Przejdź do treści

Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle
w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle

Sekcja Wolontariatu

Sekcja Wolontariatu w SP nr 12 w Jaśle na fb

Sekcja Wolontariatu SP 12 zaprasza do pracy chętnych uczniów klas IV - VIII i byłych wolontariuszy

Sekcja Wolontariatu zaprasza do pracy! WARTO POMAGAĆ!Każdy uczeń chcący pomagać innym, małym i dużym, proszony jest o pobranie i wydrukowanie Karty Wolontariusza oraz jej uzupełnienie. Karta będzie ważna tylko z podpisami oraz zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

Karty należy składać do 30 września do p. Ilony Dranki

archiwum

© SP 12, Jasło 2 IX 22
SOS 800121212 Potrzebujesz pomocy? Dziecięcy telefon Zaufania Całodobowy, 7 dni w tygodniumLegitymacjalogo Geniallne SzkolyPostaw na rodzinę!Srebrna Honorowa Odznaka Przyjaciel Hufca ZHP Jasłocertyfikat: Bezpieczna i przyjazna szkołaDęby pamięci Stowarzyszenie Weteranów Polskich Formacji Granicznych
Dobry StartCITiK Jasłologo Poznaj Polskępolskawliczbach.pllogo Zintegrowana Platforma EdukacyjnaWolne lektury
lmapa strony·deklaracja dostępności·Nu Html Checker·CSS W3CFeed_iconKurs HTML - strona WWW za darmo