Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

RODO

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle reprezentowany przez Dyrektora: Aleksandra Zajdel-Kijowska, mający siedzibę w Jaśle (38-200), przy ul. Szkolna 38.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sp12@zsm3jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 
Administrator – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Koś, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zsm3jaslo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
KLAUZULE
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik PDF)
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu (plik PDF)
Klauzula informacyjna - uczeń niepełnoletni (plik PDF)
Klauzula informacyjna - osoba odbierająca dziecko ze świetlicy (plik PDF)
Klauzula informacyjna - korzystający z usługi Google Workspace for Education (plik PDF)

7-ZIP - ARCHIWIZATOR PLIKÓW O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU KOMPRESJI - www.7-zip.org

SZKOLENIE 2023
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (plik PDF)
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych (plik PDF)
Ochrona prywatności w miejscu pracy - przewodnik dla pracowników (plik PDF)
Bezpieczeństwo danych osobowych (plik PDF)
Obowiązek informacyjny w szkole (plik PDF)

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI