Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 7 miesięcy 16 dni 7 godzin i 22 min.

2001/2002

"Niech radość i uśmiech gości na twarzy każdego dziecka"

Letni wypoczynek

Gimnazjum Nr 2 również w okresie wakacji nie zapomniało o młodzieży pochodzącej z rodzin o trudnej sytuacji Zdjęcie pamiątkowe materialnej. Uczniowie ci w roku szkolnym uczęszczali do świetlicy socjoterapeutycznej. To właśnie dla nich został zorganizowany tygodniowy wyjazd do ośrodka wypoczynkowego Mnichowsky Potok na Słowacji. Opiekę nad uczestnikami wypoczynku sprawowali nauczyciele Zofia Drwal, Jolanta Sroka i Paweł Wickel. Młodzież przeżyła wiele ciekawych i radosnych chwil podczas zwiedzania Tatr słowackich, Bardejowa, Bardejowskich Kupeli i różnych imprez kulturalnych. Wypoczynek letni można było zorganizować dzięki licznym sponsorom: Urząd Miasta, PZU, MPM s.c., oraz organizatorowi dyrekcji gimnazjum i kierownikowi Klubu Młodzieżowego Zofii Drwal.

Jedno ze zdjęć pamiątkowych Inne zdjęcie pamiątkowe

Zmiana w Dyrekcji Gimnazjum

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 - mgr Aleksandra Zajdel-Kijowska W zawodzie nauczycielskim pracuje od 19 lat, na stanowisku wicedyrektora 10 lat. Współautorka programów innowacyjnych: "Koncepcja organizacji klasy integracyjnej i programu jej działalności" oraz "Edukacja ekologiczna dzieci na Podkarpaciu". Opiekunka finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych z biologii szczebla wojewódzkiego.

Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 - mgr Ewa Kosiek W zawodzie nauczycielskim pracuje od 11 lat, na stanowisku wicedyrektora od września 2001 roku. Przez wiele lat pełniła funkcję przewodniczącej zespołu przedmiotowego. Przewodnicząca Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego. Opiekunka finalistów i laureatów konkursów przedmiotowych z matematyki szczebla wojewódzkiego.

Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 - mgr Renata Goleń W zawodzie nauczycielskim pracuje od 16 lat. Od 1 września pełni funkcję wicedyrektora. Autorka innowacyjnego programu "Gazetka szkolna". Opiekunka finalistów konkursów przedmiotowych z języka polskiego, laureatów i finalistów konkursów recytatorskich. Przez wiele lat pełniła funkcje lidera przedmiotu, przewodniczącej zespołu przedmiotowo-zadaniowego.

Wicedyrektor Gimnazjum Nr 2 - mgr inż. Lucjan Tomalski Nauczyciel informatyki. W zawodzie nauczycielskim od 24 lat. W latach 1987-1999 wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9, następnie przez dwa lata jej dyrektor. Od 1 września 2000 wicedyrektor Gimnazjum Nr 2. Wiceprezes Międzyszkolnego Klubu Sportowego.

Wrzesień

Klub Wolontariusza
Na początku roku szkolnego powstał Klub Wolontariusza, którego inicjatorką i współtwórczynią planu zajęć była uczennica Dagmara Radziuk. Klub skupia młodzież, która chce nieść pomoc potrzebującym. Spotkania Klubu odbywają się raz na dwa tygodnie, kiedy to omawiane są problemy bieżące: wyjścia do szpitala, organizacja zbiórek charytatywnych. Wolontariusze są podzieleni na pięć grup, które codziennie odwiedzają dzieci w szpitalu w godzinach 16:00 - 18:00. Każda z grup organizuje zabawy integracyjne, edukacyjne, konkursy i terapie poprzez czytanie lub rysowanie. Klub poszukuje również sponsorów, którzy zapewniliby bezpłatny dojazd do szpitala lub drobne upominki dla dzieci, np. na Mikołajki. Opiekę nad wolontariuszami sprawuje pani mgr Ilona Dranka.

Listopad

Eurogim
Pod koniec ubiegłego roku szkolnego z inicjatywy nauczycieli: M. Brej, J. Banaś, K. Filip, W. Hapa i L. Tomalskiego powstał Klub Europejski. Nakreślono cele, zadania, prawa i obowiązki członków, opracowano statut i logo. Następnie nawiązano kontakty z władzami samorządowymi, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie oraz Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Oficjalna inauguracja działalności Klubu nastąpiła w dniu 17 listopada 2001. Uczestniczyli w niej: W. Majka, były dyrektor generalnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, A. Papciak, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, R. Radwan, przewodniczący Rady Miasta, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Członkowie Klubu przygotowali program artystyczny na który złożyły się ciekawe prezentacje państw Unii. Uczniowie jako ambasadorzy poszczególnych krajów w interesujący sposób przybliżali zebranym informacje o danym państwie oraz prezentowali liczne rekwizyty i pamiątki z nim związane: wiatraki, porcelanę miśnieńską, wieżę Eiffla. Na zakończenie goście i uczestnicy spotkania mogli odwiedzić "placówki ambasad" i popróbować smakołyków ze "szwedzkiego stołu".

Grudzień

Turniej Świetlic
Dnia 21 grudnia 2001 odbył się na hali sportowej Gwiazdkowy Turniej Świetlic Socjoterapeutycznych zorganizowany przez MOSiR - Jasło. Impreza przeznaczona była dla wychowanków świetlic socjoterapeutycznych ze szkół podstawowych i gimnazjw. Turniej obejmował cztery konkurencje: zawody sprawnościowe, tenisa stołowego, kometkę i wyścigi na lodowisku. Drużyny składały się z 8 osób - 4 chłopców i 4 dziewcząt. Uczniowie z naszej szkoły otrzymali we wszystkich konkurencjach największą ilość punktów i tym samym zajęli I miejsce.

Wigilia

Jest taki dzień bardzo ciepły choć zimowy,
dzień zwykły dzień, gdy znikają wszystkie spory

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia wszyscy nauczyciele spotkali się na uroczystej Wigilii. Sekcja teatralna Klubu Młodzieżowego i młodzież ze świetlicy socjoterapeutycznej przygotowała program artystyczny pt. "Jest taki dzień" i przedstawiła go zebranym. Uczniowie recytowali wiersze i fragmenty prozy o tematyce świątecznej. Występ uświetniły kolędy śpiewane przez solistów i chór szkolny. Nad całością czuwali nauczyciele: Z. Drwal, J. Sroka i J. Budziak. Po złożeniu sobie życzeń wszyscy zasiedli do smacznej kolacji.

Wspomnienia z WigiliiZdjęcie pamiątkowe

Styczeń

"Życie nie po to jest by brać"
Dnia 8 stycznia 2002 z okazji odbywającego się corocznie Noworocznego Daru nasze gimnazjum zaprezentowało koncert pt. "Życie nie po to jest by brać". Spektakl obejrzeli koledzy ze Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz przedstawiciele władz miasta w osobach pana burmistrza A. Czerneckiego, pana starosty M. Gancarza, przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji pana M. Cecuty i K. Guzika, pana R. Radwana - przewodniczącego Rady Miejskiej, pana P. Zoły - Kierownika Wydziału Spraw Społecznych, Ojca Gwardiana Zakonu OO Franciszkanów oraz przedstawiciela Rafinerii Jasło. Uczniowie zaprezentowali zróżnicowany program, na który złożyły się występy solistów: A. Stygar, Ł. Kmaka, M. Szpak i M. Szymańskiej, M. Uram, K. Teleszyńskiej oraz chóru "Amadeusz". Publiczność obejrzała też występ zespołów tanecznych: "Magiczne dziewczęta", "Aniołki Charciego" i "Marżonetki". Ciekawa była też scenka przygotowana przez zespół redakcyjny gazetki szkolnej "GIM", wolontariuszy i radio szkolne. Nie można nie wspomnieć o uczniach, którzy akompaniowali solistom: Sz. Władyka i J. Czyż na gitarach oraz D. Radziuk na skrzypcach.Cały koncerty prowadziły A. Radwan i G. Bebło. Scenariusz występu przygotowali nauczyciele: I. Dranka, R. Goleń, J. Bieleń, B. Kopeć, J. Budziak, W. Hap.

Zdjęcie pamiątkowe z koncertu

Zimowisko
W okresie ferii zimowych, w dniach 28.01 - 02.02.2002 zostało zorganizowane zimowisku w ośrodku wypoczynkowym Mnichowsky Potok na Słowacji, dla dzieci z rodzin o ciężkiej sytuacji materialnej oraz niewydolnych wychowawczo.

Przy ognisku W górach

Grupa liczyła 28 osób. Koszt wyżywienia oraz pobytu pokrył Urząd Miasta, zaś pieniądze na wycieczki, imprezy kulturalne pozyskała od "ludzi dobrej woli" - PZU, MPM s.c., Rafineria - Zofia Drwal, kierownik zimowiska. Dzieci przeżyły wiele radosnych chwil, zwiedziły Bardejów, Planetarium w Pleszewie, Tatry. Korzystały z wyciągów narciarskich i basenu. Przy ognisku, tańcach i śpiewie widać było radość na ich twarzach. Podczas zimowiska realizowany był program profilaktyczny, zaś podczas długich wieczorów zimowych można było wspólnie rozwiązywać problemy nurtujące dzieci. Wychowawcami na zimowisku byli Jolanta Sroka i Paweł Wickel.

Zdjęcie pamiątkowe grupy

Luty

Spotkanie Europejskie
14 lutego 2002 w JDK odbyło się I Młodzieżowe Spotkanie Europejskie, zorganizowane przez Eurogim i zaprzyjaźniony Klub Europejski Aquila ze Świerzowej Polskiej. Zdjęcie ze «Spotkania Europejskiego»Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem przez młodzież hymnu Unii Europejskiej. Następnie prezeski obu Klubów M. Brej i M. Majchrzak przedstawiły ich działalność. Członkowie Klubu Aquila wystąpili z prezentacją "Poznajemy Bliżej Euroregion Karpaty", w której przybliżyli zebranym najciekawsze informacje. W "Podróż po państwach członkowskich Unii Europejskiej" zabrali zebranych członkowie Eurogimu. Jako "ambasadorowie 15-ki" w bardzo interesujący sposób przedstawili najciekawsze informacje "o swoim kraju". Zebrani wysłuchali też wykładów pana Marka Soji z Kuratorium w Rzeszowie o programach edukacyjnych UE oraz Bartłomieja Gembarowskiego z RCJE "Polska na drodze do Unii Europejskiej".Tańce narodowe krajów UE zaprezentował zespół taneczny "Kender" z I LO. Całe spotkanie prowadziła Anna Radwan - członek klubu Eurogim, uczennica III klasy.Zdjęcie ze «Spotkania Europejskiego»

Marzec

Zielona ścieżka gimnazjalisty
21 marca po raz trzeci odbył się finał Powiatowego Konkursu Ekologicznego. Wzięli w nim udział uczniowie gimnazjów powiatu jasielskiego, którzy interesują się problematyką ekologiczną. Konkurs ekologiczny Konkurs składał się z 3 konkurencji - literackiej, plastycznej i ekologiczno-sportowej. Z 8 gimnazjów biorących udział w konkursie I miejsce zajęło Gimnazjum Nr 2, II miejsce - Gimnazjum nr 1, III miejsce Gimnazjum we Wróblowej, IV miejsce Gimnazjum w Lublicy, a V miejsce Gimnazjum w Łubnie Szlacheckim. Patronat nad konkursem objął Urząd Miasta Jasła Wydział Ochrony Środowiska. Celem imprezy było propagowanie ochrony środowiska naturalnego, promocja pro-ekologicznego i pro-zdrowotnego stylu życia, uświadomienie zależności pomiędzy otaczającą nas przyrodą a działaniem człowieka.

Kwiecień

Oferta Dnia Otwartego naszego GimnazjumDzień Otwarty
Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie Dni Otwartych. 6 kwietnia po raz kolejny gościliśmy w naszych murach uczniów klas szóstych oraz ich rodziców. Po przywitaniu przez dyrekcję, wszyscy udali się na zwiedzanie szkoły, oprowadzani przez nauczycieli. Goście mieli możliwość bliższego przyjrzenia się zajęciom na sali sportowej, w Klubie Młodzieżowym, pracy kółek zainteresowań, harcerstwa, odwiedzenia biblioteki. Mamy nadzieję, że powrócą do nas we wrześniu jako uczniowie Gimnazjum Nr 2.

W dniu 7 kwietnia, w bibliotece szkolnej miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu "Odbudowa księgozbioru biblioteki szkolnej". Podsumowanie projektu odbudowy księgozbioru W październiku 2001 roku otrzymaliśmy na ten projekt tj. przeobrażenie biblioteki w dydaktyczne centrum informacyjne, 10 tysięcy złotych z Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga. Dzięki temu możliwe było zakupienie 865 książek (w tym 709 lektur) i 52 CD. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: reprezentujący Fundację Kronenberga pan Aleksander Waśko - dyrektor Banku Handlowego, Robert Radwan - przewodniczący Rady Miejskiej, Jerzy Jarecki - przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, Piotr Zoła - kierownik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta, przedstawiciele Rady Rodziców. Po przywitaniu przybyłych przez panią dyrektor Aleksandrę Zajdel-Kijowską i odczytaniu sprawozdania z wykonania projektu przez Agnieszkę Jury, nastąpiło wręczenie tytułu Mecenasa Gimnazjum Nr 2 dla Fundacji im. Leopolda Kronenberga. Następnie zaproszeni goście dokonali wpisu do Księgi Mecenasów Szkoły. Program artystyczny, przygotowany przez młodzież pod kierunkiem Jolanty Szafarz, składał się z sentencji i przysłów tematycznie związanych z czytelnictwem, biblioteką i książką. Każdy z gości otrzymał na własność taką karteczkę z sentencją. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy udali się na zwiedzanie biblioteki i obejrzenie zakupionych zbiorów.

Maj

W dniach 1-4 maja odbył się w szkole VII Powiatowy Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Starosty Powiatu Jasielskiego, którego organizatorem był Dariusz Koś, opiekun KM "Sokół".
Wzięło w nim udział 42 zawodników, w różnych kategoriach wiekowych, podzielonych wg klas modeli - z Jasła, Krosna, Korczyny, Tuchowa, Ropicy Polskiej i Rzeszowa. Do oceny wystawiono 150 modeli samolotów, rakiet i pojazdów kosmicznych, śmigłowców, budowli, figur, okrętów, pojazdów kołowych i gąsienicowych oraz szynowych. W klasyfikacji drużynowej Koło Modelarskie "Sokół" zajęło I miejsce. Sędzią głównym był Jacek Bieda, w pracach pomagali mn: Zbigniew Szeliga, Eugeniusz Moczuk oraz Andrzej Lignarski.

VII Powiatowy Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Starosty Powiatu Jasielskiego

Europa w Szkole
7 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji Europejskiego Konkursu W Zamku Królewskim w Warszawie Szkolnego "Europa w Szkole" podczas którego ogłoszono wyniki trzeciego, centralnego etapu tego konkursu. W gronie laureatów znalazła się Paulina Jamer i jako jedyny nagrodzony nauczyciel - Wiesław Hap. Uroczystość odbyła się w obecności Prezydenta RP - Aleksandra Kwaśniewskiego, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu - K. Łybackiej, polityków, ludzi kultury i dziennikarzy. Paulina otrzymała nagrodę za pracę pt. "Historia mojej małej ojczyzny i jej ciąg dalszy w europejskiej przyszłości". Dotyczyła ona historii regionu jasielskiego, jego dziedzictwa kulturowego oraz wizji miejsca tego regionu po wejściu do Unii Europejskiej. W. Hap i jego podopieczna jako jedyni w Polsce otrzymali nagrodę specjalną - 2 bilety lotnicze na dowolną trasę europejską. Podczas podsumowania przebiegu XI edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego w województwie podkarpackim, które odbył się w Rzeszowie 17 czerwca, P. Jamer otrzymała okolicznościowy dyplom a jej opiekun, W. Hap, list gratulacyjny.

Czerwiec

Z inicjatywy nauczycieli nasza szkoła nawiązała współpracę ze szkołą tego typu na Węgrzech. Powstał Zespół ds. współpracy z Eötves Josef Gimnazjum w składzie: dyrektor A. Zajdel-Kijowska, J. Szafarz, R. Goleń, W. Hap. Zespół ten przygotował program wizyty węgierskich pedagogów w Jaśle, która miała miejsce w dniach 3-5 czerwca. Do jasła przybyli: wicedyrektor Ko-fabvi Kinga i nauczyciele dr Ewa B. Csilics, dr Lengyelne Szygyiczki Maria. Goście uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej naszego gimnazjum, przygotowanej przez uczniów w języku angielskim i niemieckim. Uczestniczyli też w spotkaniu z kier. Wydziału Spraw Społecznych UM Piotrem Zołą. Intencją pedagogów jasielskich i węgierskich było rozszerzenie aspektów edukacji oraz integracja młodzieży poprzez dzielenie się doświadczeniem nauczycieli, wzajemne poznawanie dziedzictwa kulturowego, wymianę młodzieży w ramach organizowania wypoczynku, współpraca w ramach "Trójkąta Wyszechradzkiego". Odwiedziny zakończyły się zwiedzaniem zabytków kultury Jasła i Ziemi Jasielskiej.

Otwórz swoje serce, jak otwiera się świat
To hasło Wielkiego Koncertu Charytatywnego, który zorganizowano 20 czerwca na rzecz Julii Mroczki czekającej na operację w USA. Inicjatorami zorganizowania koncertu byli uczniowie K. Mikołajczyk, Mi. Biga, K. Zarudzka, którym ze strony nauczycieli pomogła I. Dranka. W koncercie wystąpili: "Magiczne dziewczęta", zespoły - "Elenium", "Afera Blues Group", harcerze ze 139 DH "Lisy", M. Szpak, D. Cupek, A. Jodłowska i in. Gwiazdą był Grzegorz Markocki - finalista "Idola". Zorganizowano także aukcję prac plastycznych uczniów naszej szkoły, pod koniec zabawy przeprowadzono losowanie biletów wstępu. Uczniowie z Samorządu i Klubu Wolontariusza prowadzili sprzedaż cegiełek. Organizatorom udało się zebrać 3400 złotych.

"Na skrzydłach świadectw odfrunęli uczniowie"
Za nami 10 miesięcy wytężonej pracy. Teraz czas na podsumowania. Po raz pierwszy w tym roku nasi uczniowie zdawali egzamin gimnazjalny. Pożegnaliśmy pierwszych absolwentów, którzy dalszą naukę będą kontynuować w jasielskich szkołach ponadgimnazjalnych. Podczas uroczystej akademii przygotowanej na zakończenie roku, uczniowie wraz z rodzicami odbierali z rąk dyrekcji świadectwa z wyróżnieniem. Akademia na zakończenie roku szkolnego Uczniowie i nauczyciele udali się na zasłużony odpoczynek - czyli na 2 miesiące wakacji.