Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Zarządzenia

2022
Zarządzenie Nr 23/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 44/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w roku szkolnym 2021/22
Zarządzenie Nr 21/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 18/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 26 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr 20/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia obowiązywania stopnia alarmowego BRAVO
Zarządzenie Nr 19/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO
Zarządzenie Nr 18/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie likwidacji placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 14/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/23 do Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 13/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/23 do Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 12/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla dzieci z grupy 5 Przedszkola Miejskiego nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
i
Zarządzenie Nr 10/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 9/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klas 7bIn, 7cIn, 8bIn i 8cI Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 8/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 23 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klas 2cIs, 3cIn, 4aI, 4cIn, 7aIn, 7bIn Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klas 1d, 2bIn i 7cIn Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 4/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klas 1a, 1b, 1ci, 2aI i 3dIn Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 3/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klas 2cIs i 5bIs Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 1/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla dzieci z grupy 1 Przedszkola Miejskiego nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
2021
Zarządzenie Nr 53/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla dzieci z grupy 1 Przedszkola Miejskiego nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 50/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klas 2cIs, 3bI, 4aI Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 49/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klasy 7cIn Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 48/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 13 listopada 2021 r. w sprawie: zawieszenia zajęć dla uczniów klasy 3aI Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 42/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 23 Września 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022
Zarządzenie Nr 18/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 26 sierpnia 2021 r. w sprawie procedury bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle od dnia 1 września 2021 roku na czas stanu epidemii
Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania odznaki „Złota Tarcza” w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu prowadzenia Złotej Księgi Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.
Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 11 maja 2021 r. w sprawie procedur organizacyjnych i przebiegu przeprowadzanego egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle
Zarządzenie Nr 10/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły
Zarządzenie Nr 6/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 10 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szk.2020/2021
Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 22 stycznia 2021 r. w zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej
Zarządzenie Nr 72a/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 9 listopada 2020 r. w sprawie harmonogramu, organizacji oraz sposobie dokumentowania konsultacji z uczniami w małych grupach
2020
Zarządzenie Nr 72/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 9 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 70/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 23 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 31/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 67/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w roku szk.2020/2021.
Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie wprowadzenia procedur postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.
Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w kompleksie sportowym „Orlik-2012” oraz na korcie tenisowym
Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szk.2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 9/2020 - procedura bezpieczeństwa na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 8/2020 zmieniające Zarządzenie Dyrektora ZSM Nr 3 w Jaśle w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020
Zarządzenie Nr 7A/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia regulaminu świetlicy szkolnej
Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli
 
2019
Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania tytułu "Uczeń z pasją"
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie wprowadzenia procedury ustalania zastępstw za nieobecnego nauczyciela
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019-2020
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z uczniem z chorobą przewlekłą
Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyjść na zawody sportowe
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu wypoczynku
 
2018
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek w szkole
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania nagany dyrektora
Zarządzenie Nr 75/2018 w sprawie przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie postępowania w razie wypadku dziecka lub niebezpiecznego zdarzenia zaistniałego w przedszkolu oraz przesyłania o nim informacji
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie regulaminu organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu Miejskim Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
Zarządzenie Nr 72/2018 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej
Zarządzenie Nr 18/2018 - dotyczy zakazu ruchu pojazdów na wewnętrznym terenie szkoły
Zarządzenie Nr 17/2018 - Regulamin korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia regulaminu biblioteki szkolnej
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia regulaminu pełnienia dyżurów przez nauczycieli
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 
2016
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI