Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Druki do pobrania

REKRUTACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR12 Z O.I. W JAŚLE
Zgłoszenie ucznia do klasy I SP nr12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Wniosek o przyjęcie do SP nr12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Potwierdzenie woli przyjęcia kandydata do klasy I SP nr12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I SP nr12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Wzór nr1 - Oświadczenie o miejscu zamieszkaniaDOCPDF
Wzór nr2 - Oświadczenie o samotnym wychowaniu dzieckaDOCPDF
Wzór nr3 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do ZSM nr3 w JaśleDOCPDF
Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy I - sportowej SP nr12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Wzór nr1 - Zgoda na uczęszczanie kandydata do klasy sportowejDOCPDF
OŚWIADCZENIA - ZGŁOSZENIA - DEKLARACJE
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzicaDOCPDF
Oświadczenie o różnym miejscu zameldowania dziecka i rodzicaDOCPDF
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej SP nr12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Zgłoszenie do stołówki szkolnej ZSM nr3 w JaśleDOCPDF
REKRUTACJA - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR9 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAŚLE
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr9 z O.S. i O.I. w JaśleDOCPDF
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoDOCPDF
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka do 2,5 rokuDOCPDF
Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennymDOCPDF
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodzinyDOCPDF
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły podstawowej ZSM nr3 w JaśleDOCPDF
ZGODY RODZICÓW
WYCIECZKA SZKOLNA SP12 - KARTA - PROGRAM - ZGODADOCPDF
WYCIECZKA PRZEDSZKOLE - KARTA - PROGRAM - ZGODADOCPDF
Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie szkolnymDOCPDF
Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach sportowychDOCPDF
DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY
Karta samooceny nauczycielaDOCPDF
Oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodówDOCPDF
Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnegoDOCPDF
Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnegoDOCPDF
Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowejDOCPDF

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY