Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Zarządzenia

2023
Zarządzenie Nr 52/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 18 Września 2023 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/24
Zarządzenie Nr 51/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 18 września 2023 r. w sprawie ustalenia zestawu podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w roku szkolnym 2023/24
Zarządzenie Nr 48/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 7 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej
Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 2 lutego 2023 r. w sprawie sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Placu Zabaw przy Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
 
2022
Zarządzenie Nr 54/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 21 września 2022 r. w sprawie zmian do zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 2 stycznia 2017 r.
Zarządzenie Nr 53/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem części korytarza
Zarządzenie Nr 52/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem auli
Zarządzenie Nr 51/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem małej sali gimnastycznej
Zarządzenie Nr 50/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sali komputerowej
Zarządzenie Nr 49/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 21 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem sali gimnastycznej
Zarządzenie Nr 47/2022 - Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 8 Września 2022 r. w sprawie instrukcji na wypadek pożaru bądź innego zdarzenia zagrażającemu zdrowiu i życiu
Zarządzenie Nr 46/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 5/2020 z dnia 10 lutego 2020 r. Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania oceny pracy nauczycieli
Zarządzenie Nr 26/2022 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówki szkolnej
 
2021
Zarządzenie Nr 15/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania odznaki „Złota Tarcza” w Szkole Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle
Zarządzenie Nr 14/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle z 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu prowadzenia Złotej Księgi Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. I. Łukasiewicza w Jaśle w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle.
 
2020
Zarządzenie Nr 7A/2020 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z kont w usłudze G Suite dla Szkół i Uczelni
Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie ustalenia regulaminu świetlicy szkolnej
 
2019
Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia stwarzającego zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia własnego oraz innych
Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie wprowadzenia procedury ustalania zastępstw za nieobecnego nauczyciela
Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego
Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z uczniem z chorobą przewlekłą
Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu wyjść na zawody sportowe
Zarządzenie Nr 1/2019 w sprawie wprowadzenia regulaminu wypoczynku
 
2018
Zarządzenie Nr 81/2018 w sprawie wprowadzenia regulaminu wycieczek w szkole
Zarządzenie Nr 80/2018 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania nagany dyrektora
Zarządzenie Nr 74/2018 w sprawie postępowania w razie wypadku dziecka lub niebezpiecznego zdarzenia zaistniałego w przedszkolu oraz przesyłania o nim informacji
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie regulaminu organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu Miejskim Nr 9 z Oddziałami Specjalnymi i Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle
Zarządzenie Nr 18/2018 - dotyczy zakazu ruchu pojazdów na wewnętrznym terenie szkoły
Zarządzenie Nr 17/2018 - Regulamin korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy
Zarządzenie Nr 15/2018 w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Nr 14/2018 w sprawie ustalenia regulaminu biblioteki szkolnej
Zarządzenie Nr 9/2018 w sprawie ustalenia regulaminu pełnienia dyżurów przez nauczycieli
Zarządzenie Nr 4/2018 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
 
2016
Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zasad postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI