Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Druki do pobrania

REKRUTACJA - SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAŚLE
ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY OBWODOWEJDOCXPDF
Wniosek o przyjęcie do klasy I SP nr 12 z O.I. w Jaśle w ciągu roku szkolnegoDOCPDF
POTWIERDZENIE WOLI uczęszczania do szkoły podstawowejDOCXPDF
Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów kandydataDOCXPDF
Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o samotnym wychowaniu dzieckaDOCXPDF
Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola lub szkoły podstawowej w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w JaśleDOCXPDF
REKRUTACJA - PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI I ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W JAŚLE
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegoDOCXPDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 9 z O.S. i O.I. w JaśleDOCXPDF
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkolaDOCXPDF
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kandydata do przedszkolaDOCXPDF
Oświadczenie o wychowywaniu dziecka w wieku do 2,5 rokuDOCXPDF
Oświadczenie o objęciu rodziny nadzorem kuratora lub wsparciem asystenta rodzinyDOCXPDF
Oświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki w trybie dziennymDOCXPDF
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej w ZSM nr 3 w JaśleDOCXPDF
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Miejskiego nr 9 z O.S. i O.I. w Jaśle w ciągu roku szkolnegoDOCXPDF
OŚWIADCZENIA - ZGŁOSZENIA - DEKLARACJE
Oświadczenie rodziców dziecka, które ukończyło 7 latDOCXPDF
Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodzicaDOCPDF
Oświadczenie o różnym miejscu zameldowania dziecka i rodzicaDOCPDF
Karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej SP nr 12 z O.I. w JaśleDOCPDF
Zgłoszenie do stołówki szkolnej ZSM nr 3 w JaśleDOCPDF
ZGODY RODZICÓW
WYCIECZKA SZKOLNA SP12 - KARTA - PROGRAM - ZGODADOCPDF
WYCIECZKA PRZEDSZKOLE - KARTA - PROGRAM - ZGODADOCPDF
Zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie szkolnymDOCPDF
Zgoda rodziców na udział dziecka w zawodach sportowychDOCPDF
mLegitymacja szkolna
Wniosek o wydanie mLegitymacjiDOCPDF
Instrukcja obsługi mLegitymacji dla uczniów i studentówPDF
Regulamin Usługi mLegitymacjaAndroid - plik PDFiOS - plik PDF

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI