Przejdź do treści
Logo Szkoły Podstawowej nr 12 im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle - przeniesienie do strony głównej szkoły podstawowejLogo Przedszkola Miejskiego nr 9 w Jaśle - przeniesienie do strony głównej predszkola

Archiwum zamówień publicznych

2020

*** * ***

2019

Ogłoszenie nr 557616-N-2019 z dnia 2019-06-06 r.

Nadbudowa piętra łącznika
specyfikacja istotnych warunków zamówienia
załączniki nr 1 i nr 2 do SIWZ
załącznik nr 3 do SIWZ
załącznik nr 4 do SIWZ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.06.2019 r.
Nadbudowa łącznika II wersja - przedmiar robót
Informacja o wyborze nakorzystniejszej oferty - Nadbudowa piętra łącznika N2
08.07.2019 13:22:59

2018

*** * ***

2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.01.2017 r. do 23.06.2017 r.

2016

Informacja o wyborze oferty: Dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na dowóz uczniów do tutejszej szkoły i odwóz do miejsca zamieszkania, w okresie od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r.

*** * ***

Informacja o wyborze oferty - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - MODYFIKACJA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

ZMODYFIKOWANY załącznik nr 7 do SIWZ - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 do SIWZ - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło - Projekt Sieci Bezprzewodowych w jednostkach edukacyjnych

Załącznik nr 7 do SIWZ - Jasło: Budowa sieci bezprzewodowej w 8 szkołach prowadzonych przez Miasto Jasło

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczych i matematycznej w placówkach oświatowych Miasta Jasła w ramach realizacji projektu pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle", w ramach osi priorytetowej 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni przyrodniczych i matematycznej w placówkach oświatowych Miasta Jasła w ramach realizacji projektu pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle", w ramach osi priorytetowej 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Odpowiedzi na pytania do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.07.2016r. dotyczącego zakupu i dostawy wyposażenia do pracowni przyrodniczych i matematycznej w placówkach oświatowych Miasta Jasła w ramach realizacji projektu pn. „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle", w ramach osi priorytetowej 6. Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4. Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


BIP - Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle STRONA GŁÓWNA | BIP | MAPA STRONY | DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI