Warning: include(../gora_zespol.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/gim2jaslo/konkursy/brd.php on line 2 Warning: include(): Failed opening '../gora_zespol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/gim2jaslo/konkursy/brd.php on line 2

Komitet organizacyjny Finał Powiatowy OTBRD i OMTM

W dniu 20 stycznia 2017 r. na jawnym posiedzeniu w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, powołano Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Etap Finału Powiatowego.

Organizatorzy odpowiedzialni za przeprowadzenie eliminacji w poszczególnych etapach Turnieju, powołują lokalne komitety organizacyjne.

Do zadań Komitetu Organizacyjnego poszczególnych etapów turnieju należy:
  1. Promocja idei Turnieju i informowanie o nim społeczeństwa przy współpracy z mediami.
  2. Zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji.
  3. Określenie terminu ich przeprowadzenia i harmonogramu prac organizacyjnych.
  4. Podanie terminu i postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych.
  5. Opracowanie pytań testowych, oraz zadań do konkurencji praktycznych dla danego etapu Turnieju.
  6. Powołanie Sędziego Głównego danego etapu Turnieju.
  7. Zapewnienie opieki medycznej podczas trwania Turnieju.
  8. Prowadzenie dokumentacji oraz sporządzenie sprawozdania z całości przebiegu danego etapu
  9. Turnieju i przesłanie go do organizatora wyższego etapu, ze wskazaniem najlepszej drużyny (z etapu wojewódzkiego wg załącznika nr 6, sprawozdania z pozostałych etapów muszą zawierać wyniki rywalizacji).
  10. Zorganizowanie uroczystego zakończenia danego etapu Turnieju, ogłoszenie wyników i wręczenia nagród.

Finały Powiatowe OTBRD dla szkół podstawowych i gimnazjalnych odbędą się w m. kwietniu 2017 r. w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle.

Finał Powiatowy OMTM odbędzie się w m. kwietniu 2017 r. w Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Spotkanie dotyczące spraw związanych z organizacją turnieju odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r., o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego Policji w Jaśle.

(JB)
Warning: include(../dol_zespol.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/gim2jaslo/konkursy/brd.php on line 33 Warning: include(): Failed opening '../dol_zespol.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/gim2jaslo/konkursy/brd.php on line 33