Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Zarządzenia

Zarządzenie Nr4/2018 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe
Zarządzenie Nr6/2018 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania odznaki "Złota Tarcza"
Zarządzenie Nr7/2018 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania tytułu „Uczeń z pasją”
Zarządzenie Nr8/2018 w sprawie ustalenia regulaminu wycieczek szkolnych
Zarządzenie Nr9/2018 w sprawie ustalenia regulaminu pełnienia dyżurów przez nauczycieli
Zarządzenie Nr11/2018 w sprawie ustalenia regulaminu wyjść na zawody sportowe
Zarządzenie Nr12/2018 w sprawie ustalenia regulaminów prowadzenia Złotych Ksiąg Absolwentów
Zarządzenie Nr13/2018 w sprawie ustalenia regulaminu świetlicy szkolnej
Zarządzenie Nr14/2018 w sprawie ustalenia regulaminu biblioteki szkolnej
Zarządzenie Nr15/2018 w sprawie ustalenia regulaminu wypożyczania i udostępniania darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych
Zarządzenie Nr17/2018 - Regulamin korzystania z Miasteczka Ruchu Drogowego im. Ryszarda Libuchy
Zarządzenie Nr18/2018 - dotyczy zakazu ruchu pojazdów na wewnętrznym terenie szkoły
Zarządzenie Nr55/2017 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
Zarządzenie Nr72/2018 w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z sali gimnastycznej

BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY