Przeskocz do treści
Strona istnieje 24 lata 7 miesięcy 16 dni 6 godzin i 53 min.

Historia

Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle

Gimnazjum Nr 2 to szkoła powołana do istnienia uchwałą z dnia 11 marca 1999 roku przez Radę Miejską Jasła w związku z wprowadzeniem w życie reformy edukacyjnej. Nowo utworzona placówka oświatowa zlokalizowana została w obiektach Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Olimpijczyków Polskich, a z końcem roku szkolnego 2001/2002 przejęła dziedzictwo byłej szkoły w związku z zakończeniem przez nią działalności. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum Nr 2 został mgr Jan Kopeć, a jego zastępcą - mgr Aleksandra Zajdel-Kijowska. Trzon grona pedagogicznego stworzyli nauczyciele pracujący niegdyś w tutejszej szkole podstawowej. Społeczność uczniowska rekrutowała się spośród uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej Nr 9 i okolicznych szkół (SP 4,6,7,8,10,11).

Pierwszy września 1999 roku był dla społeczności szkolnej dniem szczególnie uroczystym, bowiem rozpoczynał zupełnie nowy etap gimnazjalnej edukacji, z czym związane były zarówno radość tworzenia nowego, jak i obawa przed czekającymi trudnościami. Uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny 1999/2000 odbyła się na sali gimnastycznej. Wówczas to członek Zarządu Miasta Jasła dr Adam Owiński odczytał i wręczył dyrektorowi Janowi Kopciowi "Akt założycielski Gimnazjum Nr 2". Świadkami tego historycznego wydarzenia byli liczni goście, nauczyciele i ówcześni uczniowie klas pierwszych.

Kadra pedagogiczna nowo powstałego gimnazjum od początku pracowała nad stworzeniem dokumentacji placówki: regulaminów, programu wychowawczego zapewniającego edukację w duchu tolerancji i poszanowania wartości chrześcijańskich oraz wewnątrzszkolnego systemu oceniania osiągnięć uczniowskich z poszczególnych przedmiotów w celu zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków zdobywania wiedzy, możliwości wszechstronnego rozwijania zainteresowań oraz kształtowania postawy zaangażowania w życie społeczne naszego regionu. Służą temu prężnie działające od początku istnienia placówki organizacje i koła zainteresowań z poszczególnych przedmiotów. Aktywnością wyróżnia się Samorząd Szkolny, który - oprócz pracy w sekcjach porządkowej i kulturalnej - przeprowadza szereg akcji i imprez (m. in. "Mikołajki", "Walentynki", "Dzień Żaka", "Szczęśliwy numerek", "Grosik do grosika", "Wszyscy śpiewamy kolędy", dyskoteki i akcje charytatywne), wydaje też systematycznie interesującą gazetkę szkolną.

Spośród ponad czterdziestu organizacji i kół oferujących bogatą paletę zajęć pozalekcyjnych wymienić należy: koła przedmiotowe, sekcje sportowe, Klub Młodzieżowy, Radio Szkolne, Koło Turystyczno - Krajoznawcze "Hamak", Koło Modelarskie "Sokół", Klub Wolontariusza, Klub Europejski "Eurogim", Dee Jay Club, Chór "Amadeusz", zespół wokalny oraz koła: recytatorskie, plastyczne, dziennikarskie i filmowe. Wiele ciekawych imprez organizuje też biblioteka szkolna.

Do wyróżniających się należy prowadzone przez Wiesława Hapa koło historyczno-regionalne, którego celem jest przekazanie uczniom dziedzictwa kulturowego, tradycji i kształtowanie umiłowania Małej Ojczyzny, jaką jest dla nas Ziemia Jasielska. Młodzi regionaliści rokrocznie biorą udział w "Turniejach Wiedzy o Jaśle i Regionie Jasielskim" oraz w innych konkursach historycznych i regionalnych, na których osiągają duże sukcesy, nawet na skalę ogólnopolską. Co roku Gimnazjum Nr 2 we współpracy z Jasielską Federacją Regionalnych Towarzystw Kultury i Stowarzyszeniem Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego uczestniczy w organizowaniu regionalnych konkursów bożonarodzeniowych i wielkanocnych.

Bardzo prężnie działa w szkole 139 Drużyna Harcerska "Lisy" im. podpułkownika Leopolda Lisa-Kuli, której założycielem i drużynowym jest harcmistrz Wiesław Hap. Uczestniczy ona we wszystkich przedsięwzięciach Hufca, wielu akcjach programowych Chorągwi i Kwatery Głównej ZHP. Pracuje na rzecz szkoły, miasta, parafii, środowiska lokalnego i jego mieszkańców oraz całego regionu. Harcerze opiekują się zabytkami, miejscami pamięci, cmentarzami, organizują akcje charytatywne i ekologiczne, uczestniczą w uroczystościach patriotycznych i religijnych. Wyjeżdżają na rajdy, biwaki i obozy. Mocno angażują się w życie kulturalne, odnoszą też spore sukcesy w licznych konkursach i turniejach. Co roku przygotowują nowe własne piosenki, do których słowa pisze Wiesław Hap, a muzykę komponuje Janusz Budziak. Nasi harcerze często reprezentują Jasielszczyznę na zewnątrz, m. in. w roku 2000 uczestniczyli w Światowym Zlocie Harcerstwa Polskiego w Gnieźnie, a w 2003 brali udział w obchodach rocznicowych zbrodni na Wołyniu.

U boku drużyny harcerskiej w gimnazjum działa Klub Olimpijczyka, który na swe spotkania zaprasza znanych działaczy i dziennikarzy sportowych, a także olimpijczyków (gościli w nim m.in: kolarz Mieczysław Nowicki, bokser Wiesław Rutkowski, koszykarz Zdzisław Myrda). Oprócz tego klub organizuje cykliczne konkursy literackie, plastyczne, z zakresu wiedzy o historii sportu i olimpizmu, "Olimpiadę Zuchów i Harcerzy Hufca Jasło" oraz Powiatowe Jesienne Biegi Przełajowe "O Złoty Liść Dębu".

Uczniowie naszej szkoły mogą uczyć się czterech języków obcych: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego. Korzystają z trzech pracowni informatycznych ze stałym łączem internetowym oraz szkolną siecią www, z dwóch sal gimnastycznych, sali do tenisa stołowego, gabinetu rehabilitacji, siłowni, boisk sportowych, kortu tenisowego; uczęszczają na zajęcia z pływania. Młodzież wyjeżdża na "zielone szkoły" np. w Myczkowcach, Jodłówce Tuchowskiej, Wysowej oraz na "białe szkoły" w Mnichovskym Potoku na Słowacji.

Specyfiką naszego gimnazjum jest funkcjonowanie w nim oddziałów integracyjnych. Dzieci niepełnosprawne uczą się w nich na równi ze zdrowymi rówieśnikami w atmosferze życzliwości, akceptacji i tolerancji. W bieżącym roku szkolnym każda klasa integracyjna liczy około 20 osób, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych. Uczniowie mogą korzystać m. in. z pomocy: pedagoga, psychologa, terapeuty, logopedy, reedukatora.

Duży wpływ na właściwe funkcjonowanie szkoły ma współpraca Rady Rodziców z jej dyrekcją. Organ ten wnosi znaczący wkład w rozwój naszej placówki. Przewodniczącym Rady jest obecnie pan Jan Urban.

Już w pierwszym roku funkcjonowania gimnazjum uczniowie naszej szkoły aktywnie uczestniczyli w organizowanych konkursach, osiągając liczne sukcesy sportowe, artystyczne i przedmiotowe. Z pewnością do ważniejszych osiągnięć zalicza się otrzymane przez Annę Bieńkowską wyróżnienie podczas finału wojewódzkiego III Spotkań z Twórczością Marii Konopnickiej, jaki miał miejsce w listopadzie 1999 roku w Żarnowcu. W V Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "Szopka Betlejemska" II miejsce zdobyła Beata Żarnowska a wyróżnienia otrzymały Gabriela Bebło i Anita Grzyb. Do finału I Turnieju Sztuki Recytatorskiej "Poszukiwania", organizowanego przez Sanocki Dom Kultury, zakwalifikowała się zdobywczyni I-go miejsca na szczeblu rejonowym Anna Bieńkowska. Podczas I Małopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Tęczowe piosenki Jana Wojdaka", jaki odbył się na zamku w Niepołomicach, Grand Prix wyśpiewał Mateusz Mijal. Zwyciężył on także w konkursie "Szkolne Hity" (MDK w Jaśle) oraz w IV Konkursie Piosenki Religijnej (JDK). W tym ostatnim tryumfowała też Marlena Szpak, która wygrała również kolejną edycję konkursu "Na nutę kantyczek" (JDK). Z kolei pierwsze miejsca w Chorągwianym Festiwalu Piosenki Harcerskiej zajęli: solistka Paulina Leśniak oraz zespół 139 DH "Lisy". Było też sporo sukcesów w innych konkursach, wymieńmy tylko trójkę ich laureatów: Michał Leśniak został laureatem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu historycznego "Katyń - Golgota Wschodu", Dariusz Smoleń zwyciężył w rejonowej olimpiadzie "Wiedza o Zdrowiu", a Gabriela Bebło zajęła I miejsce w powiatowym "Konkursie wiedzy o AIDS, alkoholizmie i narkomanii".

W trosce o wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań uczniów już w pierwszym roku działalności szkoła zapoczątkowała organizowanie cyklicznych imprez, takich jak m. in.: konkurs ekologiczny "Zielona Ścieżka Gimnazjalisty", propagujący ochronę naturalnego środowiska i uświadamiający uczniom zależności między otaczającą nas przyrodą a działalnością człowieka; Powiatowy Konkurs Modeli Kartonowych o Puchar Starosty Powiatu Jasielskiego i Burmistrza Miasta Jasła; Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy "Wielcy twórcy literatury polskiej", który w 2000 roku poświęcony był Juliuszowi Słowackiemu, a w roku kolejnym - Prymasowi Tysiąclecia.

Z myślą o przyszłych gimnazjalistach 8 kwietnia 2000 roku zorganizowano "Dzień otwarty" szkoły. Goście zwiedzali jej budynek, mieli możliwość uczestniczyć w szerokiej gamie prezentacji zajęć pozalekcyjnych, poznać przyszłych nauczycieli i kolegów, otrzymać informacje dotyczące działalności placówki. Coroczne organizowanie takiego dnia stało się tradycją naszego gimnazjum.

Społeczność szkolna miała także zaszczyt gościć w murach gimnazjum wybitnych ludzi - w roku szkolnym 1999/2000 zorganizowano spotkanie z poetką Bronisławą Betlej, którego hasłem był tytuł jednego z jej utworów " Moja Atlantyda", zaś w roku 2000/2001 odwiedzili naszą szkołę znany podróżnik Bogusław Bartuś i poeta Józef Baran.

Rok szkolny 2000/2001 obfitował w dalsze sukcesy naszych gimnazjalistów, m. in. sportowcy na szczeblu powiatu zwyciężali w biegach sztafetowych, piłce koszykowej, ręcznej, tenisie stołowym, lidze lekkoatletycznej i w międzyszkolnej lidze halowej piłki nożnej. II miejsce w etapie wojewódzkim "Spotkań z twórczością Marii Konopnickiej" zajęła Anna Bieńkowska, a III miejsce w Podkarpackim Konkursie Modeli Redukcyjnych przypadło Lukaszowi Borowcowi. Zespołowo wygraliśmy w Powiatowym Konkursie Wiedzy Samorządowej oraz w Międzypowiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie. Podczas Chorągwianego Festiwalu Piosenki Harcerskiej II miejsce wyśpiewali: zespół wokalno - instrumentalny oraz solistka Marlena Szpak, zaś w konkursie piosenki obcojęzycznej "Love Me Tender" (MDK) zwyciężył Mateusz Mijal. W Powiatowym Konkursie Ruchu Drogowego I miejsce uzyskał Mikołaj Stompel. Ponadto w Powiatowym Konkursie Recytatorskim "Prymas Tysiąclecia" I miejsce przyznano Joannie Pec, a II - Magdalenie Nowackiej.

Ostatni dzień nauki 2000/2001 zbiegł się z pożegnaniem odchodzącego na emeryturę dotychczasowego dyrektora placówki pana Jana Kopcia. Nowym dyrektorem Gimnazjum Nr 2 została mgr Aleksandra Zajdel-Kijowska, która na swoich zastępców powołała mgr Ewę Kosiek, mgr Renatę Goleńmgr. inż. Lucjana Tomalskiego.

Kolejny rok szkolny -2001/2002- obfitował w szereg dalszych ważnych wydarzeń. Jednym z nich było powołanie do życia Klubu Wolontariusza, który po dziś dzień organizuje szereg akcji charytatywnych oraz imprezy edukacyjne i integracyjne dla małych pacjentów jasielskiego szpitala i domów dziecka. W tymże roku ukazał się także pierwszy numer "Gimnazjalnego Informatora Młodzieży" - gazetki wydawanej przez uczniów naszej szkoły. Swą działalność zainaugurował powstały z inicjatywy nauczycieli: Magdaleny Brej, Jadwigi Banaś, Krystyny Filip, Ilony Dranki, Lucjana Tomalskiego i Wiesława Hapa Klub Europejski "EUROGIM", który po dziś dzień -we współpracy z władzami samorządowymi, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Rzeszowie oraz Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie - propaguje wśród młodych jaślan hasło integracji europejskiej.

Nowo powstały Klub Europejczyka i zaprzyjaźniony Klub Europejski "Aquilla" ze Świerzowej Polskiej tuż po rozpoczęciu działalności zorganizowały I Młodzieżowe Spotkanie Europejskie, na którym zainteresowani mogli poszerzyć swą wiedzę o krajach unijnej piętnastki oraz zapoznać się z elementami ich folkloru. Ponadto klub jest pomysłodawcą i organizatorem licznych konkursów tematycznych, prezentacji i wycieczek po Europie.

Warto dodać również, że nasi gimnazjaliści przygotowali oprawę artystyczną III Krajowej Konferencji Nauczycieli Regionalistów, która miała miejsce w Trzcinicy w 2001 roku.

8-go stycznia 2002 roku, z okazji odbywającego się corocznie "Noworocznego Daru", Gimnazjum Nr 2 zaprezentowało koncert "Życie nie po to jest, by brać" dla swych kolegów ze Szkoły Podstawowej nr 2 i zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in. Burmistrz Miasta Jasła Andrzej Czernecki, starosta Marian Gancarz, Ojciec Gwardian Zakonu O.O. Franciszkanów, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, przedstawiciel Rafinerii Jasło.

7-go kwietnia 2002 roku w bibliotece szkolnej miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu "Odbudowa księgozbioru biblioteki szkolnej", na którego realizację Gimnazjum Nr 2 otrzymało 10 000 złotych z Fundacji Bankowej im. L. Kronenberga. Dzięki tym środkom możliwe było zakupienie 865 książek i 52 CD. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, m. in.: reprezentujący Fundację Kronenberga Aleksander Waśko - dyrektor Banku Handlowego, Robert Radwan - przewodniczący Rady Miejskiej w Jaśle. Po przywitaniu przybyłych przez dyrektor szkoły Aleksandrę Zajdel-Kijowską i odczytaniu sprawozdania z wykonania projektu przez bibliotekarkę Agnieszkę Juryś nastąpiło wręczenie tytułu Mecenasa Gimnazjum Nr 2 dla Fundacji im. L. Kronenberga. Następnie zaproszeni dokonali wpisu do Księgi Mecenasów Szkoły, obejrzeli przygotowany przez młodzież program artystyczny oraz zakupione zbiory.

W roku szkolnym 2001/2002 z inicjatywy nauczycieli nasza szkoła nawiązała kontakt z placówką tego typu na Węgrzech. Powstał zespół do spraw współpracy z Eötvos Jozsef Gimnazium w Szegedzie, w skład którego weszli: dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska, dyrektor Renata Goleń, Jolanta Szafarz i Wiesław Hap. Zespół ten przygotował program wizyty węgierskich pedagogów w Jaśle, która miała miejsce w dniach 3-5 czerwca 2002 roku. Goście uczestniczyli w prezentacji oferty edukacyjnej naszego gimnazjum przygotowanej przez uczniów w języku angielskim i niemieckim oraz w spotkaniu z kierownikiem Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Piotrem Zołą. Zwiedzili także zabytki Ziemi Jasielskiej. Intencją nauczycieli jasielskich i węgierskich było rozszerzenie aspektów edukacji oraz integracja młodzieży poprzez organizowanie wspólnego wypoczynku, wzajemne poznawanie dziedzictwa kulturowego i aktywną współpracę w ramach "Trójkąta Wyszehradzkiego".

Pod koniec roku szkolnego 2001/2002 - 20 czerwca - zorganizowano Wielki Koncert Charytatywny na rzecz Julii Mroczki, czekającej na operację w USA. W koncercie, którego hasło brzmiało "Otwórz swoje serce, jak otwiera się świat", wystąpili: "Magiczne Dziewczęta", harcerze ze 139 Drużyny Harcerskiej "Lisy" oraz zespoły "Elenium" i "Afera Blues Group". Gwiazdą był finalista "Idola" Grzegorz Markocki. Aukcja plac plastycznych uczniów naszej szkoły, sprzedaż cegiełek na rzecz Julii oraz loteria zorganizowana przez Klub Wolontariusza i Samorząd Szkolny zaowocowały zebraniem 3400 zł.

Rok 2001/2002 to dalsze pasmo sukcesów reprezentantów Gimnazjum Nr 2 w licznych olimpiadach, zawodach, konkursach. Do najważniejszych należały m. in.: znalezienie się w gronie laureatów I edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w Szkole - moja Mała Ojczyzna i jej przyszłość w jednoczącej się Europie" uczennicy Pauliny Jamer. W wyżej wymienionym konkursie nagrodę specjalną otrzymał jako jedyny w Polsce przedstawiciel środowiska nauczycielskiego historyk Wiesław Hap. Odnotować też trzeba udział Katarzyny Teleszyńskiej w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego "Dzieje oręża polskiego" w Krakowie. Inne sukcesy naszych uczniów to: tytuł laureata etapu wojewódzkiego Konkursu Przedmiotów Przyrodniczych dla Dariusza Smolenia; I miejsce drużynowo i indywidualnie II miejsce Rafała Michalika w finale wojewódzkim Konkursu o Puchar Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie; wyróżnienie dla Mateusza Maziarza i Huberta Tereszkiewicza w Międzywojewódzkim Konkursie Plastycznym "Szanujmy Matkę Ziemię"; VII miejsce na Mistrzostwach Polski w piłce nożnej w kategorii gimnazjów; udział w ćwierćfinale Mistrzostw Polski w piłce nożnej 5-osobowej "Coca-Cola Cup"; V miejsce na Mistrzostwach Polski w baseballu.

Rok szkolny 2002/2003 obfitował w szereg ważnych wydarzeń. Jesienią przedstawiciele szkolnego środowiska nauczycielskiego - dyrektor Renata Goleń, Jolanta Szafarz i Wiesław Hap - udali się z rewizytą do zaprzyjaźnionego z Gimnazjum Nr 2 Eotvos Jozsef Gimnazium w Szegedzie. Wizyta ta odbiła się szerokim echem w węgierskich mediach lokalnych - dyrektor mgr Renatę Goleń poproszono o udzielenie wywiadu dla telewizji, dotyczącego najważniejszych aspektów współpracy obu szkół.

W roku 2002/2003 zorganizowano - jak corocznie - akcję charytatywną "Noworoczny Dar". Przygotowany został przez Gimnazjum Nr 2 koncert pod hasłem "Jesteś na ziemi, by życie ludzkie odmienić", który 10 stycznia 2003 zaprezentowano uczniom Szkoły Podstawowej nr 4 na deskach Jasielskiego Domu Kultury. Przedstawienie utrzymane było w konwencji widowiska teatralnego, na które złożyły się wiersze, fragmenty prozy, pokazy taneczne a wszystko to wzbogacono oprawą medialną. Nad całokształtem imprezy czuwali nauczyciele: Jolanta Szafarz, Janusz Budziak, Piotr Korczyński, Anna Śliwa, Katarzyna Tomkiewicz.

Na przełomie lutego i marca 2003 roku odbył się zorganizowany przez Gimnazjum Nr 2 Wojewódzki Konkurs Piosenki "GIM HIT". Patronat medialny nad imprezą objęły Radio Rzeszów, TV Rzeszów i "Nowiny". Konkursem żywo interesowały się też media lokalne - Telewizja Kablowa i "Obiektyw Jasielski". Głównym założeniem imprezy było popularyzowanie śpiewania piosenek w języku polskim, a także prezentowanie i promocja twórczości artystycznej młodzieży i pracy nauczycieli. Inspiratorem i pomysłodawcą działań był Piotr Korczyński. Po kilkudniowych eliminacjach 12 marca 2003 odbył się koncert finałowy w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury, na który zaproszono przedstawicieli Urzędu Miasta, Rady Miasta, Starostwa Powiatowego, zaprzyjaźnionych zakładów pracy oraz sponsorów. III miejsce w tym konkursie, który od roku 2004 ma rangę ogólnopolską, zajęła reprezentantka naszej szkoły Paulina Leśniak. Nie był to jedyny tegoroczny sukces naszych gimnazjalistów. Do innych należą: udział Doroty Zając w finale konkursu wiedzy ekologicznej "Formy ochrony przyrody"; III miejsce dziewcząt na Mistrzostwach Polski w softballu; IX miejsce Magdaleny Urbanik i XI miejsce Katarzyny Teleszyńskiej w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego "Deutschfreund 2002"; tytuł laureata wojewódzkiego dla Pauliny Rak, Katarzyny Teleszyńskiej, Pauliny Najbar, Magdaleny Urbanik i Jakuba Hapa (wyróżnionego także przez ministra Edukacji Narodowej i Sportu) oraz tytuł laureata ogólnopolskiego dla Anny Szopy w II edycji Europejskiego Konkursu Szkolnego "Europa w szkole - moja Mała Ojczyzna i jej przyszłość w jednoczącej się Europie"; udział chłopców w finale Mistrzostw Polski w baseballu; tytuł laureata ogólnopolskiego konkursu "Moja ojczyzna państwem demokratycznym" o mandat posła XI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży dla Karoliny Dranki i Katarzyny Siemieniuch, które 1 czerwca 2003 roku w obradach tejże sesji uczestniczyły; bardzo dobre wyniki Mateusza Maziarza, Katarzyny Nawrockiej, Jakuba Hapa, Moniki Mosoń i Pauliny Bąk w Krajowym Konkursie Kultury Regionalnej "Gniazdo"; udział w etapie okręgowym ogólnopolskiego konkursu historycznego "Społeczeństwo polskie wobec okupacji niemieckiej i sowieckiej 1939-1945" uczennic: Moniki Mosoń, Karoliny Dranki i Anny Myśliwiec; zwycięstwo Doroty Zając w I Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej.

21 marca odbyło się rozstrzygnięcie organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 już po raz trzeci konkursu ekologicznego "Zielona Ścieżka Gimnazjalisty". Reprezentanci naszej szkoły zajęli w nim I miejsce drużynowo.

Po zakończeniu tego roku szkolnego nasze gimnazjum otrzymało przyznany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, "Gazetę Wyborczą" i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej tytuł "Szkoła z klasą" w dowód uznania za wyniki w ogólnopolskiej akcji pod tym samym hasłem.

W roku szkolnym 2002/2003 powołano Komitet organizacyjny do spraw nadania szkole imienia, na którego czele stanął Wiesław Hap. Grono pedagogiczne jednogłośnie zaakceptowało wyniki konkursu odnośnie wyboru patrona gimnazjum - największą aprobatę zyskała propozycja nadania szkole imienia twórcy światowego przemysłu naftowego i gazowego -Ignacego Łukasiewicza. Na terenie szkoły w ramach "Dni Łukasiewicza" odbyło się wiele imprez popularyzujących wśród nauczycieli i uczniów zasługi tejże postaci [konkursy plastyczne i z zakresu wiedzy o Patronie, sesje popularnonaukowe i prelekcje o Łukasiewiczu oraz biegi sztafetowe o Puchar Dyrektora Szkoły pod patronatem Wiceburmistrza Miasta Jasła Krzysztofa Wnęka]. Janina Bieleń napisała słowa hymnu szkolnego, do których muzykę skomponował Janusz Budziak. Uchwałą z dnia 28 maja 2003 roku Rada Pedagogiczna przyznała głównym sponsorom organizowanej uroczystości - Rafinerii Jasło S.A. i Poszukiwaniom Nafty i Gazu Sp z o.o. w Jaśle - tytuł Mecenasa Gimnazjum Nr 2 jako wyraz wdzięczności za poparcie dla idei nadania szkole imienia Ignacego Łukasiewicza i pomoc w realizacji tego projektu. Uroczyste wręczenie sponsorom zaszczytnego tytułu Mecenasa przez dyrektor Aleksandrę Zajdel-Kijowską odbyło się 13 czerwca 2003 roku w Jasielskim Domu Kultury podczas uroczystej gali, kiedy to uchwałę Rady Miejskiej Jasła o nadaniu szkole imienia odczytała jej wiceprzewodnicząca Teresa Kosiek. Imprezę poprzedziło odsłonięcie poświęconej Patronowi szkoły tablicy pamiątkowej, po którym zebrani wzięli udział w uroczystej mszy świętej, odprawionej w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Kolejny rok szkolny - 2003/2004 - nasi uczniowie rozpoczęli bardzo mocnym akcentem. Debiutując w Ogólnopolskim Konkursie Szkół im. I. Łukasiewicza w Czarnej, I miejsce zajął zespół w składzie: Sylwia Gałuszka, Justyna Papciak i Małgorzata Ziomber. Wkrótce przyszły kolejne sukcesy, m. in.: W Powiatowym Turnieju Wiedzy o Regionie Jasielskim zwyciężyła drużyna w składzie: Maria Stopkowicz, Mateusz Gucwa i Tomasz Chochołek, zaś w Powiatowym Konkursie "Europa Nasz Dom" tryumfowały zespołowo: Aleksandra i Kinga Mazur oraz Małgorzata Ziomber. Harcerze 139 DH "Lisy" zostali laureatami wojewódzkiego konkursu ekologicznego "Butelko zwrotna wróć", w II Powiatowym Konkursie Grafiki Komputerowej II miejsce wywalczyła Katarzyna Marszałek. Jak zwykle do puli sukcesów szkoły swój wkład wnieśli młodzi sportowcy, m. in. lekkoatleci. W powiatowych zawodach zwyciężyli: Katarzyna Mitoraj, Piotr Stolarz oraz Daniel Zimoń, który później w finale wojewódzkim uplasował się na V miejscu w biegu na sto metrów.

W grudniu 2003 roku miało miejsce spotkanie świąteczne dla rodziców uczniów I klas integracyjnych, w czasie którego gimnazjaliści zaprezentowali montaż słowno - muzyczny z elementami dramy "Opowieść Wigilijna". Wydarzenie to odbiło się echem w mediach lokalnych, a sam spektakl - w ramach promocji klas integracyjnych - mieli możliwość obejrzeć zaproszeni przez naszą szkołę szóstoklasiści.

Tradycyjnie społeczność szkolna uczestniczyła w akcjach charytatywnych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i "Noworocznego Daru". W ramach tej ostatniej przygotowano i dwukrotnie zaprezentowano w JDK-u piękny koncert "Nieśmy światło" według scenariusza Janiny Bieleń, Magdaleny Żołądź, Anny Śliwy, Janusza Budziaka i Piotra Korczyńskiego.

Od 1 do 4 marca 2004 r. gościliśmy w szkole młodych wykonawców biorących udział w przesłuchaniach półfinałowych do Konkursu Piosenki GIM HIT (II edycja). W ciągu czterech dni blisko 300 uczestników z całej Polski zaśpiewało łącznie 169 piosenek. Spośród nich jury wyłoniło finałową 14-kę, której wokalne umiejętności mogliśmy podziwiać na scenie JDK podczas koncertu galowego, jaki miał miejsce 18 marca. W gronie nagrodzonych znalazła się m.in. uczennica naszego gimnazjum Paulina Leśniak.

Kolejnym ważnym wydarzeniem stała się zorganizowana przez naszą szkołę piąta edycja Powiatowego Konkursu Ekologicznego "Zielona Ścieżka Gimnazjalisty", którego finał odbył się 22 marca 2004 r. Podobnie jak w poprzednich edycjach konkurs składał się z 4 kategorii: literackiej, ekologicznej, plastycznej i sportowej. Wzięli w nich udział uczniowie 14 szkół. Rywalizacja zakończyła się sukcesem dla naszej młodzieży - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi wywalczyło I miejsce zespołowo.

Nie sposób nie wspomnieć o wyróżnieniu, jakim była dla naszych gimnazjalistów prośba dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jaśle o przygotowanie oprawy artystycznej Wojewódzkiej Inauguracji Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport. Uroczystość ta, połączona z oddaniem do użytku sali gimnastycznej w SP 8, miała miejsce 26 marca 2004 r. Nasi uczniowie zaprezentowali podczas niej piękny program nawiązujący do antycznych tradycji olimpijskich.

17 kwietnia, jak co roku, zorganizowano dla szóstoklasistów Dzień Otwarty połączony z prezentacją bogatej oferty edukacyjnej naszego gimnazjum. Propozycja ta spotkała się z żywym zainteresowaniem zarówno przyszłych gimnazjalistów, jak i ich rodziców.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu szkoły stała się wizyta księdza biskupa Edwarda Białogłowskiego, który gościł w naszym gimnazjum 28 kwietnia 2004 r. Podczas spotkania Jego Ekscelencji z uczniami, jakie miało miejsce w szkolnej auli, koło recytatorskie zaprezentowało montaż słowno - muzyczny poświęcony Prymasowi Tysiąclecia. Po wysłuchaniu słowa pasterskiego przedstawiciele młodzieży wręczyli biskupowi pamiątkową lampę naftową. Następnie ksiądz biskup Białogłowski udał się na spotkanie z nauczycielami i pracownikami szkoły.

Dokładnie miesiąc później (28 maja) miał miejsce finał I Międzywojewódzkiego Konkursu "Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza, który został zorganizowany w naszym gimnazjum w ramach "Dni Patrona". Komisja konkursowa po podsumowaniu punktów przyznała reprezentantom naszej szkoły zaszczytne I miejsce.

Na początku kolejnego roku szkolnego - 2004/2005 - w naszej szkole gościli uczniowie i nauczyciele z zaprzyjaźnionego z nami Eotvos Jozsef Gimnazium w Szegedzie, którzy uczestniczyli w Dniu Żaka (28.09.), poznając szkolną obyczajowość. Zorganizowano dla nich atrakcyjne wycieczki (Kraków, Wieliczka, Bóbrka).

2 pażdziernika 2004 r. autorki projektu "Z tolerancją na Ty" - panie Magdalena Brej i Ilona Dranka - oraz uczestniczący w nim uczniowie zaprezentowali go podczas VI Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów "Młodzi Obywatele Działają", zorganizowanej przez centrum Edukacji Obywatelskiej w siedzibie Biblioteki Narodowej w Warszawie.

W czerwcu 2004 roku nasza szkoła zgłosiła swój akces do Klubu Szkół Tolerancji. W związku z tym, że przygotowany przez nas projekt "Inni, ale tacy sami" uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich projektów gimnazjów Podkarpacia, pani dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska została zaproszona do Pałacu Prezydenckiego, gdzie 22 października 2004 r. odebrała z rąk prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, patronującej przedsięwzięciu, nominację na koordynatora wojewódzkiego Klubu Szkół Tolerancji.

Sukcesem na szczeblu ogólnopolskim zakończył rok 2004 Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny "Hamak" (opiekun - pani Jadwiga Banaś), który w II edycji zorganizowanego przez MENiS, PTTK, PTSM, ZHP i redakcję czasopisma "Poznaj swój kraj" konkursu na "Najlepszy Szkolny Klub Krajoznawczo - Turystyczny" zajął zaszczytne I miejsce w kategorii stron internetowych i prezentacji multimedialnych.

Na początku roku 2005 miała miejsce IV edycja organizowanego przez nasze gimnazjum konkursu z cyklu "Wielcy Twórcy Literatury i Kultury", w którym wzięło udział 266 uczniów z 18 szkół regionu jasielskiego, próbujących swych sił w takich konkurencjach, jak: esej, karykatura, krzyżówka, kabaret, inscenizacja.

14 stycznia 2005 roku odbył się w JDK zaprezentowany w ramach Noworocznego Daru koncert pt. "Rodzi się miłość", nad którego przygotowaniem pracowali Magdalena Żołądź, Marta Leśniak, Anna Śliwa, Janusz Budziak i Piotr Korczyński. Przedstawienie było krótką prezentacją historii zbawienia, skłaniającą do refleksji nad tym, jak ważną rolę odgrywa w naszym życiu miłość bliźniego.

Młodzi ekolodzy z naszej szkoły święcili triumfy podczas VI edycji Powiatowego Konkursu "Zielona Ścieżka Gimnazjalisty" (21 marca 2005). Rywalizując z uczniami innych gimnazjów powiatu jasielskiego w kategoriach: literackiej, sportowej, ekologicznej i plastycznej, sięgnęli po najwyższe laury - w klasyfikacji końcowej zdobyli I miejsce.

Na początku kwietnia wraz z całym światem żegnaliśmy naszego papieża Jana Pawła II, jednocząc się podczas wspólnej modlitwy, wspominając spotkania z Ojcem Świętym, wsłuchując się w Jego słowa. Zmarłemu papieżowi zadedykowano koncert finałowy III Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Gim Hit, jaki miał miejsce 18 kwietnia na deskach JDK.

W dniach 24 - 25 maja 2005 r. w naszym gimnazjum zorganizowano Święto Szkoły. W pierwszym dniu miał miejsce m.in. II Międzywojewódzki Konkurs Łukasiewiczowski, w którym nasi reprezentanci wywalczyli I miejsce. Następnego dnia odbyły się prezentacje przygotowane na "Dzień Europejski", występy jasielskich karateków, judoków, tancerzy, muzyków i orkiestry "Brass Band" (JDK). Podczas popołudniowego festynu przeprowadzono loterię fantową, z której dochód został przeznaczony na odnowienie nagrobka pochowanej w Jaśle córki Łukasiewicza - Marianny.

23 maja 2005 r. uczennice naszej szkoły: Kinga i Aleksandra Mazur oraz Aneta Kośmidek wraz z opiekunem Wiesławem Hapem wzięły udział w uroczystym podsumowaniu ogólnopolskiego konkursu "Ochrońmy od zapomnienia", którego celem było uczczenie 110 - lecia ruchu ludowego w Polsce. Stanowiły one jeden z pięciu zespołów laureatów zaproszonych do Jarosławia na rozdanie dyplomów i wręczenie nagród.

Koniec maja to czas podsumowania ogólnopolskiego szczebla europejskiego konkursu "Europa w szkole", które w tym roku miało miejsce w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Do Warszawy zaproszono najlepszych z grona 75 tys. uczestników. W tej elitarnej grupie znalazła się czwórka naszych uczniów: Małgorzata Węgrzyn, Jakub Hap, Wojciech Wantuch i Katarzyna Betlej (opiekunowie:Ilona Dranka i Wiesław Hap). Zostali oni uhonorowani dyplomami przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu prof. Mirosława Sawickiego.

31 maja i 1 czerwca 2005 r. miała miejsce XI Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży, w której uczestniczyły podopieczne Elżbiety Barwikowskiej, Wiesława Hapa i Magdaleny Brej: Karolina Goleń, Klaudia Romancewicz, Dorota Pieniądz i Agnieszka Wenc, biorąc udział w debacie na temat warunków umacniania demokracji.

Kilka dni później - 9 czerwca - kolejna grupa naszych uczniów (opiekun Wiesław Hap) udała się do Warszawy na galę finałową ogólnopolskiego konkursu "Historia Bliska", zorganizowanego przez Ośrodek "Karta" i Fundację im. Batorego. Na Zamku Królewskim w Warszawie gościło wówczas aż 10 przedstawicieli Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Im. I. Łukasiewicza w Jaśle - laureatów tego konkursu. Byli to: Joanna Cygan, Sylwia Gałuszka, Ągnieszka Łącka, Anna Paluchniak, Jakub Hap, Paweł Gąsiorski, Dorota Pieniądz, Małgorzata Ziomber, Grzegorz Kot i Michał Ruszaj.

Dzień Żaka to jedna z pierwszych imprez roku szkolnego 2005/2006, podczas której pierwszoklasiści złożyli ślubowanie w obecności pani dyrektor, a na znak, że wrastają w tradycję szkoły, przed jej budynkiem posadzili drzewko.

29 i 30 września 2005 r. odbyły się uroczystości Jubileuszu X - lecia Narodzin i Szerzenia Idei Integracji przez naszą szkołę. W pierwszym dniu obchodów w auli spotkali się: grono pedagogiczne, rodzice uczniów i absolwentów klas integracyjnych oraz jaślanie wspierający ideę integracji od jej narodzin w SP 9 do wieloaspektowego wcielania w życie w naszym gimnazjum. Szczególnie zasłużonych dla rozwoju integracji mieszkańców Jasła uhonorowaliśmy statuetką "Przyjaciel Integracji". Następnego dnia na terenie szkoły miała miejsce IV Spartakiada Osób Niepełnosprawnych oraz piknik.

139 DH "Lisy" im. Leopolda Lisa Kuli, działająca przy Gimnazjum Nr 2 w Jaśle, uroczyście świętowała w dniu 14 października 2005 r. jubileusz 15-lecia istnienia. Ceremonia obchodów składała się z uroczystego apelu przed budynkiem szkoły, mszy św. w kościele MB Częstochowskiej oraz programu artystycznego w gimnazjalnej auli. Po części oficjalnej dla obecnych harcerzy i ich starszych kolegów zorganizowano ognisko.

Podejmowane przez szkołę w ostatnim roku inicjatywy na rzecz szerzenia tolerancji znalazły uznanie w oczach koordynatora ogólnopolskiego Klubu Szkół Tolerancji D. Raczko, który zaprosił naszych uczniów do Pałacu Prezydenckiego (19.10.2005), gdzie mieli oni okazję zaprezentować przed panią Jolantą Kwaśniewską pantomimę "Każdy z nas jest ważny" i piosenkę "Zatrzymaj się na chwilę". Pani dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska i pani Magdalena Brej odebrały podziękowania za pełną zaangażowania działalność naszego gimnazjum na polu krzewienia tolerancji.

W tym samym roku szkolnym nasza placówka przystąpiła do trzyletniego programu Socrates Comenius "Rozwijanie Europejskiej Turystyki Alternatywnej w Sieci Międzynarodowej Informacji Turystycznej". W dniach 4-11 grudnia 2005 uczennice K. Dzik i J. Śliż wraz z opiekunkami - Agatą Hap, Jadwigą Moskal i Jolantą Poliwką- uczestniczyły w pierwszym spotkaniu szkół zrzeszonych w programie, jakie miało miejsce w Camposampiero (Włochy). Młodzi Słowacy, Włosi, Hiszpanie i jaślanie brali udział w pracach nad zagadnieniami dotyczącymi turystyki alternatywnej, zwiedzali m.in.Wenecję i Padwę, byli gośćmi burmistrza Marcello Volpato.

21 lutego 2006 roku po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Noworocznym Darze, prezentując program pt. "Ogród radości" przygotowany przez Katarzynę Tomkiewicz, Piotra Korczyńskiego i Janusza Budziaka.

Dla przyszłych gimnazjalistów 11 marca już po raz siódmy zorganizowano Dzień Otwarty szkoły, zaś 21 marca odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu "Zielona Ścieżka Gimnazjalisty", podczas której nasza drużyna uplasowała się na I miejscu w klasyfikacji końcowej.

W następnym miesiącu Gimnazjum Nr 2 w Jaśle wraz z Katolickim Stowarzyszeniem "Civitas Christiana" zorganizowało konkurs "Ojciec Święty Jan Paweł II - przyjaciel młodych". Patronat honorowy nad imprezą objęli: poseł Stanisław Zając i proboszcz Parafii Św. Antoniego o. Zbigniew Makuch. Po konkursowej rywalizacji zebranym zaprezentowano montaż słowno - muzyczny oparty na twórczości papieża Polaka.

20 kwietnia 2006 r. odbył się koncert finałowy IV Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki GIM HIT. Po zakończeniu części konkursowej na scenie wystąpiły ubiegłoroczne zwyciężczynie Iza i Bożena oraz Jan Wojdak, który z miejsca podbił jasielską publiczność. I miejsce w tegorocznym konkursie wyśpiewała Martyna Zając z Przecławia, którą nagrodzono zestawem komputerowym.

W dniach 13 - 18 maja 2006 roku miała miejsce realizacja kolejnego etapu międzynarodowego projektu Socrates Comenius. W ramach wizyty roboczej do Jasła przyjechali przedstawiciele szkół z Malagi, Nitry oraz Camposampiero. Podczas zajęć, jakie odbywały się w naszej szkole, uczniowie pod kierunkiem swoich szkolnych koordynatorów opracowywali trasy wycieczek turystycznych po własnym regionie. Ponadto zwiedzili oni najpiękniejsze miejsca i obiekty Podkarpacia (m.in. Biecz, Bóbrka, Sanok, Ciężkowice, Łańcut, Magurski Park Narodowy), co zaowocowałoprzygotowaniem przez nich bogatej bazy informacyjnej o trasach turystycznych naszego regionu. Dla zaproszonych gości oraz ich polskich kolegów zorganizowano też wycieczki do Krakowa, Wieliczki i Oświęcimia.

Pod koniec maja (31.05.) miał miejsce finał III Międzywojewódzkiego Konkursu "Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza", nad którym patronat honorowy objęli Burmistrz Miasta Jasła i Starosta Powiatu Jasielskiego. W ramach Święta Szkoły dla młodzieży zorganizowano również festyn.

Tradycją naszego gimnazjum, związaną z początkiem każdego roku szkolnego, stało się organizowanie dla pierwszoklasistów Dnia Żaka. W roku szkolnym 2006/2007 odbył się on 19 września. Na uroczystość złożyły się: część oficjalna (m.in. złożenie ślubowania przez uczniów klas I), zasadzenie drzewek przez przewodniczących klas pierwszych dla upamiętnienia tego dnia oraz zajęcia rekreacyjno - sportowe.

W dniach 21 -28 pażdziernika 2006 r. 3 uczniów naszego gimnazjum przebywało wraz z opiekunami w ramach akcji Socrates Comenius na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Hiszpanii. Uczestniczyli oni w zajęciach szkolnych, zwiedzali Malagę i jej najbliższe okolice, byli gośćmi burmistrza tego miasta.

9 listopada 2006 r. działające w naszej szkole koło recytatorskie zaprezentowało piękny montaż słowno - muzyczny "Śpieszmy się kochać ludzi" oparty na poezji ks. Jana Twardowskiego.

Początek grudnia upłynął pod znakiem IV Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego "English is easy", nad którym patronat objęli Burmistrz Miasta Jasła i Starosta Powiatu Jasielskiego. Odbył się on 7 grudnia 2006 r. W językowych zmaganiach wzięli udział uczniowie z 16 szkół. W klasyfikacji końcowej I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 4 w Jaśle, na II uplasowała się Szkoła Podstawowa nr 1, III lokata przypadła Szkole Podstawowej nr 8. Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce podczas Dnia Otwartego 10 marca 2007 r.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia (21 grudnia) obchodziliśmy Dzień Życzliwości. Uroczystość ta została zorganizowana przez Samorząd Szkolny, Szkolny Klub Tolerancji oraz Szkolny Klub Przeciwdziałania Przemocy i Agresji. Dzień ów był uroczystym podsumowaniem wszystkich działań uczniów, nauczycieli i dyrekcji, które zmierzały do stworzenia w szkole ciepłej i bezpiecznej atmosfery. Część pierwsza obchodów upłynęła pod znakiem wręczenia nagród zwycięzcom konkursu na klasowe kodeksy przeciw agresji i przemocy. Później miała miejsce debata nad ministerialnym programem "Zero Tolerancji" , w której udział wzięły samorządy poszczególnych klas. Była to ważna inicjatywa, która na pewno pozwoli ograniczyć zjawisko agresji w naszej szkole.

17 stycznia 2007 r. na deskach sceny widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury w ramach akcji Noworoczny Dar zaprezentowano montaż słowno - muzyczny "Wędrówką życie jest człowieka", nad którego przygotowaniem pracowali nauczyciele: Ewa Szyk, Bogna Czajka, Janusz Budziak i Anna Śliwa. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia pięknego widowiska złożonego z tekstów poetyckich, piosenek oraz układów choreograficznych.

31 stycznia 2007 r. miała miejsce III edycja konkursu "Matematyczny skok do gimnazjum", przygotowanego przez naszą szkołę dla uczniów klas VI. W tegorocznych zmaganiach konkursowych udział wzięło 49 uczniów z 8 szkół podstawowych.

Nasze gimnazjum było także organizatorem Powiatowego Konkursu Poezji Śpiewanej "Namuzowywanie". Wyznaczyliśmy sobie ambitny cel - kształtowanie w młodych ludziach wrażliwości na piękno poetyckiego słowa. Konkurs ten odbył się 8 marca 2007 r. Jury I miejsce przyznało Julii Śliwińskiej ze Skołyszyna, na II pozycji uplasowały się reprezentantki Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle - Małgorzata Dybaś i Katarzyna Chochołek, III miejsce przyznano Kamili Pakule z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle.

Atrakcją dla przyszłych gimnazjalistów bez wątpienia był Dzień Otwarty (10 marca 2007), organizowany corocznie przez naszą szkołę. Szóstoklasistom zaoferowano m.in. możliwość zwiedzenia szkoły, zapoznania się z bogatą ofertą zajęć edukacyjnych, wzięcia udziału w różnorodnych zajęciach i konkursach. Dodatkowo zwiedzający szkołę goście mogli wysłuchać wykładu na temat cukrzycy u dzieci i młodzieży, wygłoszonego przez pana Kazimierza Wawszczaka (członka jasielskiego oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków) .

12 kwietnia 2007 r. miał miejsce finał II Powiatowego Konkursu " Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych", którego organizatorem jest Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz nasze gimnazjum. Patronat honorowy nad nim sprawowali: poseł na Sejm Stanisław Zając, Starosta Powiatu Jasielskiego oraz Burmistrz Miasta Jasła. W tegorocznych zmaganiach konkursowych wzięło udział 91 uczniów z gimnazjów i szkół podstawowych. Nasi reprezentanci zyskali uznanie jurorów, zajmując czołowe lokaty. I tak: w kategorii literackiej I miejsce przyznano Kindze Ostapińskiej, a III - Agnieszce Goleń; w kategorii śpiew zwyciężyła Monika Zając, zaś najlepszą recytatorką okazała się Paulina Wnęk.

Niewątpliwą atrakcję dla gimnazjalistów stanowił edukacyjny wyjazd do Wielkiej Brytanii (24 maja - 1 czerwca 2007). 19 uczniów pod opieką pani Sylwii Wasik i pani Beaty Barszcz zwiedziło Brighton, Londyn i Cambridge, doskonaląc jednocześnie własne kompetencje językowe.

31 maja 2007 r. odbyła się IV edycja Konkursu Łukasiewiczowskiego. W kategorii wiedzy o życiu i działalności Ignacego Łukasiewicza świetnie zaprezentowała się nasza drużyna w składzie: Mateusz Łozyniak, Anna Cygan i Konrad Barczentewicz, zajmując I miejsce. Wyprzedzili oni swych rówieśników z Gimnazjum Nr 1 w Jaśle oraz Gimnazjum w Grodzisku Górnym. W kategorii wiersz poświęcony Łukasiewiczowi I lokata przypadła naszej uczennicy Annie Cygan, zaś na II pozycji w kategorii plastycznej uplasowała się Joanna Cygan.

Zakończenie roku szkolnego 2006/2007 w Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle miało wyjątkowo uroczysty charakter. Uświetniła je swoją obecnością pani Maria Kurowska - Burmistrz Jasła.

W części oficjalnej, po okolicznościowym przemówieniu dyrektora szkoły - pani Aleksandry Zajdel-Kijowskiej oraz wystąpieniu pani burmistrz, miała miejsce doniosła dla tegorocznych absolwentów gimnazjum i ich rodziców chwila. Uczniowie odebrali bowiem z rąk pani burmistrz świadectwa z wyróżnieniem, zaś pani dyrektor Kijowska wręczyła przybyłym rodzicom listy gratulacyjne, stanowiące wyraz uznania dla osiągnięć ich dzieci. Ośmioro spośród wyróżnionych uczniów zostało uhonorowanych dodatkowo wpisaniem do Złotej Księgi Absolwentów za bardzo dobre wyniki w nauce i godne reprezentowanie szkoły w licznych konkursach. W gronie tym znaleźli się: Monika Zając z klasy III b, Kinga Ostapińska, Anna Cygan, Aleksandra Władyka i Kamila Wilczak z klasy III c, Tomasz Ochwat z III i oraz Rafał Mastej i Mateusz Owczarski z III k.

Dalszym punktem uroczystości stało się uhonorowanie panów Janusza Wilczaka oraz Adama Nowaka zaszczytnym tytułem Mecenasa Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w dowód uznania za długoletnie życzliwe wsparcie dla działalności edukacyjnej szkoły i podejmowanych przez nią inicjatyw. Wyrazy wdzięczności skierowano także pod adresem pani Krystyny Żarnowskiej za aktywną, pełną zaangażowania pracę w Radzie Rodziców przez kilkanaście ostatnich lat.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zbiegła się w czasie z pożegnaniem odchodzących na emeryturę długoletnich pracowników szkoły: pana Leszka Woźniackiego - nauczyciela matematyki i opiekuna drużyny harcerskiej oraz pani Czesławy Tabaki, pracującej na stanowisku sekretarza szkoły. Ich wzorowa postawa oraz zaangażowanie w wykonywanie obowiązków sprawiły, że stali się oni niedościgłym wzorem dla młodszych pracowników placówki. Dlatego też ze wzruszeniem i bardzo ciepło byli oni żegnani przez panią burmistrz Marię Kurowską, panią dyrektor Aleksandrę Zajdel-Kijowską oraz przedstawicieli Rady Pedagogicznej , Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

Po wystąpieniu pana Janusza Wilczaka, który na ręce pani dyrektor Aleksandry Zajdel-Kijowskiej złożył w imieniu rodziców podziękowania za rzetelną całoroczną pracę całego grona pedagogicznego, zaprezentowano przygotowaną przez panią Janinę Bieleń część artystyczną pt. "Wszystko ma swój czas", która bardzo podobała się wszystkim zebranym na auli. Życzenia udanych wakacji, skierowane przez panią dyrektor Aleksandrę Zajdel-Kijowską do uczniów i nauczycieli, zakończyły wzruszającą uroczystość pożegnania kończących naukę w gimnazjum uczniów klas trzecich.

Dzień 22 czerwca 2007 roku na zawsze zapisał się w historii Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, które właśnie wtedy miało okazję podejmować w swych murach niezwykłych gości. Zakończenie roku szkolnego 2006/2007 zbiegło się bowiem z wizytą w szkole: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Sławomira Kłosowskiego, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS Marka Kuchcińskiego, posła Andrzeja Ćwierza, Podkarpackiego Kuratora Oświaty Macieja Karasińskiego, Zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Anny Dąbrowskiej, Starosty Powiatu Jasielskiego Adama Kmiecika, Wicestarosty Witolda Lechowskiego, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Adama Pawlusia oraz Burmistrza Miasta Jasła Marii Kurowskiej.

Wizyta tylu znamienitych osób jest wielkim wyróżnieniem dla Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle i zarazem uhonorowaniem wieloletnich działań tej placówki na rzecz edukacji, a szczególnie promowania w środowisku lokalnym idei integracji.

Uroczystość z udziałem gości rozpoczęła się na szkolnej auli przygotowanym przez gimnazjalistów programem artystycznym pt. "Wszystko ma swój czas". Został on bardzo wysoko oceniony przez przybyłych, a wiceminister Kłosowski stwierdził, iż umiejętności wokalne Katarzyny Chochołek i Małgorzaty Dybaś oraz instrumentalne Łukasza Sokołowskiego dorównują poziomem występom, jakie miał możliwość podziwiać niedawno podczas opolskiego festiwalu. Po montażu słowno - muzycznym głos zabrała pani Maria Kurowska, która powitała dostojnych gości, zgromadzonych nauczycieli, rodziców i uczniów. W swym krótkim wystąpieniu pani burmistrz wskazała na szereg działań podejmowanych w Jaśle na rzecz oświaty, których najlepszym przykładem jest powołanie w ostatnim czasie do istnienia 2 gimnazjów oraz integracyjnej szkoły podstawowej, podczas gdy w innych miastach obserwuje się tendencję wprost przeciwną - szkoły są zamykane. O tym, iż edukacja jest priorytetem dla władz Jasła świadczyć może fakt, iż na uroczyste spotkanie do Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zaproszono najlepszych uczniów jasielskich szkół podstawowych i gimnazjalnych wraz z rodzicami i wręczono im Nagrody Burmistrza Jasła. W gronie uhonorowanych za wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach znalazły się także uczennice naszej szkoły: Kinga Ostapińska i Anna Cygan .

Gratulacje dla utalentowanych młodych jaślan i ich nauczycieli, życzenia wspaniałej przyszłości, wyrazy uznania dla działań edukacyjnych podejmowanych w Jaśle i deklaracje ich wspierania złożyli - obok wiceministra - poseł Andrzej Ćwierz, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS Marek Kuchciński oraz Podkarpacki Kurator Oświaty Michał Karasiński. Wszyscy oni zgodnie podkreślali wielką rolę, jaka może przypaść w zjednoczonej Europie świetnie wykształconej podkarpackiej młodzieży, a o jakości kształcenia może świadczyć przywołany przez kuratora fakt uzyskania przez uczniów naszego województwa 4 miejsca w kraju na egzaminie z przedmiotów humanistycznych i 6 rezultatu z testu matematyczno - przyrodniczego.

Po podziękowaniu szanownym gościom za przybycie do Gimnazjum Nr2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz wręczeniu im pamiątek z pobytu w Jaśle, dyrektor szkoły pani Aleksandra Zajdel-Kijowska zaprosiła ich na zwiedzanie budynku szkolnego, prezentując m. in. bibliotekę, salę gimnastyczną, salkę do zajęć rehabilitacyjnych, pracownię biologiczną i historyczną, harcówkę oraz salę informatyczną. Ta ostatnia cieszyła się szczególnym zainteresowaniem wiceministra Kłosowskiego ze względu na zgromadzony w niej sprzęt tyfloinformatyczny, umożliwiający pracę z uczniem niedowidzącym, zakupiony z funduszy Unii Europejskiej przy znaczącym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Goście wyrazili uznanie dla dbałości pani dyrektor Kijowskiej o wygląd i wyposażenie budynku, zgodnie podkreślając, iż jasielskie Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi to szkoła pod każdym względem wyjątkowa. Na zakończenie stwierdzić trzeba, że spotkanie, którego atmosfera była tak ciepła i przyjazna, zapewne na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.

Początek roku szkolnego 2007/2008 przypadł na 3 września. Pani dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska poinformowała wszystkich zebranych w auli pierwszoklasistów i ich rodziców, że od tego roku szkolnego stają się uczniami nowo utworzonego Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, w skład którego wchodzą Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i powołana wiosną do istnienia Integracyjna Szkoła Podstawowa Nr 12 w Jaśle.W związku z tym dzieci zyskały możliwość konsekwentnego realizowania procesu integracji od przedszkola aż do gimnazjum w jednym obiekcie. Po zaprezentowaniu programu artystycznego "Pożegnanie lata" pierwszoklasiści w towarzystwie swoich wychowawców udali się na zwiedzanie budynku szkolnego.

15 września 2007 r. obfitował w szereg imprez przygotowanych dla świeżo upieczonych gimnazjalistów w ramach Dnia Żaka. Rozpoczął się on powitaniem uczniów klas I, zebranych na sali gimnastycznej, przez panią dyrektor Aleksandrę Zajdel-Kijowską i przewodniczącego Samorządu Szkolnego Przemysława Sokołowskiego z klasy IIId. Po złożeniu uroczystej przysięgi pierwszoklasistów zaproszono do wzięcia udziału w przygotowanych grach i zabawach zespołowych. Po ciepłym posiłku mieli oni również możliwość wykazania się umiejętnościami sportowymi, uczestnicząc w rozgrywkach spiortowych. I miejsce w klasyfikacji końcowej przypadło klasie I d, której w nagrodę otrzymała bilety do kina. II lokatę zajęła I e, zyskując prawo do darmowego wstępu na najbliższą dyskotekę. III miejsce klasy I h nagrodzono słodyczami. Po pełnym wrażeń Dniu Żaka pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi uiczniami naszej szkoły.

W październiku święciliśmy triumfy podczas uroczystego finału konkursu profilaktycznego "Jak zadbałbyś o bezpieczeństwo", jaki miał miejsce w sali kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Przygotowany przez nasze uczennice: B. Szpak, A. Maciechowską, A. Świątek, W. Wachel i M. Warżołek (op. pani Elżbieta Buglewicz) projekt "Razem bezpieczniej" zwyciężył w konkursie zorganizowanym przez Wojewódzką Komendę Policji i Kuratorium Oświaty.

12 listopada gościliśmy w naszej szkole podróżnika Ryszarda Stabacha, członka gorlickiej grupy "Trzask". Podczas spotkania z młodzieżą opowiedział on o swojej podróży do Australii. Pasjonującą relację wzbogacił pokaz slajdów i przywiezionych z podróży pamiątek.

W dniach 14 - 26 listopada 2007 mieliśmy możliwość podziwiać prace powstałe podczas Plenerowych Warsztatów Artystycznych "Podkarpackie impresje", których organizatorem była nasza szkoła i Fundacja im. Stefanii Woytowicz. Na wystawie zaprezentowano prace malarskie i rzeźbiarskie tematycznie związane z naszym regionem, wykonane m.in. przez uczniów naszej szkoły.

Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie Dnia Życzliwości. Na obchody w roku szkolnym 2007/2008 (21 grudnia) złożyły się m.in.: prezentacja regulaminu Szkolnego Klubu Przeciwdziałania Przemocy i Agresji, spektakl profilaktyczny "List" przygotowany przez koło teatralne, rozstrzygnięcie konkursów związanych z propagowaniem życzliwości we wzajemnych relacjach oraz prezentacja projektu profilaktycznego "Razem bezpieczniej", który uzyskał I nagrodę w wojewódzkim konkursie zorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Wojewódzką Komendę Policji. W świąteczne klimaty wprowadził wszystkich nastrojowy program artystyczny"Rodzi się miłość", przygotowany przez klasy integracyjne Ia i Ib.

9 stycznia 2008 r. w ramach tegorocznej edycji Noworocznego Daru nasza szkoła zaprezentowała program "Cztery pory roku". Organizacją koncertu dla Gimnazjum Nr 1 zajęli się nauczyciele: Katarzyna Barzyk, Paulina Dubis i Piotr Korczyński, którzy starali się przedstawić nastroje towarzyszące gimnazjalistom w różnych porach roku: od wiosennego zakochania, poprzez radość lata i jesienną zadumę do zimowych, typowo świątecznych klimatów.

6 lutego w szkolnej bibliotece odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klasy I Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12 na czytelników , uświetnione bajkowym przedstawieniem przygotowanym przez naszych gimnazjalistów: P. Wnęk, S. Janusz, I. Dyląg i M. Dubiel.

Z myślą o przyszłych uczniach 1 marca 2008 roku zorganizowano w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle Dzień Otwarty szkoły. Coroczne organizowanie takiego dnia - będące wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego - stało się tradycją. Już po raz dziewiąty w murach szkoły gościli uczniowie klas szóstych jasielskich szkół podstawowych, którzy w najbliższym czasie mają podjąć decyzję o wyborze gimnazjum. Dla ułatwienia im tego zadania społeczność Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza przygotowała prezentację bogatej oferty edukacyjnej i wychowawczej szkoły.

Jak co roku goście - szóstoklasiści oraz ich rodzice - mieli możliwość zwiedzenia budynku szkolnego w towarzystwie nauczycieli oraz starszych kolegów gimnazjalistów. Mogli zapoznać się m. in. z działalnością Eurogimu, Koła Historyczno - Regionalnego, Klubu Wolontariusza, Szkolnego Klubu Przeciwdziałania Przemocy "Przyjazna szkoła", Drużyny Harcerskiej "Lisy", Koła Turystyczno - Krajoznawczego "Hamak", koła PCK oraz obejrzeć efekty pracy niektórych kół zainteresowań. Niewątpliwą atrakcję dla zwiedzających stanowiły pokazy doświadczeń fizycznych i chemicznych, warsztaty grafiki, prezentacje umiejętności karateków i zespołu tanecznego. Ponadto w czasie Dnia Otwartego szóstoklasiści zyskali niepowtarzalną szansę uczestniczenia w przygotowanych dla nich zajęciach plastyczno -technicznych, matematycznych, komputerowych, sportowych oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z niektórych przedmiotów szkolnych poprzez wzięcie udziału w quizach. Zwiedzający mogli uzyskać wyczerpujące informacje na temat różnych aspektów działalności placówki, w tym kształcenia integracyjnego, obejrzeć multimedialną prezentację gimnazjum, otrzymać okolicznościowe foldery oraz upamiętnić swój pobyt w murach szkoły wpisem do Księgi Gości.

Podczas Dnia Otwartego na szkolnej auli miało także miejsce podsumowanie konkursów "English is easy" i "Matematyczny skok do gimnazjum", organizowanych przez szkołę dla uczniów klas szóstych . Laureaci odebrali dyplomy i upominki rzeczowe z rąk pani dyrektor Aleksandry Zajdel-Kijowskiej oraz gościa honorowego Dnia Otwartego - pana Leszka Zduńskiego - Wiceburmistrza Miasta Jasła. Uroczystość uświetnił montaż słowno - muzyczny "Cztery pory roku".

W związku z tym, że w bieżącym roku szkolnym rozszerzono ofertę edukacyjną placówki o Integracyjną Szkołę Podstawową Nr 12, na Dzień Otwarty zaproszono także 6 i 5-latków oraz uczniów klas III szkół podstawowych. W przyszłym roku szkolnym planowane jest bowiem utworzenie klas integracyjnych pierwszej i czwartej . Umożliwi to dzieciom konsekwentną realizację procesu integracji w jednym budynku, począwszy od przedszkola poprzez szkołę podstawową i gimnazjum. Podczas Dnia Otwartego przedszkolaki, trzecioklasiści i ich rodzice mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach obecnej klasy pierwszej oraz zwiedzenia nowo powstałej szkoły.

Wszystkie działania podjęte podczas Dnia Otwartego przez Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle służyły głównie przełamaniu obawy przyszłych uczniów przed nieznanym, a tym samym miały ułatwić bezstresowy start na dalszy etap edukacji. Celem ich była także pomoc tym jeszcze niezdecydowanym w dokonaniu trafnego wyboru szkoły. Ze względu na stale rosnące zainteresowanie ze strony dzieci i ich rodziców niniejsze przedsięwzięcie kontynuowane będzie w następnych latach.

26 marca miało miejsce spotkanie z podróżnikiem Leszkiem Hyndą zorganizowane dla naszych gimnazjalistów. Prelekcja, wzbogacona pokazem slajdów i pamiątek z podróży, związana była tematycznie z wyprawą w Himalaje i do Nepalu. Dzięki tej nietypowej lekcji geografii uczniowie mieli możliwość uzyskania informacji o życiu codziennym mieszkańców państwa niedostępnego dla turystów przez ok. 250 lat. Zapoznali się oni m. in. z sytuacją szkół nepalskich, zobaczyli świątynię żywej bogini Kumari, podziwiali przepiękne fotografie najwyższych szczytów świata.

31 marca w szkolnej auli odbyło się uroczyste podsumowanie Powiatowego Konkursu "Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych". Organizatorem konkursu są Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle, zaś patronat nad nim sprawowali: Burmistrz Miasta Jasła Maria Kurowska, poseł Stanisław Zając, ks. kanonik Tadeusz Gąsiorowski i Starosta Powiatu Jasielskiego Adam Kmiecik. Uroczystość, którą uświetnili swą obecnością m.in. poseł Stanisław Zając i burmistrz Leszek Zduński, rozpoczęła się montażem słowno - muzycznym, poświęconym pamięci papieża. Po nim nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu. Nasi gimnazjaliści zaprezentowali się w nim wspaniale, zdobywając czołowe lokaty. W kategorii literackiej II miejsce przyznano Alicji Nawracaj, wyróżniono też Paulinę Wanat. I miejsce w kategorii: recytacja przypadło Paulinie Wnęk, II pozycję w tej samej kategorii wywalczyła Patrycja Kozicka. Małgorzata Dybaś i Katarzyna Chochołek zajęły II miejsce w kategorii: śpiew.

Od kilku lat nasze gimnazjum jest organizatorem Powiatowego Konkursu Fizycznego. W tegorocznej edycji, która odbyła się 3 kwietnia 2008 r. , uczestniczyły 3 gimnazja reprezentowane przez 12 uczniów. Decyzją jury nasz uczeń Przemysław Sokołowski (IIId) zajął w konkursie II miejsce.

4 kwietnia 2008 r. w Sali Koncertowej Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych i interdyscyplinarnych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Na galę zaproszono laureatów konkursów wraz z rodzicami oraz dyrektorów szkół, które laureaci reprezentują. W ścisłej czołówce najlepszych gimnazjów Podkarpacia znalazł się Zespół Szkół Miejskich Nr 3 - Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle. Placówka kierowana przez Panią Dyrektor Aleksandrę Zajdel-Kijowską uplasowała się na zaszczytnym 8 miejscu w województwie podkarpackim pod względem liczby laureatów i finalistów. Spośród wszystkich uczniów tej szkoły biorących udział w konkursach przedmiotowych i interdyscyplinarnych do drugiego etapu zakwalifikowało się 20 gimnazjalistów, a za wielki sukces uczniów i ich nauczycieli należy uznać fakt, iż 14 z nich po tym etapie uzyskało chlubny tytuł laureata lub finalisty.

Laureaci to: Paweł Szajna - informatyka (I miejsce w województwie) i język angielski; Maciej Skała- informatyka (II miejsce w województwie); Marcin Domowicz - chemia; Anna Boroń - język angielski; Piotr Pacocha - geografia.

W gronie finalistów znaleźli się: Anna Świątek - chemia; Paweł Buglewicz - język angielski, język niemiecki; Monika Małek - biologia; Ewa Sporniak - język niemiecki; Joanna Krakowska - język niemiecki; Paweł Szajna - matematyka; Maciej Skała - matematyka.

Na uroczyste podsumowanie konkursów do Rzeszowa pojechali najlepsi z najlepszych - 5 laureatów, którzy reprezentowali Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. W czasie uroczystości odebrali oni z rąk p.o. Podkarpackiego Kuratora Oświaty Jerzego Cyprysia stosowne zaświadczenia. Ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne, zaś na ręce Dyrektora Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle - Pani Aleksandry Zajdel-Kijowskiej przekazano podziękowanie dla dyrekcji i nauczycieli za trud włożony w pracę z uczniem szczególnie zdolnym oraz życzenia równie pięknie zapisanej karty w historii szkoły w latach przyszłych.

14 kwietnia 2008 r. w naszym gimnazjum odbyło się spotkanie uczestników projektu Socrates Comenius, którego celem jest rozwijanie turystyki alternatywnej. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie i ich opiekunowie ze szkół w Nitrze, Maladze, Jaśle i Camposampiero.

Na początku zebrania pani Jolanta Poliwka dokonała podsumowania 3-letniej realizacji programu, następnie nasi gimnazjaliści i ich zagraniczni koledzy prezentowali projekty tras turystycznych, promując w ten sposób region swego zamieszkania. Później wszyscy mieli możliwość obejrzenia galerii zdjęć z wycieczek, jakie zorganizowano w ramach współpracy.

Nawiązana w 2002 roku współpraca naszej szkoły z Eotvos Josef Gimnazium w Szegedzie rozwija się bardzo dynamicznie.Jednym z ważniejszych jej punktów stała się wizyta grupy dyrektorów i członków stowarzyszeń oświatowych z Szegedu w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.Miała ona miejsce 26 kwietnia 2008 r. Zafascynowani poznaną w czasie wymian jasielską młodzieżą pedagodzy pragnęli odwiedzić nasze gimnazjum, by przyjrzec się jego pracy. 34- osobowa grupa zwiedziła budynek szkolny, zapoznała się z bogatą ofertą edukacyjną naszej placówki i obejrzała prezentację multimedialną o szkole . Miło było nam odbierać pochwały z ust gości po przyjrzeniu się naszej pracy.

29 kwietnia odbył się koncert finałowy ogólnopolskiego konkursu GIM HIT, nad którym partronat objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Podkarpacki Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Burmistrz Miasta Jasła. Podczas jubileuszowej 5 edycji konkursu zaprezentowano 15 utworów w wykonaniu gimnazjalistów, zakwalifikowanych do występu w czasie kilkudniowych przesłuchań. Spośród nich jury wyłoniło zwycięzców, Grand Prix przyznając Agacie Rożankowskiej z Torunia, I miejsce Lukaszowi Gocławskiemu z Trzcianki, II - Marioli Leń z Bliznego, a III-Izabeli Gacia z Horyńca Zdroju. W finałowej rywalizacji wzięły udział także nasze uczennice Angelika Zagórska i Marzena Spólnik, których udany występ doceniono wyróżnieniem.

Nasza szkoła od kilku lat współpracuje z Komendą Powiatową Policji i Jasielskim Klubem Motorowym i Ratownictwa Drogowego w organizowaniu finału powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju BRD. Uczniowie naszego gimnazjum mogą poszczycić się wieloma sukcesami w tym konkursie na szczeblu wojewódzkim i powiatowym. W roku szkolnym 2007/2008 odnieśli zwycięstwo w eliminacjach powiatowych, zaś 13 maja w Ulanowie w finale wojewódzkim Turnieju BRD nasza drużyna zdobyła V miejsce.

15 maja 2008 r. miała miejsce VII edycja Powiatowego Konkursu Matematycznego (dla uczniów klas II), którego organizatorem jest Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny udowodnili, że są bezkonkurencyjni: I miejsce przypadło Markowi Piszowi, II zajęła Sylwia Janusz, zaś na III uplasowała się Anna Kosiek.

29 maja odbyła się w naszej szkole V edycja Międzywojewódzkiego Konkursu "Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza", nad którym patronat objęli Burmistrz Miasta Jasła oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. W gronie nagrodzonych znaleźli się także uczniowie naszego gimnazjum. W kategorii literackiej II miejsce zdobyła Kamila Gorczyca, zaś III przypadło Monice Stepek. W kategorii plastycznej na I miejscu uplasował się Piotr Sorys, a na II - Justyna Berowska. W kategorii: wiedza o życiu i pracy Łukasiewicza oraz chemia I miejsce dla naszej szkoły wywalczyła drużyna w składzie: Katarzyna Szaro, Marcin Domowicz i Mateusz Łozyniak.

Tradycją już stało się coroczne organizowanie Święta Szkoły przez nasze gimnazjum. Tegoroczne uroczystości miały miejsce 30 maja. W ramach Święta Szkoły odbył się cykl imprez o charakterze edukacyjno - rozrywkowym. Uroczystość otworzył zorganizowany przez Klub Europejski EUROGIM Dzień Europejski, w czasie którego uczniowie klas I zaprezentowali potrawy charakterystyczne dla wylosowanego przez siebie wcześniej państwa. Następnie głos oddano przedstawicielom klas II, którzy przygotowali pomysłowe prezentacje europejskich krajów, m.in. w postaci plakatów, map, folderów, zdjęć i charakterystycznych dla danego kręgu kulturowego rekwizytów. Celem ich działań było zachęcenie kolegów do wzbogacania swojej wiedzy poprzez zwiedzanie ciekawych zakątków Europy. Gdy przyszła kolej na trzecioklasistów, na szkolnych schodach pojawili się uczniowie w strojach narodowych różnych państw naszego kontynentu. Wszystkie prezentacje przygotowane przez uczniów były, jak zwykle, na wysokim poziomie, a pomysłowość i inwencja twórcza młodzieży oczarowały jurorów, którzy nagrodzili I miejscem odpowiednio klasy Ic, II b i IIIe.

W programie imprez przygotowanych z okazji Święta Szkoły znalazły się także: pokaz karateków, wśród których znaleźli się obecni i byli uczniowie gimnazjum, występy Magicznych Dziewcząt oraz pokaz tańca nowoczesnego w wykonaniu rodziny Huczków. Nie sposób nie wspomnieć o loterii fantowej czy występach zespołu harcerskiego. Niewątpliwą atrakcję dla młodzieży stanowił punkt programu zatytułowany "Mikrofon dla każdego", dający uczniom możliwość zaprezentowania własnych umiejętności wokalno - instrumentalnych podczas występu dla społeczności szkolnej. W dniu Święta Szkoły odbył się także sportowy turniej mix - max , ponadto zorganizowano biegi przełajowe.

Już po raz piąty zafundowano młodzieży sporą dawkę atrakcji w ramach Święta Szkoły - uroczystości na stałe wpisanej do Kalendarza Imprez Szkolnych. Kolejne atrakcje - już za rok.

1 czerwca 2008 r. czworo uczniów naszej szkoły wzięło udział w XIV Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Byli to: Dominika Gołąbek, Kamil Myśliwiec, Joanna Kopeć i Edyta Garbacik. Jako parlamentarzyści czynnie brali udział w obradach, przygotowywali zapytania poselskie, projekty dokumentów. Ich obecność w sejmowych ławach jest dowodem dojrzałości i zainteresowania polityką rozumianą jako działalność na rzecz wspólnego dobra.

W dniach od 6 do 10 czerwca 2008r. w Suczawie (Rumunia) miał miejsce II Karpacki Konkurs Informatyczny, do udziału w którym zaproszono laureatów wojewódzkich konkursów informatycznych z Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii. W ubiegłym roku szkolnym Polska zajęła drużynowo I miejsce na I Karpackim Konkursie Informatycznym, jaki odbył się w Rzeszowie. W tym roku 7 czerwca przeprowadzono konkursowe zmagania, 2 kolejne dni organizatorzy poświęcili na zapoznanie uczestników konkursu z najpiękniejszymi zakątkami regionu i folklorem tamtych ziem, w ostatnim dniu konkurs został rozstrzygnięty. Mieliśmy w Rumunii naszych przedstawicieli - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle reprezentowali podczas konkursu Paweł Szajna (I miejsce w konkursie informatycznym - etap wojewódzki) i Maciej Skała (II miejsce w konkursie informatycznym - etap wojewódzki).

19 czerwca 2008 w gimnazjalnej auli odbyła się szczególna uroczystość - pożegnanie uczniów klas III kończących naukę w naszej szkole. Na uroczystość zaproszono najlepszych absolwentów Gimnazjum Nr 2 oraz ich rodziców. Po części artstycznej pani dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska odczytała uchwałę Rady Pedagogicznej dotyczącą wpisania do Złotej Księgi najlepszych trzecioklasistów w nagrodę za sukcesy osiągane przez nich w licznych konkursach oraz zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. W gronie uhonorowanych znaleźli się: Małgorzata Tuleja, Dominika Gołąbek, Michał Myśliwiec, Marcin Domowicz, Piotr Pacocha, Wojciech Dubiel, Maciej Skała, Anna Boroń, Mateusz Łozyniak, Przemysław Sokołowski, Ewa Sporniak, Paweł Buglewicz, Paweł Szajna, Tomasz Pachana, Małgorzata Dybaś, Kamil Myśliwiec, Katarzyna Chochołek, Anna Świątek i Justyna Berowska. Odebrali oni z rąk pani dyrektor oraz obecnego na uroczystości burmistrza Leszka Zduńskiego dyplomy i nagrody książkowe, zaś ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne.

Następnego dnia (20 czerwca 2008) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2007/2008 dla uczniów klas I i II gimnazjum oraz klasy I szkoły podstawowej. Na początku pani dyrektor Aleksandra Zajdel-Kijowska wręczyła świadectwa ukończenia klasy I uczniom Integracyjnej Szkoły Podstawowej Nr 12, później najlepsi uczniowie klas I i II gimnazjum odebrali z rąk pani dyrektor upominki książkowe. Uroczystość zakończył krótki program artystyczny o tematyce wakacyjnej.

Rok szkolny 2008/2009 rozpoczął się 1 września. W auli zebrali się uczniowie klas I gimnazjum i szkoły podstawowej, którzy - po powitaniu przez panią dyrektor Aleksandrę Zajdel-Kijowską i obejrzeniu części artystycznej - w towarzystwie swoich wychowawców udali się na zwiedzanie budynku szkolnego.

Dalszy ciąg historii naszego gimnazjum dopisze najbliższa przyszłość...
opracowała Magdalena Żołądź