Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Druki do pobrania

REKRUTACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z O.I. W JAŚLE
Zgłoszenie ucznia do klasy I SP nr 12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Wniosek o przyjęcie do klasy I SP nr 12 z O.I. w Jaśle w ciągu roku szkolnegoDOCPDF
REKRUTACJA - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAŚLE
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoDOCPDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 9 z O.S. i O.I. w JaśleDOCPDF
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkolaDOCPDF
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kandydata do przedszkolaDOCPDF
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w wieku do 2,5 rokuDOCPDF
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodzinyDOCPDF
Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennymDOCPDF
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w ZSM nr3 w JaśleDOCPDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 9 z O.S. i O.I. w Jaśle w ciągu roku szkolnegoDOCPDF
OŚWIADCZENIA - ZGŁOSZENIA - DEKLARACJE
Oświadczenie rodziców dziecka, które ukończyło 10 latDOCXPDF
Załącznik nr1a do Zarządzenia Nr9/2020 - Oświadczenie o potrzebie korzystania z opieki na terenie przedszkolaDOCXPDF
Załącznik nr2 i 3 do Zarządzenia Nr9/2020 - Oświadczenie o stanie zdrowia rodziców i dziecka oraz zgoda na pomiar temperaturyDOCPDF
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzicaDOCPDF
Oświadczenie o różnym miejscu zameldowania dziecka i rodzicaDOCPDF
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej SP nr 12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Zgłoszenie do stołówki szkolnej ZSM nr 3 w JaśleDOCPDF
ZGODY RODZICÓW
WYCIECZKA SZKOLNA SP12 - KARTA - PROGRAM - ZGODADOCPDF
WYCIECZKA PRZEDSZKOLE - KARTA - PROGRAM - ZGODADOCPDF
Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie szkolnymDOCPDF
Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach sportowychDOCPDF
mLegitymacja szkolna
Wniosek o wydanie mLegitymacjiDOCPDF
Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentówPDF
Regulamin Usługi mLegitymacjaAndroid - plik PDFiOS - plik PDF

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI