Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Archiwum zamówień publicznych

2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

2016

Informacja o wyborze oferty: Dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

*** * ***

Informacja o wyborze oferty - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - MODYFIKACJA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZMODYFIKOWANY załącznik nr 7 do SIWZ - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Projekt Sieci Bezprzewodowych w jednostkach edukacyjnych

Załącznik nr 7 do SIWZ - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczych i matematycznej w placówkach oświatowych Miasta Jasła w ramach realizacji projektu pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle", w ramach osi priorytetowej 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczych i matematycznej w placówkach oświatowych Miasta Jasła w ramach realizacji projektu pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle", w ramach osi priorytetowej 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.07.2016r. dotyczącego zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczych i matematycznej w placówkach oświatowych Miasta Jasła w ramach realizacji projektu pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle", w ramach osi priorytetowej 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

2015

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 04.01.2016 do 24.06.2016 r.

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle zaprasza do złożenia oferty na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 04.01.2016 do 24.06.2016 r.

*** * ***

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.

Zespół Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle zaprasza do złożenia oferty na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.09.2015 r. do 31.12.2015 r.

*** * ***

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle

Numer ogłoszenia: 176554 - 2015; data zamieszczenia: 14.07.2015

Odpowiedzi na pytania wykonawców do przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „Montaż dźwigu osobowego w budynku Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 191254 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

MODYFIKACJA do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*** * ***

ZAPYTANIE OFERTOWE (6 lipca 2015) - remont 4 sal lekcyjnych

Unieważnienie postępowana na remont sal lekcyjnych ogłoszonego 23 maja 2015

ZAPYTANIE OFERTOWE - remont 4 sal lekcyjnych

*** * ***

OGŁOSZENIE o możliwości wynajęcia kortu tenisowego

2014

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.01.2015 r. do 26.06.2015 r.

Dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.01.2015 r. do 26.06.2015 r.

*** * ***

Dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.09.2014 r. do 31.12.2014 r.

*** * ***

Ogłoszenie o możliwości wynajęcia kortu tenisowego

Informuję, że po rozpatrzeniu 3 ofert na wynajem kortu tenisowego w dniu 17.03.2014 r. najemcą zostaje Pan Bogusław Jaracz FHU TOPSPIN z ceną 2550 zł miesięcznie.


BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY