Przejdź do treści

Przedszkole Miejskie nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Ramowy rozkład dnia dla dzieci młodszych
przebywających w przedszkolu 11 godzin

600 - 815Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna, zespołowa dzieci. Zajęcia edukacyjne, czynności porządkowe. Zabawa ruchowa
815 - 830Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania
830 - 900Śniadanie
900 - 915Zintegrowane zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
920 - 1115Zabawy w ogrodzie, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa
1115 - 1130Czynności porządkowe. Przygotowanie do obiadu
1130 - 1200Obiad
1200 - 1330Odpoczynek
1330 - 1400Czynności porządkowe, higieniczne. Zabawa ruchowa
1400 - 1420Podwieczorek
1420 - 1700Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci na powietrzu lub w sali. Kontynuacja działalności edukacyjnej. Praca wyrównawcza, indywidualna lub z zespołach. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia dla dzieci starszych
przebywających w przedszkolu 11 godzin

600 - 820Schodzenie się dzieci. Zabawy w kącikach zainteresowań rozwijające mowę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję dzieci, planujemy dzień. Ćwiczenia poranne
820 - 830Zabiegi higieniczne. Przygotowanie do śniadania
830 - 900Śniadanie
900 - 930Zintegrowane zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
930 - 945Czynności porządkowe
945 - 1015Zintegrowane zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego
1015 - 1115Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Spacery, wycieczki. Zabawa ruchowa
1115 - 1130Czynności porządkowe, higieniczne. Przygotowanie do obiadu
1130 - 1200Obiad
1200 - 1215Czynności higieniczne - mycie zębów
1215 - 1240Relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych
1240 - 1345Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w terenie. Uczestniczenie w zajęciach dodatkowych
1345 - 1400Czynności porządkowe, higieniczne. Zabawa ruchowa
1400 - 1430Podwieczorek
1430 - 1700Zabawy dowolne podejmowane przez dzieci na powietrzu lub w sali. Kontynuacja działalności edukacyjnej. Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno-kompensacyjna. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
© PM 9, Jasło 12 VIII 18
Dobry StartPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Google translate translateCITiK Jasłopolskawliczbach.plWolne lektury
lciasteczka·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo