Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Regulaminy

Regulamin pracy Zespołu Szkół Miejskich nr3 w Jaśle
Regulamin korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Regulamin tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
załącznik nr 4 od 2021 roku
Regulamin wyjść na zawody sportowe
Regulamin wypoczynku
Regulamin wycieczek
Regulamin organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu Miejskim nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
Regulamin korzystania z sali gimnastycznej
Regulamin korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy
Regulamin wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
Regulamin biblioteki szkolnej
Regulamin świetlicy szkolnej
Zmiany do Regulaminu świetlicy szkolnej
Regulamin prowadzenia Złotej Księgi Absolwentów
Regulamin pełnienia dyżurów przez nauczycieli
Regulamin przyznawania tytułu „Uczeń z pasją”
Regulamin przyznawania odznaki „Złota Tarcza”
Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

Wychowawcze treści zawarte w regulaminie i statucie szkoły

Opublikowane w:
Programie wychowawczo - profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle; Rok szkolny 2018/19

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI