Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 5 miesięcy 24 dni 17 godzin i 26 min.

2008/9

Rozpoczęcie roku szkolnego 2008/9

Rok szkolny 2008/9 rozpoczął się 1 września. W auli zebrali się uczniowie klas I gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy - po powitaniu przez panią dyrektor Aleksandrę Zajdel - Kijowską i obejrzeniu części artystycznej - w towarzystwie swoich wychowawców udali się na zwiedzanie budynku szkolnego.

Dzień Żaka

Tradycją naszego gimnazjum, związaną z początkiem każdego roku szkolnego, stało się organizowanie dla pierwszoklasistów Dnia Żaka. W roku szkolnym 2008/9 odbył się on 19 września. Na uroczystość złożyły się: część oficjalna (m.in. złożenie ślubowania przez uczniów klas I), upamiętniające ten dzień sadzenie drzewek przez przewodniczących klas pierwszych, część artystyczna z olimpijskimi bogami w roli głównej oraz zajęcia rekreacyjno - sportowe ( m.in. jedzenie ptysia na czas, jedzenie jabłka zawieszonego na sznurku, bieg z ping-pongiem na stołowej łyżce, przygotowanie mumii, wyścigi w workach, bieg z prowadzeniem krążka kijem hokejowym). Po pełnym wrażeń Dniu Żaka pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły.

Zielona szkoła 2008

W dniach 6, 7, 8 października 2008 roku blisko 50 uczniów z klas pierwszych Gimnazjum Nr 2 w Jaśle wraz z opiekunami przebywało na zielonej szkole w Lesku zwanym „Bramą Bieszczad”. W tym malowniczo położonym na wzgórzu miasteczku, opasanym wstęgą Sanu, znajduje się piękny XVI-wieczny zamek z parkiem w stylu włoskim, w którym gimnazjaliści zamieszkali. Z zamkiem wiąże się legenda o duchu Czarnej Wdowy snującym się nocą po korytarzach zamkowych. Niestety, wdowy nie udało nam się zobaczyć, ale odwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc, które znajdują się w samym Lesku i okolicach.

W pierwszym dniu naszego pobytu na zielonej szkole odwiedziliśmy położoną w odległości 23 km od Leska Solinę, w której znajduje się wybudowana w latach 60-tych wielka zapora wodna. Piękna złota polska jesień sprawiła, że rejs statkiem po zalewie solińskim stał się niezapomnianym przeżyciem. Tego dnia odwiedziliśmy również Myczkowce, a w nich Centrum Kultury Ekumenicznej z ponad 150 miniaturami drewnianych świątyń karpackich w skali 1:25. Patronem centrum jest Ojciec Święty Jan Paweł II.

Drugi dzień przyniósł nam kolejne atrakcje, a jedną z nich była niewątpliwie wizyta w Sanoku, w którym zwiedziliśmy Park Etnograficzy - Muzeum Budownictwa Ludowego. Zgromadzono tam zabytkowe obiekty dawnego budownictwa ludowego poszczególnych grup etnicznych zamieszkujących tereny południowo-wschodniej Polski. Atrakcyjną i ciekawą ekspozycję skansenu stanowią dobrze wkomponowane w teren wiejskie chaty, obiekty gospodarcze, stara karczma, kościół i cerkiew. Gimnazjaliści zgodnie stwierdzili, że współczesnym młodym ludziom trudno byłoby tam dzisiaj mieszkać.

W trzecim dniu pobytu obejrzeliśmy zabytki Leska - XIX-wieczny Ratusz w stylu eklektycznym, żydowską Synagogę z XVIII wieku oraz Kirkut, czyli cmentarz żydowski z początków XVII wieku. Zachowało się tam ponad dwa tysiące płyt nagrobnych, tzw. macew z bogatymi inskrypcjami, z których wiele ma wartość literacką.

Zielona szkoła to jednak nie tylko wycieczki, ale także nauka. Odbywała się ona jednak w innej, o wiele atrakcyjniejszej formie. Swoją wiedzę na temat miejsc odwiedzanych przez kolejne dni uczniowie mogli sprawdzić w quizie, talenty aktorskie prezentowali w scenkach „Życie szkoły na wesoło”, sprawność fizyczną pokazali podczas pieszych wędrówek.

Oferując młodzieży każdego dnia bogaty repertuar zajęć chcieliśmy przede wszystkim wdrożyć ich do "innego" - aktywnego spędzania czasu. Stąd obok wycieczek zorganizowane były różnorodne zajęcia rekreacyjno-rozrywkowe: konkursy, ognisko, dyskoteka, tenis stołowy. O przychylnym przyjęciu przez uczestników "Zielonej Szkoły" zaproponowanych form pracy świadczy ich zaangażowanie i wkład w pracę grupową oraz systematyczność, z jaką podchodzili do zadań.

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz wspólne spędzanie wolnego czasu były doskonałą okazją do integracji całego zespołu, a wychowawcom dały możliwość głębszego, bardziej wszechstronnego poznania swoich wychowanków, ich zainteresowań, problemów, predyspozycji. A oderwanie od systemu klasowego umożliwiło nauczycielom-wychowawcom poznanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych, sprzyjało ich otwartości i budowaniu wzajemnego zaufania.

Zielona szkoła w Lesku pozostaje już tylko wspomnieniem, ale wspomnieniem bardzo miłym, do którego z przyjemnością będziemy powracać.

Mecenas Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia. Słowa, których autorem jest Albert Einstein, stały się mottem uroczystości związanych z Dniem Edukacji Narodowej, które dnia 14 października br. odbyły się w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Dzień ten stał się także okazją do podziękowania osobom, dla których rozwój młodych ludzi i ich szczęście jest bardzo ważne. To oni, za swoją wrażliwość na potrzeby innych, nagradzani są statuetką Mecenasa Zespołu Miejskich Nr 3 w Jaśle. W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymała firma LOTOS S.A., która przekazała środki na stworzenie i całkowite wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego z zestawem do korekcji wad postawy. Uroczystego otwarcia gabinetu dokonali - Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, prezes zarządu LOTOS JASŁO S.A. pan Robert Bialik oraz Dyrektor Zespołu Miejskich Nr 3 w Jaśle Aleksandra Zajdel-Kijowska.

Obecnie problem wad postawy dotyczy bardzo dużej części młodych ludzi i dlatego tak ważne było stworzenie miejsca, gdzie mogliby oni je korygować. Dotychczas uczniowie nie mogli korzystać z tak profesjonalnego sprzętu korygującego wady postawy. Tym samym gabinet rehabilitacji, w którym dotychczas prowadzone były jedynie zajęcia indywidualne, stał się dostępny dla szerszej grupy młodzieży. Powstanie nowego gabinetu rozszerzyło ofertę Zespołu Miejskich Nr 3 w Jaśle o zajęcia gimnastyki korekcyjnej. Dzięki firmie LOTOS S.A., tak nowocześnie urządzony gabinet umożliwi młodzieży wykonywanie ćwiczeń rehabilitacyjnych i korekcyjnych. Przyczyni się także do podniesienia sprawności fizycznej u uczniów z deficytem motorycznym, a uczniom z niedowładami kończyn dolnych umożliwi naukę chodu.

kb

Spotkanie z podróżnikiem

20 października 2008 r. gościliśmy w naszej szkole podróżnika Ryszarda Stabacha, członka gorlickiej grupy „Trzask”. Podczas spotkania z młodzieżą opowiedział on o swojej podróży do Maroka. Dzięki tej nietypowej lekcji geografii uczniowie mieli możliwość uzyskania informacji o życiu codziennym mieszkańców północno - zachodniej części Afryki. „Wędrując” z Marrakeszu przez Casablankę i Fez do Azru, podziwiali oni m.in. panoramę gór Atlas, piękne lasy cedrowe, najważniejsze zabytki kraju. Zapoznali się także z ciekawostkami na temat opuncji i kameleonów oraz nauczyli się wiązać turbany. Pasjonującą relację wzbogacił pokaz slajdów i przywiezionych z podróży pamiątek.

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

W ramach „Radosnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle przygotowano i przeprowadzono blok imprez skierowanych do uczniów, nauczycieli, rodziców oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

W dniu 3 listopada 2008 r. w naszej szkole, harcerze 139 Drużyny Harcerskiej „Lisy” im. płk. Leopolda Lisa-Kuli gościli syna (inżyniera i kapitana rezerwy WP Józefa Bocheńskiego) i wnuka (inż. Waldemara Bocheńskiego) ofiary Katynia, kapitana Józefa Bocheńskiego, przedwojennego komisarza Straży Granicznej w Jaśle. Panowie Bocheńscy w barwny sposób przybliżyli licznie zebranym harcerzom (blisko 50 osobom) i ich instruktorom losy swego członka rodziny. Dłuższy fragment ich wspomnień dotyczył ważnego wątku jego życia, jakim była służba i walka o Niepodległą Ojczyznę w Legionach, a konkretnie w 2 Pułku Piechoty Legionów II Brygady.

W dniu 12 listopada 2008 r. w auli szkolnej miały miejsce niecodzienne obchody Święta Niepodległości. Było to wyjątkowo radosne świętowanie poprzez wspólne śpiewanie polskich pieśni patriotycznych. Wraz z chórem szkolnym śpiewała je wypełniona blisko dwustoma osobami cała sala. Wśród nauczycieli, uczniów i rodziców gościliśmy przedstawicieli lokalnych władz na czele z Panią Burmistrz Jasła Marią Kurowską oraz miejscowych stowarzyszeń kulturalnych i społecznych z Panią Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego Felicją Jałosińską, Prezesem Związku Sybiraków Władysławem Kuźmą i Prezesem Związku Inwalidów Wojennych Bronisławem Wietechą. Na tle dekoracji z barwami narodowymi, przy dźwięku organów, wszyscy wspólnie odśpiewali: „Mazurka Dąbrowskiego”, „Warszawiankę”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj”, „Rotę”, „Wojenko, wojenko”, „Przybyli ułani pod okienko”, „My Pierwsza Brygada”, „Jak długo w sercach naszych”. Wszystkie pieśni poprzedzone były krótką informacją o ich historii.

W dniu 14 listopada 2008 r., w ramach uroczystej wieczornicy, w auli szkoły miała miejsce promocja najnowszej książki naszego nauczyciela, historyka i regionalisty, drużynowego 139 DH „Lisy” harcmistrza Wiesława Hapa pt. „Mam szczerą wolę... Z dziejów harcerstwa jasielskiego”. Osią przewodnią spotkania był piękny montaż słowno - muzyczny oparty na fragmentach tej książki. Przygotowali go pod kierunkiem autora harcerze 139 DH „Lisy”. Dużą jego część zdominowała problematyka udziału harcerstwa jasielskiego w walce o Niepodległość Ojczyzny. W tej patriotycznej wieczornicy wzięło udział ponad sto dwadzieścia osób: przedstawiciele lokalnej władzy, stowarzyszeń społeczno -kulturalnych, wojska, kombatantów, nauczycieli, dyrektorów szkół, instruktorów harcerskich, seniorów, harcerek, harcerzy i zuchów z terenu całego powiatu, czyli obszaru Hufca ZHP. W trakcie tego pięknego spotkania pokoleń również śpiewano polskie pieśni patriotyczne i legionowe.

W dniu 21 listopada2008 r. harcerze i instruktorzy 139 DH „Lisy” zorganizowali nadzwyczajną zbiórkę drużyny, w trakcie której uczcili 90. rocznicę Święta Niepodległości, 90. rocznicę powstania Związku Harcerstwa Polskiego oraz Rok Olgi i Andrzeja Małkowskich, twórców polskiego harcerstwa. W ramach wieczornicy druhny i druhowie przypomnieli tamte wydarzenia sprzed 90 laty. Odśpiewali też kilka pieśni patriotycznych i harcerskich z tamtego okresu.

W dniu 26 listopada w naszej szkole gościł z prelekcją nt. „Udział jaślan w walce o Niepodległość” historyk z Muzeum Regionalnego w Jaśle - Pan Mariusz Świątek. Przybliżył on młodzieży w prezentacji multimedialnej oraz z użyciem licznych rekwizytów muzealnych rolę jaślan, którzy w latach 1914-1918 walczyli o Niepodległą Ojczyznę. W spotkaniu tym uczestniczyła wraz z nauczycielami młodzież klas trzecich oraz członkowie Koła Historyczno-Regionalnego, w sumie blisko 300 osób.

W. Hap

Wieczorek poetycki

19 listopada 2008 r. odbył się w naszej szkole wieczorek poetycki, podczas którego zaprezentowano montaż słowno - muzyczny oparty na poezji ks. Jana Twardowskiego. Uczniowie przy świecach i dźwiękach muzyki Jana Garbarka recytowali wiersze o miłości, przemijaniu, pięknie natury. Program, przygotowany przez działające w naszej szkole koło recytatorskie, uświetniła swym występem Anna Czajka, która pięknie zaśpiewała dwa utwory napisane przez Czesława Miłosza.

Dzień Życzliwości

„ …a mały Chrystus smutny patrzy w drzwi i czeka,
by pośród witających zobaczyć człowieka…”

Chrystus rodzi się każdego roku w naszych sercach, aby w nich zamieszkać. Tylko od nas zależy czy przygotujemy Mu miejsce. Nie narodził się w luksusie, bogactwie, tylko w ubogiej stajni, aby nam pokazać, że wie, co to znaczy nędza, bieda, odrzucenie i cierpienie każdego dnia. Ale rodząc się w nędzy, pokazuje jednocześnie, jak żyć. Pokazuje, że trzeba być, a nie mieć, że trzeba dawać, a nie tylko brać, że można pomimo bólu, smutku i cierpienia żyć radośnie, ufnie, kochająco. Mówi nam wszystkim, że kocha każdego bez wyjątku. Daje nam nadzieję, którą mamy wziąć na każdy dzień naszego życia.

Właśnie w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia już po raz trzeci w Gimnazjum Nr 2 w Jaśle obchodzony był Dzień Życzliwości - propagujący ideę tolerancji, wzajemnej życzliwości, nieagresywnego sposobu rozwiązywania konfliktów. Uczniowie aktywnie włączyli się w organizację tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Scena szkolna

Teatr szkolny zaprezentował spektakl pt. „Pokój, ”, który przybliżył widzom trudności i problemy, z jakimi na co dzień mają do czynienia młodzi ludzie. Przedstawienie stało się lustrem, w którym niejednokrotnie obejrzeli oni siebie samych, raz jako tych dobrych, a czasami jako tych, którzy sprawiają przykrość innym. Obejrzane sytuacje i problemy mogły przecież dotyczyć każdego z nich. Jedne kończyły się dobrze, do innych życie napisało smutne zakończenie. Młodzi widzowie w lustrze zobaczyli osoby, które cenią przyjaciół tylko przez pryzmat pieniędzy i posiadanych rzeczy. Zobaczyli rówieśników, którzy potrzebują pomocy, bo są smutni, bo mają przykrą sytuację rodzinną, czują się samotni i nie mają przyjaciół? To warto zmienić.

Zmagania gimnazjalistów

Do Dnia Życzliwości uczniowie naszej szkoły przygotowywali się od kilku tygodni, biorąc udział w konkurencjach tematycznych. Ogłoszone zostały konkursy indywidualne w kategoriach: plastycznej i literackiej oraz konkurs dla klas na opracowanie reklamy promującej tolerancję, życzliwość. Zwycięzców poznaliśmy właśnie w Dniu Życzliwości.

Nagrodzeni w konkursach:

Klasy: III h (wyróżnienie)

I a, I c, II a, II d,

Indywidualnie:

 • plastyczny: Patryk Wierdak I d, Paula Zając II a, Łukasz Nawracaj II b
 • literacki: Beata Kawałek I a, Karolina Gajecka I b
 • prezentacja multimedialna: Sylwia Maciechowska III i

Na zakończenie odbył się turniej wiedzy o bezpieczeństwie i odpowiedzialności prawnej dla uczniów klas pierwszych. Nagrodą w tym konkursie był integracyjny wyjazd dla całej klasy.

Gimnazjaliści zmagali się w następujących konkurencjach:

 1. Pytania z zakresu znajomości podstaw prawa (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich), zasad bezpieczeństwa na drodze, regulaminów i kodeksów obowiązujących w szkole.
 2. Dokończenie scenek (historyjek) zawierających sytuacje, z którymi uczniowie mogą spotkać się w szkole. Premiowane były zakończenia zawierające nieagresywne rozwiązania.
 3. Rozwiązywanie krzyżówki i wyjaśnienie hasła: TOLERANCJA

Ponieważ dwie klasy uzyskały jednakową liczbę punktów, zorganizowana została dogrywka. Nie przyniosła ona jednak rozstrzygnięcia, wobec tego jury postanowiło przyznać dwa równorzędne pierwsze miejsca klasom: I a i I d.

Trzeci Dzień Życzliwości zorganizowany w Gimnazjum Nr 2 przeszedł już do historii. Miejmy nadzieję, że przesłanie, które ze sobą niósł, na długo pozostanie w pamięci młodych ludzi. Bądźcie życzliwi nie tylko w tym przedświątecznym czasie, ale w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

„Zrodzony na sianie, w półmroku stajenki,
Śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocistą gwiazda opromienia,
Gromadzą się wokół przyjazne stworzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichym, szczęśliwym,
Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwym.”

Noworoczny Dar

20 stycznia 2009 r. na deskach sceny widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, w ramach akcji Noworoczny Dar, nasza szkoła zaprezentowała koncert „Miej serce i patrzaj w serce”. Miał on postać współczesnych jasełek - dzięki stacji telewizyjnej TV GIM2 widzowie mogli na bieżąco obserwować niezwykłe wydarzenia towarzyszące narodzinom Chrystusa i zobaczyć, z jaką radością świętuje się przyjście na świat Bożej Dzieciny w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i w Polsce - w Zespole Szkół Miejskich Nr 3, którego uczniowie przygotowali z tej okazji nastrojowy montaż słowno - muzyczny. W programie udział wzięli zarówno gimnazjaliści, jak i ich młodsi koledzy - uczniowie Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Jaśle. Organizacją tego widowiska zajęli się nauczyciele: Jolanta Szafarz, Magdalena Żołądź, Piotr Korczyński, Janusz Budziak i Anna Śliwa przy współpracy z nauczycielami klas I i II ISP Nr 12.

Jasełka

26 i 28 stycznia 2009 r. w murach Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle gościły dzieci uczęszczające do jasielskich przedszkoli. W ramach promocji szkoły, pod kierunkiem nauczycieli: M. Żołądź, A. Koby i M. Michałowskiej, przygotowano dla nich „Bajkowe jasełka”. Szkolna aula zamieniła się w stajenkę betlejemską z Maryją, Józefem, pasterzami i aniołami zgromadzonymi wokół żłóbka, do którego zmierzały ze swymi darami postacie doskonale dzieciom znane z baśni. Nie zabrakło wśród nich sierotki Marysi z poduszeczką dla Jezuska, Smerfetki z koszykiem jagód, starego rybaka, który ofiarował Dzieciątku złotą rybkę, Czerwonego Kapturka z koszyczkiem pełnym smakołyków, Kopciuszka ze złotym pantofelkiem, Pinokia, Calineczki czy Dziewczynki z zapałkami. Pojawianiu się w szopce kolejnych gości towarzyszyły śpiewane przez aniołki baśniowe piosenki. W programie nie zabrakło też tradycyjnych kolęd w wykonaniu gimnazjalistów oraz uczniów klas I i II ISP Nr 12. Jasełka zakończyły się połamaniem się opłatkiem przez Maryję z małymi gośćmi i ich opiekunami oraz wręczeniem im pamiątkowych zakładek przez aniołki.

Wieczorek Poezji Bożonarodzeniowej

28 stycznia 2009 r. działające w naszej szkole koło recytatorskie (op. Janina Bieleń) zorganizowało Wieczorek Poezji Bożonarodzeniowej. Scena w auli szkolnej zamieniła się w świątecznie udekorowany pokój z przygotowanym do wigilijnej wieczerzy stołem. Zasiadali przy nim kolejni wykonawcy - recytatorzy nastrojowych tekstów poetyckich, związanych z zimą i Bożym Narodzeniem oraz wykonawcy tradycyjnych kolęd i pastorałek. W gronie występujących - obok gimnazjalistów - znaleźli się także najmłodsi uczniowie naszej szkoły, uczęszczający do klasy II I SP Nr 12.

lekcja z pomysłem

Uczniowie klas szóstych byli uczestnikami niezwykłego projektu przygotowanego przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Projekt, pod wspólną nazwą Lekcja z pomysłem, obejmował zajęcia z fizyki, chemii, języka polskiego i języka angielskiego. Jego celem było przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych ze światem nauki, literatury i kultury, ale przede wszystkim zapoznanie z atrakcyjną ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. Lekcje, które obejrzeli, były jedynie małym fragmentem tego, co już od września będą poznawać, jako uczniowie naszej szkoły.

Świat fizyki i chemii -  nie taki straszny

Podczas pokazów fizycznych i chemicznych uczniowie gimnazjum wykonali kilka widowiskowych doświadczeń, wykorzystując m.in. generator van de Graaffa, pompę próżniową, półkule magdeburskie oraz induktor Rumkorffa. Duże zdziwienie wywołało zjawisko wrzenia wody już w temperaturze ok. 40oC, czy świecenie zwykłej świetlówki trzymanej w dłoni i umieszczonej w pobliżu induktora.

Wędrówka po Wielkiej Brytanii

To propozycja niezwykłej lekcji kulturoznawczej przeprowadzonej przez uczniów klasy językowej. Gimnazjaliści przedstawili wiele geograficznych i kulturowych ciekawostek na temat królestwa Wielkiej Brytanii. Uczniowie klas szóstych obejrzeli pokaz slajdów oraz prezentację multimedialną z wyjazdu edukacyjnego do Londynu, który co roku organizowany jest dla uczniów naszej szkoły. Dzięki tym zajęciom spojrzeli na Wielką Brytanię oczami młodych ludzi, którzy sami odkrywali tajemnice wysp i doskonalili swój angielski. Po zajęciach szóstoklasiści wzięli udział w quizie dotyczącym kultury Wielkiej Brytani  i wykazali się doskonałą wiedzą.

Literatura na scenie

Lekcje języka polskiego nie muszą odbywać się tylko w szkolnych ławkach, a poznawanie lektur nie musi być nudne - to motto kolejnych zajęć dla uczniów klas szóstych. Zajęcia te podzielone zostały na dwie części. W pierwszej gimnazjaliści przedstawili przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną o historii teatru. Przenieśliśmy się w czasy starożytne i wspólnie przeżywaliśmy Dionizje, poznawaliśmy dzieje teatru od samego jego początku. Część druga to spektakl na podstawie dwóch znanych komedii Aleksandra Fredry - ZemstyŚlubów panieńskich - przedstawiony przez Teatr Szkolny. W trakcie spektaklu, w przerwach między poszczególnymi odsłonami, szóstoklasiści brali udział w quizie na temat bohaterów oraz wydarzeń rozgrywających się na scenie. Tym sposobem w nietypowy sposób poznawali świat szkolnych lektur.

Projekt Lekcja z pomysłem przygotowany dla uczniów klas szóstych to propozycja, która z pewnością będzie kontynuowana. Kolejne zajęcia szóstoklasiści będą mogli obejrzeć odwiedzając mury Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle podczas Dnia Otwartego - 7 marca br. Serdecznie zapraszamy

„Nie dla szkoły,
lecz dla życia się uczymy”

Zapraszamy

uczniów klas szóstych

z rodzicami

na DZIEŃ OTWARTY Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle

W dniu 7 marca 2009 roku w godzinach od 900 do 1200

Uczniowie i nauczyciele gimnazjum zaprezentują zaproszonym gościom swoją szkołę i udzielą informacji, które ułatwią szóstoklasistom podjęcie decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej.

W programie:

 • Wręczenie nagród uczniom szkół podstawowych - laureatom Konkursu Matematycznego „Matematyczny skok do gimnazjum”, VI Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego „English is easy”, I Powiatowego Konkursu Historycznego dla klas VI „Od ‹Polski Złotego Wieku› do Wskrzeszenia II Rzeczypospolitej”.
 • Informacja o możliwości podjęcia nauki w klasach pierwszych z programami innowacyjnymi w roku szkolnym 2009/2010.
 • Zwiedzanie szkoły.
 • Prezentacja oferty edukacyjnej gimnazjum.
 • Konsultacje nauczycieli i gimnazjalistów.
 • Otwarte imprezy sportowe.
 • Konkursy językowe.
 • Pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych.
 • Otwarte zajęcia edukacyjne.
 • Lekcje z komputerem.
 • Spotkanie z przedstawicielami Rady Rodziców.
Społeczność szkolna

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM HIT

Już po raz szósty w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle rozpoczęły się przesłuchania do organizowanego przez naszą szkołę GIM HITU. Przesłuchania potrwają trzy dni - od 9 do 11 marca br. Konkurs ten odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła, Karpackiej Spółki Gazowniczej, firmy Gamrat, PGNiG Jasło, Urzędu Marszałkowskiego oraz Trafunku. Patronatami medialnymi są: Super Nowości, TVP Rzeszów, Jaslonet.pl, Polskie Radio Rzeszów, TVJ, TV Słupsk, Obiektyw, Vectra, Jasło4u.pl oraz eJaslo.pl. Patronat honorowy już od dwóch lat sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a od początku wspierają nas Kuratorium Oświaty w Rzeszowie oraz Marszalek Województwa Podkarpackiego. W tym roku w konkursie bierze udział 150 uczestników, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski.

Dzień pierwszy

Już przed 900 przyjechali do nas młodzi wokaliści. Wielu z nich jest tutaj po raz pierwszy, a o konkursie dowiedzieli się od swoich nauczycieli śpiewu, rówieśników bądź przeczytali na naszej stronie internetowej. Wszyscy są zachwyceni organizacją GIM HITU i nie mają żadnych negatywnych uwag. Zachwalają przyjazną atmosferę oraz opiekę. Bardzo często wykonują stare i zapomniane polskie piosenki, na nowo je odkrywając w swoich interpretacjach.

Ci, którzy przyjechali tu po raz pierwszy, bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat naszej szkoły i miasta. Goście z drugiego końca Polski, z Ustki, noclegowali dzień wcześniej w Krempnej, gdzie zobaczyli pierwszy raz w tym roku ośnieżone góry. Młodzi ludzie odnoszący sukcesy w tak prestiżowych konkursach jak „Konkurs Piosenki Patriotycznej” w Warszawie, „Międzynarodowy Festiwal Piosenki Srebrna Nutka” i wiele innych z chęcią uczestniczą w GIM HICIE, który traktują równie poważnie.

Uczniowie pomagający przy organizacji przeprowadzali mini-wywiady z wokalistami, którzy z entuzjazmem odpowiadali na zadawane pytania. Pytaliśmy ich m.in. o to, jakiego rodzaju muzyki słuchają, kto jest ich ulubionym wykonawcą, zespołem, itp. Okazuje się, że najpopularniejszym wśród tych młodych ludzi rodzajem muzyki jest pop, rock i metal, a ulubionymi zespołami 30 Seconds To Mars, Metallica, The Rasmus oraz Green Day.

Uczniowie oraz nauczyciele organizujący GIM HIT dbają o to, aby w trakcie normalnie prowadzonych lekcji uczestnicy czuli się komfortowo. Mają oni zapewniony poczęstunek oraz napoje zimne i ciepłe. Jutro kolejny dzień przesłuchań. Na deskach naszej szkoły zaprezentują się zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

Dzień drugi

Tak jak w dniu poprzednim, młodzi artyści zaczęli zjeżdżać się do Jasła już od godziny ósmej. Dźwigali ze sobą różne instrumenty oraz akcesoria potrzebne do prezentacji. Nerwy nie opuszczały nikogo. Tuz przed występem można było jednak odrobinę się odstresować, udzielając „mini wywiadu”. Niektórzy z dzisiejszych wykonawców zaproponowali organizatorom, aby ustalili podział na wokalistów i zespoły, gdyż praca w grupie jest o wiele trudniejsza. Wśród zespołów znalazły się m.in. BREVIS z Bliznego czy Bright Star z Nowego Żmigrodu, nie wykonywały one jednak własnych piosenek. Dotychczas w tegorocznej edycji GIM HITU pojawiła się jedna piosenka autorska pt. „Fobia” Marceliny Bieniarz oraz jej zespołu z Rzeszowa. Dzisiaj zaszczyciły nas swoją obecnością lokalne media ? przedstawiciele jasielskiej telewizji oraz fotoreporterzy miejscowych portali internetowych - Jaslonet.pl, Jaslo4u.pl, eJaslo.pl. Wielu osobom bardzo podobał się pomysł z wydzieleniem osobnego pomieszczenia (tzw. Kina), w którym opiekunowie oraz oczekujący uczestnicy mogą oglądać występy kolegów na żywo. Wokaliści chwalą sobie również salę prób, w której mogą się rozśpiewać, a także przygotować w odosobnieniu do prezentacji. Niezwykle cenne dla wszystkich są rady naszej komisji, która swoją krytyką mobilizuje do dalszej pracy. W jury zasiadają: p. Janusz Budziak, p. Paulina Dubis, p. Paweł Oszajca i p. Monika Twarduś. Jutro ostatni dzień przesłuchań.

Dzień trzeci

Zaczęliśmy trzeci, ostatni dzień przesłuchań do Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM HIT. Uczestnicy zaczęli przyjeżdżać dużo później niż w poprzednich dniach, co spowodowało niemałe zamieszanie. Wśród młodych wokalistów pojawiło się wiele osób, które mają bardzo wysokie osiągnięcia w konkursach muzycznych, nie tylko na skalę ogólnopolską, ale także międzynarodową. Były również cztery osoby, które uczestniczyły w finale ubiegłorocznej edycji naszego konkursu, choć nie udało im się zająć głównych miejsc. Dzisiaj również odwiedziły nas telewizje: TVP Rzeszów oraz TV Jasło. Jury, jak zwykle, słuchało w skupieniu wykonań uczestników i po ich występie dawało bardzo trafne wskazówki. Wśród uczestników znaleźli się uczniowie naszego gimnazjum.

Epilog

Półfinały Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM HIT przeszły już do historii. Radość, wzruszenie, ale czasem i gorzki smak rozczarowania towarzyszyły wszystkim uczestnikom. Jury nie szczędziło słów pochwały, a czasem też krytyki, chociaż dla wszystkich wykonawców były one niezwykle cenne i stanowiły inspirację oraz zachętę do dalszej pracy. Przed nami finał z jedenastką utalentowanych młodych ludzi. Już dziś zapraszamy.

Patrycja Kozicka 2d, Paulina Rydarowicz 2d

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM HIT 2009

Dnia 16 kwietnia 2009 roku w auli Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbył się finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM HIT 2009. Zmiana miejsca finału nastąpiła po ogłoszeniu przez Prezydenta RP żałoby narodowej po tragedii w Kamieniu Pomorskim. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz miasta i województwa, władz oświatowych oraz sponsorzy GIM HIT 2009.

15 kwietnia, a więc w dniu poprzedzającym finał, w auli gimnazjum odbyły się warsztaty muzyczne dla finalistów konkursu. Poprowadziła je Anna Mikoś - wykładowca prestiżowej i jedynej w Polsce Wyższej Szkoły Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Warsztaty spotkały się z ogromnym zainteresowaniem ze strony młodych artystów, którzy w komplecie stawili się w auli organizatora konkursu. Pod czujnym okiem doświadczonego nauczyciela pracowali nad tym, aby w finale wypaść jak najlepiej i walczyć o zwycięstwo. Jak się potem okazało, był to strzał w dziesiątkę - bardzo wartościowa nagroda dla wszystkich.

Przesłuchania finałowe rozpoczęły się minutą ciszy, którą wszyscy zgromadzeni w auli goście uczcili pamięć ofiar tragedii na Wybrzeżu. Im także zadedykowano arię z opery W. A. Mozarta „Wesele Figara” w wykonaniu Łukasza Motkowicza, studenta V roku Akademii Muzycznej we Wrocławiu i laureata wielu polskich i międzynarodowych konkursów wokalnych. Łukasz jest absolwentem Zespołu Szkół Miejskich Nr 3, które od lat jest kuźnią niezwykłych talentów.

Tuż po występie rozpoczęły się zmagania finalistów, których prezentowali publiczności prowadzący - Katarzyna Dubiel i Bartek Rochecki, uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3. Dziesięć prezentacji finałowych oceniało profesjonalne jury: Paweł Oszajca (przewodniczący) - nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle; Łukasz Motkowicz - baryton, student Akademii Muzycznej we Wrocławiu; Monika Twarduś - nauczyciel wokalu w Państwowej Szkole Muzycznej w Jaśle; Paulina Dubis - nauczyciel w klasie gitary; Elżbieta Lewicka - Radio Rzeszów; Janusz Budziak - nauczyciel muzyki, dyrygent; Piotr Korczyński - realizator dźwięku i pomysłodawca konkursu GIM HIT. Jury oceniło poziom tegorocznych finalistów jako bardzo wysoki, o czym świadczyło także entuzjastyczne przyjęcie każdego z nich przez publiczność zgromadzoną w auli ZSM Nr 3.

Po zakończeniu części konkursowej wspólnie z publicznością zgromadzoną w auli szkoły powróciliśmy do wspomnień i obejrzeliśmy relację z jubileuszu 5-lecia istnienia konkursu GIM HIT, który obchodzono w 2008 roku. W oczekiwaniu na werdykt organizatorzy zaprosili na scenę przyjaciół - sponsorów strategicznych konkursu. Są nimi: Urząd Miasta w Jaśle, który od samego początku wspiera to wyjątkowe przedsięwzięcie: Karpacka Spółka Gazownictwa w Jaśle; Gamrat S.A., PNiG Jasło oraz firma Trafunek. To właśnie dzięki sponsorom utalentowani gimnazjaliści z całej Polski mogli spełniać swoje marzenia, realizować pasje i rozwijać talenty. Śmiało można ich więc nazwać mecenasami kultury.

Wyrazy podziękowania należą się również instytucjom, które, popierając zamierzenia organizatorów, objęły patronaty honorowe nad konkursem, a są nimi: Pani Katarzyna Hall - Minister Edukacji Narodowej; Pan Zygmunt Holewiński - Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty.

VI edycję konkursu GIM HIT patronowały zaprzyjaźnione media: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Super Nowości, Obiektyw Jasielski, TV Słupsk - Vectra, TV Jasło, Radio VIA oraz portale jaslo4u.pl, jaslonet.pl

Przedstawiciele mediów jasielskich (jaslonet.pl, Radio VIA, TVJasło i jaslo4u.pl) przyznali także nagrodę specjalną dla Karoliny Skwiry, uczestniczki przesłuchań półfinałowych, która urzekła ich swoim występem.

Jury konkursu zdecydowało, iż III miejsce oraz nagrodę - radioodtwarzacz CD/MP3 otrzyma Mateusz Bieryt z Jazowska, II miejsce i gitara akustyczna powędrowała do Wioletty Hus z Domaradza. Zwycięzcą VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM HIT 2009 i zdobywcą głównej nagrody - laptopa została Patrycja Skalska z Rzeszowa. Zwycięzca otrzymał również nagrodę specjalną, którą w tym roku jest bilet do finału Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży - Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka. Finał ten odbędzie się 15 listopada br. w Nowohuckim Centrum Kultury.

Nagrody w imieniu sponsorów wręczała Burmistrz Miasta Jasła Pani Maria Kurowska, która objęła patronat nad konkursem i była jednym z fundatorów nagród. Pani Burmistrz wyraziła słowa uznania dla wszystkich finalistów i gratulowała sukcesu zwycięzcom i ich opiekunom.

Publiczność pożegnała Patrycja Skalska piosenką „Szyby”, która przyniosła jej zwycięstwo. VI edycja konkursu GIM HIT przeszła już do historii. Ze względu na okoliczności nie był on koncertem galowym, ale i tak było to przedsięwzięcie na bardzo wysokim poziomie. Organizatorzy konkursu - nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle - po raz kolejny wykazali się profesjonalizmem, za co należą się im wielkie słowa uznania.

Wizytacja ks. Biskupa

20 kwietnia nasza szkoła gościła ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Jego Ekscelencję, wraz z towarzyszącymi: dziekanem ks. Tadeuszem Paszkiem oraz proboszczem parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej ks. Tadeuszem Gąsiorowskim, powitała pani dyrektor Aleksandra Zajdel- Kijowska.

Miłego i wyczekiwanego gościa po wejściu do auli pozdrowił radosny śpiew społeczności szkolnej. Uczniowie zaprezentowali krótki montaż słowno- muzyczny pt. „Ojciec Święty Jan Paweł II- przyjaciel młodych”, poprzez który pragnęli oddać hołd naszemu niezwykłemu rodakowi.

Wizyta była ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. Dzieci i młodzież, korzystając z nadarzającej się okazji, poprosili zacnego gościa o skierowanie do zebranych krzepiącego słowa. Ks. Biskup w swoim wystąpieniu nawiązał do zaprezentowanego misterium zachęcając młodzież, by kierowała się w swoim życiu nauką tego wielkiego Papieża Polaka. Jego Ekscelencja przypomniał również zebranym osobę i dokonania Ignacego Łukasiewicza, który jest patronem naszej szkoły. Wyraził radość z faktu, iż młodzi mają w jego osobie doskonały wzorzec życia przepełnionego pasją twórczej pracy i sprawiedliwego postępowania na co dzień.

Na pożegnanie uczniowie poprosili ks. Biskupa, by wkrótce ponownie odwiedził szkołę. Zapewnili również gościa o swojej pamięci i modlitwie. Po wysłuchaniu życzeń zawartych w piosence , odśpiewanej przez wszystkich zebranych, zaprezentowane zostały prace plastyczne nagrodzone w IV Powiatowym Konkursie „Ojciec Święty Jan Paweł II-Przyjaciel młodych”. Pamiątkowy wpis w Kronice Szkolnej zakończył spotkanie z uczniami.

Następnym punktem wizyty było spotkanie z Radą Pedagogiczną. Reprezentanci nauczycieli serdecznie powitali przybyłego gościa. Ks. Biskup skierował również swoje słowo do Grona Pedagogicznego, w którym poruszył aktualne zagadnienia i problemy bioetyczne

Niestety, obowiązki duszpasterskie nie pozwoliły na dłuższy pobyt Jego Ekscelencji w progach naszej szkoły. Spotkanie to, choć krótkie było dla wszystkich bardzo poruszające, bowiem nie co dzień udaje się podejmować tak ważnego gościa.

Viva la France!

W sobotę, dnia dziewiątego maja, w samo południe – a więc w czasie, gdy większość z naszych rówieśników pozostawała jeszcze w ramionach Morfeusza, regenerując siły po ciężkim tygodniu – czterdziestopięcioosobowa grupa dzielnych odkrywców z trzema równie dzielnymi opiekunkami zebrała się przed budynkiem Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. Wśród gorączkowych rozmów, krzyków i śmiechów dotyczących tego, kto ma największą walizkę i czy ktokolwiek, do licha, zabrał suszarkę?!, dało się wyczuć narastające podniecenie. W końcu… ruszamy na podbój Francji! Naszego zapału, by zobaczyć cudowną Szampanię, stolicę mody – Paryż i zamki Loary nie studził nawet fakt ciężkiej, dwudziestoczterogodzinnej podróży, która czekała nas przed ujrzeniem wszystkich tych cudów. Zaopatrzeni w prowiant, który miał pozwolić nam na przetrwanie najbliższego tygodnia, z niecierpliwością czekaliśmy na główny punkt programu… całodniową wizytę w Disneylandzie, gdzie każdy, bez względu na wiek, może znów poczuć się jak dziecko i spotkać młodzieńczych idoli (chociaż wiele postaci Walta Disneya ma już ponad pięćdziesiąt lat, naprawdę nieźle się trzymają!)

Zanim jednak dotarliśmy do jedynego miejsca na Ziemi, gdzie czas stoi w miejscu i każdy może zanurzyć się w świecie magii, czarów i szalonej zabawy, czekało nas nie lada wyzwanie rzucone przez Panią Kasię, która podjęła się kierowania naszą wycieczką. Ta niezwykle żywiołowa osoba narzuciła tempo, któremu nie każdy był w stanie sprostać, stąd narzekania na bolące nogi i zmęczenie stały się naszym chlebem powszednim. Trzeba jednak przyznać, że tylko dzięki Pani Kasi udało nam się zobaczyć i dowiedzieć tak wiele, a jej niezwykła osoba będzie jeszcze przez długi czas mile wspominana przez wszystkich uczestników wycieczki.

W niedzielę, około godziny dwunastej w południe dotarliśmy do pierwszego punktu naszej wycieczki: Epernay, stolicy szampana. Udało nam się zejść do piwnic, w których przez lata przechowywane są butelki mające później trafić na najważniejsze stoły, by uświetnić nieliczne wydarzenia. Następnie udaliśmy się do Reims, by zobaczyć zapierającą dech w piersiach katedrę Notre Dame. Wysokie, gotyckie sklepienie i witraże tworzone przez najsłynniejszych artystów (np. jedyny zachowany witraż autorstwa Marca Chagalla) pozwoliły nam zrozumieć, dlaczego to właśnie tutaj, a nie w Paryżu, odbyły się praktycznie wszystkie koronacje królów Francji.

Po wizycie w katedrze nareszcie dotarliśmy do hotelu turystycznego, w którym przyszło nam spędzić pierwszą noc. Poranna pobudka o godzinie szóstej rano (!) nie wzbudziła w nikim entuzjazmu. Jedyne pocieszenie w fakcie, że my mogliśmy podziwiać co prawda skąpane w deszczu, jednak niemniej cudowne krajobrazy Francji, a reszta uczniów naszego gimnazjum musiała iść do szkoły z potwornym przekonaniem, że czeka ich sprawdzian z matmy czy kartkówka z geografii. Trzeciego dnia naszej podróży mieliśmy w planach zwiedzanie Paryża, a więc każdy ściskał mocniej w ręce aparat fotograficzny z niezłomnym postanowieniem uwiecznienia widoku, jaki będzie roztaczał się z wieży Eiffela. Kiedy staliśmy w niesamowicie długiej kolejce, czekając na windę mającą nas wywieźć na najwyższy punkt widokowy stolicy Francji, zaczął padać deszcz. Wśród przepychanek, szczęku otwierania kolorowych parasolek i sygnałów migawek aparatów, udało nam się w końcu wyjechać na szczyt wieży, która jest przecież wizytówką Paryża! Wkrótce pogoda znacznie się poprawiła i reszta punktów naszego programu nie była już tak uzależniona od warunków atmosferycznych. Czy wiało, czy padało, nic i nikt nie był nas w stanie powstrzymać przed zobaczeniem największych cudów Paryża! Jednym z nich był oczywiście Luwr z najcenniejszymi zabytkami historii i sztuki na świecie. Każdy z nas mógł spojrzeć prosto w oczy Mona Lisie i podziwiać Venus z Milo, które choć istnieją już tyle lat, nic nie utraciły ze swego piękna. Jak udało się na tak stosunkowo małej powierzchni zgromadzić tyle arcydzieł, które to z kolei powstawały na przestrzeni tylu wieków? Niepojęte, a jednak, Francuzom się udało! Prawda jest taka, że cały Paryż jest wprost przepełniony różnorakimi zabytkami i trudno znaleźć tu coś, co nie ma za sobą już kilkudziesięciu lat.

Po Luwrze nastąpiło wreszcie to, na co czekała każda dziewczyna – zakupy! Największą popularnością cieszyły się koszulki z napisem „I love Paris” i miniaturowe breloczki w kształcie wieży Eiffela. Późniejsza wizyta w katedrze Notre Dame de Paris (tak, tej, z którą wiąże się słynna historia Kwazimodo!) była niesamowitą przyjemnością. Ruszyliśmy na poszukiwania dzwonnika, ale niestety, nie udało nam się go odnaleźć. Wieczorem czekał nas jeszcze rejs statkiem po Sekwanie, podczas którego mogliśmy w spokoju kontemplować wspaniałą architekturę Paryża. Oświetlona wieża Eiffela prezentowała się niesamowicie, a przepływając pod jednym z mostów każdy z nas miał prawo pomyśleć jedno życzenie. Mogę chyba zdradzić, że magia tego miasta naprawdę działa, bo moje już się spełniło.

Czwartego dnia naszej wyprawy udaliśmy się na zwiedzanie zamków w dolinie Loary. Bajkowe piękno tych niezwykłych budowli przyćmiło wszystkie inne obiekty, które mogliśmy do tej pory podziwiać. Chyba każda dziewczynka marzyła kiedyś o tym, by być księżniczką i mieszkać w zamku. Zapewniam wszystkie marzycielki, że zamek Chambord nadaje się do tego wprost idealnie.

W jednym z zamków byliśmy świadkami niezwykłego pokazu tresury psów myśliwskich, który na długo pozostanie nam w pamięci. Obraz stłoczonych zwierząt, które mimo głodu potrafią wstrzymać się przed rzuceniem na jedzenie dzięki bliskiej styczności z batem, której poddawane są od małego, był szokujący. Zapach, który całe to przedstawienie wydzielało, jeszcze bardziej.

Bez dwóch zdań, Francja to niesamowite miejsce. Jednak najlepsze czekało nas na koniec… Disneyland! Miejsce, w którym może zdarzyć się wszystko, w którym dorośli na powrót stają się dziećmi. Nie da się opisać, jakim cudownym miejscem jest Disneyland. Aby się przekonać, jak naprawdę tam jest, trzeba to zobaczyć, poczuć! Zostawić za bramą do świata baśni swoją poważną minę i wiek. Dojrzałym paniom zamiast wizyty w spa i maseczek odmładzających polecam Disneyland. Efekt gwarantowany.

Kiedy spędzi się kilka dni w tak wspaniałym miejscu, jakim jest Francja (zwłaszcza jeżeli satysfakcja z pobytu jest połączona z satysfakcją, że reszta klasy pisze właśnie sprawdzian z polskiego/angielskiego/niemieckiego/chemii/matematyki – niepotrzebne skreślić), nie chce wracać się do Polski, do Jasła. Jednak, jak wiadomo, w domu najlepiej. I tylko czasem, wspominając tę wycieczkę, każdy z nas będzie wołał: „Viva la France!” i uśmiechał się do swoich myśli.

Katarzyna Szaro, kl. 3F (uczestniczka wycieczki)

Pożegnanie klas trzecich

19 czerwca skończył się nasz trzyletni pobyt w murach Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. To doskonały moment na dokonanie krótkiego podsumowania tego, co się w latach 2006 -2009 w naszym szkolnym życiu wydarzyło. Ocalmy od zapomnienia to, co ważne, piękne, wzruszające…

„Tajemnica sukcesu to wytrwałość w dążeniu do celu”. Wytrwale pracowaliśmy na nasze sukcesy. Dziś poszczycić możemy się się tym, że jest wśród nas 12 laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów przedmiotowych z języka polskiego, matematyki, historii, biologii, fizyki, języka angielskiego, chemii. Dzięki tym trzecioklasistom Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle nadal znajduje się w czołówce najlepszych gimnazjów Podkarpacia pod względem liczby laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.

Nie sposób nie wspomnieć o naszych osiągnięciach w licznych konkursach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim, powiatowym, szkolnym. Reprezentowaliśmy również nasz kraj w Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej we Włoszech oraz w Stopkowie.

Znaleźliśmy się w gronie najlepszych gimnazjalistów w Polsce dzięki znaczącym osiągnięciom w następujących konkursach:

 • Ogólnopolski konkurs fizyczno – fotograficzny „Zjawiska fizyczne wokół nas”
 • Ogólnopolski Konkurs Oxford Matematyka Plus (w kategorii klas III)
 • Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Światło wieczorową porą”
 • Test Oxford Plus
 • Ogólnopolski Konkurs Piosenki „GIM HIT”
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Moja Mała Ojczyzna”
 • Ogólnopolski Turniej Piłkarski
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Historia Bliska”
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Odważmy się być wolnymi”

Wygrywaliśmy także prestiżowe konkursy o randze wojewódzkiej. Należą do nich:

 • I Podkarpacki Plener Dziennikarski
 • Międzywojewódzki Konkurs „Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza”
 • Chorągwiany Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”
 • Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej
 • Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Wiele jest konkursów powiatowych, w których okazaliśmy się bezkonkurencyjni. Oto najważniejsze z nich:

 • I Powiatowy Konkurs Humanistyczny „Przesłanie Pana Cogito”
 • Konkurs Powiatowy „Astro Maniacy”
 • Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego „Państwa DACH”
 • Konkurs Recytatorski „Nagroda Literacka NIKE”
 • Konkurs Kolęd i Pastorałek „Na nutę kantyczek”
 • Powiatowy Konkurs Międzygimnazjalny zorganizowany przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
 • konkurs „ENGLISH PASS-PORT” organizowany przez I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle
 • Powiatowy Konkurs ON-THE-ROLL
 • Konkurs Powiatowy „Błękitna Kropka”
 • Powiatowy Konkurs Ortograficzny
 • Powiatowy Konkurs „Ojciec Święty Jan Paweł II – przyjaciel młodych”
 • Konkurs Matematyczny im. Hugona Steinhausa ( kategoria klas III)
 • Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego i Języka Niemieckiego
 • finał powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
 • Powiatowy Konkurs Plastyczno – Historyczny „Osiągnięcia starożytnych”
 • Turniej Wiedzy o Jaśle
 • Powiatowy Turniej Wiedzy o Regionie Jasielskim
 • Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego
 • Powiatowy Konkurs Matematyczny klas trzecich
 • Konkurs Fotograficzny „Nieobce nam widoki”
 • Turniej Powiatowy w piłce koszykowej
 • Zawody Powiatowe w piłce ręcznej chłopców
 • Miejska Gimnazjada w Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
 • Noworoczny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
 • Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe Dziewcząt

Dzięki tym sukcesom współtworzymy chlubne karty historii naszej szkoły. Wspomnieć należy również o tym, że sumiennie pracowaliśmy na wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego, ponieważ mamy świadomość, że „Wiedza to majątek, którego złodziej nie ukradnie, ale i którego w spadku się nie otrzymuje”.

Zdobywaniu wiedzy sprzyjały liczne koła zainteresowań prężnie działające w gimnazjum. Rozwijaliśmy swoje pasje i talenty, udzielając się w: Klubie Europejskim „Eurogim”, Teatrze szkolnym, Kole BRD, Kole Fotograficzno – Filmowym, artystycznym, plastycznym recytatorskim, muzycznym, polonistycznym, misyjnym, Turystyczno – Krajoznawczym „Hamak”, chemicznym, fizycznym, biologicznym, historycznym, geograficznym, internetowym. Prezentowaliśmy swą twórczość literacką w ramach koła „Bliżej literatury”, szlifowaliśmy znajomość języków obcych w kołach językowych w zakresie języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego. Aktywnie pracowaliśmy w działających w szkole organizacjach : Samorządzie Uczniowskim, w 139 Drużynie Harcerskiej „Lisy”, w radiu szkolnym, w LOP, Kole PCK i Klubie Wolontariusza. Mamy powody do dumy. Naszą działalność społeczną wielokrotnie doceniano. Poszczycić się możemy medalem PRO MEMORIA nadanym 139 Drużynie Harcerskiej „Lisy” za opiekę nad miejscami pamięci narodowej. Wygraliśmy też w wielkim stylu I edycję Konkursu Polskiego Radia Rzeszów i Podkarpackiego Kuratora Oświaty na scenariusz słuchowiska radiowego „Małe Wielkie Radio”.10 czerwca na antenie radiowej można było usłyszeć przygotowana przez nas audycję pt.”(Nie)Tolerancja” . Debiutowaliśmy też w roli konferansjerów podczas koncertu finałowego Ogólnopolskiego Konkursu GIMHIT.

Wielkim wyzwaniem dla nas był także ogólnopolski konkurs o mandat Posła Sejmu Dzieci i Młodzieży. Jako jedyni reprezentanci Jasła zasiadaliśmy w poselskich ławach gmachu na Wiejskiej . Tegorocznej XV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży przyświecał temat „Młodzi wobec wydarzeń 1989 roku”. Wraz z nami w obradach uczestniczyli marszałkowie Sejmu RP na czele z Bronisławem Komorowskim. Po dyskusji przegłosowaliśmy Uchwałę w sprawie upamiętnienia wydarzeń 1989 roku, w której zapisaliśmy: „Nasze pokolenie ma obowiązek dbania o to, aby te osiągnięcia nigdy nie zostały zaprzepaszczone. My, reprezentanci polskiej młodzieży, wiemy, że nie wolno nam spocząć na laurach. Wiemy też, że ciągle stają przed nami nowe wielkie wyzwania”. Podczas pobytu w Warszawie zwiedziliśmy nie tylko gmach naszego parlamentu, ale i. Wilanów, Łazienki, Ogrody Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nasza droga ku dorosłości wiąże się z wielkim zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności. Uczestniczyliśmy w spotkaniach Rady Samorządowej, pomagaliśmy w organizacji Spartakiady Osób Niepełnosprawnych. Nieobce nam studenckie życie – myśląc o przyszłości, już teraz uczestniczyliśmy w interesujących zajęciach zorganizowanych przez Politechnikę Rzeszowską i Wyższą Szkołę Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie.

Sprzeciwiamy się agresji i nietolerancji, organizując w szkole Dzień Życzliwości. Staramy się być życzliwi na co dzień. Pomagamy innym, włączając się w organizowanie akcji charytatywnych. Bierzemy udział w kwestach ulicznych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i jasielskiego szpitala. Dla tego ostatniego przygotowywaliśmy corocznie wspaniałe koncerty w ramach Noworocznego Daru, które przyczyniły się do zdobycia środków na zakup sprzętu medycznego..

Nie zapominamy o młodszych kolegach. Z myślą o przyszłych gimnazjalistach zorganizowaliśmy Dzień Otwarty. Mogli wówczas w naszym towarzystwie zwiedzić budynek szkolny. Zaprosiliśmy ich także na „Lekcje z pomysłem”. Projekt obejmował zajęcia z fizyki, chemii, języka polskiego i języka angielskiego. Jego celem było przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych ze światem nauki, literatury i kultury,. Podczas pokazów fizycznych i chemicznych wykonaliśmy dla nich kilka widowiskowych doświadczeń, wykorzystując m.in. generator van de Graaffa, pompę próżniową, półkule magdeburskie oraz induktor Rumkorffa. Przedstawiliśmy wiele geograficznych i kulturowych ciekawostek na temat Wielkiej Brytanii. Przekonywaliśmy młodszych kolegów o tym, że lekcje języka polskiego nie muszą odbywać się tylko w szkolnych ławkach, a poznawanie lektur nie jest nudne. Dzięki prezentacji multimedialnej przenieśliśmy się w czasy starożytne i wspólnie przeżywaliśmy Dionizje, poznawaliśmy dzieje teatru od samego jego początku. Część druga zajęć to spektakl na podstawie dwóch znanych komedii Aleksandra Fredry - Zemsty i Ślubów panieńskich.

Gościliśmy także w murach szkoły dzieci uczęszczające do jasielskich przedszkoli. Przygotowaliśmy dla nich „Bajkowe jasełka”. Szkolna aula zamieniła się w stajenkę betlejemską z Maryją, Józefem, pasterzami i aniołami zgromadzonymi wokół żłóbka, do którego zmierzały ze swymi darami postacie doskonale dzieciom znane z baśni. Nie zabrakło wśród nich sierotki Marysi z poduszeczką dla Jezuska, Smerfetki z koszykiem jagód czy starego rybaka, który ofiarował Dzieciątku złotą rybkę. Z myślą o najmłodszych uczniach tej szkoły przygotowywaliśmy Mikołajki i oprawę artystyczną ich pasowania na czytelnika szkolnej biblioteki. Pamiętamy pierwsze chwile pobytu w tej szkole. Wtedy starsi koledzy zorganizowali dla nas Dzień Żaka. Później my podtrzymywaliśmy tę tradycję, przygotowując tę uroczystość dla młodszych kolegów. W tym roku jako bogowie greccy zeszliśmy do nich z Olimpu dla sprawdzenia, czy są godni zaszczytu przyjęcia w poczet gimnazjalistów. Poradzili sobie świetnie z niełatwymi zadaniami: jedzeniem ptysia na czas, biegiem z ping-pongiem na stołowej łyżce, przygotowaniem mumii, wyścigami w workach. Nie tylko ta impreza bez nas obejść się nie mogła. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu apeli okolicznościowych, pokazów, koncertów, wieczorków poetyckich. Naszą zasługą jest oprawa artystyczna organizowanych przez szkołę konkursów.

Edukację łączyliśmy z rozrywką podczas realizacji projektu Socrates Comenius oraz edukacyjnych wyjazdów zagranicznych. Mieliśmy okazję sprawdzić w praktyce naszą znajomość języka angielskiego podczas wyjazdu do Wielkiej Brytanii, z Klubem Europejskim odwiedziliśmy Włochy i Francję, dzięki współpracy z EOTVES JOZSEF GIMNAZJUM w Segedzie mamy przyjaciół na Węgrzech. Organizowano dla nas wyjazdy na Zieloną Szkołę i wiele atrakcyjnych wycieczek do najpiękniejszych zakątków naszego kraju. Mimo licznych zajęć pozaszkolnych znajdowaliśmy czas na zabawę. To my barwnym korowodem wędrowaliśmy jasielskimi ulicami na żakinadę, to nasi przedstawiciele – król i królowa- otrzymali klucze do bram Jasła, by przez krótki czas miłościwie nam panować. Bawiliśmy się też na dyskotekach szkolnych. Półmetek naszej nauki w gimnazjum również stał się okazją do niezapomnianej zabawy, wszyscy pieczołowicie przechowujemy w pamięci wspomnienia z niedawnego komersu. Aż żal odchodzić… Wyposażeni w wiedzę i nowe umiejetności, przygotowani do samodzielności, twórczy i pełni pasji opuszczamy mury gimnazjum, by realizować się w wybranych przez nas szkołach.

Dziękujemy za czas wspólnie spędzony i żegnamy się ze wszystkimi, prosząc o miejsce w waszych wspomnieniach.