Bibliografia

Wydawnictwa zwarte

 1. Bonusiak W.: Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza. Rzeszów 1985
 2. Brzozowski S.: Ignacy Łukasiewicz. Warszawa 1974
 3. Dębski J.: Ignacy Łukasiewicz. Warszawa 1955
 4. Ignacy Łukasiewicz. Twórca przemysłu naftowego. Gorlice 1982
 5. Ignacy Łukasiewicz 1822-1882: sympozjum, Bóbrka, 11 września 1982: zbiór referatów/ Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego; Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie[Kraków] [1982]
 6. Informator uroczystości Roku I. Łukasiewicza. Krosno-Kraków 1982
 7. Orlewski J.: Spisek w aptece. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu. Warszawa 1959
 8. Pabis T.: Szlakiem jasielskich naftowców. Libusza - Tuchów 1998
 9. Pabis T.: Wspomnienia nafciarza. Libusza - Tuchów 1997
 10. Pietrzkiewicz W.: Wybitni ludzie Podkarpacia: informator bibliograficzny, Krosno,1988
 11. Przyrowski Z.: Światło z ziemi: opowieść o Ignacym Łukasiewiczu Warszawa 1984
 12. Roeske W.: Ignacy Łukasiewicz 1822-1882. Warszawa 1974
 13. Sikora J.: Ignacy Łukasiewicz. Katowice 1978
 14. Tomanek L.: Ignacy Łukasiewicz. Twórca przemysłu naftowego w Polsce. Wielki inicjator - wielki jałmużnik. Miejsce Piastowe 1928
 15. Zdzienicki M.: Od lampki oliwnej do lampy naftowej: w stulecie śmierci Ignacego Łukasiewicza Warszawa 1983
 16. Sozański J.Z.: Ignacy Łukasiewicz. Życie, dzieło i pamięć Gorlice, Bóbrka, Krosno 2004
 17. Pratzer B.: A pieniądze zamieniał na ideały. Warszawa 2004
 18. Wilga S.: Ignacy Łukasiewicz. Krosno 2005
 19. Bonusiak W.: Szejk z Galicji. Ignacy Łukasiewicz 1822-1882. Rzeszów 2007

Artykuły

 • (BH): Zaczęło się w Ulaszowicach // Dziennik Polski.- 2003, nr 139, dod. Dz. Pol. Podkarpacie, s. III
 • HAP Wiesław: Lwowskimi śladami Łukasiewicza // Region Jasielski. - 2002, nr 3, s. 10
 • HAP Wiesław: Ojciec Ignacy // Obiektyw Jasielski . - 2003, nr 10 i 11, s. 6
 • HAP Wiesław: Twórca przemysłu naftowego i jego związki z naszym rejonem // Obiektyw Jasielski. - 1997, nr 6, s. 4
 • JASIUK Jerzy: Wynalazca nazbyt szlachetny (Swego nie znacie ; cz. 47 ) // Prz. Tech. - 2003, nr 11, s. 18
 • KOSIEK Andrzej: Twórca przemysłu naftowego // Podkarpacie. - 1972, nr 36, s. 5
 •  MICHALSKI Krzysztof: Pierwszy nafciarz świata // Tygodnik Solidarność. - 1999, nr 36 dod., s. 60
 •  PRZYROWSKI Zbigniew: Ignacy Łukasiewicz w pamięci rodaków .- Streszcz. w jęz. ang. // Analecta. -1999, nr 2, s. 45-54
 • ROZPENDOWSKI Andrzej: Nafta // Spotkania z Zabytkami. - 1996, nr 11, s. 34-36
 • ŚLAWSKI Tadeusz: Ignacy Łukasiewicz w Gorlicach // Studia i Materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie. - Krosno 1985, s. 219-231
 • ZAJDEL-KIJOWSKA Aleksandra, Hap Wiesław: Obchody dnia Ignacego Łukasiewicza w Gimnazjum nr 2 // Obiektyw Jasielski. - 2002, nr 11, s. 8
 • ZNAMIROWSKI Leszek: Naftowy triumwirat // Region Jasielski.- 2002, nr 2, s. 8-9
początek
galeria kalendarium linki
życiorys
Gim2