Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

RODO

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle reprezentowany przez Dyrektora: Aleksandra Zajdel-Kijowska, mający siedzibę w Jaśle (38-200), przy ul. Szkolna 38.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sp12@zsm3jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby.
 
Administrator – Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Koś, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@zsm3jaslo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 
KLAUZULE
 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (plik PDF)
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu (plik PDF)
SZKOLENIE 2021
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (plik PDF)
Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych (plik PDF)
Ochrona prywatności w miejscu pracy - przewodnik dla pracowników (plik PDF)
Oświadczenie Europejskiej Rady Ochrony Danych (plik PDF)
COVID-19 - ochrona danych w czasach pandemii (plik PDF)
Raport Ministra Edukacji Narodowej COVID-19 (plik PDF)
RODO w czasie pandemii - sektor edukacji (plik PDF)
Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania (plik PDF)
Dobre praktyki podczas lekcji online (plik PDF)

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI