecny był również Marek Rząsa – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który wspólnie z dziećmi konkurował w zawodach sportowych.

- Jak mówi stare łacińskie przysłowie ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”, życzę wam abyście osiągnęli wysoki poziom sprawności fizycznej. Pamiętajcie, że sam udział w tych zawodach jest już dużym osiągnięciem. - Mówił Marek Rząsa

Przemysław Janas
Jaslonet.pl

Zobacz fotorelację!


VIII Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”

30 V w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyła się kolejna edycja interesującego konkursu dla gimnazjalistów z terenu województw: podkarpackiego i małopolskiego. W trzech kategoriach wzięło w nim udział 16 szkół, z tego w najbardziej prestiżowej – wiedzy – z 14 gimnazjów.

Wśród trzyosobowych zespołów rywalizujących z zakresu wiedzy historyczno-chemicznej najlepszy okazał się ten z Gimnazjum Nr 2 w Jaśle w składzie: Anna Matyszczak, Małgorzata Kotlinowska i Mirosław Garbacik. Drugie miejsce zajął zespół z Gimnazjum Nr 4 w Krośnie, trzecie – Gimnazjum w Bączalu Dolnym, a na kolejnych uplasowali się wspólnie uczniowie z Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie, Gimnazjum w Grodzisku Górnym i Katolickiego Gimnazjum w Krośnie. W półfinale startowali także reprezentanci gimnazjów w Strachocinie, Odrzykoniu, Dębowie, Brzostku, Nr 1 w Jaśle, Gaci, Nr 1 w Krośnie i Kopytowej. Komisji konkursowej w tej dziedzinie rywalizacji przewodniczył Janusz Wilczak (PNiG Jasło).

W kategorii plastycznej I miejsce zajął Rafał Rak (Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie), II – Aneta Szymańska (Gimnazjum w Kopytowej), III – Patryk Wierdak (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), IV – Kacper Klich (Gimnazjum w Brzostku), V – Marzena Merkwa (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), VI – Adrianna Wajda (Gimnazjum w Brzostku). Przewodniczącą plastycznej komisji konkursowej była Alicja Romanow z Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.

W trzeciej kategorii – poetyckiej – zwyciężył Konrad Adamiak (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle) przed Wiktorem Gromadzkim (Gimnazjum Nr 1 w Krośnie), Kingą Kosibą (Gimnazjum Nr 1 w Jaśle), Iwoną Biernacką (Gimnazjum Nr 2 w Jaśle), Kingą Dul (Gimnazjum w Cyganach) i Wojciechem Strojnym (Gimnazjum w Łukawcu). Najlepsze prace w tej dziedzinie wyłoniło jury pod przewodnictwem Krystyny Ziemby z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Głównym organizatorem konkursu był Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, a współorganizatorem – Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Honorowy Patronat nad nim objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Małopolski Kurator Oświaty, Burmistrz Miasta Jasła, Starosta Jasielski i Prezes Zarządu PNiG Jasło. Głównym sponsorem konkursu były Poszukiwania Nafty i Gazu Sp. z o.o. Jasło. Nagrody dla laureatów ufundowali też: Urząd Miasta w Jaśle, Starostwo Powiatowe, Małopolski Kurator Oświaty i Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Wręczyli je dyrektor ZSM Nr 3 w Jaśle – Aleksandra Zajdel-Kijowska oraz członkowie komisji konkursowej.

Mad sprawnym przebiegiem i bogatym programem konkursu czuwał zespół organizacyjny: Janina Bieleń, Agnieszka Janowiec, Iwona Zamorska, Wiesław Hap, Ryszard Goryczka i Antoni Zając.


Dzień Europejski organizowany jest dla uczniów Gimnazjum Nr 2 z O. I. w Jaśle od 2005 r., czyli już sześć lat. Od 2009 roku swoje prezentacje mają również uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle. Uczniowie wraz z nauczycielami włączają się do rywalizacji międzyklasowej, prezentując ciekawostki z państw, które początkiem roku szkolnego losują na apelu porządkowym. Co roku poziom prezentacji wzrasata, klasy coraz chętniej traktują tą imprezę jako nie jako rywalizację, ale dobrą zabawę, o czym świadczą dowcipne prezentacje np. strojów czy też tańców narodowych. Ponad to uczniowie obecnie mają do przygotowania plakat, prezentację multimedialną, piosenkę (mini Eurowizja) oraz makietę.

Po prezentacjach poszczególnych klas rozpoczęło się Święto Patrona Szkoły, uczniowie mogli wybierać miss i mistera szkoły oraz oglądnąć pokaz tańca towarzyskiego i breaking dance, wysłuchać premierowego występu zespołu harcerskiego z autorkimi piosenkami druha Wiesława Hapa w aranżacji druha Janusza Budziaka. Dla spragnionych wiekszych emocji mieliśmy pokaz kawaleryjski przygotowany przez Piotra, Pawła i Jana Urbanów oraz zawody sportowe z meczem uczniowie - nauczyciele. Dzień minął szybko i dynamicznie, mam nadzieję, że kolejne Dni Europejskie i Święta Patrona Szkoły będą równie udane.

zobacz artykuł ze zdjęciami na stronach
www.jaslonet.pl

21 klas gimnazjum zaprezentowało się w pokazach i prezentacjach, jak: strój, taniec, piosenka, plakat, makieta oraz prezentacja multimedialna. Przyznano aż 25 miejsc w poszczególnych konkurencjach, ponieważ uczniowie tak wspaniale przygotowali swoje prezentacje.

W klasyfikacji końcowej wygrały kolejno:
I miejsce – klasa II b
II miejsce – klasa III f
III miejsce – klasa III a

Pokazy nie tylko uczyły ale także sprawiły wiele radości uczniom, nauczycielom i jury, ponieważ jest to przede wszystkim dobra zabawa.


XVII SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

„Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”

W dniu 1 czerwca br. odbyła się kolejna sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Na 30 młodzieżowych posłów z województwa podkarpackiego, aż 8 było z Jasła (6 z Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle i 2 z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle).

Młodzież w dniach 31 maja i 1 czerwca pracowała w komisjach i klubach sejmowych oraz miała możliwość obradowania na sali Sejmu RP, przegłosowując uchwałę o wolontariacie, którą stworzyliśmy początkiem maja. Posłowie SDiM mieli możliwość spotkania się z posłami Sejmu RP oraz Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall.

Uchwałę o wolontariacie opracowaną przez posłów i posłanki można znaleźć na: http://www.ceo.org.pl/portal/b_sejmmlodziezy_doc?docId=60199

„Weekendowa wycieczka po wiedzę”

Dnia 11.06.2011 r. młodzi adepci nauk ścisłych pod opieka nauczycielek – Jadwigi Moskal, Jolanty Poliwki, Agaty Hap spędzili w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik. Wyjazd został zorganizowany w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie - Comenius” realizowanego przez Gimnazjum nr 2 z O.I. im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle.

Gimnazjaliści wzięli udział w interaktywnych zajęciach na kilkuset stanowiskach, gdzie zwiedzający sami przeprowadzają doświadczenia, zgłębiając tajniki fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki. Założone w 2005r. Centrum Nauki Kopernik popularyzuje naukę, oferując zwiedzającym uczestnictwo w sześciu stałych galeriach

 1. Świat ruchu- zagadnienia związane z ruchem w pojęciu fizycznym badać można na symulatorze trzęsienia ziemi, obserwować można m.in. instancję ukazująca portrety znanych ludzi wykonane z pęcherzy powietrza;
 2. Człowiek i środowisko – treści ekologiczne poznaje się poprzez obserwację ekosystemów miejskich i odgłosów wybranych części miasta na wielkim satelitarnym zdjęciu Warszawy;
 3. Korzenie Cywilizacji – archiwalne nagrania Polskiego Radia, komputer lokalizujący wybrane serwery umożliwiają zagłębienie się w historię cywilizacji ludzkiej;
 4. BZZ!- świat przyrody pokazany w sposób zrozumiały dla dzieci do 6 roku życia;
 5. Strefa światła- zagadnienia związane ze światłem śledzi się poprzez kryminalna historię w stylu noir;
 6. RE- generacja- młodzi dorośli zapoznają się tu z zagadnieniami współczesnej psychologii.

Uczniowie w weekend mieli możliwość zdobywania wiedzy w sposób nietypowy, a niektórzy z nich odkryli nowe zainteresowania i inspiracje badawcze. Praktyczne zdobywanie wiedzy poparte gruntownymi wiadomościami gwarantuje wszechstronny rozwój młodych ludzi i dostarcza przyjemności.